Автори, співробітники Університету

Лозова Ганна Матвіївна

Ідентифікатор автора: 36043
Кількість пошукових запитів автора: 715

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 90, з них наукових статей (наукові публікації) - 39, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 36

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ
Лозова Ганна Матвіївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.46-47
2
Матеріали конференції
Институт коррупции и механизмы борьбы с коррупцией в транзитивных экономиках
Лозова Ганна Матвіївна
2018
Наука и современное общество: новые интересы, векторы движения, приоритеты развития: Международная научно-практическая конференция
т.1 c.183-187
3
Матеріали конференції
Медична реформа в Україні як основа забезпечення добробуту суспільства
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
International Security in the Frame of Modern Global Challenges 2019: Collection of research papers
c.211-216
4
Матеріали конференції
Інтелектуальна безпека в системі економічної трансформації
Лозова Ганна Матвіївна
2019
Гібридні загрози економічній безпеці держави в транзитивній економіці: Міжнародна науково-практична конференція
c.45-48
5
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Гончарук Інна Василівна
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
6
Наукова стаття
Институт коррупции и механизмы борьбы с корупцией в транзитивных экономиках
Лозова Ганна Матвіївна
2018
Наука и современное общество: новые интересы, векторы движения, приоритеты развития: Международная научно-практическая конференция
т.1 c.183-187
7
Наукова стаття
Засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів та послуг як інструмент у конкурентній боротьбі підприємства
Лозова Ганна Матвіївна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2 (37) c.107-115
8
Розділ монографії
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ КОРУПЦІЇ В ПЕРІОД РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Лозова Ганна Матвіївна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя : монографія
c.340-359
9
Матеріали конференції
Застосування блокчейн-технологій у діяльності територіальних громад
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.228-234
10
Матеріали конференції
Інституційне забезпечення бюджетного процесу в Україні
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Модернізація публічних фінансів: стан та виклики сьогодення: збірник наукових матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції
c.106-109
11
Матеріали конференції
Оподаткування операцій з криптовалютами
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджіталізації: Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу, Ірпінь
c.86-90
12
Матеріали конференції
Комерціалізація інтелектуальної власності у закладах вищої освіти
Вірченко Володимир Віталійович
Лозова Ганна Матвіївна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.38-42
13
Матеріали конференції
Еволюція концепції управління знаннями в наукомісткій організації
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р.
14
Матеріали конференції
Соціальний капітал як основа для розвитку соціального підприємництва
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід: Міжнародна науково-практична конференція
c.136-139
15
Матеріали конференції
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РИНКУ ІНТЕРНЕТ- РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ
Лозова Ганна Матвіївна
Баласюк Ольга Андріївна
2018
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національньні, європейські та міжнародні виміри: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності
c.22-27
16
Матеріали конференції
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Лозова Ганна Матвіївна
Дерев`янко Тетяна Миколаївна
2018
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національньні, європейські та міжнародні виміри: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності
c.95-99
17
Матеріали конференції
Формування конкурентного середовища у глобальному економічному просторі
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: Міжнародна Шумпетерівська конференція
c.32-37
18
Матеріали конференції
Децентралізація місцевих фінансів України в умовах глобалізації
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: Міжнародна науково-практична конференція
c.269-274
19
Матеріали конференції
Особливості прояву корупції у банківському секторі
Лозова Ганна Матвіївна
2018
Фінансовий бізнес в Україні та світі: стан, проблеми і перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.62-67
20
Навчально-методичний комплекс
Інтелектуальний капітал: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика», освітнього рівня «Бакалавр»
Лозова Ганна Матвіївна
2018
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.1-48
21
Навчально-методичний комплекс
Інтелектуальна власність: Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика»
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Лозова Ганна Матвіївна
Савчук Наталія Вікторівна
2018
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.1-21
22
Навчально-методичний комплекс
Конкуренція та конкурентне право. Змістовна частина 1. Конкуренція: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей, освітнього рівня «Магістр»
Лозова Ганна Матвіївна
2018
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.1-42
23
Навчально-методичний комплекс
Економічна історія та історія економічної думки України: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей освітнього рівня «Бакалавр»
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Назаров Ілля Владиславович
2018
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.1-56
24
Наукова стаття
Комерціалізація інтелектуальної власності в наукоємних організаціях
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2(35) c.94-108
25
Наукова стаття
Reforming the National System of Intellectual Property Protection in Ukraine
Лозова Ганна Матвіївна
2018
International scientific journal innovations
в.2 c.44-48
26
Наукова стаття
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Лозова Ганна Матвіївна
Шорубалко Богдана Володимирівна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.2 в.20 c.102-107
27
Наукова стаття
Перекладаючи Кейнса
Білоус Тетяна Миколаївна
Кебуладзе Вахтанг Іванович
Лозова Ганна Матвіївна
2018
Філософська думка
в.4 c.112-115
28
Матеріали конференції
Формування конкурентних переваг підприємства в умовах циркулярної економіки
Лозова Ганна Матвіївна
2016
Міжнародний бізнес як фактор розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція
в.1 c.100-104
29
Матеріали конференції
Блокчейн-технологія у державному управлінні: нові перспективи та практика реалізації
Лозова Ганна Матвіївна
2017
Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
в.5 c.50-52
30
Матеріали конференції
Цифрові гроші: нові можливості, перспективи та ризики
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.55-59
31
Матеріали конференції
Регіональна політика у сфері створення «зелених кластерів»
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи публічно-приватного партнерства: Міжнародний науково-практичний форум
т.1 в.3 c.128-137
32
Матеріали конференції
Еволюція концепції управління знаннями в наукомісткій організації
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.17 c.440-445
33
Матеріали конференції
Механізми захисту та охорона нетрадиційних торгівельних марок в країнах ЄС
Лозова Ганна Матвіївна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.670-673
34
Монографія
Корпоративна модель управління у забезпеченні конкурентноспроможності підприємства
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи
c.426-438
35
Наукова стаття
Competition in conditions of the virtual economy
Лозова Ганна Матвіївна
2017
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
в.5/2 c.74-78
36
Наукова стаття
Развитие внутреннего рынка Украины: проблемы и перспективы
Лозова Ганна Матвіївна
2017
Экономическая серия Вестника ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
в.1 c.31-37
37
Наукова стаття
Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Лозова Ганна Матвіївна
2017
Вища школа
в.7 c.57-86
38
Наукова стаття
Адвокатування конкуренції в системі протидії корупції
Лозова Ганна Матвіївна
2016
Dezvoltarea sistemelor sociale si economice într-un mediu competitiv la nivel global: conferinta internationala stiintifico-practica
c.53-55
39
Розділ монографії
Моделі Пенсійного забезпечення та реформування системи пенсійного забезпечення в Україні
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine
т.1 c.253-272
40
Тези
Оподаткування операцій з криптовалютами
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджіталізації: Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу, Ірпінь
c.86-90
41
Матеріали конференції
Досвід США у протидії та боротьбі з корупцією: уроки для України
Лозова Ганна Матвіївна
2016
Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього: Американознавча мультидисциплінарна конференція
в.3 c.99-105
42
Матеріали конференції
Економіка за вимогою: набуття конкурентних переваг в умовх нової моделі економічних відносин
Лозова Ганна Матвіївна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.16 c.128-134
43
Матеріали конференції
Модернізація системи державної допомоги в контексті євроінтеграції
Лозова Ганна Матвіївна
2016
Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція
в.1 c.251-254
44
Матеріали конференції
Шляхи реформування економіки України для розбудови інформаційного суспільства та макроекономіічної стабілізації
Лозова Ганна Матвіївна
2016
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Міжнародна науково-практична конференція
в.4 c.165-168
45
Матеріали конференції
Проблемы реализации четвертой промышленной революции в Украине
Лозова Ганна Матвіївна
2016
Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономи­ческого развития: Международная научная конференция
т.3 в.17 c.65-66
46
Наукова стаття
Адвокатування конкуренції в системі у протидії з корупцією
Лозова Ганна Матвіївна
2016
Dezvoltarea sistemelor sociale si economice într- un mediu competitiv la nivel global: Conferinta international stiintifico-practica
c.53-56
47
Наукова стаття
Organization of Antitrust And Competition Policy in Ukraine in Modern Conditions
Лозова Ганна Матвіївна
2015
Ante-Portas – Studia nad Bezpieczeństwem
в.2(5) c.63-74
48
Матеріали конференції
Історичні передумови формування та розвитку середнього класу в США: уроки для України
Лозова Ганна Матвіївна
2015
Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
т.2 c.329-337
49
Матеріали конференції
Роль середнього класу у реформуванні науково-технічної сфери та прискорення інноваційного розвитку
Лозова Ганна Матвіївна
2015
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.224-225
50
Матеріали конференції
Економіка спільного споживання як форма сучасних економічних відносин
Лозова Ганна Матвіївна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.207-213
51
Матеріали конференції
Роль експоненціального зростання у формуванні конкурентоспроможності бізнесу
Лозова Ганна Матвіївна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.26-29
52
Наукова стаття
Оцінка впливу інноваційної політики на формування національної конкурентоспромож-ності України
Лозова Ганна Матвіївна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.392-400
53
Наукова стаття
Using heuristic methods and techniques to stimulate a collective creativity of employees of the enterprise
Лозова Ганна Матвіївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.6 c.42-47
54
Наукова стаття
Проблеми та перспективи захисту прав інтелектуальної власності у мережі інтеренет в Україні
Лозова Ганна Матвіївна
2015
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національньні, європейські та міжнародні виміри: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності
т.1 c.132-139
55
Наукова стаття
Середній клас: досвід США та українські реалії
Лозова Ганна Матвіївна
2015
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми економіки і управління
т.815 c.63-68
56
Наукова стаття
Проблеми, причини та соціально-економічні наслідки міграції українців до Росії
Лозова Ганна Матвіївна
2015
Економічний аналіз
т.21 c.65-73
57
Тези
Проведення попереднього аудиту при страхуванні об’єктів інтелектуальної власності
Лозова Ганна Матвіївна
2014
Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
т.10 c.33-36
58
Матеріали конференції
Створення ефективної державної системи охорони об’єктів інтелектуальної власності як важливий чинник підвищення національної конкурентоспроможності України
Лозова Ганна Матвіївна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.13 c.179-183
59
Матеріали конференції
Транснаціональні корпорації як альтернатива вітчизняним ФПГ
Лозова Ганна Матвіївна
2013
Нові шляхи й напрями розвитку економічної політики в Україні: Загальноукраїнська науково-практична конференція
c.78-81
60
Монографія
Адвокатирование конкуренции в современных условиях: направления и перспективы
Лозова Ганна Матвіївна
2014
Центр учебной литературы
c.1-160
61
Наукова стаття
Современные направления конкурентной политики в Украине: адвокатирование конкуренции
Лозова Ганна Матвіївна
2014
Журнал «Вестник Карагандинского экономического университета: экономика, философия, педагогика юриспруденция» Издательство: типография Карагандинского экономического университета, Караганда
в.1(27) c.67-74
62
Наукова стаття
Захист від недобросовісної конкуренції при використані товарного знаку
Лозова Ганна Матвіївна
2014
Економіка ринкових відносин
в.11 c.357-361
63
Наукова стаття
Світовий досвід адвокатування конкуренції: уроки для України
Лозова Ганна Матвіївна
2013
Вісник Львівського університету. Серія економічна
т.49 c.209-217
64
Наукова стаття
Проконкурентна політика України в умовах євроінтеграції
Лозова Ганна Матвіївна
2014
Стратегія соціально-економічного розвитку України. Наукове видання
c.262-271
65
Праці конференції
Страхування інтелектальної власності
Лозова Ганна Матвіївна
2014
Проблеми гармонізації законодавства України з питань інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції
c.94-98
66
Праці конференції
European Integration of Ukraine and Participation of International Organizations in Reforming the National Agricultural Sector
Лозова Ганна Матвіївна
2014
World Congress «Aviation in the XXI-st century» («Safety in Aviation and Space Technologies»)
т.3 c.8.57-8.61
67
Матеріали конференції
Розвиток автоматизованих інформаційних систем та електроних ресурсів як чинник підвищення конкурентоспроможності національних ВНЗ
Лозова Ганна Матвіївна
2013
Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан. проблеми та перспектив: Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції
в.8 c.160-165
68
Наукова стаття
Створення ефективної державної системи охорони об’єктів інтелектуальної власності як важливий чинник підвищення національної конкурентоспроможності України
Лозова Ганна Матвіївна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.327.0000
69
Наукова стаття
Cучасні тенденції підготовки фахівців з інтелектуальної власності у європейських країнах
Лозова Ганна Матвіївна
2013
Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно – аналітичної та інноваційної діяльності в Україні // Матеріали ХІII Всеукраїнської науково-методичної конференції
т.1 c.121.0000
70
Наукова стаття
Розвиток адвокатування конкуренції в умовах інформаційної економіки
Лозова Ганна Матвіївна
2013
Вчені записки Університету “КРОК”
в.34 c.56-61
71
Матеріали конференції
Реалізація концепції «електронного уряду» в Україні як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки
Лозова Ганна Матвіївна
2012
Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
в.7 c.210-213
72
Матеріали конференції
Вікіноміка - нові економічні виклики
Лозова Ганна Матвіївна
2012
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.352-356
73
Матеріали конференції
Адвокатування конкуренції через соціальні мережі
Лозова Ганна Матвіївна
2012
Конкурентна політика в умовах модернізації економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18-19 жовтня 2012)
в.2 c.33-36
74
Наукова стаття
Організаційно-методологічні засади механізму адвокатування конкуренції
Лозова Ганна Матвіївна
2011
Стратегія розвитку України. Національний авіаційний університет МОН України
c.63.0000
75
Наукова стаття
Адвокатування конкуренції як складова конкурентної політики України.// Вісник Антимонопольного комітету України. Конкуренція
Лозова Ганна Матвіївна
2012
Невідоме
т.1 c.29.0000
76
Наукова стаття
Сучасні напрямки та перспективи розвитку адвокатування конкуренції в Україні
Лозова Ганна Матвіївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.143 c.40.0000
77
Наукова стаття
Формування мережевої економіки в умовах постіндустріального суспільства
Лозова Ганна Матвіївна
2012
Проблеми системного підходу в економіці
в.41 c.146-152
78
Тези
Енергетична безпека в контексті розвитку української та світової економіки// Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, за ред. В.Д.Базилевича та Дітриха Вальдера. – К.: «Обрії»
Лозова Ганна Матвіївна
2011
79
Тези
Економічні реформи та фінансове стимулювання соціально-економічного розвитку країни: досвід Бразилії
Лозова Ганна Матвіївна
2012
Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів
c. 209-211
80
Наукова стаття
Деякі аспекти удосконалення системи державного контролю за економічною концентрацією суб’єктів господарювання в Україні
Лозова Ганна Матвіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.124 c.55.0000
81
Наукова стаття
Практика Японії щодо запровадження антимонопольно-конкурентної політики в умовах економічних криз// Антимонопольно-конкурентна політика: теорія та практика: збірник наукових праць.
Лозова Ганна Матвіївна
2011
82
Наукова стаття
Досвід реалізації конкурентної політики провідними європейськими країнами в умовах кризових явищ // Антимонопольно-конкурентна політика: теорія та практика: збірник наукових праць.
Лозова Ганна Матвіївна
2011
83
Наукова стаття
Визначення ефективних механізмів впливу органів влади на процеси реалізації конкурентної політики
Лозова Ганна Матвіївна
2008
84
Наукова стаття
Накопичувальне страхування життя як інструмент мінімізації ризиків
Лозова Ганна Матвіївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.27.0000
85
Наукова стаття
Аналіз стану та перспектив розвитку внутрішньогоринку в контексті міжнародної інтеграції України
Лозова Ганна Матвіївна
2008
86
Наукова стаття
Деякі аспекти міжнародної інтеграції страхового ринку України
Лозова Ганна Матвіївна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.93.0000
87
Наукова стаття
Визначення шляхів гармонізації промислової та конкурентної політики у сфері надання суб’єктам господарювання державної допомоги
Лозова Ганна Матвіївна
2007
88
Наукова стаття
Конкурентоспроможність України та наслідки її вступу до СОТ
Лозова Ганна Матвіївна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.187.0000
89
Наукова стаття
Гармонізація процедури надання державної допомоги в Україні у відповідності до вимог ЄС
Лозова Ганна Матвіївна
2007
Науковий вісник Національного аграрного університету
c.62.0000
90
Наукова стаття
Демонополізація економіки України та її наслідки
Лозова Ганна Матвіївна
2001
Підприємництво, господарство і право
c.93.0000

Повернення до списку

Вгору