Автори, співробітники Університету

Лучканин Сергій Мирославович
Luchkanyn Sergii Myroslavovych

Ідентифікатор автора: 36181
ResearcherID, Web of Science: AAD-2740-2020 →
Кількість пошукових запитів автора: 1314
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: румунська філологія, історія Румунії, історія мовознавства, історія класичної філології, антична цивілізація, медієвістика та візантиністика, давня українська література, творчість визначних українських і зарубіжних представників красного письменства.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 73, з них наукових статей (наукові публікації) - 58, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Походження румунського народу та його мови, початки румунської державності і Візантія в румунській історіографії
Лучканин Сергій Мирославович
2018
«Візантійщина»: візантійський цивілізаційний спадок у Центрально-Східній Європі / За ред. А. Домановського, О. Файди; уклад. М. Домановська. Харків: Майдан, 2018. 332 с.
c.90-98
2
Наукова стаття
Советская идеология и теоретическое украинское и румынское языкознание ХХ в.
Лучканин Сергій Мирославович
2018
1917 год : исторические судьбы народов Евразии : коллективная монография / Отв. ред.: Н.У. Шаяхметов. – Алматы: Эверо, 2018. – 280 с.
c.226-244
3
Наукова стаття
Загальномовознавчі теорії в історії української та румунської лінгвістики зіставно-діахронне дослідження)
Лучканин Сергій Мирославович
2019
Dialogul slaviştilorlaîn ceputul secoluluial XXI-lea.
в.7,1 c.32-41
4
Наукова стаття
Перекладацька майстерність і творчий розмай Ольги Страшенко (від античних авторів до сучасних присвят)
Лучканин Сергій Мирославович
2018
Страшенко Ольга. Поетичні переклади та присвяти. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018.
c.145-151
5
Наукова стаття
Оголені струни роману Василя Кузана
Лучканин Сергій Мирославович
2018
Зілля. Літературна аґенція
6
Підручник
Основи мовознавства. Підручник
Безпаленко Анатолій Мілетійович
Голубовська Ірина Олександрівна
Лучканин Сергій Мирославович
Письменна Юлія Олександрівна
Руда Наталя Вікторівна
Чемес Валерій Федорович
2018
Основи мовознавства. Підручник. / Голубовська І.О., Лучканин С.М., Чемес В.Ф. та ін. К.: ВПЦ "Київський університет", 2018.
7
Наукова стаття
Особенности идеологизации теоретического украинского и румынского языкознания в ХХ в. (сходства и различия)
Лучканин Сергій Мирославович
2017
Collegium. Международный научно-художественный журнал
в.28 c.44-55
8
Наукова стаття
Румунія в Другій світовій війні 1939–1945: «білі плями» і нові погляди на проблему
Лучканин Сергій Мирославович
2018
Європейські історичні студії: науковий журнал
в.9 c.79-95
9
Наукова стаття
Перекладацька майстерність і творчий розмай Ольги Страшенко (від античних авторів до сучасних присвят)
Лучканин Сергій Мирославович
2018
Страшенко Ольга. Вибрані переклади та присвяти світочам зарубіжної літератури.
c.145-151
10
Словник
Енциклопедичний словник класичних мов: 2-ге вид. випр. і допов
Звонська Леся Леонідівна
Корольова Наталія Василівна
Лазер-Паньків Олеся Василівна
Левко Олександр Вадимович
Лучканин Сергій Мирославович
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.1-552
11
Навчально-методичний комплекс
Історія класичної філології
Лучканин Сергій Мирославович
2017
Комплекс навчально-методичних програм спеціалізації "Класична філологія у контексті європейської цивілізації"
c.100-113
12
Навчально-методичний комплекс
Візантійська література
Лучканин Сергій Мирославович
2017
Комплекс навчально-методичних програм спеціалізації "Класична філологія у контексті європейської цивілізації"
c.91-100
13
Наукова стаття
Reflectarea dogmelor ideologice în manualele de limba română apărute în URSS între anii 1930–1989
Лучканин Сергій Мирославович
2017
Philologica Jassyensia
т.13 в.1(25) c.185 – 194
14
Наукова стаття
Румунське поетичне слово у відтворенні Віктора Баранова
Лучканин Сергій Мирославович
2017
Баранов Віктор. Таблиця повернень. Переклади з румунської
c.3-26
15
Наукова стаття
Рецепція Тараса Шевченка в творчості та публіцистиці Віктора Баранова й Ольги Страшенко
Лучканин Сергій Мирославович
2017
Шевченкознавчі студії
в.20 c.101-108
16
Наукова стаття
«Таблиця повернень» Віктора Баранова
Лучканин Сергій Мирославович
2017
Літературна Україна : газета письменників України
в.25-26 c.13
17
Наукова стаття
Універсальне й ідіоетнічне в латинськомовних граматиках румунської мови кінця 18-першої половини 19 ст.
Лучканин Сергій Мирославович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
в.55 (2) c.111-119
18
Наукова стаття
Ідеологічні й політичні чинники розвитку теоретичного українського й румунського мовознавства ХХ ст.
Лучканин Сергій Мирославович
2016
Dialogul slavistilor la inceputul secolului al ХХІ-lea
в.Anul V, nr. 1 c.51-68
19
Наукова стаття
„La steaua“ de Mihai Eminescu în limbile lumii
Лучканин Сергій Мирославович
2016
Baia Mare: Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu"
c.1-52
20
Наукова стаття
INFLUENŢA IDEOLOGICĂ ŞI PARTICULARITĂŢILE TRATĂRII UNOR CONCEPŢII LINGVISTICE ÎN LINGVISTICA TEORETICĂ ROMÂNEASCĂ DIN “OBSEDANTUL DECENIU” (ANII 1950-PRIMA JUMĂTATE A ANILOR 1960)
Лучканин Сергій Мирославович
2016
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.9 c.170 – 177
21
Наукова стаття
Considerații privind denumirea științifică a limbii române în raport cu graiul moldovenesc
Лучканин Сергій Мирославович
2015
Mesager bucovinean. Revistă de cultură pentru bucovinenii de pretutindeni
в.3, 47 c.2-5
22
Наукова стаття
Незабутній Віктор Баранов у стінах рідної alma mater
Лучканин Сергій Мирославович
2016
Українська літературна газета
в.21 c.2
23
Наукова стаття
Еволюція румунського комунізму : від сталінського тоталітаризму до націонал-комунізму Ніколає Чаушеску
Лучканин Сергій Мирославович
2016
Європейські історичні студії: науковий журнал
в.3 c.86-100
24
Наукова стаття
Românii și Academia Kyivo-Moviliană de-a lungul istoriei
Лучканин Сергій Мирославович
2016
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
в.44 c.21-31
25
Матеріали конференції
Універсальне й ідіоетнічне в морфолого-синтаксичних розділах „Gramatica românească“ („Румунська граматика“, 1755-1757) Дімітріє Євстатієвича Брашовяну
Лучканин Сергій Мирославович
2014
Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження
c.194-195
26
Навчальний посібник
Дунайська латина : історико-лінгвістичні виміри
Лучканин Сергій Мирославович
2015
Класичні мови і сучасне мовознавство
c.234-249
27
Наукова стаття
Особенности освещения украинской и русской лингвистики в румынских учебниках по истории языкознания
Лучканин Сергій Мирославович
2015
Dialogul slavistilor la inceputul secolului al ХХІ-lea
c.55-62
28
Наукова стаття
Загальномовознавчі теорії в історії румунської та української лінгвістики (зіставно-діахронний аспект)
Лучканин Сергій Мирославович
2014
Інтегральне мовознавство – багатомовність – літературний дискурс
c.95-108
29
Наукова стаття
Паралелі між античністю й сучасністю (статті Григорія Кочура, коментарі Андрія Содомори, підручники Івана Мегели та повісті на античні сюжети Юрія Мушкетика)
Лучканин Сергій Мирославович
2014
Іноземна філологія. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка
т.127 c.79-88
30
Наукова стаття
Грецизми в сучасній румунській мові: етапи і шляхи проникнення, кількість
Лучканин Сергій Мирославович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.261-273
31
Наукова стаття
Очарована театром“. Післямова до книги: Страшенко Ольга. „Театральна афіша“ (30 нових п’єс)
Лучканин Сергій Мирославович
2014
Страшенко Ольга „Театральна афіша“ (30 нових п’єс)
c.635-637
32
Наукова стаття
Вірш „До зірки“ Міхая Емінеску в українських перекладах
Лучканин Сергій Мирославович
2015
Літературна Україна : газета письменників України
т.4 c.15
33
Наукова стаття
„Зірка“ Міхая Емінеску українською
Лучканин Сергій Мирославович
2015
Українська літературна газета
т.1 c.15
34
Наукова стаття
Идеологические и политические факторы развития теоретического украинского и румынского языкознания ХХ в.
Лучканин Сергій Мирославович
2015
O viață de om în slujba literelor: in memoriam magistri Onufrie Vințeler – 85 ani
c.235-252
35
Наукова стаття
Cu privire la particularităţile descrierii lingvisticii ucrainene şi a celei ruseşti în manualele româneşti de istoria lingvisticii (generale)
Лучканин Сергій Мирославович
2015
THE ROMANIAN LANGUAGE AND CULTURE INTERNAL APPROACHES AND EXTERNAL PERSPECTIVES
c.119-132
36
Наукова стаття
Particularitățile și etapele pătrunderii ideologiei marxist-leniniste în dezvoltarea lingvisticii generale (teoretice) în Ucraina și în România în secolul al XX-lea (perioada comunistă)
Лучканин Сергій Мирославович
2015
Problemele actuale de filologie română
в.75 c.216-230
37
Наукова стаття
Filologia română la Kiev : trecut și prezent
Лучканин Сергій Мирославович
2015
Glasul Bucovinei. Revistă trimestrială de istorie și cultură
в.1 c.53-61
38
Словник
Енциклопедичний словник класичних мов
Звонська Леся Леонідівна
Корольова Наталія Василівна
Лазер-Паньків Олеся Василівна
Левко Олександр Вадимович
Лучканин Сергій Мирославович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-464
39
Навчальний посібник
Латинська юридична термінологія і фразеологія: навчальний посібник
Лучканин Сергій Мирославович
2014
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.1-148
40
Наукова стаття
Дискуссионные проблемы румынского этно- и глоттогенеза в контексте политико-идеологичеких факторов и румыно-венгерской межкультурной коммуникации в трансильвании
Лучканин Сергій Мирославович
2014
Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского
т.27 c.20-24
41
Наукова стаття
Голос Давнього Риму sub specie aeternitatis (за „Історією римської літератури“ І. П. Мегели і творами Юрія Мушкетика „Літній птах на зимовому березі“, „Суд над Сенекою“)
Лучканин Сергій Мирославович
2013
Літературознавчі студії
c.15-25
42
Наукова стаття
Особливості тлумачення історії української та російської лінгвістики в румунських підручниках з історії мовознавства
Лучканин Сергій Мирославович
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.296-302
43
Наукова стаття
Нове осяяння постаті Наталії Кобринської. Післямова до роману Ольги Страшенко „Пані Наталія – баламутниця жінок“
Лучканин Сергій Мирославович
2013
Страшенко Ольга. Пані Наталія – баламутниця жінок. Художньо-документальний роман про Наталю Кобринську на тлі епохи
c.468-474
44
Наукова стаття
Порівняльно-історична (компаративна) парадигма в історії загальної лінгвістики: предмет мовознавчого дослідження, підходи, персоналії, здобутки
Лучканин Сергій Мирославович
2012
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.1 c.245–251
45
Наукова стаття
Ідеологічні й політичні чинники розвитку теоретичного румунського мовознавства XX ст.
Лучканин Сергій Мирославович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.16–23
46
Наукова стаття
Структуралістична парадигма в історії мовознавства у світлі дії екстралінгвістичних чинників.
Лучканин Сергій Мирославович
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.7 c.94-103
47
Наукова стаття
Екстралінгвістичні чинники парадигмальної зміни румунської теоретичної лінгвістики (від зародження до кінця ХХ ст.)
Лучканин Сергій Мирославович
2013
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.26 в.65, 1 c.132-136
48
Наукова стаття
Загальномовознавчі парадигми і теорії в історії лінгвістики (переважно української та румунської) у світлі дії позамовних чинників: описова парадигма, порівняльно-історичне мовознавство, лінгвістичний структуралізм, когнітивна лінгвістика
Лучканин Сергій Мирославович
2013
Dialogul slavistilor la inceputul secolului al ХХІ-lea
в.2,1 c.37-48
49
Монографія
Загальномовознавчі теорії в історії української та румунської лінгвістики (зіставно-діахронне дослідження)
Лучканин Сергій Мирославович
2012
Науковий світ
c.1-338
50
Наукова стаття
Історико-лінгвістичні суперечки навколо дунайської латини та романського континуітету в румунському етно- і глотогенезі // Мовознавство
Лучканин Сергій Мирославович
2011
51
Наукова стаття
Зауваги щодо римованих перекладів з давньогрецької та латинської мов // Хист і глузд: теорія і практика перекладу
Лучканин Сергій Мирославович
2011
52
Наукова стаття
Особливості романізації Дакії та Мезії в румунській лінгвоісторіографії
Лучканин Сергій Мирославович
2011
53
Наукова стаття
Еволюція порівняльно-історичного мовознавства в Румунії наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст. у світлі дії позамовних чинників
Лучканин Сергій Мирославович
2012
Мовні і концептуальні картини світу
в.Вип. 41, ч. 2 c.448–455
54
Наукова стаття
Особливості ідеологізації румунського мовознавства другої половини 1960-1980-х рр..: «марксизм-ленінізм» у поєднанні з лінгвістичним «націоналізмом», «лінгвістичний матеріалізм», «дакоманія» // Studia Linguistica: збірник наукових праць.
Лучканин Сергій Мирославович
2012
55
Наукова стаття
Змалювання візантійської цивілізації в історичному романі румунського прозаїка Михаїла Садовяну «Золота гілка» // Дриновський збірник.
Лучканин Сергій Мирославович
2012
56
Наукова стаття
Чоранеску Александру. Принципи порівняльного літературознавства. Частина І. Вступ. Історія літературної компаративістики // Захід – Схід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства: [антологія]
Лучканин Сергій Мирославович
2012
Захід-Схід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства : антологія. - Донецьк: Ландон-ХХІ, 2012.
c.122-129
57
Наукова стаття
„Лучафер“ Міхая Емінеску українською мовою
Лучканин Сергій Мирославович
2012
Емінеску, Міхай. Лучафер = Luceafărul : поема ; пер. з рум. В. Пояти ; передм. С. Лучканина. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ
c.5-13
58
Наукова стаття
Класик національної школи художнього перекладу (до 75-річчя Андрія Содомори)
Лучканин Сергій Мирославович
2012
Літературна Україна : газета письменників України
в.49 c.15
59
Наукова стаття
Він бачить сучасність із перспективи тисячоліть (до 75-річчя Андрія Содомори)
Лучканин Сергій Мирославович
2012
Українська літературна газета
c.4
60
Наукова стаття
Рецепція античності в румунській культурі доби Просвітництва (остання чверть XVIII – перша третина ХІХ ст.)
Лучканин Сергій Мирославович
2010
Іноземна філологія. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка
c.294-300
61
Наукова стаття
«Наближена мудрість» («Дистихи» Катона в перекладі Андрія Содомори)
Лучканин Сергій Мирославович
2010
62
Наукова стаття
Фольклор у румунських й українських лінгвістичних студіях кінця XVIII-XIX ст. // Memoria ethnologica. Revista de patrimoniu ethnologic si memorie culturala. Centrul Judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale. Maramures, An X.
Лучканин Сергій Мирославович
2010
63
Наукова стаття
Загальномовознавчі ідеї Богдана Петрічейку Хашдеу та лінгвістична концепція представників Харківської лінгвістичної школи (І.Срезневський, О.Потебня, П.Житецький) (румунською мовою) // Buletin stiintific. Fascicula Filologie.
Лучканин Сергій Мирославович
2010
64
Наукова стаття
Теорія і практика молодограматизму у румунському мовознавстві в порівнянні зі східнослов’янською лінгвістикою (румунською мовою) // Buletin stiintific. Fascicula Filologie.
Лучканин Сергій Мирославович
2010
65
Наукова стаття
Висвітлення української та російської лінгвістики в румунських підручниках з історії мовознавства
Лучканин Сергій Мирославович
2011
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.24 c.141-147
66
Наукова стаття
Спостереження над сучасним румунським шевченкознавством (після грудня 1989). Нові здобутки, наявні проблеми
Лучканин Сергій Мирославович
2011
Шевченкознавчі студії
т.13 c. 275-283
67
Наукова стаття
Общеязыковедческие вопросы в истории украинского и румынского языкознания конца XVI-XIX вв. // Актуальные проблемы филологии: Античная культура и славянский мир : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т; отв. ред. Г.И.Шевченко.
Лучканин Сергій Мирославович
2011
68
Наукова стаття
Unele idei ale lingvisticii generale în gramaticile limbii române scrise în limba latina şi în “Grammatica slavo-ruthena” a lui Michaelis Lutskay [Lucikai] (1830)
Лучканин Сергій Мирославович
2011
Вісник Чернівецького національного університету: Романо-слов′-янський дискурс: Зб. наук. пр.Чернівці: Чернівецький національний університет
т.565 c.64-68
69
Наукова стаття
Лінгвістична дискусія 1950 року на сторінках „Правди” та її вплив на румунське мовознавство 1950 – першої половини 1960– рр
Лучканин Сергій Мирославович
2010
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.4 c.89-95
70
Навчальний посібник
Латинські сентенції (крилаті латинські вислови) з історико-літературним коментарем: Навч. посібник із вивчення латин. афоризмів
Лучканин Сергій Мирославович
2009
К.: Науковий світ
c.1-136
71
Навчальний посібник
Вступ до мовознавства
Голубовська Ірина Олександрівна
Лучканин Сергій Мирославович
Рожченко Зоя Володимирівна
Чемес Валерій Федорович
2007
К.: ВПЦ «Київський університет»
72
Наукова стаття
Значення латинської мови для формування історико-філологічної концепції румунського просвітництва кінця 18 - початку 19 століття // Studia Linguistica
Лучканин Сергій Мирославович
2008
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.1 c.93-99
73
Наукова стаття
Іван Семенюк – українець з Мараморощини, визначний організатор українознавчих студій в університеті міста Клуж-Напока (Румунія)
Лучканин Сергій Мирославович
2007
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства
т.13 c.554-564

Повернення до списку

Вгору