Автори, співробітники Університету

Любашенко Олеся Вадимівна
Lyabashenko Olesya Vadymivna

Ідентифікатор автора: 36195
Кількість пошукових запитів автора: 904
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Методика викладання української мови / стилістика /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 41, з них наукових статей (наукові публікації) - 30, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Учитель-філолог у міжнародних проектах: проектна діяльність, мовний тренінг, дидактична майстерність
Кавицька Тамара Іванівна
Любашенко Олеся Вадимівна
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-191
2
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до проведення, оформлення та захисту бакалаврського дослідження з методики навчання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
Любашенко Олеся Вадимівна
Науменко Людмила Петрівна
Смовженко Людмила Григорівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-33
3
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до проведення, оформлення та захисту магістерського дослідження з методики навчання української та іноземних мов і літератури
Колодько Тетяна Миколаївна
Любашенко Олеся Вадимівна
Науменко Людмила Петрівна
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-33
4
Наукова стаття
Extending the Scope of the English Exit Exam
Любашенко Олеся Вадимівна
Яшенкова Ольга Володимирівна
2018
Revisiting the Assessment Second Language Abilities: From Theory to Practice
c.415-436
5
Наукова стаття
Extending the scope of the English exit exam: a study from a Ukrainian classical university
Любашенко Олеся Вадимівна
Яшенкова Ольга Володимирівна
2018
Revisiting the Assessment Second Language Abilities: From Theory to Practice
c.415-435
6
Тези
Lateral Thinking Techniques: Going Beyond Traditional Language Teaching and Learning
Кавицька Тамара Іванівна
Любашенко Олеся Вадимівна
2018
Old Answers – New Questions, or Where the Obvious Still Puzzles
c.40-41
7
Тези
Dialogue in Workplace Discourse of the Army Chaplains
Любашенко Олеся Вадимівна
2018
Code of Ethics and Communication Boundaries
c.88-89
8
Навчально-методичний комплекс
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності "Освітні педагогічні науки"
Любашенко Олеся Вадимівна
Смовженко Людмила Григорівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
9
Наукова стаття
Проектування комунікативної інтеракції як складника контрольно-оцінювальної стратегії навчання мови в університеті
Любашенко Олеся Вадимівна
2017
ScienceRise: Pedagogical Education
в.5 c.37-41
10
Наукова стаття
Лінгводидактична контрольно-оцінювальна стратегія у процесі навчання як спілкування
Любашенко Олеся Вадимівна
Сухенко Олена А
2017
Frs Linguodidacticae
в.1
11
Наукова стаття
Getting students to think laterally as an evaluation strategy at the classical university
Любашенко Олеся Вадимівна
2017
Studies in Linguistics and methodology
т.10 c.76-94
12
Наукова стаття
Molelling Commubication Interaction: Case of Choice
Любашенко Олеся Вадимівна
2017
Aston University: Centre for Critical Inguiry into Society and Cblture
т.10 c.67-69
13
Наукова стаття
Навчальні стратегії комунікативної інтеракції
Любашенко Олеся Вадимівна
2016
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Філологічні науки".
в.245 c.292-298
14
Наукова стаття
Стратегія побудови моделей мовних курсів комунікативної інтеракції
Любашенко Олеся Вадимівна
2016
Комунікативний дискурс: наукова рецензія і стратегія дослідження: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф.
c.37-38
15
Наукова стаття
Использование имитационного типа деловой игры как метода профессионально-ориентированного обучения переводчиков турецкого языка
Любашенко Олеся Вадимівна
2015
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук
т.4 c.113-117
16
Наукова стаття
Models of communicative snteractions as a subject of workplace discourse investigation and instruction
Любашенко Олеся Вадимівна
2015
Studies in Linguistics and methodology
в.1 c.110-112
17
Навчальний посібник
Українська мова. Мова фаху, мова науки, мова спілкування. Текстово-комунікативне навчання.
Андрєєва Тетяна Михайлівна
Любашенко Олеся Вадимівна
Овсейчик Станіслава Володимирівна
П'ятецька Ольга Василівна
Ткаченко Лариса Олександрівна
2014
ТОВ ВПП "Компас"
т.1 c.1-256
18
Наукова стаття
Текстоцентричний підхід у побудові лінгводидактичних стратегій навчання у вищій школі
Любашенко Олеся Вадимівна
2014
Наукові записки : [збірник наукових праць]. Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова Серія педагогічні та історичні науки)
т.112 c.107-113
19
Наукова стаття
Getting students to think laterally as an evaluation strategy at the classical university
Любашенко Олеся Вадимівна
2014
Studies in Linguistics and methodology
в.1 c.69-70
20
Наукова стаття
Текстоцентричний підхід у побудові лінгводидактичних стратегій навчання в університеті
Любашенко Олеся Вадимівна
2013
Наукові записки Київського національного університету
т.1 c.104.0000
21
Наукова стаття
Лінгводидактичні стратегії в інтеграційному просторі університетської освіти Німеччини
Любашенко Олеся Вадимівна
2010
Нові технології
т.65 c.34.0000
22
Наукова стаття
Діяльнісно орієнтовані методи навчання мови у вищій школі Великобританії
Любашенко Олеся Вадимівна
2011
Освіта
c.109.0000
23
Наукова стаття
Функції університетської мовної освіти в європейському мультикультурному просторі
Любашенко Олеся Вадимівна
2011
24
Наукова стаття
Комунікативна дистанція у педагогічному просторі
Любашенко Олеся Вадимівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.41-45
25
Наукова стаття
Стратегічний підхід до філологічних студій в університеті в умовах трансформації освітнього простору
Любашенко Олеся Вадимівна
2009
26
Наукова стаття
Текст та його трансформація як стратегії вербального спілкування
Любашенко Олеся Вадимівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
т.20 c.31.0000
27
Наукова стаття
Інтерпретування тексту в системі компетенцій мовної особистості
Любашенко Олеся Вадимівна
2010
28
Наукова стаття
Створення багатомовного контексту в університеті за італійською моделлю розвитку мовної освіти
Любашенко Олеся Вадимівна
2010
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
c.212.0000
29
Наукова стаття
Навчальна стратегія як структурний компонент лінгводидактики та методики вивчення української мови
Любашенко Олеся Вадимівна
2008
Освіта
c.18.0000
30
Наукова стаття
Українська мова як предмет засвоєння у вищій школі (історико-генетичний аналіз та сучасні лінгводидактичні тенденції освіти нефілологів)
Любашенко Олеся Вадимівна
2008
Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Nauk Spolecznych, Instytut Studiow Miedzynarodowych.- Wroclaw
c.731.0000
31
Наукова стаття
Learning Strategies in Ukrainian Language Acquisition Laboratorio di Linguisticau: Rivista di Linguisticau.
Любашенко Олеся Вадимівна
2009
32
Лінгводидактичні стратегії навчання української мови студенітв неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів
Любашенко Олеся Вадимівна
2008
33
Монографія
Лінгводидактичні стратегії: проектування процесу навчання укр. мови у вищій школі
Любашенко Олеся Вадимівна
2007
34
Наукова стаття
Текстово-комунікативна діяльність студентів як об'єкт лінгводидактичної стратегії
Любашенко Олеся Вадимівна
2007
Молодь України
c.58.0000
35
Наукова стаття
Навчання української мови на засадах суб'єктно-діяльнісного підходу
Любашенко Олеся Вадимівна
2007
Вища освіта України
т.3 c.146.0000
36
Наукова стаття
Стратегії навчання жанрово-стильвих форм українського мовлення
Любашенко Олеся Вадимівна
2007
Педагогіка вищої школи
т.53 c.118.0000
37
Наукова стаття
Психологічні та лінгводидактичні підходи до визначення навчальної стратегії
Любашенко Олеся Вадимівна
2007
Освіта
c.48.0000
38
Наукова стаття
Навчальна стратегія як стуктурний компонент лінгводидактика та методика вивчення української мови
Любашенко Олеся Вадимівна
2008
Освіта
c.18.0000
39
Наукова стаття
Навчання студентів текстотворення у жанрово-стильових різновидах
Любашенко Олеся Вадимівна
2008
Мова і культура
т.10 c.239.0000
40
Наукова стаття
Українська мов як предмет засвоєння у вищій школі
Любашенко Олеся Вадимівна
2008
UKRAINA: Між мовою і культурою. Krakow
c.731.0000
41
Наукова стаття
Навчання репродуктивного та інтерпретаційного текстотворення у вищому навчальному закладі
Любашенко Олеся Вадимівна
2008
Молодь України
т.7 c.38.0000

Повернення до списку

Вгору