Автори, співробітники Університету

Лукач Ірина Володимирівна

Ідентифікатор автора: 36122
Кількість пошукових запитів автора: 853

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Господарського права
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 4, підручників - 1, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України
Винокурова Людмила Федорівна
Горяєва Олександра Сергіївна
Клепікова Ольга Вікторівна
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Пожоджук Тетяна Богданівна
Попова Анастасія Володимирівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Россильна Ольга Василівна
Черненко Олена Анатоліївна
Щербина Валентин Степанович
2019
К.: Юрінком Інтер
c.1-816
2
Матеріали конференції
Законодавче закріплення нефінансового звіту у контексті Угоди про асоціацію
Лукач Ірина Володимирівна
2018
Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.)
3
Наукова стаття
The Doctrine of Legitimate Expectations: Need for Limits. Journal
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Лукач Ірина Володимирівна
Поєдинок Валерія Вікторівна
2017
Journal of Advanced Research in Law and Economics
т.8 в.5 (25) c.1604-1609
4
Наукова стаття
Legal Aspects of Corporate Social Responsibility in Ukraine on the Way to European Integration.
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Лукач Ірина Володимирівна
Поєдинок Валерія Вікторівна
2017
Croatian Yearbook of European Law and Policy.
в.13 c.291-312
5
Підручник
Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина)
Винокурова Людмила Федорівна
Горяєва Олександра Сергіївна
Клепікова Ольга Вікторівна
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Паракуда Ірина Вікторівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Пожоджук Тетяна Богданівна
Попова Анастасія Володимирівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Россильна Ольга Василівна
Щербина Валентин Степанович
2018
Київ: Видавництво Ліра - К
c.1-672
6
Навчальний посібник
Конкурентне право України
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Лукач Ірина Володимирівна
Пацурія Ніно Бондівна
Щербина Валентин Степанович
2017
Київ: Видавництво Ліра - К
c.1-380
7
Навчальний посібник
Актуальні проблеми господарського права (особлива частина)
Горяєва Олександра Сергіївна
Клепікова Ольга Вікторівна
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Паракуда Ірина Вікторівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Пожоджук Тетяна Богданівна
Попова Анастасія Володимирівна
Россильна Ольга Василівна
Щербина Валентин Степанович
2016
Видавництво "Ліра-К"
c.1-800
8
Тези
Правові проблеми імплементації інституту незалежних директорів в Україні
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства. Матеріали круглого столу
c.129-132
9
Монографія
Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Видавництво Ліра-К (монографія)
т.1 c.1-432
10
Наукова стаття
Особливості джерел корпоративного права України
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Адміністративне право і процес
т.1 c.252-260
11
Наукова стаття
Сущность и механизмы коропоративного управления
Лукач Ірина Володимирівна
2014
Науковий журнал "Закон и жизнь"
т.4 c.36-39
12
Наукова стаття
Історія становлення акціонерного законодавства дореволюційної Росії
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.2 c.39-43
13
Наукова стаття
Що відчужується: корпоративні права чи частка в статутному капіталі
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Юридичний науковий електронний журнал
т.1 c.71-73
14
Наукова стаття
Корпоративна соціальна відповідальність як основа розвитку сучасного корпоративного права
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Право і суспільство
т.1 c.67-73
15
Наукова стаття
До питання про можливість скасування наглядової ради в акціонерних товариствах
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.10 c.171-174
16
Наукова стаття
До питання про перспективи запровадження відповідальності посадових осіб органів корпоративного управління
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Науково-практичний журнал Право та інновації
т.4 c.88-96
17
Наукова стаття
Правовий аспект заочного голосування на загальних зборах в корпораціях
Лукач Ірина Володимирівна
2014
Юридичний вісник
т.3 c.226-231
18
Наукова стаття
Альтернативні шляхи вирішення корпоративних спорів
Лукач Ірина Володимирівна
2014
Адміністративне право і процес
т.3 c.66-76
19
Монографія
Засоби регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав // Засоби державного регулювання господарської діяльності
Лукач Ірина Володимирівна
2013
Право України
т.1 c.1-17
20
Наукова стаття
Класифікація засобів регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав
Лукач Ірина Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.93 c.46-51
21
Наукова стаття
Час настання змін до статутних документів товариства з обмеженою відповідальністю
Лукач Ірина Володимирівна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.85.0000
22
Наукова стаття
Історія становлення корпоративного права в європейських країнах континентальної системи права
Лукач Ірина Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.91 c.42-45
23
Наукова стаття
Деякі проблеми модернізації створення корпорацій в Україні
Лукач Ірина Володимирівна
2011
24
Проблеми заснування дочірніх підприємств корпоративного типу
Лукач Ірина Володимирівна
2009
25
Довідник
гл. 7, 12. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. За заг. ред. Д.М. Притики, І.В. Булгакової.
Лукач Ірина Володимирівна
2010
26
Наукова стаття
Правовий статус органів спеціальної компетенції у сфері захисту конкурентних відносин
Лукач Ірина Володимирівна
2010
27
Монографія
Правове становище холдингових компаній: монографія
Лукач Ірина Володимирівна
2008
28
Наукова стаття
Деякі проблеми визначення правового становища дочірніх підприємств за Господарським кодексом України та Законом України „Про господарські товариства” (огляд судової практики)
Лукач Ірина Володимирівна
2008
Вісник господарського судочинства
c.107.0000
29
Наукова стаття
Деякі проблеми розмежування підвідомчості справ, що виникають з господарських та трудових відносин
Лукач Ірина Володимирівна
2008
Вісник господарського судочинства
c.68.0000
30
Наукова стаття
Плюсы и минусы Закона о холдингах для урегулирования деятельности ГХК
Лукач Ірина Володимирівна
2007
Юридична практика
c.3.0000
31
Наукова стаття
Чи бути акції золотій?
Лукач Ірина Володимирівна
2007
Юридична газета
c.2.0000
32
Наукова стаття
Зміни в правовому положенні ТОВ: прогрес та регресс
Лукач Ірина Володимирівна
2007
Юридична газета
c.4.0000
33
Наукова стаття
Як змінити статутний капітал ТОВ?
Лукач Ірина Володимирівна
2007
Юридична газета
c.3.0000
34
Наукова стаття
Як звільнити директора?
Лукач Ірина Володимирівна
2007
Юридична газета
c.2.0000

Повернення до списку

Вгору