Автори, співробітники Університету

Луценко Лариса Вікторівна
Lutsenko L. V.

Ідентифікатор автора: 36171
Author Identifier Number Scopus: 7004082507 →
ResearcherID, Web of Science: F-3660-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 567

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь / Фізичної хімії /
Посада: н.с.

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Каталіз

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 64, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 40, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - --

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Development of nanosizedoxide composites for catalytic CO oxidation
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
Ріпко Олександр Прокопович
Федоренко Георгій Васильович
2020
Molecular Crystals and Liquid Crystals
т.699 в.1 c.63-70
2
Праці конференції
Nanosized Oxide Materials: Morphology, Phase Composition and Catalytic Activity in CO Oxidation
Луценко Лариса Вікторівна
Максимович Неллі Петрівна
Олексенко Людмила Петрівна
Ріпко Олександр Прокопович
Федоренко Георгій Васильович
2020
Proceedings of IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)
т.2020 в.40 c.118-121
3
Тези
Nanosized Pt-SnO2 gas sensitive materials for creation semiconductor sensors to hydrogen
Луценко Лариса Вікторівна
Максимович Неллі Петрівна
Матушко Ігор Павлович
Олексенко Людмила Петрівна
Федоренко Георгій Васильович
2020
Electronic processes in organic and inorganic materials: International Conference ICEPOM
т.2020 в.12 c.244
4
Тези
Nanomaterials based on SnO2 with Co- and Sb-additives – perspective material for H2 semiconductor sensors
Луценко Лариса Вікторівна
Максимович Неллі Петрівна
Матушко Ігор Павлович
Олексенко Людмила Петрівна
Ріпко Олександр Прокопович
Сколяр Галина Іванівна
Федоренко Георгій Васильович
2020
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.2020 c.176
5
Тези
Напівпровідникові наноматеріали Pd/SnO2 для створення газових сенсорів
Луценко Лариса Вікторівна
Максимович Неллі Петрівна
Матушко Ігор Павлович
Олексенко Людмила Петрівна
Федоренко Георгій Васильович
2020
Міжнародна науково-практична конференція Функціональні матеріали для інноваційної енергетики
т.2020 в.2 c.38
6
Наукова стаття
High active catalysts of CO oxidation based on oxides of cobalt and cerium obtained by citrate method
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
Ріпко Олександр Прокопович
2019
Journal of Chemistry and Technologies
т.27 в.2 c.21-29
7
Праці конференції
Morphology, Gas Sensitive and Catalytic Properties of Ce-containing Nanomaterials Based on Tin Dioxide Doped with Sb
Луценко Лариса Вікторівна
Максимович Неллі Петрівна
Матушко Ігор Павлович
Олексенко Людмила Петрівна
Федоренко Георгій Васильович
Арінархова (Корулик) Ганна Олександрівна
2019
International Conference on Nanomaterials: Application & Properties (NAP)
т.2019 в.9 c.02NEE05-01– 02NEE05-05
8
Тези
Development of nanosized oxide composites for catalytic CO oxidation
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
Ріпко Олександр Прокопович
Федоренко Георгій Васильович
2019
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.2019 c.32
9
Тези
Pt-containing nanosized materials based on tin dioxide to create semiconductor hydrogen sensors
Луценко Лариса Вікторівна
Максимович Неллі Петрівна
Матушко Ігор Павлович
Олексенко Людмила Петрівна
Федоренко Георгій Васильович
Арінархова (Корулик) Ганна Олександрівна
2019
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.2019 c.266
10
Наукова стаття
Активність Co-, Mn-, Ce-каталізаторів, одержаних цитратним методом, в окисненні СО
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
Ріпко Олександр Прокопович
2018
Український хімічний журнал
т.84 в.1 c.39-44
11
Наукова стаття
Вплив умов формування на валентний та координаційний стан катіонів кобальту і церію в нанесених каталізаторах Co-Ce-NaX
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
Ріпко Олександр Прокопович
2017
Український хімічний журнал
т.83 в.4 c.103-110
12
Наукова стаття
Highly dispersed silica-supported ceria-zirconia nanocomposites: preparation and characterization
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2016
Surfaces and Interfaces
т.5 c.8-14
13
Наукова стаття
XPS and TPR Study of Sol-Gel Derived M/TiO2 Powders (M=Co, Cu, Mn, Ni)
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2015
Хімія, фізика та технологія поверхні
т.6 c.179-189
14
Наукова стаття
Catalytic Activity in CO Oxidation of MnOx Supported on Oxide and Zeolite Carriers
Герасьова Вікторія Григорівна
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2015
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.3 c.54-64
15
Тези
Catalytic activity in CO oxidation of MnOx supported on oxide carriers
Герасьова Вікторія Григорівна
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.8 c.135
16
Тези
Cо-Cе-Mn-каталізатори селективного окиснення СО у присутності Н2, синтезовані цитратним методом
Герасьова Вікторія Григорівна
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2015
Хімія, фізика і технологія поверхні: Всеукраїнська конференція з міжнародною участю
т.2015 c.106
17
Тези
Cо-Cе-каталізатори у селективному окисненні СО молекулярним киснем у присутності Н2
Герасьова Вікторія Григорівна
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2014
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.15 c.72
18
Тези
Investigation of Ce-Co-catalysts with DTA
Герасьова Вікторія Григорівна
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2014
19
Тези
Physicochemical Properties of Mesoporous TiO2 Powders Modified with 3d-Metal Ions (Co, Ni, Mn)
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2014
20
Наукова стаття
Каталитическая активность биметалл-содержащих Co,Pd-систем в окислении монооксида углерода
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2013
Журнал физической химии (Russian Journal of Physical Chemistry A)
т.87 c.200-204
21
Наукова стаття
Каталитическая активность наноразмерных катализаторов Со/SіО2 и Со/ТіО2 в реакции окисления монооксида углерода
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
Ріпко Олександр Прокопович
2013
Журнал физической химии (Russian Journal of Physical Chemistry A)
т.8796 c.1025-1030
22
Наукова стаття
Вплив термообробки на формування та каталітичну активність в окисненні монооксиду вуглецю Се-вмісних цеолітних систем
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2012
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.6 c.89-91
23
Наукова стаття
Влияние содержания воды на активность закрепленного на кислотно-модифицированном базальтовом туфе Pd(II)-Cu(II)– катализатора окисления монооксида углерода кислородом
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2012
Журнал прикладной химии
т.85 c.1422-1428
24
Тези
Каталитическая активность наноразмерных катализаторов Со/SіО2 и Со/ТіО2 в реакции окисления монооксида углерода // Тези доп. 13-тої Всеукр. конф. з міжнар. участю студ. та асп. “Сучасні проблеми хімії“, 25-27 квітня 2012 р., Київ, Україна.
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2012
Невідоме
c.100.0000
25
Тези
Се- та Се-Со-вмісні нанесені системи на основі цеолітів в окисненні СО // Тези доп. Всеукр. з міжнар. участю конф. молодих вчених “Хімія, фізика та технологія поверхні“, 15-16 травня 2012 р., Київ, Україна.
Луценко Лариса Вікторівна
Ріпко Олександр Прокопович
2012
Невідоме
c.105.0000
26
Наукова стаття
Залежність каталітичної активності оксидів міді та кобальту в реакції окислення сажі від способу їх введення в зразок
Іщенко Олена Вікторівна
Луценко Лариса Вікторівна
Цапюк Галина Григорівна
2011
Сверхтвердые материалы
c.54.0000
27
Наукова стаття
Влияние способа нанесения металлов на активность биметаллсодержащих цеолитных катализаторов Сo,Pd-ZSM-5 в окислении монооксида углерода
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2011
Журнал физической химии (Russian Journal of Physical Chemistry A)
т.85 c.1241.0000
28
Тези
Synthesis and catalytic properties of TiO2 doped by stabilized metal nanoparticles // 6th International Chemistry Conference Toulouse-Kiev, May 30th-June 1st 2011, University Paul Sabatier, Toulouse, France.
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2011
29
Наукова стаття
Каталітична активність нанесених цеолітних систем в реакції окиснення СО
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2010
Український хімічний журнал
т.76 c.29.0000
30
Наукова стаття
Наночастицы палладия в поверхностном слое гидридкремнезема и их активность в окислении монооксида углерода
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2010
Вісник Харківського національного університету. Серія: Хімія
т.41 c.241.0000
31
Тези
Cobalt-palladium-containing catalysts of CO oxidation // Proc. XII Pol-Ukr.Symp. “Theor. And Experim. Studies of Interfacial Phrnom. and Their Technol. Aplic.” 24-28 August 2010. Ameliowka (Kielce), Poland, 2010
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2010
32
Тези
Cobalt-palladium-containing catalysts of CO oxidation // XII Ukr.-Polish Symp. “Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications”, Ameliowka (Kielce),Poland.24-28 August 2010
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2010
33
Тези
Kinetics of CO oxidation over Co-ZSM-5 and Co-Pd-ZSM-5 catalysts // V-th Scientific Intern.Conf. In Chemistry “Kiev-Toulouse”, 31 May-4 June 2009, Kiev
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2009
34
Тези
Catalytic activity of Ag-Co-zeolites in CO oxidation // V-th Scientific Internat.Conf. In Chemistry “Kiev-Toulouse”, 31 May-4 June 2009, Kiev
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2009
35
Монографія
Активность Ag-содержащих цеолитных катализаторов в реакции окисления СО
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2008
Український хімічний журнал
т.74 c.42.0000
36
Наукова стаття
Cobalt Containing Zeolite Systems: Red-ox properties and Catalytic Activity // Polish Journal of Chemistry
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2008
37
Наукова стаття
Влияние условий формирования нанесенных цеолитных Ag-Co-систем на их активность в реакции окисления монооксида углерода
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2008
Журнал физической химии (Russian Journal of Physical Chemistry A)
т.82 c.1642.0000
38
Тези
Физико-химические и каталитические свойства металлсодержащих цеолитов // Тези доповідей Дев’ятої Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії“.14-16 травня 2008 р, Київ (Україна)
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2008
39
Тези
Bimatallcontaining Ag-Cu-zeolite systems – the catalysts for CO oxidation//MRS International Materials Research Conference (IMRC).-9-12 June 2008.-Chongqing (China)
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2008
40
Тези
The influence of the structural features of cobalt oxide containing systems on their catalytic activity in CO oxidation // MRS International Materials Research Conference (IMRC).-9-12 June 2008.-Chongqing (China)
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2008
41
Тези
Застосування цеолітів з модифікованою поверхнею в реакціях каталітичного знешкодження продуктів неповного згорання палив//II Науково-технічна конференція “Проблеми хіммотології”.- 2-6 червня 2008.- Київ (Україна)
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2008
42
Тези
Активность в окислении СО и red-ox свойства Mn-содержащих цеолитных систем // Тез. докл. ХX Симпозиума “Современная химическая физика“, 15-26 сентября 2008 г., Туапсе, Россия
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2008
43
Тези
Redox Properties Of Metal-Containing Zeolite Systems And Their Activity In CO Oxidation// Abstracts of 12th Internat. Conf. on Theoretical Aspects of Catalysis, ICTAC-12,June 25-29б, 2008,Varna, Bulgaria
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2008
44
Наукова стаття
Влияние природы носителя на формирование активных центров Со-содержащих цеолитных катализаторов окисления монооксида углерода
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.31.0000
45
Тези
The influence of forming conditions of Ce-, Ag- and Co-containing zeolite supported catalysts on their activity in CO oxidation
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2007
III International Conference "Catalysis: Fundamentals and Application", dedicated to the 100-th anniversary of Academician Georgii K.Boreskov. Novosibirsk, Russia
c.333.0000
46
Тези
The influence of formation conditions of Co- and Ag-containing zeolite systems on the catalytic activity in CO oxidation
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2007
International Conference "Modern physical chemistry for advanced materials". Book of abstracts. Kharkiv Ukraine
c.365.0000
47
Тези
Влияние условий формирования Cu-содержащих нанесенных систем на основе цеолитов на их активность в окислении СО
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2007
Зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. конф. "Сучасні проблеми фізичної хімії", до 70-річчя Донецького національного університету. Донецьк
c.60.0000
48
Тези
Каталітична активність Mn-вмісних нанесених систем на основі натрієвих та кальцієвих форм цеолітів в реакції окиснення СО
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2007
Зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. конф. "Сучасні проблеми фізичної хімії", до 70-річчя Донецького національного університету. Донецьк
49
Тези
Влияние условий формирования Ag- и Co-содержащих нанесенных систем на основе цеолитов на их активность в окислении СО
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2007
Зб. тез доповідей Восьмої Всеукраїнської конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". Київ
c.145.0000
50
Тези
The influence of carrier nature of Co-containing catalysts on the activity in CO oxidation
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2007
Матеріали IV спільної наук. конф. з хімії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Університету Поля Сабатьє. Тулуза, Франція
c.21.0000
51
Тези
The influence of forming conditions and active center nature of Co-containing catalysts on activity in CO oxidation
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2007
Матеріали IV спільної наук. конф. з хімії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Університету Поля Сабатьє. Тулуза, Франція
c.22.0000
52
Тези
Ag-Containing zeolite supported systems – the catalysts of CO oxidation
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2007
Матеріали IV спільної наук. конф. з хімії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Університету Поля Сабатьє. Тулуза, Франція
c.20.0000
53
Тези
Особенности формирования и природы активних центров Co-coдержащих катализаторов окисления CO
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2007
Материалы Всероссийской конф. лауреатов Междунар. благотв. науч. фонда им. К.И.Замараева "Современные подходы к проблемам физикохимии и катализа". Новосибирск (Россия)
c.209.0000
54
Тези
Adsorption and catalytic properties of Mn-containing systems
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2007
Ukrainian-Polish Symposium "Theoretical and experimental studies of interfaction phenomena and their technological applications". Lviv-Uzlissia, Ukraine
c.82.0000
55
Наукова стаття
Кинетика окисления СО на биметаллсодержащем катализаторе Cо-Pd
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2006
Катализ и нефтехимия
c.58.0000
56
Праці конференції
The investigation of adsorption and acidic properties of Co-containing catalysts
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2006
Proc. of 17-th Intern. Congress of Chem. and Process Engineering CHISA. Praha (Czech Republic)
c.0.0000
57
Праці конференції
Со-containing zeolite systems – active catalysts in CO oxidation
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2006
Proc. of 17-th Intern. Congress of Chem. and Process Engineering CHISA. Praha (Czech Republic)
c.0.0000
58
Тези
The ability to reduction of metalcontaining zeolite systems and their activity in CO oxidation
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2006
Ukrainian-Polish Symposium "Theoretical and experimental studies of interfaction phenomena and their technological applications". Lviv-Uzlissia, Ukraine
c.216.0000
59
Тези
Catalytic activity and kinetics of CO oxidation at bimetallcontaining catalyst Co-Pd/ZSM-5
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2006
Материали VII Российской конф. "Механизмы каталитических реакций". С.-Петербург– Новосибирск
c.160.0000
60
Тези
The influence of conditions of Сo,Сu, Mn-loaded catalysts formation at their activity in CO oxidation
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2006
Материали VII Российской конф. "Механизмы каталитических реакций". С.-Петербург– Новосибирск
c.96.0000
61
Тези
The activity of Co-containing systems in the reaction of carbon monoxide oxidation
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2006
Материали VII Российской конф. "Механизмы каталитических реакций". С.-Петербург– Новосибирск
c.99.0000
62
Тези
Вплив природи носія на формування активних центрів Сo-вмісних цеолітних каталізаторів окиснення монооксиду вуглецю
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2006
Матеріали Сьомої Всеукр. конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". Київ
c.175
63
Тези
Вплив електронного стану, вмісту та співвідношення активних компонентів у поверхневому шарі Co-Pd-систем на їх каталітичну активність
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2006
Сб. тез всеукраїнської конф. молодих учених "Наноматеріали в хімії, біології та медицині"
c.149.0000
64
Тези
Природа активних центрів цеолітних каталізаторів окислення монооксиду вуглецю
Луценко Лариса Вікторівна
Олексенко Людмила Петрівна
2006
Сб. тез всеукраїнської конф. молодих учених "Наноматеріали в хімії, біології та медицині"
c.164.0000

Повернення до списку

Вгору