Автори, співробітники Університету

Лотюк Ольга Степанівна

Ідентифікатор автора: 36090
Кількість пошукових запитів автора: 640

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Конституційного права
Посада: Професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Topical issues of the impact of austerity measures on human rights: the case of Europe
Васильченко Оксана Петрівна
Лотюк Ольга Степанівна
2018
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.3 в.№ 26 c.477-483
2
Монографія
Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні
Лотюк Ольга Степанівна
2016
Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні: монограф.; за ред. В.Л. Федоренка / О.С. Лотюк. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 336 с.
3
Наукова стаття
Методология иследования конституционных основ гражданского общества в современной науке
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.3/2 (303) c.87-92
4
Наукова стаття
Конституційні принципи паритетного партнерства громадянського суспільства та його інститутів з Українською державою
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
в.19 c.230-237
5
Наукова стаття
Конституційні принципи партнерства як основа взаємодії громадянського суспільства з Українською державою
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М.І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко,
c.367-375
6
Наукова стаття
Конституційна цінність прав людини на шляху розбудови сучасних форм партиципаторної демократії
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.47 c.81-84
7
Розділ монографії
Формування та розвиток методології дослідження конституційних основ громадянського суспільства
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»).
8
Тези
Конституційні принципи партнерства громадянського суспільства і держави
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Від громадянського суспільства – до правової держави: збірник наукових праць міжнародної наукової конференції
c.37-40
9
Тези
Абсентеізм та його вплив на розвиток нових конституційних форм демократії
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.134-138
10
Монографія
Конституційно - правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні
Лотюк Ольга Степанівна
2016
Ліра ЛТД
c.1-336
11
Наукова стаття
Формування конституційно-правових засад громадянського суспільства в Україні в XVIII - на поч. XX ст.
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Право і громадянське суспільство
т.3 c.62-76
12
Наукова стаття
Конституційно-правове регулювання відносин, пов’язаних із виникненням та функціонуванням інститутів громадянського суспільства
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Науково-практичний юридичний журнал "Публічне право"
т.4 c.60-70
13
Наукова стаття
Місцеве самоврядування – основа формування громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.98 c.36-46
14
Наукова стаття
Власність як основа формування громадянського суспільства
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Карпатський правничий часопис Науковий журнал
т.4 c.56-68
15
Наукова стаття
Форми участі інститутів громадянського суспільства в правотворчій діяльності держави в Україні
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Наше право
т.7 c.80-90
16
Наукова стаття
Громадянське суспільство в контексті європейської інтеграції
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Наук.-практ. Журнал «Європейські перспективи»
т.7 c.56-66
17
Наукова стаття
Інституалізація як метод наукового пізнання громадянського суспільства
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Науково-практичний юридичний журнал "Публічне право"
т.3 c.80-92
18
Наукова стаття
До проблеми розуміння функцій громадянського суспільства
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Право і громадянське суспільство
т.3 c.50-62
19
Наукова стаття
Громадянське суспільство як чинник євроінтеграції в Україні
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Право і громадянське суспільство
т.2 c.60-70
20
Наукова стаття
До питання співвідношення категорій «власність» і «громадянське суспільство»
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Південноукраїнський правничий часопис
т.4 c.56-66
21
Наукова стаття
Громадянське суспільство як філософсько-політична ідея
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.3 c.81-92
22
Наукова стаття
Історичний аналіз поняття громадянського суспільства.
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.90.0000
23
Наукова стаття
Особливості механізму конституційно-правового регулювання громадянського суспільства.
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.50.0000
24
Наукова стаття
Конституційно-правовий механізм формування та підтримки інститутів громадянського суспільства.
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.80.0000
25
Наукова стаття
Співвідношення громадянського суспільства, держави і місцевого самоврядування
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.23 c.82-92
26
Наукова стаття
Особливості окремих інститутів конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2008
Підприємництво, господарство і право
c.21.0000

Повернення до списку

Вгору