Автори, співробітники Університету

Лугова Світлана Леонідівна

Ідентифікатор автора: 36095
Кількість пошукових запитів автора: 327

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"

Посада: старший лаборант з ВО

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 18, з них наукових статей (наукові публікації) - 3, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Праці конференції
The role of xanthine oxidase system in rat's lymphocytes apoptosis under X–ray exposure
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2017
International conference on radiation.
c.13
2
Праці конференції
ATP– dependent steps of radiation–induced apoptosis
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2016
International conference on radiation.
c.354
3
Тези
Role of the transcription factor Nf-κb in pro- and antioxidant systems function under radiation injury
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2016
З’їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом
c.29
4
Тези
Implication of the transcriptional Nf-kB in pro-/antioxidant system function under radiation injury
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2016
International Symposium On Cell Biology Jointly with 5th Ukrainian Congress For Cell Biology
т.1 в.1 c.29
5
Матеріали конференції
Влияние ионизирующей радиации на индукцию и реализацию программированной клеточной гибели
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2014
Биологические эффекты малых доз ионизирующей радиации и радиоактивное загрязнение среды
c.11-14
6
Тези
Залучення рецептор-опосередкованого шляху у проведення апоптогенного сигналу за дії іонізуючої радіації
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.22
7
Наукова стаття
Термическая деструкция эпоксидных полимеров и эпоксидно-силоксановых композитов, отвержденных ангидридов в присутствии ацетилацетонатов металлов
Бєда Олександр Андрійович
Іщенко Олена Вікторівна
Лугова Світлана Леонідівна
2013
Полімерний журнал
т.35 c.39-46
8
Тези
The study of poly(ADP-ribose)polymerase(PARP) function as a molecular regulator during radiation – induced apoptosis IX Jakub K.Parnas Conference “Proteins from Birth to Death”, Sept 29-Oct 2, 2013, IIAS Jerusalem
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
2013
Невідоме
т.1 c.55
9
Тези
Участь проапоптотичних факторів у радіаційно-індукованому апоптозі
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Імедадзе Світлана Петрівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2012
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.48
10
Тези
Lysosomal-dependent apoptosis of lymphocytes under irradiation condition
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2012
3-й з'їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом. (16 – 20 травня 2012). – Ялта, 2012
c.109
11
Тези
Модифицирующее влияние препарата рибоксина на редокс-чувствительные звенья радиационно-индуцированного апоптоза //Российск. науч. конф. "Острые проблемы разработки противолучевых средств, консерватизм или модернизация" Москва, 13-14 ноябр. 2012
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Мандрик Сергій Ярославович
Ракша Наталія Григорівна
2012
Тези доповідей
c.35
12
Наукова стаття
Залучення ферментів родини каспаз у радіаційно-індукований апоптоз лімфоцитів щурів
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.48.0000
13
Тези
окисний стрес як медіатор радіаційно-індукованого апоптозу
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2010
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
c.152.0000
14
Тези
Механізми активації ксантиноксидази за апоптозу, індукованого дією променевого чинника // V Международная научная конференция "Психофизиологические и висцеральные функции в норме и патологии"
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2010
15
Тези
Regulation of the intrinsic apoptosis pathway under X-ray irradiation // VII PARNAS CONFERENCE on Biochemistry and Molecular Biology (Yalta, Crimea, Ukraine October 3-7, 2009)
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2009
16
Наукова стаття
Вплив рибоксину на виживання та метаболічну активність лімфоцитів тимусу за променевого ураження
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2008
Медична хімія
c.147.0000
17
Тези
Кальпаин-зависимый протеолиз при радиационно-индуцированной клеточной гибели / Второй Санкт-Петербургский международный экологический форум «Окружающая среда и здоровье человека» Вестник Российской военно-медицинской академии
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2008
18
Тези
Особливості функціонування антиоксидантної системи за променевого ураження / Міжнародна наукова конференція «Біофізичні механізми функціонування живих систем»
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Ракша Наталія Григорівна
2008

Повернення до списку

Вгору