Автори, співробітники Університету

Лотюк Ольга Степанівна

Ідентифікатор автора: 36090
Кількість пошукових запитів автора: 841

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Конституційного права
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Ombudsman Institute: Basic Models and Problems of Reception in Constitutional Law
Лотюк Ольга Степанівна
Сінькевич Олена Василівна
2020
AMAZONIA INVESTIGA
в.Issue 29 c.273-278
2
Розділ монографії
Генезис механізму судового захисту конституційних прав людини
Лотюк Ольга Степанівна
Митник Олена Віталіївна
2020
Права людини в Україні та у зарубіжних країнах: проблеми теорії та нормативно-правової регламентації: колективна монографія / Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2020. 392 с.
c.257-283
3
Тези
Рівне паритетне партнерство як основа взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства
Лотюк Ольга Степанівна
2019
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правові засади взаємодії органів публічної влади з інституціями громадянського суспільства в Україні та зарубіжних державах" м. Київ 29.11.2019
c.161-167
4
Наукова стаття
Public control over the actions of government in the field of research and rational use of mineral resources
Васильченко Оксана Петрівна
Кравцова Зоріна Сергіївна
Кудрявцева Олена Миколаївна
Лотюк Ольга Степанівна
2019
Науковий вісник Національного гірничого університету
в.4 c.102-107
5
Наукова стаття
Civil society as the subject of formation of state policy in the sphere of subsoil use and protection
Васильченко Оксана Петрівна
Лотюк Ольга Степанівна
2018
Науковий вісник Національного гірничого університету
в.№6 c.118-123
6
Тези
До питання визначення конституції як витвору політичної та правової культури держави в процесі формування сучасного світогляду правознавців
Лотюк Ольга Степанівна
2018
Scientific and pedagogic internship "Higher education institutions as a medium for the formation of a new generation of lawyers": Internship proceedings, June 11-15. Sandomierz, Republic of Poiand 2018. 236 pages
c.111-115
7
Тези
Процес інституалізації релігійних організацій, як складових елементів громадянського суспільства
Лотюк Ольга Степанівна
2018
International scientific-practical conference «The development of legal sciences»: problems and solutions Conference Proceeding, April 27-28. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 184 pages
8
Наукова стаття
Topical issues of the impact of austerity measures on human rights: the case of Europe
Васильченко Оксана Петрівна
Лотюк Ольга Степанівна
2018
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.3 в.№ 26 c.477-483
9
Наукова стаття
До питання щодо нових суб’єктів нормотворчої ініціативи, в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків: Право, 2017.
c.202-205
10
Монографія
Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні
Лотюк Ольга Степанівна
2016
Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні: монограф.; за ред. В.Л. Федоренка / О.С. Лотюк. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 336 с.
11
Наукова стаття
Методология иследования конституционных основ гражданского общества в современной науке
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.3/2 (303) c.87-92
12
Наукова стаття
Конституційні принципи паритетного партнерства громадянського суспільства та його інститутів з Українською державою
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»
в.19 c.230-237
13
Наукова стаття
Конституційні принципи партнерства як основа взаємодії громадянського суспільства з Українською державою
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова
c.367-375
14
Наукова стаття
Конституційна цінність прав людини на шляху розбудови сучасних форм партиципаторної демократії
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.47 c.81-84
15
Розділ монографії
Формування та розвиток методології дослідження конституційних основ громадянського суспільства
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Методологія в праві: монографія / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.;за заг.ред. І.Безклубого . К.: Грамота, 2017 – 658 с. (Серія «Про українське право»).
16
Тези
Конституційні принципи партнерства громадянського суспільства і держави
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Від громадянського суспільства – до правової держави: збірник наукових праць міжнародної наукової конференції
c.37-40
17
Тези
Абсентеізм та його вплив на розвиток нових конституційних форм демократії
Лотюк Ольга Степанівна
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.134-138
18
Монографія
Конституційно - правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні
Лотюк Ольга Степанівна
2016
Ліра ЛТД
c.1-336
19
Наукова стаття
Міжнародний компонент унормування правового статусу громадянського суспільства та його інститутів
Лотюк Ольга Степанівна
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
в.№3 (13) c.253-265
20
Наукова стаття
Гражданское общество в контексте конституционно-правового регулирования
Лотюк Ольга Степанівна
2015
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.3/3(279) c.58-62
21
Наукова стаття
Формування конституційно-правових засад громадянського суспільства в Україні в XVIII - на поч. XX ст.
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Право і громадянське суспільство
т.3 c.62-76
22
Наукова стаття
Конституція Пилипа Орлика 1710 року як першооснова конституційно-правових засад громадянського суспільства в Україні
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка
в.№ 3-4 c.30-37
23
Тези
Конституційні основи розвитку громадянського суспільства й перспективи їх модернізації в Україні
Лотюк Ольга Степанівна
2015
«Правові реформи в Україні: реалії сьогодення»: Всеукраїнська науково-теоретична конференція, присвячена Дню юриста
24
Наукова стаття
Конституційно-правове регулювання відносин, пов’язаних із виникненням та функціонуванням інститутів громадянського суспільства
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.4 c.12-18
25
Наукова стаття
Місцеве самоврядування – основа формування громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.4 (98) c.36-46
26
Наукова стаття
Власність як основа формування громадянського суспільства
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Карпатський правничий часопис Науковий журнал
т.4 c.56-68
27
Наукова стаття
Форми участі інститутів громадянського суспільства в правотворчій діяльності держави в Україні
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Наше право
т.7 c.80-90
28
Наукова стаття
Громадянське суспільство в контексті європейської інтеграції
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Наук.-практ. Журнал «Європейські перспективи»
т.7 c.56-66
29
Наукова стаття
Інституалізація як метод наукового пізнання громадянського суспільства
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.3 c.184-191
30
Наукова стаття
До проблеми розуміння функцій громадянського суспільства
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Право і громадянське суспільство
т.3 c.50-62
31
Наукова стаття
Громадянське суспільство як чинник євроінтеграції в Україні
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Право і громадянське суспільство
т.2 c.60-70
32
Наукова стаття
До питання співвідношення категорій «власність» і «громадянське суспільство»
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Південноукраїнський правничий часопис
т.4 c.56-66
33
Наукова стаття
Громадянське суспільство як філософсько-політична ідея
Лотюк Ольга Степанівна
2014
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.3 c.81-92
34
Наукова стаття
Історичний аналіз поняття громадянського суспільства.
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.90.0000
35
Наукова стаття
Особливості механізму конституційно-правового регулювання громадянського суспільства.
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.50.0000
36
Наукова стаття
Конституційно-правовий механізм формування та підтримки інститутів громадянського суспільства.
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.80.0000
37
Наукова стаття
Співвідношення громадянського суспільства, держави і місцевого самоврядування
Лотюк Ольга Степанівна
2013
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.23 c.82-92
38
Наукова стаття
Особливості окремих інститутів конституційного права
Лотюк Ольга Степанівна
2008
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.21.0000
39
Підручник
Громадянство України і статус іноземців
Лотюк Ольга Степанівна
2000
Конституційне право України: Підручник / за ред. Погорілка В.Ф. Київ: Наукова думка, 1999. 733 с.
в.Розділ 11 c.237-268

Повернення до списку

Вгору