Автори, співробітники Університету

Луцишин Зоряна Орестівна
Lutsyshyn Zoriana O

Ідентифікатор автора: 36178
Кількість пошукових запитів автора: 1263
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Дослідження проблем фінансової глобалізації, міжнародні валютно-фінансові відносини, питання фінансової математики, геоекономіки, кон’юнктури міжнародного фінансового ринку, міжнародної фінансової безпеки

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 6, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Використання електронних освітніх ресурсів при викладанні навчальних дисциплін у закладах вищої освіти
Луцишин Зоряна Орестівна
Негода Анна Вікторівна
2019
Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві: зб. тез доповідей і наук. повідомл. учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 30.09.2019 р.)
2
Матеріали конференції
Генезис офшорного бізнесу
Луцишин Зоряна Орестівна
2016
Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: International Scientific Conference
в.3 c.22-27
3
Матеріали конференції
Дипломатичні витоки та стратегії торгівельних та фінансових союзів
Луцишин Зоряна Орестівна
2017
«Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19 – 20 квіт. 2017 р. /М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац.. ун-т культури і мистецтва; редк
в.2 c.55 – 71
4
Матеріали конференції
Особливості розвитку та безпеки фінансового сектору республіки Корея: досвід для України
Луцишин Зоряна Орестівна
2016
Україно-корейського форуму «Україна і Корея в конфліктогенному світі». – Дипломатична Академія України при МЗС України, Посольство Республіки Корея в Україні. – 29 – 30.11.2016.
5
Монографія
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
Відякіна Марія Миколаївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
Луцишин Зоряна Орестівна
Мазуренко Валерій Іванович
Нанавов Антон Семенович
Поліщук Ліна Сергіївна
Резнікова Наталія Володимирівна
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2016
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-414
6
Монографія
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
Відякіна Марія Миколаївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
Копистира Арсеній Миколайович
Луцишин Зоряна Орестівна
Мазуренко Валентина Петрівна
Нанавов Антон Семенович
Резнікова Наталія Володимирівна
Русак Денис Миколайович
Філіпенко Антон Сергійович
Хмара Марина Петрівна
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
7
Монографія
Фіскальний союз :поглиблення інтеграції чи макроекономічний парадокс
Луцишин Зоряна Орестівна
2016
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.146-161
8
Наукова стаття
Современные проблемы финансовой глобализации: вызовы, риски, инновационные сдвиги и лидерство
Луцишин Зоряна Орестівна
2016
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna (University of Economics And Humanities). – Бельско-Бяла, Польша
c.с. 4-7, 61 – 84, 151-184
9
Наукова стаття
Банківський сектор України: сучасний стан та перспективи розвитку
Луцишин Зоряна Орестівна
2016
Економіка і організація управління
в.4 (24) c.112 – 124
10
Наукова стаття
Інваріанти розвитку банківського сектору економіки України
Луцишин Зоряна Орестівна
2016
Вісник Тернопільського національного економічного університету
в.№ 4 c.46 – 61.
11
Наукова стаття
Social inequalities of the European economic space in the context of global transformations.
Луцишин Зоряна Орестівна
2017
Економічний дискурс. Міжнародний науковий журнал
в.2 c.59-68
12
Наукова стаття
Проблеми становлення та функціонування фіскального союзу ЄС за умов соціально-економічної стратифікації
Луцишин Зоряна Орестівна
2017
Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. – Тернопіль: СМП «ТАЙП»
в.5-6 c.19 – 29
13
Навчальний посібник
Технічний та фундаментальний аналіз міжнародних ринків
Луцишин Зоряна Орестівна
Нанавов Антон Семенович
2015
ТОВ "Три К"
14
Наукова стаття
Світова валютна система у пошуках інваріантів глобальної фінансової стабільності
Луцишин Зоряна Орестівна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.Випуск 121 (частина ІІ). c.33-43
15
Наукова стаття
Валютна стратегія конструктивізму у Казахстані
Луцишин Зоряна Орестівна
2014
Науковий журнал ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Міжнародна економічна політика»
в.№2 (21) c.120-139
16
Наукова стаття
Системні детермінанти сучасних гравітаційних процесів у геоекономічному просторі
Луцишин Зоряна Орестівна
2015
Науковий журнал ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Міжнародна економічна політика»
в.№2 (23). c.29-49
17
Наукова стаття
Економічні концепти щодо управління інвестиціями в транзитивній економіці
Луцишин Зоряна Орестівна
2014
Економіка і менеджмент – 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук. - практ. конф.: Дніпропетровськ:Біла К.О.
в.Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом та фінансовий механізм підприємств в умовах інтеграційних процесів c.52-59
18
Монографія
Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку
Дзюба Павло Валерійович
Луцишин Зоряна Орестівна
Підчоса Олександр Васильович
Пузанов Ігор Іванович
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-351
19
Наукова стаття
Конкурентні девальвації у валютних війнах: фінансові протекції неопротекціонізму
Луцишин Зоряна Орестівна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Міжнародна економічна політика
т.2 c.48–65
20
Наукова стаття
Валютні курси як інструмент економічних воєн в умовах фундаментальної розбалансованості світової економіки
Луцишин Зоряна Орестівна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.Випуск 116 (Частина ІІ) c.11-22
21
Наукова стаття
Конкурентні девальвації у валютних війнах: фінансові проекції неопротекціонізму
Луцишин Зоряна Орестівна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Науковий журнал ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Міжнародна економічна політика»
в.№2 (19). c.48-65
22
Наукова стаття
Формування комплексної системи підготовки персоналу класичних університетів
Луцишин Зоряна Орестівна
2012
Економіка і менеджмент культури
т.1 c.61-68
23
Наукова стаття
Moral hazard зростання зовнішньої заборгованості України в умовах доларизації економіки // Міжнародна економічна політика - К.: КНЕУ
Луцишин Зоряна Орестівна
2012
24
Наукова стаття
Міжнародні відтворювальні зв’язки – ретроспективний погляд у майбутнє: творчий внесок професора А.С. Філіпенка
Луцишин Зоряна Орестівна
Підчоса Олександр Васильович
2013
Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини": Науковий симпозіум
т.1 c.58-62
25
Наукова стаття
Безпекові стратегії економічної дипломатії у позиціонуванні інтересів національного паливно-енергетичного комплексу на світових ринках
Луцишин Зоряна Орестівна
2010
Науковий вісник Ужгородського університету
c.0.0000
26
Наукова стаття
Еволюція структури золотовалютних резервів у контексті реформування світової валютної системи
Луцишин Зоряна Орестівна
2011
Світ фінансів
27
Наукова стаття
Стратегії економічної дипломатії у становленні інституційних функціональних зв'язків у "Великій Азії" (на прикладі концепту "Енергетичного клубу" Шанхайської організації співпраці)
Луцишин Зоряна Орестівна
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.20
28
Наукова стаття
Енергетична дипломатія в п'ятимор'ї
Луцишин Зоряна Орестівна
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.20
29
Наукова стаття
Роль класичних університетів у підвищенні якості вищої освіти
Луцишин Зоряна Орестівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.94 c.103.0000
30
Наукова стаття
Валютно-фінансові кризи - як головна детермінанта реформування світової валютно-фінансової системи
Луцишин Зоряна Орестівна
2007
Вісник Тернопільського національного економічного університету
c.82.0000
31
Наукова стаття
Сучасні тенденції світового фінансового ринку
Луцишин Зоряна Орестівна
2008
Фінанси України
c.3.0000
32
Монографія
Співробітництво України з Європейським союзом: валютно-фінансовий аспект
Луцишин Зоряна Орестівна
2007
33
Монографія
Світові фінансові центри
Луцишин Зоряна Орестівна
2007
34
Наукова стаття
Інтернаціоналізація та транснаціоналізація капіталу
Луцишин Зоряна Орестівна
2007

Повернення до списку

Вгору