Автори, співробітники Університету

Любіцева Ольга Олександрівна
Lyubitseva Olga Oleksandrivna

Ідентифікатор автора: 36207
Кількість пошукових запитів автора: 1212

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Країнознавства та туризму
Посада: Зав.кафедрою

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 160, з них наукових статей (наукові публікації) - 57, монографій - 8, підручників - 8, навчальних посібників - 7, тез (наукові публікації) - 28, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 18

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Географія туризму: сучасний зміст, місце в системі наук
Любіцева Ольга Олександрівна
2019
Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризм та рекреації в регіонах України
в.5 c.98-107
2
Матеріали конференції
Можливості запровадження дуальної освіти в туризмі
Любіцева Ольга Олександрівна
2019
Актуальні питання туризмології та туристичної практики
c.31-33
3
Матеріали конференції
Архітектурний туризм в умовах овертуризму: геологістичні підстави сталого розвитку
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Актуальні проблеми регіональних досліджень
в.4 c.21-23
4
Навчальний посібник
Маркетинг сталого туризму
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2019
Маркетинг сталого туризму
c.1-256
5
Навчальний посібник
Країни-лідери туризму
Бейдик Олександр Олексійович
Брайчевський Юліан Сергійович
Винниченко Ігор Іванович
Корома Наталія Степанівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Матвієнко Наталія Миколаївна
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
Стафійчук Валентин Іванович
Хільчевська Ірина Геннадіївна
Шпарага Тетяна Іліодорівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-382
6
Наукова стаття
Транскордонне співробітництво з туризму на Розточчі
Кочеткова Ірина Валентинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2019
Географія та туризм
в.44 c.68-80
7
Наукова стаття
Service logistics and tourism logistics: theory and practice
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2018
International academy journal. Web of Scholar.
в.12 (30) c.34-42
8
Наукова стаття
Організація туризму Іспанії в умовах періодичних конфліктів
Любіцева Ольга Олександрівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.1 (74) c.60-65
9
Наукова стаття
Географічний аналіз зовнішніх трудових міграцій з України
Любіцева Ольга Олександрівна
Луків Марія
2019
Географія та туризм
в.47 c.118-128
10
Наукова стаття
Перспективи впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні
Любіцева Ольга Олександрівна
2019
Журнал з геології, географії та геоекології
т.28 в.4 c.631-639
11
Наукова стаття
Географічний аналіз стану туризму Луганської області (Україна) в умовах конфлікту
Любіцева Ольга Олександрівна
2019
Журнал з геології, географії та геоекології
т.28 в.4 c.692-705
12
Наукова стаття
Spatiotemporal Distribution of Recreational Activities of People Living in the Kyiv Agglomeration
Кочеткова Ірина Валентинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2019
Studia Periegetica
в.3 (27) c.45-58
13
Практикум
Географія населення і розселення
Кочеткова Ірина Валентинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2019
Географія населення і розселення. Практикум
c.1-108
14
Розділ монографії
Logistics of overtourism (on example of urbotourism)
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2019
The potential of modern science [Monograph]
в.2 c.211-222
15
Розділ монографії
Logistics of Overtourism (on Example of Urban Tourism)
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2019
The potential of modern science [Monograph]
в.2 c.211-222
16
Матеріали конференції
Організація курортної справи в Україні: нагальність перебудови
Любіцева Ольга Олександрівна
2018
Туризм та курорти: досвід Ізраїлю для України
c.43-46
17
Матеріали конференції
Етапи розвитку фахової туристичної освіти в Україні
Любіцева Ольга Олександрівна
2018
Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму і рекреації в регіонах України
в.4 c.214-219
18
Матеріали конференції
Актуальність підготовки екскурсоводів у закладах вищої освіти, які готують кадри для туризму
Любіцева Ольга Олександрівна
2018
Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід
в.12 c.198-203
19
Матеріали конференції
Кафедра країнознавства та туризму - лідер туристичної освіти України
Любіцева Ольга Олександрівна
2018
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.)
c.38-41
20
Матеріали конференції
Географія туризму: сучасний зміст, актуалізація досліджень
Любіцева Ольга Олександрівна
2018
Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму
c.149-151
21
Матеріали конференції
Менеджмент популяризації та збереження нематеріальної спадщини єврейського етносу малих містечок Польщі на державному і регіональному рівні
Любіцева Ольга Олександрівна
Михалюк М.М.
2017
Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практика, інновації
c.86-91
22
Матеріали конференції
Використання рекреаційно-туристичного потенціалу Розточчя в туризмі Польщі і України
Кочеткова Ірина Валентинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2018
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи
c.206-208
23
Матеріали конференції
Безперервна освіта в туризмі: сенси сьогодення
Любіцева Ольга Олександрівна
2018
Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика
c.213-219
24
Навчально-методичний комплекс
Робочий зошит з курсу "Географія населення і розселення"
Кочеткова Ірина Валентинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2017
Київ: "Альфа-ПІК"
в.2 c.1-85
25
Наукова стаття
Європейський досвід диверсифікації туристичної пропозиції історичних міст та його використання в Україні
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Science Review: Open Access Peer-reviewed Journal
в.5 c.29-34
26
Наукова стаття
Tourism as a Factor in the Sustainable Development of Small Towns
Кочеткова Ірина Валентинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Михайленко Тетяна Ігорівна
Михалюк М.М.
2017
Studia Periegetica
в.2 (18) c.51-64
27
Практикум
Маркетинг у туризмі
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Любіцева Ольга Олександрівна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-255
28
Праці конференції
Досвід практичної підготовки студентів спеціальності "туризм"
Любіцева Ольга Олександрівна
2018
Практико-орієнтована підготовка фахівців з туризму як запорука відповідального бізнесу
29
Розділ монографії
Сталий розвиток урботуризму: логістичний підхід
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2017
Financial-Economic and Innovative support of Entrepreneurship Development in the Spheres of Economy, Tourism and Hotel-Restaurant Business
c.244-260
30
Розділ монографії
Нові напрямки українсько-польської співпраці у сфері туризму (на прикладі відбудови високогірної обсерваторії та використання туристичних ресурсів історичних міст)
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung
в.1 c.436-447
31
Розділ монографії
Complex logistic strategy of sustainable development urbotourism: global and Ukrainian experience
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2018
Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects
в.1 c.242-260
32
Матеріали конференції
Tourism as a factor in the sustainable development of small towns
Кочеткова Ірина Валентинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Михайленко Тетяна Ігорівна
2017
Sustainable tourism for development. Proceedings of International conference
т.1 в.1 c.33-34
33
Матеріали конференції
Реформування курортної справи в Україні
Любіцева Ольга Олександрівна
2017
Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. ХНУ імені В.Н. Каразіна
в.8 c.129-130
34
Матеріали конференції
Концепція підготовки кадрів для курортного господарства
Любіцева Ольга Олександрівна
2017
Містобудівне планування і управління прибережними територіями
c.44-46
35
Навчальний посібник
Туристичне краєзнавство: Канівщина
Винниченко Ігор Іванович
Кочеткова Ірина Валентинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Михайленко Тетяна Ігорівна
Романчук Сергій Павлович
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
т.1 в.1 c.29-37 122-159
36
Навчальний посібник
Туристичне краєзнавство: Канівщина
Винниченко Ігор Іванович
Кочеткова Ірина Валентинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Михайленко Тетяна Ігорівна
Романчук Сергій Павлович
2017
Київ: "Альфа-ПІК"
c.3-24, 38-41
37
Навчальний посібник
Туристичне країнознавство: Канівщина
Винниченко Ігор Іванович
Кочеткова Ірина Валентинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Михайленко Тетяна Ігорівна
Романчук Сергій Павлович
2017
Київ: "Альфа-ПІК"
c.24-28,55-121,178-180
38
Навчально-методичний комплекс
Робочий зошит з курсу "Географія населення і розселення"
Кочеткова Ірина Валентинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
т.1 в.1 c.1-85
39
Навчально-методичний комплекс
Географія населення і розселення
Кочеткова Ірина Валентинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2017
Географія населення і розселення
в.2 c.1-85
40
Наукова стаття
Geography of Tourism of Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2017
The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries
c.509-551
41
Підручник
Географічне країнознавство
Бейдик Олександр Олексійович
Брайчевський Юліан Сергійович
Винниченко Ігор Іванович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Малиновська Оксана Юріївна
Матвієнко Володимир Миколайович
Матвієнко Наталія Миколаївна
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
Стафійчук Валентин Іванович
Хільчевська Ірина Геннадіївна
Шпарага Тетяна Іліодорівна
Яценко Борис Павлович
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-911
42
Розділ монографії
Маркетинговий та логістичний чинники у розвитку міського та сільського туризму на засадах сталого розвитку
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
Бенч Юлія Сергіївна
2017
Strategic estimations and vectors of Ukraine’s social and economic development in the conditions of European integration and the world partnership. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom
c.326-347
43
Розділ монографії
Концепція сталого розвитку та її впровадження у готельну справу
Любіцева Ольга Олександрівна
2017
Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід
c.50 – 73
44
Матеріали конференції
Гуманітаризація географічної освіти
Любіцева Ольга Олександрівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.113-114
45
Навчально-методичний комплекс
Географія послуг. Конспект лекцій
Любіцева Ольга Олександрівна
Шпарага Тетяна Іліодорівна
2016
Київ: "Альфа-ПІК"
c.1-150
46
Наукова стаття
Географія туризму як важлива складова української географії
Любіцева Ольга Олександрівна
2016
Українська географія: сучасні виклики. Збірник наукових праць у 3-х т. – Київ: Прінт-Сервіс
т.1 c.3-5
47
Наукова стаття
Кадрове забезпечення розвитку туризму і стан фахової туристичної освіти в Україні
Любіцева Ольга Олександрівна
2016
Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму. Збірник наукових праць.- Київ: НАУ
c.82-91
48
Наукова стаття
Кафедра країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка у становленні туризму в Україні
Любіцева Ольга Олександрівна
2015
Географія та туризм
в.34 c.3 - 11
49
Наукова стаття
The Development of Tourism in Ukraine in Terms of Military Action
Кочеткова Ірина Валентинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2016
The 33rd International Geographical Congress. Book of abstracts.- Beijing
т.1 в.1 c.952
50
Практикум
Маркетинг у туризмі
Деркач (Давидова) Оксана Геннадіївна
Любіцева Ольга Олександрівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-240
51
Тези
Сучасний стан підготовки кадрів для туризму і напрямки розвитку туристичної освіти в Україні
Любіцева Ольга Олександрівна
2016
Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України//Збірник наукових праць.- Кіровоград: КЛА НАУ
c.228-233
52
Тези
Religious landscape of Kyiv: Stages of formation and current status
Любіцева Ольга Олександрівна
2016
Central European Conference of Historical Geographers Prague, Czechia. Abstract book. - Prague
c.19
53
Тези
Geography as a Basis for Training Specialists of Tourism in Ukraine
Любіцева Ольга Олександрівна
2016
The 33rd International Geographical Congress. Book of abstracts.- Beijing
c.787
54
Тези
Туристична освіта в класичних університетах України
Любіцева Ольга Олександрівна
2016
Географія,економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. – Львів
в.10 c.222-226
55
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
География на туризма
Любіцева Ольга Олександрівна
2014
Варна: Наука и икономика
c.9-10
56
Монографія
Туристичне країнознавство. Туристичні ресурси Близькосхідного макрорегіону
Любіцева Ольга Олександрівна
2015
К.: Знання
т.2 c.487-516
57
Навчальний посібник
Географія світового господарства (з основами економіки)
Любіцева Ольга Олександрівна
2014
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ: Знання
c.486-496 519-552
58
Навчально-методичний комплекс
Ринок туристичних послуг: навчально-методичний комплекс
Любіцева Ольга Олександрівна
2015
Київ: ЛГТ КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-38
59
Навчально-методичний комплекс
Робочий зошит з курсу "Географія населення і розселення"
Любіцева Ольга Олександрівна
2014
Київ: Видавництво "Альфа-ПІК"
c.1-70
60
Наукова стаття
Сакральний потенціал м. Києва і напрямки інтенсифікації його використання
Любіцева Ольга Олександрівна
2015
Географія та туризм
в.32 c.86-96
61
Наукова стаття
Трансформація туристичної освіти в Україні
Любіцева Ольга Олександрівна
2014
Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації. – Київ: Видавничий центр КНУКіМ
т.2 c.42-53
62
Наукова стаття
Research on the geography of religion in Ukraine
Любіцева Ольга Олександрівна
2014
Portal Czasopism Naukowych. - Peregrinus Cracoviensis, Kraków
в.25 c.91-100
63
Наукова стаття
Tourism market and Tourism education in Ukraine
Любіцева Ольга Олександрівна
2014
Географія та туризм
в.29 c.48-56
64
Наукова стаття
Geography of Tourism evolution of Academic discourse in Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2014
Географія та туризм
в.29 c.38-47
65
Підручник
Туристична політика зарубіжних країн: підручник. Розділ:Польща
Любіцева Ольга Олександрівна
2015
Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна
c.171-182
66
Підручник
Туристична політика зарубіжних країн
Любіцева Ольга Олександрівна
2015
Х.:ХНУ ім.В.Н.Каразіна
c.171-182
67
Тези
Географія туризму в науці, практиці, освіті
Любіцева Ольга Олександрівна
2015
Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету
c.264-271
68
Тези
Напрямки модернізації української туристичної освіти
Любіцева Ольга Олександрівна
2015
Київ: Академія праці і соціальних відносин ФПУ
c.20-21
69
Тези
Развитие географии туризма в Украине
Любіцева Ольга Олександрівна
2015
Варна: Наука и икономика
c.801-808
70
Тези
Geography as a driving force of tourism education in Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Мотузенко Олена Олександрівна
2014
IGU Regional Conference. - Kraków, Poland
c.1-2
71
Тези
Geography of Religion in Kiev
Любіцева Ольга Олександрівна
2014
IGU Regional Conference. - Kraków, Poland
c.0-1
72
Матеріали конференції
Географічна складова стандарту туристичної освіти
Любіцева Ольга Олександрівна
Яценко Борис Павлович
2002
Географічна освіта і наука в Україні
73
Матеріали конференції
Геопросторові форми функціонування ринку туристичних послуг (глобальний підхід)
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Яценко Борис Павлович
2002
Туризм у ХХІ столітті
c.88-90
74
Монографія
Інноваційна діяльність науково-навчального центру Синевір
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2014
Видавництво Київського національного педагогічного університету імені Драгоманова: монографія
c.1-205
75
Монографія
Глобальні виклики сучасності: суспільно-географічний вимір
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
Яценко Борис Павлович
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.53-79
76
Монографія
Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму. - Київ: ВЦ "Академія" (Серія"Монограф")
c.60-87
77
Навчальний посібник
Туристичне країнознавство
Брайчевський Юліан Сергійович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Матвієнко Наталія Миколаївна
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
Шпарага Тетяна Іліодорівна
2014
Монографія (електронна версія)- К.:Альтерпрес,2014
c.1-460
78
Наукова стаття
Geography of Tourism: Evolution of Academic Discourse in Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2014
Географія та туризм
в.29 c.38-48
79
Наукова стаття
Перспективи розвитку винного туризму в Україні: світовий контекст
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
Географія та туризм
т.24 c.93-99
80
Наукова стаття
Geography of Religion in Kiev
Любіцева Ольга Олександрівна
2014
Geographical International Union Rerional Conference. Changes, challenges, responsibility 2014
c.17-20
81
Наукова стаття
Індустріальний туризм: від дефініції до бренду
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
Індустріальний туризм: реалії та перспективи. - Кривий Ріг: Видавництво - Козлов Р.А.
c.7-10
82
Наукова стаття
Перспективи розвитку винного туризму в Україні: світовий контекст
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
Географія та туризм
в.24 c.93-99
83
Наукова стаття
Інновації в туристичній освіті
Любіцева Ольга Олександрівна
Мотузенко Олена Олександрівна
2013
Географія та туризм
в.24 c.3-6
84
Підручник
Географічне країнознавство
Брайчевський Юліан Сергійович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Матвієнко Наталія Миколаївна
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
Хільчевська Ірина Геннадіївна
Шпарага Тетяна Іліодорівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-998
85
Підручник
Економічна і соціальна географія світу
Бейдик Олександр Олексійович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
Яценко Борис Павлович
2013
Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Київ: Наш час
c.52-85 247-266 269-298
86
Праці конференції
Туристичне країнознавство: підходи до розробки схеми викладу матеріалу
Любіцева Ольга Олександрівна
2014
Актуальні проблеми країнознавчої науки: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (Луцьк, 9-10 жовтня 2014 р.)
c.71-80
87
Розділ монографії
Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід. Польща
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід. - Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна
c.215 – 228
88
Тези
Geography as a Driving Force of Tourism Education in Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2014
Geographical International Union Rerional Conference. Changes, challenges, responsibility 2014
c.180-185
89
Тези
Геологічний туризм як форма раціонального використання природної спадщини
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-22 листопада 2013 р.)
c.511-513
90
Тези
Індустріальний туризм: від дефініції до бренду
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
Індустріальний туризм: реалії та перспективи: Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного форуму м.Кривий Ріг
c.7-10
91
Тези
Проблеми розвитку туризму в Україні і проблеми розвитку туристичної освіти
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси 2013 р.)
c.20-23
92
Тези
Геологічний туризм як форма раціонального використання природної спадщини
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації. - Київ: КНТЕУ
c.511-513
93
Тези
Інформаційна складова інтеграційних процесів в індустрії туризму
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
Організація діяльності підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів. - Тернопіль, МОНУ, Тернопільський національний економічний університет
c.171-173
94
Тези
Проблеми розвитку туризму в Україні і проблеми розвитку туристичної освіти
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання. - Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., Черкаський державний університет
т.1 в.4 c.20-23
95
Тези
Туристична освіта в Україні – етапи становлення та напрямки розвитку
Любіцева Ольга Олександрівна
Шищенко Петро Григорович
2013
Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку. - Луганськ: Видавництво ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка"
в.8 c.7-11
96
Матеріали конференції
Geographical researches of Pilgrimage in Ukraine
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
Міжнародний Географічний конгрес. - Кьольн (Німеччина)
97
Монографія
ХІІІ.Geography of Tourism of the Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski
c.1.0000
98
Монографія
Географія туризму
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
99
Монографія
ХІІІ. Geography of Tourism of the Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
Geography of Tourism of Central and Eastern Europe countries./ [ed.Jerzy Wyrzykowski, Krzysztof Widawski]/- Wroclaw, University of Wroclaw
c.445-488
100
Навчально-методичний комплекс
Ринок туристичних послуг: навчально-методичний комплекс з курсу (для спеціалістів, магістрів)
Любіцева Ольга Олександрівна
Сировець Сергій Юрійович
2012
Київ: ЛГТ КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-38
101
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Географія послуг"
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
Київ: ЛГТ КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-38
102
Наукова стаття
Проблеми розвитку туризму в Україні і проблеми розвитку туристичної освіти
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
103
Наукова стаття
Logistics in agriholding's activity in Ukraine
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2013
Actual problems of economies of post-communist countries
c.309.0000
104
Наукова стаття
32-й Міжнародний Географічний конгрес – виклики і можливості світової географії
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
Географія та туризм
в.23 c.3-9
105
Наукова стаття
Географія культури: теорія і практика
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
Україна: географія цілей та можливостей. Збірник наукових праць. - Ніжин: ФОП "Лисенко М.М."
т.3 c.348-350
106
Наукова стаття
Сучасний стан географії рекреації і туризму в Україні
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
Україна: географія цілей та можливостей. Збірник наукових праць. - Ніжин: ФОП "Лисенко М.М."
т.3 c.249-251
107
Наукова стаття
Етапи формування туристичної освіти в Україні
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
Географія та туризм
в.20 c.4-11
108
Наукова стаття
Специфіка рекреаційного природокористування і формування рекреаційного середовища столичного міста
Кочеткова Ірина Валентинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
Економічна та соціальна географія : науковий журнал
в.1 c.254-257
109
Наукова стаття
Типізація дестинацій
Любіцева Ольга Олександрівна
Третяков Олександр В'ячеславович
2012
Географія та туризм
в.17 c.3-9
110
Наукова стаття
Туризм напередодні «ЄВРО-2012»: перспективи чи проблеми (позитиви розвитку туризму: зворотній бік)?
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України. - Київ: Видавництво АНВОУ
в.1 c.101-105
111
Наукова стаття
Logistics in agriholdings´ activity in Ukraine
Любіцева Ольга Олександрівна
Сировець Сергій Юрійович
2013
Actual problems of economies of post-communist countries at current stage. – Tbilisi
c.309-310
112
Підручник
Соціально-економічна географія світу (підр. для 10 кл.)
Бейдик Олександр Олексійович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
Яценко Борис Павлович
2013
113
Підручник
Соціально-економічна географія світу
Бейдик Олександр Олексійович
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
Яценко Борис Павлович
2013
Київ: Наш час
c.1-471
114
Тези
Sustainable Development and Regional Differenciation of Tourism in Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
115
Тези
Індустріальний туризм: від дефініції до бренду
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
116
Тези
Функциональная модель геокультурного исследования
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран. - Могилев: "УО" МГУ им. А.А.Кулешова"
в.1 c.482-484
117
Тези
Sustainable Development and Regional Differentiation of Tourism in Ukraine
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
2013
IGU Kyoto Regional Conference
c.42
118
Тези
Geographical Education in Ukraine: Challenges of Current Transformation
Кіптенко Вікторія Костянтинівна
Любіцева Ольга Олександрівна
Стафійчук Валентин Іванович
Яценко Борис Павлович
2013
IGU Kyoto Regional Conference
c.54
119
Типізація дестинацій
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
120
Специфіка рекреаційного природокористування і формування рекреаційного середовища столичного міста
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
121
Монографія
Андрій Якович Ворончук.
Любіцева Ольга Олександрівна
Олійник Ярослав Богданович
2011
122
Наукова стаття
Етапи формування туристичної освіти в Україні
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
123
Наукова стаття
Типизация дестинаций
Любіцева Ольга Олександрівна
Третяков Олександр В'ячеславович
2012
Географія та туризм
в.17 c.3-9
124
Тези
Geographical researches of Pilgrimage in Ukraine
Любіцева Ольга Олександрівна
2012
Невідоме
c.1.0000
125
Тези
Соціальні проблеми глобалізації: суспільно-географічний вимір
Любіцева Ольга Олександрівна
Смирнов Ігор Георгійович
2012
Невідоме
c.148.0000
126
Наукова стаття
Концептуальні засади географії рекреації і туризму
Любіцева Ольга Олександрівна
2011
127
Наукова стаття
Social challenges of Globalization: Ukrainian context
Любіцева Ольга Олександрівна
2011
Tetrahedron Assymetry
c.115.0000
128
Наукова стаття
Роль сувенирного рынка в формировании позитивного туристического имиджа столицы Украины г.Киева
Любіцева Ольга Олександрівна
2011
129
Наукова стаття
Направления развития географи рекреации и туризма в Украине
Любіцева Ольга Олександрівна
2011
130
Наукова стаття
Специфика рекреационного природопользования в столице (на примере г.Киева, Украина)
Любіцева Ольга Олександрівна
2011
131
Наукова стаття
Розвиток музейництва в Україні
Любіцева Ольга Олександрівна
2011
132
Наукова стаття
Social challenges of globalization: Ukrainian context
Любіцева Ольга Олександрівна
Сировець Сергій Юрійович
Смирнов Ігор Георгійович
2011
Actual economic problems under globalization: Proceedings of materials of Int. Scient. – Pract. Conf.– Tbilisi
c.115-121
133
Суспільно-географічні аспекти сталого розвитку туризму в Україні
Любіцева Ольга Олександрівна
Сировець Сергій Юрійович
2008
134
Буклет
Інформаційний лист
Любіцева Ольга Олександрівна
Сировець Сергій Юрійович
2009
135
Наукова стаття
Наукове забезпечення розвитку туризму
Любіцева Ольга Олександрівна
2009
136
Наукова стаття
Наукове забезпечення розвитку туризму в Україні
Любіцева Ольга Олександрівна
2009
137
Наукова стаття
Місце географії культури в системі географічних наук та її структура
Любіцева Ольга Олександрівна
2009
138
Наукова стаття
Науково-освітні новації в зарубіжній географії (за матеріалами 31-го Міжнародного географічного конгресу)
Любіцева Ольга Олександрівна
2009
139
Регіональний розвиток музейної справи України
Любіцева Ольга Олександрівна
Шпарага Тетяна Іліодорівна
2007
140
Туристичне країнознавство: країни лідери туризму
Любіцева Ольга Олександрівна
Матвієнко Володимир Миколайович
Матвієнко Наталія Миколаївна
2008
141
Довідник
Географічний факультет в персоналіях
Бортник Сергій Юрійович
Гродзинський Михайло Дмитрович
Дмитрук Олександр Юрійович
Любіцева Ольга Олександрівна
Олійник Ярослав Богданович
Сніжко Сергій Іванович
Хільчевський Валентин Кирилович
Шищенко Петро Григорович
2008
К: Обрії
т.1 в.1 c.1-190
142
Довідник
Географічному факультету - 75
Бортник Сергій Юрійович
Гродзинський Михайло Дмитрович
Дмитрук Олександр Юрійович
Любіцева Ольга Олександрівна
Олійник Ярослав Богданович
Сніжко Сергій Іванович
Хільчевський Валентин Кирилович
Шищенко Петро Григорович
2008
К: Обрії
т.1 в.1 c.1-92
143
Наукова стаття
Стратегія сталого розвитку туризму в Україні
Бейдик Олександр Олексійович
Винниченко Ігор Іванович
Дмитрук Олександр Юрійович
Любіцева Ольга Олександрівна
Олійник Ярослав Богданович
Романчук Сергій Павлович
Шищенко Петро Григорович
Яценко Борис Павлович
2008
Зб. наук. праць Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Гуманітарні студії
т.1 c.191-199
144
Наукова стаття
Стратегія сталого розвитку туризму України: географічний підхід
Бейдик Олександр Олексійович
Винниченко Ігор Іванович
Дмитрук Олександр Юрійович
Любіцева Ольга Олександрівна
Олійник Ярослав Богданович
Романчук Сергій Павлович
Шищенко Петро Григорович
Яценко Борис Павлович
2008
145
Наукова стаття
Стратегія сталого розвитку туризму в Україні: географічний підхід
Бейдик Олександр Олексійович
Винниченко Ігор Іванович
Дмитрук Олександр Юрійович
Любіцева Ольга Олександрівна
Олійник Ярослав Богданович
Романчук Сергій Павлович
Шищенко Петро Григорович
Яценко Борис Павлович
2008
К: Обрії
т.1 в.13 c.191-199
146
Праці конференції
Стратегія сталого розвитку туризму в Україні: географічний підхід
Любіцева Ольга Олександрівна
Олійник Ярослав Богданович
Шищенко Петро Григорович
2008
Географія в інформаційному суспільстві. Матеріали Х з’їзду УГТ
т.1 c.191-199
147
Тези
Оптимізація рекреаційного природокористування в контексті стратегії сталого розвитку України
Любіцева Ольга Олександрівна
2008
148
Правобережний степ України як етноекологічна ніша трипільців
Любіцева Ольга Олександрівна
Романчук Сергій Павлович
2007
Зб. наук.праць.- Вінниця, ПП "Видавництво "Теза"
c.53.0000
149
Наукова стаття
Етнокультурні традиції природокористування як ресурс рекреаційно-туристичної діяльності ссс
Любіцева Ольга Олександрівна
Романчук Сергій Павлович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
c.11.0000
150
Наукова стаття
Географія туризму: ще раз про предмет дослідження
Любіцева Ольга Олександрівна
2007
151
Наукова стаття
Сакральними околицями Києва (Матеріали до екскурсій по південно-західній околиці: Голосієво)
Любіцева Ольга Олександрівна
Романчук Сергій Павлович
2007
152
Наукова стаття
Регіональні особливості розвитку музейної справи в Україні
Любіцева Ольга Олександрівна
2007
153
Наукова стаття
Відродження народних ремесел як один із шляхів подолання явища депресивності в регіоні
Любіцева Ольга Олександрівна
2007
Проблеми розвитку депресивних регіонів/Матеріали міжнародн.наук.-практ.конф. - Ніжин
c.56.0000
154
Тези
Географія туризму обєкт предмет зміст
Любіцева Ольга Олександрівна
2007
Географічні проблеми розвитку продуктивних сил України /Матеріали ІV Всеукраінськ.наук.конф. - Київ
c.29.0000
155
Тези
Про викладання курсу „Основи менеджменту” для студентів спеціаль¬ності „Менеджмент туризму”
Любіцева Ольга Олександрівна
Матвієнко Наталія Миколаївна
2007
Туризм, курорти і наука. – Сімферополь
c.29.0000
156
Тези
Про викладання курсу "Основи менеджменту" для студентів спеціальності "Менеджмент туризму"
Любіцева Ольга Олександрівна
Матвієнко Володимир Миколайович
2007
Матер. IV республ. наук.-практ. конф. "Туризм, курорты и наука ", Симферополь
157
Довідник
Географи Київського університету
Бортник Сергій Юрійович
Гродзинський Михайло Дмитрович
Дмитрук Олександр Юрійович
Любіцева Ольга Олександрівна
Молочко Анатолій Миколайович
Олійник Ярослав Богданович
Сніжко Сергій Іванович
Хільчевський Валентин Кирилович
Шищенко Петро Григорович
Яценко Борис Павлович
2003
К: Обрії
т.1 в.13 c.1-172
158
Довідник
Географічному факультету - 70
Бортник Сергій Юрійович
Гродзинський Михайло Дмитрович
Дмитрук Олександр Юрійович
Любіцева Ольга Олександрівна
Молочко Анатолій Миколайович
Олійник Ярослав Богданович
Сніжко Сергій Іванович
Хільчевський Валентин Кирилович
Шищенко Петро Григорович
Яценко Борис Павлович
2003
К: Обрії
т.1 в.1 c.1-92
159
Наукова стаття
Розвиток та трансформація предметної сутності географічних досліджень туризму
Любіцева Ольга Олександрівна
2001
160
Підручник
Економічна і соціальна географія світу. Підручник для 10 класу
Любіцева Ольга Олександрівна
Яценко Борис Павлович
2001
Економічна і соціальна географія світу. Підручник для 10 класу
c.1-352

Повернення до списку

Вгору