Автори, співробітники Університету

Лукач Ірина Володимирівна

Ідентифікатор автора: 36122
Кількість пошукових запитів автора: 1106

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Господарського права
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 77, з них наукових статей (наукові публікації) - 54, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні та практичні аспекти
Бернгард Шлоер
Косілова Ольга Іванівна
Лукач Ірина Володимирівна
Поєдинок Валерія Вікторівна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-160
2
Наукова стаття
Принцип пропорційності частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю праву на управління
Лукач Ірина Володимирівна
2019
Право України
в.8 c.145-155
3
Наукова стаття
The Settlement Infrastructure of Ukrainian Stock Market: State and Directions for Reform
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Лукач Ірина Володимирівна
Поєдинок Валерія Вікторівна
2019
Journal of Advanced Research in Law and Economics
т.10 в.2 (40) c.565-573
4
Розділ монографії
Legal Scholarly Discussions in the XXI Century. Chapter 10 Corporate Law in the Highlight of Division of Private and Public Law
Лукач Ірина Володимирівна
2019
Liha-Pres : Lviv-Toruń
c.190-209
5
Тези
Загальний огляд доктрини теорії корпорації в американській правовій науці
Лукач Ірина Володимирівна
2019
Наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова
в.1 c.59-62
6
Довідник
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України
Винокурова Людмила Федорівна
Горяєва Олександра Сергіївна
Клепікова Ольга Вікторівна
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Пожоджук Тетяна Богданівна
Попова Анастасія Володимирівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Россильна Ольга Василівна
Черненко Олена Анатоліївна
Щербина Валентин Степанович
2019
Юрінком Інтер
c.1-816
7
Матеріали конференції
Рекодифікація господарського законодавства України: пошук концепції
Лукач Ірина Володимирівна
Поєдинок Валерія Вікторівна
2019
Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Всеукр. наук.-практ. конф., присвячена 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса
c.121-123
8
Наукова стаття
Законодавче закріплення нефінансового звіту в контексті Угоди про асоціацію
Лукач Ірина Володимирівна
2018
Право України
в.6 c.143-153
9
Наукова стаття
The Doctrine of Legitimate Expectations: Need for Limits
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Лукач Ірина Володимирівна
Поєдинок Валерія Вікторівна
2017
Journal of Advanced Research in Law and Economics
т.8 в.5 (27) c.1604-1609
10
Наукова стаття
Legal Aspects of Corporate Social Responsibility in Ukraine on the Way to European Integration
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Лукач Ірина Володимирівна
Поєдинок Валерія Вікторівна
2017
Croatian Yearbook of European Law and Policy
в.13 c.291-312
11
Підручник
Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина)
Винокурова Людмила Федорівна
Горяєва Олександра Сергіївна
Клепікова Ольга Вікторівна
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Паракуда Ірина Вікторівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Пожоджук Тетяна Богданівна
Попова Анастасія Володимирівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Россильна Ольга Василівна
Щербина Валентин Степанович
2018
Видавництво "Ліра-К"
c.1-672
12
Тези
Законодавче закріплення нефінансового звіту в контексті Угоди про асоціацію
Лукач Ірина Володимирівна
2018
Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу: Круглий стіл
c.95-99
13
Навчальний посібник
Конкурентне право України
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Лукач Ірина Володимирівна
Пацурія Ніно Бондівна
Щербина Валентин Степанович
2017
Видавництво "Ліра-К"
c.1-380
14
Наукова стаття
Щодо перспектив існування засновницького договору в акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю
Лукач Ірина Володимирівна
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.39 c.93-96
15
Наукова стаття
Значення поділу права на приватне та публічне в господарських відносинах
Лукач Ірина Володимирівна
2016
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
в.3 c.107-109
16
Наукова стаття
Значення господарсько-правового регулювання корпоративних відносин у контексті євроінтеграції
Лукач Ірина Володимирівна
2016
Право і суспільство
в.4 c.54-59
17
Наукова стаття
Загальна характеристика способів захисту корпоративних прав
Лукач Ірина Володимирівна
2016
Юридичний науковий електронний журнал
в.4 c.68-70
18
Наукова стаття
Предмет, метод та принципи корпоративного права України
Лукач Ірина Володимирівна
2016
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
в.30 c.4-11
19
Наукова стаття
Парадигма публічних та приватних норм у регулюванні господарських відносин
Лукач Ірина Володимирівна
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.8 c.43-46
20
Наукова стаття
Правове регулювання скликання загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю за законодавством України
Лукач Ірина Володимирівна
2016
Visegrad journal on human rights
в.3 c.103-108
21
Наукова стаття
Державна реєстрація як засіб впливу держави на здійснення корпоративних прав і корпоративного управління у контексті європейського досвіду
Лукач Ірина Володимирівна
2016
Национальный юридический журнал: теория и практика
в.4 c.143-146
22
Наукова стаття
Перспективы правового регулирования исключения участника из общества с ограниченной ответственностью
Лукач Ірина Володимирівна
2016
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.9 c.77-81
23
Наукова стаття
Некоторые аспекты регулирования правового режима уставного капитала в обществах с ограниченной ответственностью
Лукач Ірина Володимирівна
2016
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.7 c.74-78
24
Наукова стаття
Місце корпоративного права в правовій системі України
Лукач Ірина Володимирівна
2016
Национальный юридический журнал: теория и практика
в.1 c.58-63
25
Навчальний посібник
Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина)
Горяєва Олександра Сергіївна
Клепікова Ольга Вікторівна
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Паракуда Ірина Вікторівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Пожоджук Тетяна Богданівна
Попова Анастасія Володимирівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Россильна Ольга Василівна
Худенко Олександр Олександрович
Щербина Валентин Степанович
2016
Видавництво "Ліра-К"
c.1-800
26
Тези
Правові проблеми імплементації інституту незалежних директорів в Україні
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства: Круглий стіл
c.129-132
27
Матеріали конференції
Перспективи запровадження похідних позовів в корпоративному праві
Лукач Ірина Володимирівна
2014
10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації: Міжнародна конференція
c.367-371
28
Монографія
Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Видавництво Ліра-К (монографія)
c.1-432
29
Наукова стаття
Особливості джерел корпоративного права України
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
в.1 (11) c.252-260
30
Наукова стаття
Сущность и механизмы корпоративного управления
Лукач Ірина Володимирівна
2014
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.4 c.36-39
31
Наукова стаття
Історія становлення акціонерного законодавства дореволюційної Росії
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.2 в.1 c.39-43
32
Наукова стаття
Що відчужується: корпоративні права чи частка в статутному капіталі?
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
в.1 c.71-73
33
Наукова стаття
Корпоративна соціальна відповідальність як основа розвитку сучасного корпоративного права
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Право і суспільство
в.5 c.67-73
34
Наукова стаття
До питання про можливість скасування наглядової ради в акціонерних товариствах
Лукач Ірина Володимирівна
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.1 в.10-2 c.171-174
35
Наукова стаття
До питання про перспективи запровадження відповідальності посадових осіб органів корпоративного управління
Лукач Ірина Володимирівна
2014
Науково-практичний журнал Право та інновації
в.4 (8) c.88-96
36
Наукова стаття
Правовий аспект заочного голосування на загальних зборах в корпораціях
Лукач Ірина Володимирівна
2014
Юридичний вісник. Національний університет «Одеська юридична академія»
в.3 c.226-231
37
Наукова стаття
Альтернативні шляхи вирішення корпоративних спорів
Лукач Ірина Володимирівна
2014
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
в.3 (9) c.66-76
38
Наукова стаття
Корпоративна соціальна відповідальність як основа розвитку сучасного корпоративного права
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць
в.3 c.176-193
39
Тези
Об’єкт корпоративних правовідносин
Лукач Ірина Володимирівна
2014
Правовий порядок у підприємницьких відносинах: засоби забезпечення: Круглий стіл
c.109-113
40
Наукова стаття
Объект корпоративных правоотношений
Лукач Ірина Володимирівна
2013
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.9 c.113-117
41
Наукова стаття
Поняття та види суб’єктів корпоративних правовідносин
Лукач Ірина Володимирівна
2013
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.2 в.6-1 c.61-64
42
Наукова стаття
Теорії корпорації в американській доктрині 20 ст.
Лукач Ірина Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.3 (97) c.68-71
43
Наукова стаття
Корпоративні правовідносини в системі господарського права
Лукач Ірина Володимирівна
2013
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.2 в.22, 1 c.22-27
44
Наукова стаття
Деякі питання державної реєстрації корпорацій як засобу регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав
Лукач Ірина Володимирівна
2013
Вісник господарського судочинства
в.1 c.131-140
45
Наукова стаття
Захист прав та інтересів суб’єктів корпоративних відносин у контексті підвідомчості корпоративних спорів
Лукач Ірина Володимирівна
2014
Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць
в.2 c.82-100
46
Тези
Основні ознаки корпоративних правовідносин
Лукач Ірина Володимирівна
2013
Діалектика публічних і приватних інтересів у державному регулюванні економіки: Круглий стіл
c.127-131
47
Матеріали конференції
Час настання змін до статутних документів товариства з обмеженою відповідальністю
Лукач Ірина Володимирівна
2012
Центр правових наукових досліджень
т.1 c.85-88
48
Навчальний посібник
Актуальні проблеми господарського права
Заярний Олег Анатолійович
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Попова Анастасія Володимирівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Щербина Валентин Степанович
2012
Юрінком Інтер
c.1-528
49
Наукова стаття
Класифікація засобів регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав
Лукач Ірина Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.93 c.46-51
50
Наукова стаття
До питання про визначення кооперативів видом корпорацій
Лукач Ірина Володимирівна
2012
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.2 в.19 c.200-203
51
Наукова стаття
Історія становлення корпоративного права в європейських країнах континентальної системи права
Лукач Ірина Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.91 c.42-45
52
Наукова стаття
Методологічні проблеми визначення поняття корпоративних правовідносин
Лукач Ірина Володимирівна
2013
Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць
в.1 c.141-158
53
Тези
Засоби регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав
Лукач Ірина Володимирівна
2013
Засоби державного регулювання господарської діяльності: Збірник наукових праць
c.78-110
54
Наукова стаття
Історія становлення корпоративного права в європейських країнах континентальної системи права
Лукач Ірина Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.91 c.42-45
55
Наукова стаття
Загальний огляд конкурентних правопорушень
Лукач Ірина Володимирівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.86 c.52-55
56
Наукова стаття
Деякі аспекти державного регулювання корпоративних відносин суб’єктів недержавного сектору економіки
Лукач Ірина Володимирівна
2011
Приватне право і підприємництво : збірник наукових праць
в.10 c.148-152
57
Наукова стаття
Поняття та сутність конкурентних правовідносин
Лукач Ірина Володимирівна
2010
Вісник господарського судочинства
в.6 c.68-75
58
Тези
Деякі проблеми модернізації створення корпорацій в Україні
Лукач Ірина Володимирівна
2011
Проблеми модернізації господарського законодавства: Круглий стіл
c.49-52
59
Довідник
Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар
Винокурова Людмила Федорівна
Клепікова Ольга Вікторівна
Лукач Ірина Володимирівна
2010
Юрисконсульт
c.1-1088
60
Наукова стаття
Історія становлення корпоративного права в Англії та США
Лукач Ірина Володимирівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.83 c.43-46
61
Наукова стаття
Правовий статус органів спеціальної компетенції у сфері захисту конкурентних відносин
Лукач Ірина Володимирівна
2010
Приватне право і підприємництво : збірник наукових праць
в.9 c.129-132
62
Матеріали конференції
Проблеми заснування дочірніх підприємств корпоративного типу
Лукач Ірина Володимирівна
2009
Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.183-192
63
Монографія
Правове становище холдингових компаній
Лукач Ірина Володимирівна
2008
Юрінком Інтер
c.1-240
64
Наукова стаття
Деякі проблеми визначення правового становища дочірніх підприємств за Господарським кодексом України та Законом України «Про господарські товариства» (огляд судової практики)
Лукач Ірина Володимирівна
2008
Вісник господарського судочинства
в.1 c.107-111
65
Наукова стаття
Деякі проблеми розмежування підвідомчості справ, що виникають з господарських та трудових відносин
Лукач Ірина Володимирівна
2008
Вісник господарського судочинства
в.2 c.68-73
66
Наукова стаття
Проблеми реалізації права акціонера на ознайомлення з документами щодо питань, винесених на розгляд загальних зборів
Лукач Ірина Володимирівна
2008
Вісник господарського судочинства
в.3 c.76-85
67
Наукова стаття
До питання про визначення кооперативів як суб'єктів корпоративних відносин
Лукач Ірина Володимирівна
2008
Вісник господарського судочинства
в.6 c.59-67
68
Наукова стаття
Плюсы и минусы Закона о холдингах для урегулирования деятельности ГХК
Лукач Ірина Володимирівна
2007
Юридична практика
в.47 (517)
69
Наукова стаття
Чи бути акції золотій?
Лукач Ірина Володимирівна
2007
Юридична газета
c.2.0000
70
Наукова стаття
Зміни в правовому положенні ТОВ: прогрес та регресс
Лукач Ірина Володимирівна
2007
Юридична газета
c.4.0000
71
Наукова стаття
Як змінити статутний капітал ТОВ?
Лукач Ірина Володимирівна
2007
Юридична газета
c.3.0000
72
Наукова стаття
Як звільнити директора?
Лукач Ірина Володимирівна
2007
Юридична газета
c.2.0000
73
Наукова стаття
Правове становище холдингових компаній за законодавством деяких зарубіжних країн: порівняльний аналіз
Лукач Ірина Володимирівна
2006
Університетські наукові записки
в.1 (17) c.160-166
74
Наукова стаття
Юридичні моделі управління холдинговою групою
Лукач Ірина Володимирівна
2006
Вісник господарського судочинства
в.3 c.180-190
75
Наукова стаття
Правові засади встановлення контролю в холдинговій групі
Лукач Ірина Володимирівна
2006
Вісник господарського судочинства
в.4 c.197-206
76
Матеріали конференції
Проблеми класифікації холдингових компаній
Лукач Ірина Володимирівна
2005
Наукові правничі школи Київського університету: Міжнародна наукова конференція
c.151-153
77
Наукова стаття
Холдингові компанії за законодавством України. Поняття, ознаки, нормативна база
Лукач Ірина Володимирівна
2005
Вісник господарського судочинства
в.1 c.245-253

Повернення до списку

Вгору