Автори, співробітники Університету

Лобова Оксана Миколаївна

Ідентифікатор автора: 36008
Кількість пошукових запитів автора: 580

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 60, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 2, підручників - 3, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 15

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє
Базилевич Віктор Дмитрович
Березіна Світлана Борисівна
Васильченко Зоя Миколаївна
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Волохова Людмила Федорівна
Гражевська Надія Іванівна
Гудзинська Людмила Юріївна
Гудзь Генріх Олександрович
Ерастов Василь Ігорович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Лобова Оксана Миколаївна
Моташко Тетяна Петрівна
Нечипоренко Віталій Ігорович
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Рожко Олександр Дмитрович
Тлуста Ганна Юріївна
Третяк Діана Дмитрівна
Шемахіна Ірина Вадимівна
Шолойко Антоніна Сергіївна
Кудрявська Наталія Володимирівна
Ткаченко Антон Сергійович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
2
Наукова стаття
Wealth management та private banking: спільне та відмінне
Лобова Оксана Миколаївна
2019
Фінансові послуги
c.23-26
3
Наукова стаття
Цифровізація у забезпеченні конкурентних переваг страхових компаній
Базилевич Віктор Дмитрович
Лобова Оксана Миколаївна
Приказюк Наталія Валентинівна
2020
Економіка та держава
c.15-20
4
Наукова стаття
Сучасна практика оцінки фінансового стану підприємств України із використанням національних моделей
Лобова Оксана Миколаївна
Ломоносов Дмитро Сергійович
2020
Економіка та держава
c.29-33
5
Матеріали конференції
Цифрові рішення у медичному страхуванні
Лобова Оксана Миколаївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.99-100
6
Наукова стаття
Інституційно-правове забезпечення надання страхових послуг в аграрному підприємництві України
Гудзь Генріх Олександрович
Лобова Оксана Миколаївна
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.5 c.15-19
7
Підручник
Ринок фінансових послуг
Васильченко Зоя Миколаївна
Версаль Наталія Іванівна
Гудзинська Людмила Юріївна
Лобова Оксана Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Моташко Тетяна Петрівна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Рожко Олександр Дмитрович
2019
ФОП Ямчинський О.В.
c.338-385
8
Навчальний посібник
Страхування: робочий зошит
Лобова Оксана Миколаївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-108
9
Наукова стаття
Страхування фінансових ризиків на ринку страхових послуг в Україні
Лобова Оксана Миколаївна
Дуда Ганна Володимирівна
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.7 c.32 - 38
10
Практикум
Страхування: лабораторний практикум (3-тє вид.)
Лобова Оксана Миколаївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тлуста Ганна Юріївна
Шолойко Антоніна Сергіївна
2018
Логос
c.1-200
11
Практикум
Страхування: лабораторний практикум (4-тє вид.)
Лобова Оксана Миколаївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тлуста Ганна Юріївна
Шолойко Антоніна Сергіївна
2018
Логос (навчальний посібник)
c.1-196
12
Матеріали конференції
Страхування підприємницьких ризиків як метод управління підприємницькою діяльністю
Лобова Оксана Миколаївна
2016
Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми фінансового моніторингу». – Х.: ТО Ексклюзив, 2016
c.92-94
13
Матеріали конференції
Необхідність страхування професійної відповідальності
Лобова Оксана Миколаївна
2016
Problems and Perspectives in European Education development: Proceedings of International Scientific and Practical Conference
c.189-190
14
Матеріали конференції
Insurance of financial risks in Ukraine
Лобова Оксана Миколаївна
2016
Economy and Society: Modern Foundation for Human Development: International Scientific Conference
c.226-227
15
Навчальний посібник
Страхування: робочий зошит
Лобова Оксана Миколаївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
2017
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-120
16
Наукова стаття
Теоретичні основи маркетингової діяльності страхової компанії
Лобова Оксана Миколаївна
2017
Інвестиції: практика та досвід
в.6 c.62-67
17
Наукова стаття
Теоретичні основи управління ризиками підприємства при здійсненні транзакцій
Лобова Оксана Миколаївна
Вірченко Вероніка Вадимівна
2017
Молодий вчений
в.3 c.600-604
18
Наукова стаття
Тенденції страхування життя в Україні
Лобова Оксана Миколаївна
2017
Фінансові послуги
т.2 c.27-33
19
Практикум
Страхування
Лобова Оксана Миколаївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тлуста Ганна Юріївна
Шолойко Антоніна Сергіївна
2017
К.: «ЦП «Компринт»
в.2 c.1-208
20
Тези
Вдосконалення системи державної підтримки сільськогосподарського страхування в Україні
Лобова Оксана Миколаївна
Норов Олег Олегович
2017
Страховий ринок України в умовах циклічності фінансово-економічних криз: оцінка тенденцій та перспективи розвитку: всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених
c.34-37
21
Навчальний посібник
Страхування
Ігнатюк Аліна Олегівна
Лобова Оксана Миколаївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
2016
К.: Логос
c.1-100
22
Навчально-методичний комплекс
Страхування
Ігнатюк Аліна Олегівна
Лобова Оксана Миколаївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
2016
К. : Логос
c.1-76
23
Наукова стаття
Проблеми запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні та заходи щодо їх розв’язання
Лобова Оксана Миколаївна
2015
Ефективна економіка
c.1-8
24
Наукова стаття
Теоретичні засади страхування інтелектуальної власності
Лобова Оксана Миколаївна
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.5 - 9
25
Тези
Теоретичні засади страхування від тероризму
Лобова Оксана Миколаївна
2016
Інноваційні напрямки розвитку страхового ринку України: збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2016 р.
c.190-194
26
Матеріали конференції
Зарубіжний досвід страхування депозитів
Лобова Оксана Миколаївна
2015
Сучасні проблеми фінансового моніторингу : збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2015 р. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
c.106-108
27
Монографія
Страховий захист підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України
Лобова Оксана Миколаївна
Пікус Руслана Володимирівна
2015
Логос
c.1-192
28
Навчальний посібник
Страхування: опорний конспект лекцій (українською та російською мовами)
Лобова Оксана Миколаївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тлуста Ганна Юріївна
Шолойко Антоніна Сергіївна
2015
Логос
c.1-276
29
Наукова стаття
Особливості страхування професійної відповідальності в Україні
Лобова Оксана Миколаївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.168 c.62-67
30
Словник
Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту
Лобова Оксана Миколаївна
Нечипоренко Віталій Ігорович
Олійник Ганна Ігорівна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тлуста Ганна Юріївна
Третяк Діана Дмитрівна
Хемій Анна Сергіївна
Шолойко Антоніна Сергіївна
Шимків Світлана Анатоліївна
2015
Логос
c.1-508
31
Тези
Страхування депозитів — як інноваційний метод захисту капіталовкладень населення
Лобова Оксана Миколаївна
2014
Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.31-33
32
Матеріали конференції
Особливості сільськогосподарських ризиків та можливість їх страхування
Лобова Оксана Миколаївна
2014
Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.197-200
33
Матеріали конференції
Особенности индексного страхования в аграрном секторе
Лобова Оксана Миколаївна
2014
Устойчивое развитие: общество и экономика: материалы Международной научно-практической конференции
c.317-318
34
Наукова стаття
Ефективність страхування ризиків підприємницької діяльності в аграрному секторі
Лобова Оксана Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.156 c.70– 76
35
Підручник
Страхові послуги Частина 1
Базилевич Віктор Дмитрович
Лобова Оксана Миколаївна
Моташко Тетяна Петрівна
Нечипоренко Віталій Ігорович
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тлуста Ганна Юріївна
Шолойко Антоніна Сергіївна
2014
Логос
т.1 c.1-496
36
Підручник
Страхові послуги Частина 2
Базилевич Віктор Дмитрович
Лобова Оксана Миколаївна
Моташко Тетяна Петрівна
Нечипоренко Віталій Ігорович
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тлуста Ганна Юріївна
Шолойко Антоніна Сергіївна
2014
Логос
т.2 c.1-544
37
Практикум
Страхові послуги
Лобова Оксана Миколаївна
Моташко Тетяна Петрівна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Тлуста Ганна Юріївна
Третяк Діана Дмитрівна
Хемій Анна Сергіївна
Шолойко Антоніна Сергіївна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
т.1 c.1-268
38
Практикум
Страхування
Лобова Оксана Миколаївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тлуста Ганна Юріївна
Шолойко Антоніна Сергіївна
2014
Логос
c.1-208
39
Наукова стаття
Державне регулювання страхування агропромислових ризиків
Лобова Оксана Миколаївна
2011
40
Наукова стаття
Улучшение системы аграрного страхования Украины на основе зарубежного опыта
Лобова Оксана Миколаївна
2011
Невідоме
т.10 c.37.0000
41
Наукова стаття
Державне регулювання в реалізації страхових програм в сільському господарстві
Лобова Оксана Миколаївна
2011
42
Наукова стаття
Розвиток аграрного страхування в США
Лобова Оксана Миколаївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.133 c.49.0000
43
Наукова стаття
Організаційно-правові основи створення товариств взаємного страхування
Лобова Оксана Миколаївна
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.4 c.83.0000
44
Наукова стаття
Improving of Ukrainian agricultural insurance on the base of foreign experience
Лобова Оксана Миколаївна
2012
Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o.
т.1 c.82-86
45
Наукова стаття
Развитие страховой защиты аграрного предпринимательства в Украине
Лобова Оксана Миколаївна
2012
Невідоме
т.1 c.51.0000
46
Матеріали конференції
Комплексні програми страхування сільськогосподарських підприємств
Лобова Оксана Миколаївна
2011
Страховий ринок в нових економічних умовах: виклики та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.283-286
47
Матеріали конференції
Підприємницький ризик сільськогосподарського товаровиробника
Лобова Оксана Миколаївна
2011
Теорія і практика сучасної економічної науки: проблеми та шляхи вирішення: матеріали екон. наук. інтернет-конференції
c.138-140
48
Наукова стаття
Перспективи розвитку обов’язкового страхування ризиків аграрного бізнесу
Лобова Оксана Миколаївна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.25 c.294-300
49
Наукова стаття
Теоретичні основи сільськогосподарського страхування
Лобова Оксана Миколаївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.126 c.58-62
50
Матеріали конференції
Міжнародний досвід страхування аграрних ризиків
Лобова Оксана Миколаївна
2010
Збірник тез доповідей 6 Міжнародної науково-практичної конференції Грудневі читання «Міжнародні фінансові та страхові ринки в нових економічних умовах»
c.20-23
51
Матеріали конференції
Досвід США щодо страхування сільськогосподарських ризиків
Лобова Оксана Миколаївна
2010
Сучасні тенденції розвитку економічної науки в Україні: матеріали екон. наук. інтернет-конференції
c.164-167
52
Матеріали конференції
Роль страхування у підвищенні фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств
Лобова Оксана Миколаївна
2010
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.8 c.242-244
53
Матеріали конференції
Фінансово-економічні проблеми, які стримують розвиток сільськогосподарського страхування
Лобова Оксана Миколаївна
2010
Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції
c.258-360
54
Наукова стаття
Форми страхового захисту підприємницької діяльності
Лобова Оксана Миколаївна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.22 c.260-266
55
Наукова стаття
Соціально-економічна сутність страхового захисту підприємницької діяльності
Лобова Оксана Миколаївна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.120 c.35-38
56
Словник
Вигодонабувач, Пільги у страхуванні
Базилевич Віктор Дмитрович
Лобова Оксана Миколаївна
Пікус Руслана Володимирівна
2010
Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія
т.2 c.1-684
57
Матеріали конференції
Управління підприємницькими ризиками як основа ефективного функціонування вітчизняних підприємств
Лобова Оксана Миколаївна
2009
Суперечності та перспективи розвитку страхового ринку в умовах глобальної економічної кризи: Міжнародна науково-практична конференція
c.242-244
58
Матеріали конференції
Особливості страхування в умовах фінансової кризи
Лобова Оксана Миколаївна
2009
Суперечності та перспективи розвитку фінансової системи України в умовах світової економічної кризи
c.321-323
59
Наукова стаття
Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків суб’єктів підприємницької діяльності
Лобова Оксана Миколаївна
2009
Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні
в.9 c.77-84
60
Наукова стаття
Страхування екологічних ризиків в Україні
Лобова Оксана Миколаївна
Пікус Руслана Володимирівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.113 c.27-32

Повернення до списку

Вгору