Автори, співробітники Університету

Лучканин Сергій Мирославович
Luchkanyn Sergii Myroslavovych

Ідентифікатор автора: 36181
Кількість пошукових запитів автора: 1095
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: румунська філологія, історія Румунії, історія мовознавства, історія класичної філології, антична цивілізація, медієвістика та візантиністика, давня українська література, творчість визначних українських і зарубіжних представників красного письменства.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 49, з них наукових статей (наукові публікації) - 39, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Особенности идеологизации теоретического украинского и румынского языкознания в ХХ в. (сходства и различия)
Лучканин Сергій Мирославович
2017
Collegium. Международный научно-художественный журнал
в.28 c.44-55
2
Наукова стаття
Румунія в Другій світовій війні 1939–1945: «білі плями» і нові погляди на проблему
Лучканин Сергій Мирославович
2018
Європейські історичні студії: науковий журнал
в.9 c.79-95
3
Наукова стаття
Перекладацька майстерність і творчий розмай Ольги Страшенко (від античних авторів до сучасних присвят)
Лучканин Сергій Мирославович
2018
Страшенко Ольга. Вибрані переклади та присвяти світочам зарубіжної літератури.
c.145-151
4
Замітка
«Таблиця повернень» Віктора Баранова
Лучканин Сергій Мирославович
2017
Літературна Україна
в.25-26 c.13
5
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Румунське поетичне слово у відтворенні Віктора Баранова
Лучканин Сергій Мирославович
2017
Баранов Віктор. Таблиця повернень. Переклади з румунської
c.3-26
6
Наукова стаття
Reflectarea dogmelor ideologice în manualele de limba română apărute în URSS între anii 1930–1989
Лучканин Сергій Мирославович
2017
Philologica Jassyensia
т.13 в.1(25) c.185 – 194
7
Наукова стаття
Рецепція Тараса Шевченка в творчості та публіцистиці Віктора Баранова й Ольги Страшенко
Лучканин Сергій Мирославович
2017
Шевченкознавчі студії
в.20 c.101-108
8
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
„La steaua“ de Mihai Eminescu în limbile lumii
Лучканин Сергій Мирославович
2016
Baia Mare: Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu"
c.1-52
9
Наукова стаття
Універсальне й ідіоетнічне в латинськомовних граматиках румунської мови кінця 18-першої половини 19 ст.
Лучканин Сергій Мирославович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
в.55 (2) c.111-119
10
Наукова стаття
Ідеологічні й політичні чинники розвитку теоретичного українського й румунського мовознавства ХХ ст.
Лучканин Сергій Мирославович
2016
Dialogul slavistilor la inceputul secolului al ХХІ-lea
в.Anul V, nr. 1 c.51-68
11
Наукова стаття
INFLUENŢA IDEOLOGICĂ ŞI PARTICULARITĂŢILE TRATĂRII UNOR CONCEPŢII LINGVISTICE ÎN LINGVISTICA TEORETICĂ ROMÂNEASCĂ DIN “OBSEDANTUL DECENIU” (ANII 1950-PRIMA JUMĂTATE A ANILOR 1960)
Лучканин Сергій Мирославович
2016
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.9 c.170 – 177
12
Підручник
Вступ до мовознавства
Голубовська Ірина Олександрівна
Корольов Ігор Русланович
Лучканин Сергій Мирославович
Письменна Юлія Олександрівна
Чемес Валерій Федорович
2016
Видавничий центр «Академія»
13
Матеріали конференції
Універсальне й ідіоетнічне в морфолого-синтаксичних розділах „Gramatica românească“ („Румунська граматика“, 1755-1757) Дімітріє Євстатієвича Брашовяну
Лучканин Сергій Мирославович
2014
Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження
c.194-195
14
Наукова стаття
Особенности освещения украинской и русской лингвистики в румынских учебниках по истории языкознания
Лучканин Сергій Мирославович
2015
Dialogul slavistilor la inceputul secolului al ХХІ-lea
c.55-62
15
Наукова стаття
Екстралінгвістичні чинники в становленні й розвитку порівняльно-історичної (компаративної) парадигми в історії мовознавчої науки
Лучканин Сергій Мирославович
2015
Omagiu profesorului Ioan Rebuşapcă la 80 de ani
c.521-528
16
Наукова стаття
Загальномовознавчі теорії в історії румунської та української лінгвістики (зіставно-діахронний аспект)
Лучканин Сергій Мирославович
2014
Інтегральне мовознавство – багатомовність – літературний дискурс
c.95-108
17
Наукова стаття
Паралелі між античністю й сучасністю (статті Григорія Кочура, коментарі Андрія Содомори, підручники Івана Мегели та повісті на античні сюжети Юрія Мушкетика)
Лучканин Сергій Мирославович
2014
Іноземна філологія. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка
т.127 c.79-88
18
Наукова стаття
Грецизми в сучасній румунській мові: етапи і шляхи проникнення, кількість
Лучканин Сергій Мирославович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.261-273
19
Наукова стаття
Очарована театром“. Післямова до книги: Страшенко Ольга. „Театральна афіша“ (30 нових п’єс)
Лучканин Сергій Мирославович
2014
Страшенко Ольга „Театральна афіша“ (30 нових п’єс)
c.635-637
20
Наукова стаття
Вірш „До зірки“ Міхая Емінеску в українських перекладах
Лучканин Сергій Мирославович
2015
Літературна Україна
т.4 c.15
21
Наукова стаття
„Зірка“ Міхая Емінеску українською
Лучканин Сергій Мирославович
2015
Українська літературна газета
т.1 c.15
22
Навчальний посібник
Латинська юридична термінологія і фразеологія: навчальний посібник
Лучканин Сергій Мирославович
2014
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.1-148
23
Наукова стаття
Дискуссионные проблемы румынского этно- и глоттогенеза в контексте политико-идеологичеких факторов и румыно-венгерской межкультурной коммуникации в трансильвании
Лучканин Сергій Мирославович
2014
Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского
т.27 c.20-24
24
Наукова стаття
Голос Давнього Риму sub specie aeternitatis (за „Історією римської літератури“ І. П. Мегели і творами Юрія Мушкетика „Літній птах на зимовому березі“, „Суд над Сенекою“)
Лучканин Сергій Мирославович
2013
Літературознавчі студії
c.15-25
25
Наукова стаття
Особливості тлумачення історії української та російської лінгвістики в румунських підручниках з історії мовознавства
Лучканин Сергій Мирославович
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.296-302
26
Наукова стаття
Нове осяяння постаті Наталії Кобринської. Післямова до роману Ольги Страшенко „Пані Наталія – баламутниця жінок“
Лучканин Сергій Мирославович
2013
Страшенко Ольга. Пані Наталія – баламутниця жінок. Художньо-документальний роман про Наталю Кобринську на тлі епохи
c.468-474
27
Наукова стаття
Порівняльно-історична (компаративна) парадигма в історії загальної лінгвістики: предмет мовознавчого дослідження, підходи, персоналії, здобутки
Лучканин Сергій Мирославович
2012
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.1 c.245–251
28
Наукова стаття
Ідеологічні й політичні чинники розвитку теоретичного румунського мовознавства XX ст.
Лучканин Сергій Мирославович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.16–23
29
Наукова стаття
Структуралістична парадигма в історії мовознавства у світлі дії екстралінгвістичних чинників.
Лучканин Сергій Мирославович
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.7 c.94-103
30
Монографія
Загальномовознавчі теорії в історії української та румунської лінгвістики (зіставно-діахронне дослідження)
Лучканин Сергій Мирославович
2012
Науковий світ
c.1-338
31
Наукова стаття
Історико-лінгвістичні суперечки навколо дунайської латини та романського континуітету в румунському етно- і глотогенезі // Мовознавство
Лучканин Сергій Мирославович
2011
32
Наукова стаття
Зауваги щодо римованих перекладів з давньогрецької та латинської мов // Хист і глузд: теорія і практика перекладу
Лучканин Сергій Мирославович
2011
33
Наукова стаття
Особливості романізації Дакії та Мезії в румунській лінгвоісторіографії
Лучканин Сергій Мирославович
2011
34
Наукова стаття
Еволюція порівняльно-історичного мовознавства в Румунії наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст. у світлі дії позамовних чинників
Лучканин Сергій Мирославович
2012
35
Наукова стаття
Особливості ідеологізації румунського мовознавства другої половини 1960-1980-х рр..: «марксизм-ленінізм» у поєднанні з лінгвістичним «націоналізмом», «лінгвістичний матеріалізм», «дакоманія» // Studia Linguistica: збірник наукових праць.
Лучканин Сергій Мирославович
2012
36
Наукова стаття
Змалювання візантійської цивілізації в історичному романі румунського прозаїка Михаїла Садовяну «Золота гілка» // Дриновський збірник.
Лучканин Сергій Мирославович
2012
37
Наукова стаття
Чоранеску Александру. Принципи порівняльного літературознавства. Частина І. Вступ. Історія літературної компаративістики // Захід – Схід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства: [антологія]
Лучканин Сергій Мирославович
2012
Захід-Схід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства : антологія. - Донецьк: Ландон-ХХІ, 2012.
c.122-129
38
Наукова стаття
Рецепція античності в румунській культурі доби Просвітництва (остання чверть XVIII – перша третина ХІХ ст.)
Лучканин Сергій Мирославович
2010
Іноземна філологія. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка
c.294-300
39
Наукова стаття
«Наближена мудрість» («Дистихи» Катона в перекладі Андрія Содомори)
Лучканин Сергій Мирославович
2010
40
Наукова стаття
Фольклор у румунських й українських лінгвістичних студіях кінця XVIII-XIX ст. // Memoria ethnologica. Revista de patrimoniu ethnologic si memorie culturala. Centrul Judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale. Maramures, An X.
Лучканин Сергій Мирославович
2010
41
Наукова стаття
Загальномовознавчі ідеї Богдана Петрічейку Хашдеу та лінгвістична концепція представників Харківської лінгвістичної школи (І.Срезневський, О.Потебня, П.Житецький) (румунською мовою) // Buletin stiintific. Fascicula Filologie.
Лучканин Сергій Мирославович
2010
42
Наукова стаття
Теорія і практика молодограматизму у румунському мовознавстві в порівнянні зі східнослов’янською лінгвістикою (румунською мовою) // Buletin stiintific. Fascicula Filologie.
Лучканин Сергій Мирославович
2010
43
Наукова стаття
Висвітлення української та російської лінгвістики в румунських підручниках з історії мовознавства
Лучканин Сергій Мирославович
2011
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.24 c.141-147
44
Наукова стаття
Спостереження над сучасним румунським шевченкознавством (після грудня 1989). Нові здобутки, наявні проблеми
Лучканин Сергій Мирославович
2011
Шевченкознавчі студії
т.13 c. 275-283
45
Наукова стаття
Общеязыковедческие вопросы в истории украинского и румынского языкознания конца XVI-XIX вв. // Актуальные проблемы филологии: Античная культура и славянский мир : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т; отв. ред. Г.И.Шевченко.
Лучканин Сергій Мирославович
2011
46
Наукова стаття
Unele idei ale lingvisticii generale în gramaticile limbii române scrise în limba latina şi în “Grammatica slavo-ruthena” a lui Michaelis Lutskay [Lucikai] (1830)
Лучканин Сергій Мирославович
2011
Вісник Чернівецького національного університету: Романо-слов′-янський дискурс: Зб. наук. пр.Чернівці: Чернівецький національний університет
т.565 c.64-68
47
Наукова стаття
Лінгвістична дискусія 1950 року на сторінках „Правди” та її вплив на румунське мовознавство 1950 – першої половини 1960– рр
Лучканин Сергій Мирославович
2010
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.4 c.89-95
48
Наукова стаття
Значення латинської мови для формування історико-філологічної концепції румунського просвітництва кінця 18 - початку 19 століття // Studia Linguistica
Лучканин Сергій Мирославович
2008
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.1 c.93-99
49
Наукова стаття
Іван Семенюк – українець з Мараморощини, визначний організатор українознавчих студій в університеті міста Клуж-Напока (Румунія)
Лучканин Сергій Мирославович
2007
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства
т.13 c.554-564

Повернення до списку

Вгору