Автори, співробітники Університету

Лопарев Сергій Олександрович
Loparev Sergei O.

Ідентифікатор автора: 36073
Кількість пошукових запитів автора: 423
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Зоології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: орнітологія / батрахогерпетологія / іхтіологія / зоогеографія / фауністика / заповідна справа / таксодермія /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Зимовки орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla на Среднем Днепре
Лопарев Сергій Олександрович
2017
Русский орнитологический журнал
т.26 в.1403 c.543-545
2
Монографія
Зоологічні дослідження у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Том 1 (2006-2011)
Алексієнко Вадим Романович
Балан Павло Георгійович
Гандзюра Володимир Петрович
Григор'єва Олеся Олегівна
Дроздовська Аліна Вікторівна
Зиков Олександр Євгенович
Кілочицька Наталія Петрівна
Кілочицький Петро Якович
Лопарев Сергій Олександрович
Лукашов Дмитро Володимирович
Матушкіна Наталія Олександрівна
Мякушко Станіслав Анатолійович
Проценко Юрій Валерійович
Серебряков Валентин Валентинович
Сінгаєвський Євген Миколайович
Трохимець Владлен Миколайович
2014
ТОФІ КІМЕ (монографія)
c.1-440
3
Наукова стаття
Обліки малочисельних і зникаючих птахів околиць Києва і охорона їх біотопів
Лопарев Сергій Олександрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.7-10
4
Наукова стаття
Розповсюдження гупі (Poecilia reticulata Peter, 1859) в каналі Бортницької станції аерації м. Київ // Динаміка біорізноманіття 2012: Зб. наук. праць / за ред.. І.Загороднюка; держ. закл .«Луганський ун-т ім.. Тараса Шевченка»
Лопарев Сергій Олександрович
2012
5
Наукова стаття
Зміна щільності птахів родини Голубові (Columbidae) Середнього Придніпров’я за останні роки
Лопарев Сергій Олександрович
2012
Troglodytes
т.3 c.98-107
6
Наукова стаття
Особливості кормової спеціалізації яструба великого (Accipiter gentilis L.) в Центральній Україні
Лопарев Сергій Олександрович
2012
Матеріали науково-практичної конференції. присвяченої 150-ти річчю з дня народження М.М.Сомова
т.1 c.120-128
7
Тези
Особливості кормової спеціалізації окремих пар яструба великого (Accipiter gentilis L.) у гніздовий період
Лопарев Сергій Олександрович
2011
Теоретичні та практичні аспекти оології в сучасній зоології: Мат-ли IV міжнар.наук-практ.конференції 5-8 жовтня 2011 року.
c.90-93
8
Тези
Малочисельні та зникаючі птахи околиць Києва та охорона їх біотопів
Лопарев Сергій Олександрович
2011
Карпатська конференція з проблем охорони довкілля: Міжнародна науково-практична конференція
c.2-4
9
Тези
Сучасний стан популяцій грака у місті Києві
Лопарев Сергій Олександрович
2012
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету "Сучасні проблеми біології, екології та хімії"
c.177-179
10
Тези
Екомережне значення природних комплексів островів Середнього Дніпра // Пріоритети збалансова-ного(сталого) розвитку України: Мат-ли Українського екологічногоконгресу 27-28 жовтня 2008 р. Частина 2. – К.: Центр екологічної освіти та інформації
Лопарев Сергій Олександрович
2008
11
Тези
Сучасний стан популяції перепела (Coturnix coturnix L.) на території України
Лопарев Сергій Олександрович
Серебряков Валентин Валентинович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.56 c.17-18
12
Наукова стаття
Особливості гніздової біології і міграцій перепела на Україні
Лопарев Сергій Олександрович
Серебряков Валентин Валентинович
2008
Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки
т.1 c.235-239
13
Наукова стаття
The population status of the Quail Coturnix coturnix in Ukraine: an update
Лопарев Сергій Олександрович
Серебряков Валентин Валентинович
2009
Bird Census News
т.22 c.23-26
14
Наукова стаття
Характер споживання жовтоногим мартином (Larus cachinans Pall., 1811) рибних кормів на Середньому Дніпрі
Лопарев Сергій Олександрович
2009
15
Наукова стаття
Дійсний стан популяції перепела (Coturnix coturnix L.) в Україні та сучасні методи його моніторингу
Лопарев Сергій Олександрович
Серебряков Валентин Валентинович
2009
Природничий альманах.- Херсон.- Серія: Біологічні науки
т.12 c.241-249
16
Тези
Хищные птицы как регулятор численности врановых // Мат-лы конф. Изучение и охрана хищных птиц северной Евразии. – Иваново
Лопарев Сергій Олександрович
2008
17
Наукова стаття
Кормодобувні стратегії та біотичні взаємодії жовтоногого мартина (Larus cachinans Pall.) – адвентивного виду на Середньому Дніпрі
Лопарев Сергій Олександрович
2008
Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. Біологія
т.32 c.5.0000
18
Наукова стаття
Характер живлення жовтоногого мартина (Larus cachinans Pall., 1811) рибними кормами на Середньому Дніпрі // Вісник. Тернопільского педагогічного університету
Лопарев Сергій Олександрович
2008
19
Тези
Хищные птицы как регулятор численности врановых // Мат-лы конф. Изучение и охрана хищных птиц северной Евразии. г. Иваново
Лопарев Сергій Олександрович
2008
20
Тези
Динамика численности зимующих крякв в Киеве и окрестностях // Биомониторинг природных и трансформированных экосистем: матер. междунар. науч.-практ. конф., Брест
Лопарев Сергій Олександрович
2008
21
Тези
Особливості весняних міграцій перепела (Сoturnix coturnix L.) в Україні (1975-2006 рр.)
Лопарев Сергій Олександрович
Серебряков Валентин Валентинович
2007
Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання: матеріали Міжнарожної наукової конференції (Черкаси, 2007)
c.443-444

Повернення до списку

Вгору