Автори, співробітники Університету

Литвиненко Тетяна Миколаївна

Ідентифікатор автора: 35905
Кількість пошукових запитів автора: 555
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економіка підприємства
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Управління розвитком підприємства / конкурентноздатність підприємств /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 50, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 22, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Особливості продукту діяльності креативної індустрії
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
2
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації та тематика курсових робіт з курсу «Мікроекономіка» для студентів економічного факультету спеціальності Методична розробка «Економіка підприємства»
Литвиненко Тетяна Миколаївна
Филюк Галина Михайлівна
2018
ВПЦ "Київський університет"
3
Тези
Теоретичні та практичні проблеми становлення креативної індустрії в Україні
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2019
Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конф.- Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2016
4
Тези
Дуальна освіта як відповідь на виклики сьогодення
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2019
Матеріали Міжнародна науково-практична конференція «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ»
5
Тези
Вплив диджиталізації на маркетинг: сутнісні зміни чи модифікація інструментів
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2018
Міжнародний науковий економічний форум «NEW ECONOMICS – 2019»
6
Тези
Долання бар’єрів неоіндустріалізації в Україні
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
7
Тези
Чотиривимірна освіта як важливий чинник конкурентоспроможності країни в умовах цивілізаційних викликів
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
8
Тези
Умови реалізації інноваційного потенціалу підприємств України
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2017
Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International Scientific Conference
9
Наукова стаття
Нематеріальні чинники формування вартості підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2 (31) c.42-50
10
Наукова стаття
Економічна безпека – важлива функція підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1 (32) c.93-101
11
Тези
Ендавмент-фонди як додаткове джерело фінансування академічної діяльності університетів
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки. Збірник наукових праць
12
Тези
Формування товарного асортименту підприємства на основі концепції життєвого циклу продукту
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
13
Тези
Управління брендами університетів з використанням крауд-маркетингу
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2016
Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: Матеріали міжнародної конференції
c.294-298
14
Тези
Організаційна структура бізнес-моделі підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2016
Економіка підприємства: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
15
Тези
Педагогічний аспект управління якістю освіти
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2016
Classic University in the Context of Challenges of the Epoch: Матеріали міжнародної конференції
16
Навчальний посібник
Методика викладання економічних дисциплін
Литвиненко Тетяна Миколаївна
Осокіна Валентина Василівна
2015
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
т.1 c.1-126
17
Навчальний посібник
Маркетинг
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2015
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
т.1 c.1-74
18
Навчальний посібник
Маркетинг
Литвиненко Тетяна Миколаївна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2015
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
т.2 c.1-110
19
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації та основні вимоги до написання та захисту кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства»
Литвиненко Тетяна Миколаївна
Филюк Галина Михайлівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-54
20
Тези
Формування товарного асортименту підприємства на основі концепції життєвого циклу продукту
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.202-207
21
Наукова стаття
Соціальна відповідальність бізнесу як умова входження України в європейській освітній простір
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.43-48
22
Наукова стаття
Стійкість як комплексна властивість підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.158 c.33-36
23
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо формування та розвитку в Україні системи соціальної відповідальності бізнесу (регіонально – галузевий рівень)
Баюра Дмитро Олександрович
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2013
ДУ НДІ соціально-трудових відносин
т.1 c.1-23
24
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності заходів корпоративної соціальної відповідальності
Баюра Дмитро Олександрович
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2013
Представництво ООН в Україні. Ініціатива Глобального договору ООН в Україні
т.1 c.1-28
25
Наукова стаття
Освітня компонента ефективності участі України в міжнародних інтеграційних процесах
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин
т.109 c.43-45
26
Тези
Інноваційний розвиток економіки в умовах глобалізації // Сучасні системи економічних та суспільно-політичних відносин в умовах глобалізацій них процесів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 квітня 2010 року
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2010
Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії. – Харків: Вид. ХНЕУ
т.1 c.419.0000
27
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо формування та впровадження в Україні системи соціальної відповідальності бізнесу (виробничий рівень)
Баюра Дмитро Олександрович
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2012
ДУ НДІ соціально-трудових відносин
т.1 c.1-27
28
Наукова стаття
Суперечливість розвитку процесу диверсифікації діяльності підприємств
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.211-217
29
Наукова стаття
Суперечливість розвитку процесу диверсифікації діяльності підприємства
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2012
Вчені записки Університету економіки і права „КРОК”. Серія: Економіка
т.32 c.26-32
30
Наукова стаття
Внутрішній контроль за дотриманням принципів соціально відповідального ведення бізнесу
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2012
Економіка підприємства: проблеми теорії та практики: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.230-232
31
Наукова стаття
Повышение качества подготовки экономистов в высшей школе как реализация концепции добавленной ценности
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2012
Интеграционные процессы в сфере образования как фактор устойчивого развития региональной инновационной экономики: материалы I Всероссийской научно-практической конференции
т.1 c.66-70
32
Тези
Якісна та кількісна оцінка репутаційного капіталу в контексті теорії стейкхолдерів // корпоративна соціальна відповідальність - фактор сталого розвитку держави / Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2012
Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України
c.196.0000
33
Тези
Маркетингові дослідження та їх використання для підвищення ефективності збуту
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2011
B2S: Форум практичних маркетингових знань. Service Pack 4: Матеріали науково-практичної конференції
т.3 c.36-39
34
Наукова стаття
Причини, мотиви та результати соціально відповідальної активності диверсифікованих компаній
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.61.0000
35
Наукова стаття
Економіко-генетичний аналіз корпоративної соціальної відповідальності
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2011
Вчені записки Університету економіки і права „КРОК”. Серія: Економіка
т.1 c.62.0000
36
Наукова стаття
Компетенції майбутнього співробітника відділу маркетинга // Форум практичних маркетингових знань: Матеріали науково-практичної конференції. - Київ
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2011
37
Наукова стаття
Пошук оптимальної моделі взаємовідносин суспільства та університетів //Міжнародна наукова конференція " Ідея університету: сучасний дискурс". - Київ
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2011
38
Наукова стаття
Диверсифікація ділової активності в умовах макроекономічних викликів
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
39
Тези
Активні методи навчання як важлива складова підготовки конкурентоспроможних фахівців // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу»
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2009
40
Тези
Якість освіти в системі сучасних пріоритетів розвитку // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта»
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2010
41
Тези
Суспільні та правові умови підвищення ролі університетів в суспільстві
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2010
42
Тези
Роль высшей школы в формировании корпоративной социальной ответственности
Литвиненко Тетяна Миколаївна
Осокіна Валентина Василівна
2010
Управление в социальных и экономических системах. Минский институт управления. Изд-во МИУ.
c.0.0000
43
Невизначеність ринкового середовища та шляхи її локалізації
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.46.0000
44
Базові складові поняття «конкуренція»
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.99 c.72.0000
45
Наукова стаття
Соціальні чинники конкурентоспроможності /Формування ринкової економіки: Зб. наукових праць. Спец. вип. Економіка підприємства: теорія і практика.
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2008
46
Тези
Соціальна відповідальність бізнесу та конкурентоспроможність вітчизняних підприємств // Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні / Матеріали науково-практичної конференції 6-7 червня 2008р., м. Умань. – Умань, 2008
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2008
47
Монографія
Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес
Базилевич Віктор Дмитрович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Литвиненко Тетяна Миколаївна
Пікус Руслана Володимирівна
Ставицький Андрій Володимирович
2006
Знання
c.1-326
48
Навчально-методичний комплекс
Програми курсів підготовки фахівців кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Економіка підприємства». Програма курсу “Ціноутворення”
Баюра Дмитро Олександрович
Литвиненко Тетяна Миколаївна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Шегда Анатолій Васильович
2006
ВПЦ "Київський університет"
c.123-125
49
Тези
Экзамен в системе контроля знаний студентов в контексте реализации положений Болонского процесса //Материалы IV Международной научно-практической конференции. – Симферополь
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2007
50
Тези
Управління знаннями як інструмент підвищення конкурентоспроможності сучасних підприємств // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. Алушта
Литвиненко Тетяна Миколаївна
2007

Повернення до списку

Вгору