Автори, співробітники Університету

Люта Леся Петрівна
Lyuta Lesya

Ідентифікатор автора: 36226
Author Identifier Number Scopus: 57211322632 →
Кількість пошукових запитів автора: 658

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Соціальної роботи
Посада: завідувач кафедри соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: процеси інституціалізації суспільних явищ; розвиток системи корпоративної освіти в Україні; соціології спорту; соціологія вільного часу та дозвілля

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 50, з них наукових статей (наукові публікації) - 29, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів факультету психології спеціальності 231 «Соціальна робота» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Люта Леся Петрівна
Полівко Лариса Юріївна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-16
2
Наукова стаття
Інтереси як психологічний чинник соціальних змін
Люта Леся Петрівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота
в.1 c.16-19
3
Наукова стаття
A STUDY ON PSYCHOLOGICAL CAPITAL BY A METHOD OF SEMANTIC DIFFERENTIAL
Карамушка Тарас Вікторович
Люта Леся Петрівна
Мілютіна Катерина Леонідівна
Трофімов Андрій Юрійович
2019
Humanities and Social Sciences Reviews
т.7 в.5 c.387-392
4
Наукова стаття
Formation of future policemen’ nervous and mental stability by means of special physical training
Александров Денис Олександрович
Люта Леся Петрівна
2019
Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores
т.7 в.11 c.1-24
5
Тези
Вплив способу життя на розвиток професійного середовища
Люта Леся Петрівна
2019
Сучасні проблеми екологічної психології: екологічна парадигма сучасного образу життя і світу: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.22-23
6
Матеріали конференції
Мережевий спосіб організації соціальної роботи як ресурс розвитку спільнот
Люта Леся Петрівна
2018
Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.108-112
7
Наукова стаття
Психологія формування соціальної активності майбутніх соціальних працівників
Льовочкіна Антоніна Михайлівна
Люта Леся Петрівна
2018
Наука і освіта
в.5-6 c.31-38
8
Тези
Соціально-психологічна структура простору міських спільнот
Люта Леся Петрівна
2017
Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: International scientific-practical conference
c.24-27
9
Наукова стаття
Динаміка туристичних запитів у сучасному суспільстві
Люта Леся Петрівна
2017
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.7 в.43 c.95-102
10
Наукова стаття
Modern Principles of Social Phenomena Institutionalization
Люта Леся Петрівна
2017
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.55 в.127 c.66-69
11
Наукова стаття
Моделі визначення потреб у соціальних послугах в контексті соціокультурних змін
Люта Леся Петрівна
2017
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Психологія
в.62 c.61-65
12
Тези
Моніторинг та оцінка потреб в соціальних послугах
Люта Леся Петрівна
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.155-158
13
Матеріали конференції
Соціальні мережі як ресурс розвитку волонтерського руху
Люта Леся Петрівна
2016
Соціальна робота в контексті соціокультурних змін: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.1 c.112-116
14
Навчально-методичний комплекс
Psychology and sociology of tourism: syllabus of the modul course
Люта Леся Петрівна
Романова Віра Сергіївна
2015
ТОВ "СТАТУС ПРОФІ"
c.1-40
15
Наукова стаття
Інституціалізація волонтерського руху в мережевому суспільстві
Люта Леся Петрівна
2016
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.7 в.41 c.220-228
16
Наукова стаття
The network-based form of institutionalization in modern way of life
Люта Леся Петрівна
2016
Realita a perspektívy vývoja spoločnosti: sociálne, psychologické a politické aspekty: Medzinárodná vedecká konferencia
c.97-99
17
Тези
Інституціоналізація системи корпоративного навчання
Люта Леся Петрівна
2016
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.81-82
18
Тези
The institutionalization of social network in a situation of social and cultural changes
Люта Леся Петрівна
2016
Problems and Perspectives in European Education development: Proceedings of International Scientific and Practical Conference
c.192-193
19
Наукова стаття
Соціально-психологічні чинники виникнення нових комунікативних просторів в умовах міста та мегаполісу
Люта Леся Петрівна
2015
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.39 c.158-167
20
Наукова стаття
Дослідження функції соціальної роботи в комерційних організаціях
Люта Леся Петрівна
2015
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.3 в.71 c.83-86
21
Наукова стаття
Моніторинг задоволення потреб як спосіб визначення ефективності соціальної політики в бізнес організаціях
Люта Леся Петрівна
2015
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.7 в.40 c.79-88
22
Тези
Коворкінги в структурі комунікативного простору сучасного міста
Люта Леся Петрівна
2015
Сучасні проблеми екологічної психології: місто та мегаполіс як середовище життєдіяльності: Міжнародна науково-практична конференція
т.11 c.78-81
23
Тези
Інституційні засади розвитку сучасної соціальної роботи
Люта Леся Петрівна
2015
Інституційні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: Міжнародна науково-практична конференція
т.10 c.135-137
24
Тези
Проблеми інституціалізації соціальної роботи в комерційних організаціях
Люта Леся Петрівна
2015
Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.57-60
25
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка факультету психології спеціальності "соціальна робота"
Люта Леся Петрівна
Чуйко Олена Василівна
2014
Салютіс-Принт
c.1-25
26
Навчально-методичний комплекс
Основи соціальної реклами та маркетингу
Люта Леся Петрівна
2014
Салютіс-Принт
c.1-24
27
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання курсових робіт студентами І, ІІ, ІІІ курсів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Байдарова Ольга Олегівна
Люта Леся Петрівна
Чуйко Олена Василівна
2013
Салютіс-Принт
c.1-26
28
Наукова стаття
Інституціалізація соціальних потреб як передумова виникнення соціальної роботи
Люта Леся Петрівна
2014
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.35 c.134-142
29
Наукова стаття
Сучасні моделі соціальної політики як інструмент забезпечення екологічного суспільного буття
Люта Леся Петрівна
2014
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.36 c.242-251
30
Наукова стаття
Соціально-психологічні засади спрямування політики у різних формах організацій
Люта Леся Петрівна
2014
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Психологія
т.55 c.75-79
31
Наукова стаття
Изменение способа жизни как детерминанта развития социальной работы
Люта Леся Петрівна
2014
Humanities and Social Sciences
в.2 c.145-161
32
Підручник
Інституціалізація соціальних потреб
Люта Леся Петрівна
2014
Психологія соціальної роботи
c.36-72
33
Тези
Проблема інституціалізації потреб у соціальній роботі
Люта Леся Петрівна
2014
Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
c.48-52
34
Наукова стаття
Інституціалізація форм соціальної роботи
Люта Леся Петрівна
2013
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.7 c.119.0000
35
Наукова стаття
До проблем екологізації соціальних відносин у медіа просторі
Люта Леся Петрівна
2013
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.7 c.278.0000
36
Наукова стаття
Етапи інституціалізації спорту як суспільного явища
Люта Леся Петрівна
2013
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського
т.2 c.196.0000
37
Наукова стаття
Структура і функції корпоративного навчання в бізнес організаціях
Люта Леся Петрівна
2013
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського
т.2 c.156.0000
38
Наукова стаття
Логіко-психологічні засади організації системи корпоративного навчання
Люта Леся Петрівна
2013
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Психологія
c.92.0000
39
Наукова стаття
Потребо-мотиваційні засади інституціалізації туризму
Люта Леся Петрівна
2013
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.7 c.112.0000
40
Тези
Критерії оцінки рівнів інституційної структури спорту // Проблеми емпіричних досліджень у психології, 6-7 грудня 2012 р., Київ: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції/ За ред. І.В. Данилюка, І.В.Ващенко
Люта Леся Петрівна
2012
41
Тези
Туризм як засіб освоєння природно-ландшафтного середовища // Проблеми емпіричних досліджень у психології, 5-6 грудня 2013 р., Київ: Матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції/ За ред. І.В. Данилюка, І.В.Ващенко
Люта Леся Петрівна
2013
42
Наукова стаття
Соціально-психологічні особливості спортивної соціалізації
Люта Леся Петрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
c.67.0000
43
Наукова стаття
Критерії оцінки інституційної структури спорту
Люта Леся Петрівна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.100.0000
44
Тези
Особливості соціалізації осіб з обмеженими можливостями засобами спорту
Люта Леся Петрівна
2012
Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах: Міжвузівська науково-практична конференція
c.55-57
45
Наукова стаття
Політична функція спорту
Люта Леся Петрівна
2005
Культура і сучасність. Альманах
в.1 c.136-140
46
Наукова стаття
Структура сучасного інституту спорту
Люта Леся Петрівна
2005
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.3 c.64-70
47
Тези
Інституціональна структура спорту
Люта Леся Петрівна
2004
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.7 c.93-94
48
Наукова стаття
Сутність інституту спорту як агента соціалізації
Люта Леся Петрівна
2003
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
в.14-15 c.94-97
49
Наукова стаття
Перспективи розвитку інституту спорту у сучасних умовах
Люта Леся Петрівна
2003
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
в.17-18 c.90-94
50
Наукова стаття
Функції спорту як соціального інституту
Люта Леся Петрівна
2002
Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності.
в.9 c.225-230

Повернення до списку

Вгору