Автори, співробітники Університету

Лукашов Дмитро Володимирович
Lukashov Dmitro Volodimirovich

Ідентифікатор автора: 36135
Author Identifier Number Scopus: 6602502145 →
Кількість пошукових запитів автора: 895
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра екології та зоології
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Функціонування водних екосистем / Забруднення навколишнього середовища та його екологічні наслідки / Підходи до нормування забруднення / Міграція мікроелементів у наземних та водних екосистемах /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 51, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 21

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Оцінка забруднення водних екосистем малих водойм м. Києва за показниками накопичення важких металів у молюсках Lymnaea stagnalis L., 1758
Лукашов Дмитро Володимирович
Потапенко Роман Ігоревич
2019
Біологія та екологія
т.5 в.2 c.91-95
2
Матеріали конференції
Background concentration of heavy metals in Dreissena and water of the Main Kakhovka Magistrale canal
Лукашов Дмитро Володимирович
Хохлова Людмила Костянтинівна
2019
Міжнародна конференція «Водопостачання і водовідведення: проєктування, будівництво, експлуатація, моніторинг»
т.3 c.36-37
3
Матеріали конференції
Вплив Канівської ГЕС на перифітонні угруповання берегоукріплювальних споруд нижнього б’єфу
Борисенко Микола Миколайович
Лукашов Дмитро Володимирович
2019
Проблеми екології та енергозбереження
т.13 c.15-17
4
Монографія
Реалізація сучасної парадигми підготовки екологів: стандарти вищої освіти України спеціальності 101-Екологія
Лукашов Дмитро Володимирович
2018
Видавництво Ю. Чабаненко
c.86-121
5
Наукова стаття
Молюски роду Dreissena (Mollusca: Bivalvia) в перифітонних угрупованнях берегозахисних споруд у нижньому б’єфі Канівської ГЕС
Борисенко Микола Миколайович
Лукашов Дмитро Володимирович
2018
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
в.2 c.25-29
6
Наукова стаття
Impact of Kaniv Hydroelectric Power Plant on the Zooperiphyton Communities in the Downstream
Борисенко Микола Миколайович
Лукашов Дмитро Володимирович
2019
International Journal of Science and Engineering Investigations
т.8 в.92 c.104-107
7
Наукова стаття
Оцінка якості вод р. Удай за організмами макрозообентосу у межах НПП «Пирятинський»
Лукашов Дмитро Володимирович
Ляшенко Володимир Артемович
2019
Гідробіологічний журнал
т.55 в.1 c.23-31
8
Наукова стаття
Сезонна динаміка фракційного складу лісової підстилки НПП «Голосіївський»
Лукашов Дмитро Володимирович
Тесьолкіна Тетяна Сергіївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.1 в.77 c.26-32
9
Наукова стаття
Якість води у магістральному каналі Каховської зрошувальної системи
Лукашов Дмитро Володимирович
Хохлова Людмила Костянтинівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
т.4 в.73 c.24-29
10
Наукова стаття
Вплив роботи Канівської ГЕС на личинок волохокрильців (Insecta: Trichoptera) перифітонних угруповань берегоукріплювальних споруд нижнього б’єфу
Борисенко Микола Миколайович
Лукашов Дмитро Володимирович
2019
Гидробиологический журнал
т.55 в.5 c.52-60
11
Наукова стаття
Water quality assessment in the uday river within the territory of the pyryatyn national natural park in terms of macrozoobenthos organisms
Лукашов Дмитро Володимирович
Ляшенко Володимир Артемович
2019
Гідробіологічний журнал
т.55 в.3 c.20-28
12
Тези
Вплив експлуатації Канівської ГЕС на перифітонні гідробіоценози нижнього б’єфу
Борисенко Микола Миколайович
Лукашов Дмитро Володимирович
2019
Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю
т.7 c.82
13
Навчально-методичний комплекс
Практикум із зоології безхребетних для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів
Балан Павло Георгійович
Лукашов Дмитро Володимирович
Сінгаєвський Євген Миколайович
Трохимець Владлен Миколайович
2018
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-154
14
Навчально-методичний комплекс
Інструментальні методи дослідження якості довкілля (курс лекцій)
Лукашов Дмитро Володимирович
2018
Ніка-Принт
c.1-102
15
Наукова стаття
Animal remains from Neolithic settlements of the Middle Dnieper area (Ukraine)
Горобець Леонід Вікторович
Лукашов Дмитро Володимирович
Яненко Вадим Олександрович
2018
International Journal of Osteoarchaeology
т.28 в.3 c.1-9
16
Наукова стаття
Зміни структурно-функціональна організація угруповань літорального зоопланктону у водосховищах
Лукашов Дмитро Володимирович
Трохимець Владлен Миколайович
2018
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
т.6 в.2 c.91-94
17
Тези
Аналіз світової практики нормування якості зрошувальної води
Лукашов Дмитро Володимирович
Хохлова Людмила Костянтинівна
2018
Регіональні проблеми охорони довкілля. Міжнародна конф. Молодих вчених.
т.1 c.220-224
18
Наукова стаття
Change of zooperiphyton communities by downstream of Kaniv hydroelectric power plant in autumn period
Борисенко Микола Миколайович
Лукашов Дмитро Володимирович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.73 в.1 c.80-84
19
Наукова стаття
Influence of climatic conditions on the cellulose decomposition ratein hornbeam oak wood litter of Kaniv Natural Reserve
Лукашов Дмитро Володимирович
Левченко Інна Василівна
2016
Заповідна справа в Україні
т.22 в.1 c.35-42
20
Наукова стаття
Стандарти вищої екологічної освіти України: сучасний стан та проблеми реалізації
Лукашов Дмитро Володимирович
2017
Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія "Екологія"
в.16 c.141-149
21
Наукова стаття
Karyotypic differentiation of populations of the common shrew Sorex araneus L. (Mammalia) in Belarus
Лукашов Дмитро Володимирович
Задира Світлана Володимирівна
2017
Comparative Cytogenetics
т.11 в.2 c.359–373
22
Наукова стаття
Spatial-temporal dynamics of littoral zooplankton community of the Aleksandrivka reservoir
Лукашов Дмитро Володимирович
Трохимець Владлен Миколайович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.2 (72) c.75-80
23
Тези
Структура та реалізація стандартів вищої освіти України підготовки здобувачів за спеціальністю 101 «Екологія»
Лукашов Дмитро Володимирович
2017
Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України
т.1 c.90-92
24
Тези
Принципи реалізації вимог стандарту вищої освіти при формуванні навчального плану підготовки за першим (бакалаврським) рівнем освіти за спеціальністю 101 «Екологія»
Лукашов Дмитро Володимирович
2017
Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України
т.1 c.90-93
25
Тези
Особливості угруповань зооперифітону в нижньому б'єфі Канівської ГЕС в осінній період // Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні актуальних проблем. Збірник матеріалів IV науково-практичної конференції для молодих вчених
Борисенко Микола Миколайович
Лукашов Дмитро Володимирович
2017
Праці конференції
т.1 в.1 c.16-17
26
Матеріали конференції
Вміст важких металів у молоді риб річки Удай НПП «Пирятинський»
Лукашов Дмитро Володимирович
2016
Пирятинські екологічні читання
в.XI c.78-83
27
Матеріали конференції
Some scientific-methodological aspects of bio-sensory monitoring environmental stress-effects at assessing the ecological state of regions
Лукашов Дмитро Володимирович
Наумова Наталія Вадимівна
2016
Current Status and Quality of Environment of Particular Regions
c.77-81
28
Наукова стаття
Seasonal changes of resources and structure of hornbeam forest litter of Kaniv nature reserve (Ukraine)
Лукашов Дмитро Володимирович
2015
Заповідна справа
т.21 в.1 c.61-66
29
Наукова стаття
Heavy metals in young fish from river Udаy of National Nature Park "Pyryatynsky" (Poltava region, Ukraine)
Лукашов Дмитро Володимирович
2015
Заповідна справа
т.21 в.1 c.78-83
30
Наукова стаття
Вплив хронічного опромінення на фізіолого-біохімічні властивості трьох опромінених "поколінь" Aspergillus versicolor
Лукашов Дмитро Володимирович
Тугай Андрій Васильович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.70 в.2 c.77-81
31
Наукова стаття
Оцінка рівня токсичного забруднення р. Удай у межах НПП «Пирятинський» (Полтавська обл.)
Лукашов Дмитро Володимирович
Ляшенко Володимир Артемович
2015
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
т.64 в.3 c.403-406
32
Монографія
Проблема экологического нормирования загрязнения тяжелыми металлами пресноводных экосистем
Лукашов Дмитро Володимирович
2014
Издательство Московского университета
c.386-397
33
Наукова стаття
Накопление тяжелых металлов моллюсками Lymnaea stagnalis L. как показатель загрязнения малых водоемов
Лукашов Дмитро Володимирович
2015
Гидробиологический журнал
т.51 c.95-106
34
Монографія
Зоологічні дослідження у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Том 1 (2006-2011)
Алексієнко Вадим Романович
Балан Павло Георгійович
Гандзюра Володимир Петрович
Григор'єва Олеся Олегівна
Дроздовська Аліна Вікторівна
Зиков Олександр Євгенович
Кілочицька Наталія Петрівна
Кілочицький Петро Якович
Лопарев Сергій Олександрович
Лукашов Дмитро Володимирович
Матушкіна Наталія Олександрівна
Мякушко Станіслав Анатолійович
Проценко Юрій Валерійович
Серебряков Валентин Валентинович
Сінгаєвський Євген Миколайович
Трохимець Владлен Миколайович
2014
ТОФІ КІМЕ (монографія)
c.1-440
35
Навчальний посібник
Еколого-економічні основи природокористування: навчальний посібник
Лукашов Дмитро Володимирович
2013
Львів: Новий Світ-2000
c.1-350
36
Наукова стаття
Biochemical changes of an organism of Apodemus flavicollis (Rodentia: Muridae) under conditions of environmental anthropogenic pollution by heavy metals in northern areas of Ukraine
Лукашов Дмитро Володимирович
2013
Ecologia Balkanica
т.5 c.62-71
37
Наукова стаття
The circulation of phytovirus among plants anf fungi involving the Helix pomatia L.
Лукашов Дмитро Володимирович
Орловська Галина Михайлівна
Шевченко Тетяна Петрівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.17 c.69-71
38
Наукова стаття
Biochemical changes of the organism of Apodemus flavicollis under conditions of environmental anthrogenic pollution by heavy metals in northern areas of Ukraine
Лукашов Дмитро Володимирович
2014
Ecologia Balkanica
т.5 c.21-27
39
Наукова стаття
Проблема нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем
Лукашов Дмитро Володимирович
Ляшенко Володимир Артемович
2013
Інтегроване управління водними ресурсами
c.0-0
40
Праці конференції
Проблема нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем
Лукашов Дмитро Володимирович
Ляшенко Володимир Артемович
2013
Інтегроване управління водними ресурсами
c.85-94
41
Тези
Analyses of content of products of lipid peroxidation in liver homogenate of bank vole under conditions of environmental pollution by heavy metals
Лукашов Дмитро Володимирович
2014
ХІІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених «Шевченківська весна: науки про життя» – Київ, 2014
c.71-73
42
Тези
Adaptive strategy of yellow-necked mouse and bank vole under conditions of anthropogenic pollution by heavy metals in ecosystem of hornbeam forest
Лукашов Дмитро Володимирович
2014
Матеріали конференції «Адаптационные стратеги живих систем» (12-16 июня 2012 г., Новый свет). – Новый Свет, АР Крым.
c.60-61
43
Матеріали конференції
Журнал «Заповідна справа»
Лукашов Дмитро Володимирович
Подобайло Анатолій Віталійович
2013
Всеукраїнська науково-практична конференція "Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні", м. Миколаїв
c.141-143
44
Навчальний посібник
Лабораторний практикум із зоології безхребетних (робочий зошит для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів)
Балан Павло Георгійович
Григор'єва Олеся Олегівна
Лукашов Дмитро Володимирович
Трохимець Владлен Миколайович
2013
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-179
45
Наукова стаття
Seasonal dynamics of products of lipid peroxidation in liver homogenate of bank vole (Myodes glareolus) under conditions of environmental pollution by heavy metals
Лукашов Дмитро Володимирович
Задира Світлана Володимирівна
2013
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.85 c.162.0000
46
Тези
Вплив забруднення довкілля важкими металами на сезонні зміни морфофізіологічних та біохімічних параметрів природних популяцій жовтогорлої миші
Лукашов Дмитро Володимирович
2013
Сучасні проблеми екології та геотехнології
c.27
47
Праці конференції
Эколого-физиологические характеристики желтогорлой мыши (Apodemus flavicollis Melchior, 1834) в антропогенно загрязненных местообитаниях Среднего Приднепровья Украины // Структурно-функциональные изменения в популяциях и сообществах на территориях с разны
Лукашов Дмитро Володимирович
2012
Структурно-функциональные изменения в популяциях и сообществах на территориях с разным уровнем антропогенной нагрузки
c.72-73
48
Праці конференції
Біохімічні та фізіологічні показники природних популяцій мишоподібних гризунів в умовах техногенного забруднення навколишнього середовища
Лукашов Дмитро Володимирович
2012
Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення
c.189-191
49
Праці конференції
Продукти пероксидного окислення ліпідів у клітинах печінки мишоподібних гризунів в умовах техногенного забруднення довкілля
Лукашов Дмитро Володимирович
2012
Актуальні проблеми біохімії та біотехнології: Міжнародна наукова конференція-конкурс молодих вчених
c.105
50
Тези
Еколого-біохімічна характеристика домінуючих видів мишоподібних гризунів в умовах техногенного забруднення навколишнього середовища
Лукашов Дмитро Володимирович
2012
Біологічні дослідження молодих учених в Україні: Всеукраїнська наукова конференція студентів аспірантів та молодих науковців
c.24
51
Наукова стаття
Видовое разнообразие и численность беспозвоночных при биологической очистке воды
Кілочицький Петро Якович
Лукашов Дмитро Володимирович
Подобайло Анатолій Віталійович
2005
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.27 c.505-513

Повернення до списку

Вгору