Автори, співробітники Університету

Лікарчук Наталія Василівна

Ідентифікатор автора: 35950
Кількість пошукових запитів автора: 1300

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Державного управління
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 64, з них наукових статей (наукові публікації) - 51, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Децентралізація органів державного управління: фактори ознаки, підходи та форми
Лікарчук Наталія Василівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
т.2 в.2(9) c.43-46
2
Тези
Good Governance ta nev publik management в системі державного управління
Лікарчук Наталія Василівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.9 в.9 c.173-174
3
Навчально-методичний комплекс
«Територіальна організація влади в Україні» Навчально - методичний комплекс для студентів філософського факультету ОР «Магістр» Спеціальність «Державна служба»
Лікарчук Наталія Василівна
2015
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.1-60
4
Навчально-методичний комплекс
«Політичні комунікації» Навчально - методичний комплекс для студентів філософського факультету ОР «Магістр» Спеціальність «Політологія» та «Державна служба»
Лікарчук Наталія Василівна
2015
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.1-60
5
Навчально-методичний комплекс
«Політичний маркетинг» Навчально - методичний комплекс для студентів філософського факультету ОР «Магістр» Спеціальність «Політологія» та «Державна служба»
Лікарчук Наталія Василівна
2015
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.1-22
6
Тези
Стадії формування маркетингових стратегій в антикризовому управлінні
Лікарчук Наталія Василівна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 в.10 c.86-88
7
Навчально-методичний комплекс
Комплексна програма навчальної дисципліни "Стратегічне управління"
Лікарчук Наталія Василівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-24
8
Наукова стаття
Антикризове управління: принципи, етапи та фактори впливу
Лікарчук Наталія Василівна
2015
Освіта регіону: Політологія, психологія, комунікації. Український науковий журнал
в.3 c.118-122
9
Наукова стаття
Механізми антикризового державного управління
Лікарчук Наталія Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
в.1(3) c.24-30
10
Наукова стаття
Базові семіотичні моделі комунікації
Лікарчук Наталія Василівна
2015
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін
в.16 c.69-74
11
Наукова стаття
Політична реклама як засіб впливу на електоральну поведінку
Лікарчук Наталія Василівна
2015
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін
в.18 c.74-81
12
Наукова стаття
Державний маркетинг: фактори становлення
Лікарчук Наталія Василівна
2015
Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific journal
в.3 c.6-14
13
Наукова стаття
Національні інтереси та національні пріоритети як складові національної безпеки держави
Лікарчук Наталія Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
в.1(3) c.21-24
14
Наукова стаття
Способи придбання державної території: загальний аналіз
Лікарчук Наталія Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
в.2(4) c.44--46
15
Наукова стаття
Сутність стратегії планування як функції управління
Лікарчук Наталія Василівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
т.1 c.37-40
16
Тези
Особливості державної території
Лікарчук Наталія Василівна
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.10 c.101-104
17
Тези
Етапи формування стратегічних пріоритетів
Лікарчук Наталія Василівна
2014
Інститут Президента України в системі державної влади:матеріали наукової конференції
т.1 c.63-66
18
Монографія
Політичний маркетинг: теорія і практика
Лікарчук Наталія Василівна
2011
19
Наукова стаття
Політичний обмін як центральна категорія політичного маркетингу.
Лікарчук Наталія Василівна
2011
20
Наукова стаття
Адаптаційні технології політичного маркетингу як методи зниження трансакційних витрат політичного товару
Лікарчук Наталія Василівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
c.54.0000
21
Наукова стаття
Особливості сучасного електорального маркетингу
Лікарчук Наталія Василівна
2012
Освіта регіону: Політологія, психологія, комунікації. Український науковий журнал
т.1 c.23.0000
22
Наукова стаття
Імідж та бренд в політичній рекламі: функціональна узагальненість й змістовна різниця
Лікарчук Наталія Василівна
2012
Політологічний вісник
т.63 c.17.0000
23
Наукова стаття
Маркетинг в системі політико-адміністративного управління
Лікарчук Наталія Василівна
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.67 c.18.0000
24
Наукова стаття
Адаптаційні технології політичного маркетингу як методи зниження трансакційних витрат політичного товару
Лікарчук Наталія Василівна
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.51 c.417-425
25
Наукова стаття
Електоральний маркетинг як різновид політичного маркетингу
Лікарчук Наталія Василівна
2012
Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані"
т.4 c.89-91
26
Наукова стаття
Маркетинг в системі політико-адміністративного управління
Лікарчук Наталія Василівна
2012
Трибуна
т.1 c.16-18
27
Тези
Соціетальний обмін як капітал суспільної довіри
Лікарчук Наталія Василівна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.8 c.68.0000
28
Тези
Основні моделі адміністративно-територіальних системи
Лікарчук Наталія Василівна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.28.0000
29
Наукова стаття
Особливості формування політичного ринку
Лікарчук Наталія Василівна
2011
Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. – К.
т.24 c.121-131
30
Наукова стаття
Світовий досвід використання концепції політичного бенчмаркінгу
Лікарчук Наталія Василівна
2011
Політичний менеджмент
т.4 c.19-26
31
Наукова стаття
Концепт "просування" як елемент політичного маркетинг-мікс
Лікарчук Наталія Василівна
2011
Науковий вісник Одеського національного економічного університету
т.19 c.24-36
32
Наукова стаття
Вплив політичного маркетингу на політичний процес: позитивний досвід
Лікарчук Наталія Василівна
2009
Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. – К.
в.Вип. 17 c.168-175
33
Наукова стаття
Політичний обмін як центральна категорія політичного маркетингу
Лікарчук Наталія Василівна
2010
34
Наукова стаття
Політичний консьюмеризм як форма вияву політичної активності
Лікарчук Наталія Василівна
2010
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
в.7 c.157-164
35
Наукова стаття
Основні складові політичного маркетинг-мікс
Лікарчук Наталія Василівна
2010
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.41 (11) c.81-88
36
Наукова стаття
Основні моделі політичного консалтингу
Лікарчук Наталія Василівна
2010
Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки
т.13 c.125-139
37
Наукова стаття
Методика проведення моніторингу соціально-політичних процесів
Лікарчук Наталія Василівна
2010
Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки
т.14 c.156-169
38
Наукова стаття
Сучасні школи політичного маркетингу
Лікарчук Наталія Василівна
2009
Вісник СевНТУ: збірник наукових праць. Серія: Політологія
т.100 c.70-77
39
Наукова стаття
Вплив політичного маркетингу на політичний процес: критичний аналіз
Лікарчук Наталія Василівна
2009
Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм.
в.№ 4 (66) c.127-131
40
Наукова стаття
Влада й опозиція як конфліктно-дискурсивна комунікація
Лікарчук Наталія Василівна
2009
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія
т.2 c.98-111
41
Наукова стаття
Особливості медіа впливу на свідомість виборців
Лікарчук Наталія Василівна
2009
Нова парадигма: Альманах наукових праць
т.23 c.112-119
42
Наукова стаття
Світовий досвід розвитку та використання концепції політичного бенчмаркінгу
Лікарчук Наталія Василівна
2009
Політичний маркетинг
т.7 c.56-60
43
Наукова стаття
Базові принципи маркетингових досліджень в політичній сфері
Лікарчук Наталія Василівна
2009
Держава і право. Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки
т.46 c.41-48
44
Праці конференції
Порлітичний ринок та вибори
Лікарчук Наталія Василівна
2009
45
Формулювання проблеми в політичному аналізі
Лікарчук Наталія Василівна
2007
Філософські проблеми гуманітарних наук
c.75.0000
46
Наукова стаття
Маркетингові способи організації політичного дискурсу
Лікарчук Наталія Василівна
2008
К.,”ІНТАС”.Політологічний вісник:збірник наукових праць
т.33 c.210.0000
47
Наукова стаття
Немаркетингові способи організації політичного дискурсу
Лікарчук Наталія Василівна
2008
48
Наукова стаття
Ринкові відносини в політиці
Лікарчук Наталія Василівна
2008
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.6
49
Наукова стаття
Суб'єктивні (інтуїтивні) методи прогнозування
Лікарчук Наталія Василівна
2008
Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки
т.11 c.176-187
50
Наукова стаття
Політичний контекст медіасистем
Лікарчук Наталія Василівна
2008
Вісник Дніпропетровського університету. Філософія, соціологія, політологія
т.1 c.134-141
51
Наукова стаття
Основні моделі ЗМІ: загальна характеристика
Лікарчук Наталія Василівна
2008
Вісник Дніпропетровського університету. Філософія, соціологія, політологія
т.2 c.167-175
52
Наукова стаття
Основні етапи та принципи сегментування політичного ринку
Лікарчук Наталія Василівна
2007
Вісник Львівського університету
т.5
53
Наукова стаття
Інформаційно-комунікативні системи та їх типологія
Лікарчук Наталія Василівна
2007
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
54
Наукова стаття
Структура масово інформаційно-комунікативної системи
Лікарчук Наталія Василівна
2007
Матеріали круглого столу (3 червня 2007р.,Донецьк)”.-Зб.наук.пр.
55
Наукова стаття
Основні етапи політичного аналізу
Лікарчук Наталія Василівна
2007
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
т.27 c.412-418
56
Наукова стаття
Особливості сприйняття політичного іміджу
Лікарчук Наталія Василівна
2007
Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки
т.10 c.276-284
57
Наукова стаття
Політичний аналіз як професія та наукова дисципліна
Лікарчук Наталія Василівна
2006
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.8 c.200-215
58
Наукова стаття
Комунікативні технології і політичний процес
Лікарчук Наталія Василівна
2006
Вісник Одеського національного університету, серія: соціологія і політичні науки
т.14 c.172-180
59
Наукова стаття
Зародження та розвиток політичного аналізу
Лікарчук Наталія Василівна
2006
Нова парадигма: Альманах наукових праць
т.9 c.78-80
60
Наукова стаття
Політичне рішення як об'єкт аналізу
Лікарчук Наталія Василівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.27 c.168-176
61
Наукова стаття
Основні характеристики суб'єктів політичного іміджу
Лікарчук Наталія Василівна
2005
Вісник національного технічного університету "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право
т.17 c.123-131
62
Наукова стаття
Іміджеві характеристики політичного лідера
Лікарчук Наталія Василівна
2004
Науковий вісник Ужгородського університету
т.4 c.238-246
63
Наукова стаття
Організація передвиборчої кампанії і проведення виборчої кампанії. Загальні принципи і методи
Лікарчук Наталія Василівна
2003
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
т.19 c.586-591
64
Наукова стаття
Особливості формування іміджу політичного лідера в сучасній Україні
Лікарчук Наталія Василівна
2002
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
т.16 c.463-468

Повернення до списку

Вгору