Автори, співробітники Університету

Лютий Ігор Олексійович

Ідентифікатор автора: 36227
Кількість пошукових запитів автора: 1121
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: Завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Фінансова система та фінансова політика держави, банківська система,проблеми теорії і практики розвитку системи грошово-кредитних відносин таособливості реалізації механізму грошово-кредитної політики в Україні.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 118, з них наукових статей (наукові публікації) - 73, монографій - 12, підручників - 8, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Transition of the state-owned banks in Ukraine to International inancial Reporting Standard (IFRS 9): usefu linnovation or unintended consequences for financial regulators?
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Онопко Марія Олександрівна
2020
Transformations of public sector and its financial systemin Ukraine.
в.2 c.10-25
2
Монографія
Модернізація державних фінансів України у контексті європейського вектору
Варналій Захарій Степанович
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Денис Оксана Борисівна
Кнір Марія Олександрівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Сизонов Дмитро Юрійович
Солодка Ольга Олегівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
Бикова Вікторія Олександрівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-312
3
Навчально-методичні праці
Методические рекомендации по написанию и защите выпускной квалификационной работы бакалавров для студентов специальности 072 «Финансы, банковское дело и страхование», по образовательно-профессиональной программе "Финансы и кредит"
Лобова Оксана Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
Пікус Руслана Володимирівна
Погрібна Наталія Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Яфінович Олена Богданівна
2020
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-37
4
Навчально-методичні праці
Методические рекомендации по подготовке и прохождению производственной практики для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 072 финансы, банковское дело и страхование, образовательная программа «финансы и кредит»
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Моташко Тетяна Петрівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Рак Роман Володимирович
Тригуб Олена Володимирівна
2020
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-106
5
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації щодо написання і захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалавра, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа тата страхування» за освітньо-професійною програмою Фінанси і кредит
Васильченко Зоя Миколаївна
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тлуста Ганна Юріївна
Яфінович Олена Богданівна
2020
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-35
6
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження виробничої практики за освітнім ступенем «бакалавр» Для студентів денної та заочної форм навчання Спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування», ОП «Фінанси і кредит»
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Рак Роман Володимирович
Тригуб Олена Володимирівна
Януль Інна Євгенівна
2020
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-142
7
Навчально-методичні праці
Guidelines for joint academic supervision and collaboration on the education of PhD candidates
Радченко Лариса Миколаївна
Анісімова Людмила Анатоліївна
Кнір Марія Олександрівна
Лютий Ігор Олексійович
2020
Університет Норд
c.1-28
8
Наукова стаття
Global Practices of Higher Education Financing: Approaches and Models
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лютий Ігор Олексійович
Рожко Олександр Дмитрович
Ткаченко Наталія Володимирівна
2019
Khazar Journal of Humanities and Social Sciences
т.22 в.4 c.95-112
9
Наукова стаття
Models of financing higher education institutions: case studies.
Лютий Ігор Олексійович
Поляновський Гліб Аркадійович
2020
Regional Innovations Journal
в.1 c.18-31
10
Наукова стаття
Utilization of Information Technologies in Higher Education
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лютий Ігор Олексійович
Поляновський Гліб Аркадійович
2019
IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory
c.349-355
11
Наукова стаття
Аналіз системи фінансування дорожньої інфраструктури України
Лютий Ігор Олексійович
Ювженко Наталія Миколаївна
2019
Наукові праці НДФІ
в.3 c.66-75
12
Наукова стаття
Monitoring of Key Indicators of the State Debt of Ukraine: Modern Trends
Демиденко Людмила Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
2019
Globalization And Business
в.8 c.34-42
13
Наукова стаття
Behavioral finance theoretical background and empirical evidence
Кнір Марія Олександрівна
Лютий Ігор Олексійович
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
2019
Financial and credit activity: problems of theory and practice.
в.Vol. 4 №31 c.385-393
14
Наукова стаття
Финансовая безопасность Украины и Азербайджана: современное состояние и пути обеспечения
Лютий Ігор Олексійович
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2019
Научные новости Азербайджанского государственного экономического университета
в.3 c.5-14
15
Наукова стаття
Фінансова політика: сучасні виклики та суперечності реалізації в Україні
Лютий Ігор Олексійович
2020
Фінанси України
в.5 (294) c.50-63
16
Наукова стаття
Financial Infrastructure of Telecommunication Space: Accounting Information Attributive of Syntalytical Submission
Лютий Ігор Олексійович
2019
Problems of Infocommunications. Science and Technology: International Scientific-Practical Conference
17
Наукова стаття
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження виробничої практики за освітнім ступенем «бакалавр» Спеціальності 072 «фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «фінанси і кредит»
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Рак Роман Володимирович
Тригуб Олена Володимирівна
Януль Інна Євгенівна
2020
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-142
18
Наукова стаття
Фінансова автономія університетів: історичний огляд та міжнародний досвід
Лютий Ігор Олексійович
Поляновський Гліб Аркадійович
2020
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка : науковий журнал
в.№ 18 (46) c.68-78
19
Практикум
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2020
Київ: Видавництво Ліра - К
20
Тези
Big data analysis in the public sector: usefullness in Ukraine
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Онопко Марія Олександрівна
2019
CIGAR Conference “Alternativeviewson Public Sector Accounting and Financial Management”, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands 13 – 14 June 2019
21
Монографія
Цифрові токени у фінансуванні приватного бізнесу
Карпич Анна Юріївна
Лютий Ігор Олексійович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-188
22
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
Приказюк Наталія Валентинівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
23
Навчально-методичний комплекс
Методические рекомендации к написанию курсовой работи по дисциплине «Финансы» для студентов бакалавриата специальности 072 «Финансы, банковское дело и страхование» дневной и заочной форм обучения.
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
Приказюк Наталія Валентинівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
24
Навчально-методичні праці
Glossary of basic public sector accounting, budgeting and finance terms
Делас Віталіна Анатоліївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Мисака Ганна Вікторівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Яфінович Олена Богданівна
2019
Nord University
25
Наукова стаття
Зовнішні державні запозичення як інструмент фінансової політики держави
Лютий Ігор Олексійович
Софієнко Анастасія Петрівна
2019
Фінанси України
в.5 c.64-78
26
Наукова стаття
Первинне розміщення монет (ІСО): практика використання в Україні
Карпич Анна Юріївна
Лютий Ігор Олексійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в. 6 (201) c.20-26
27
Наукова стаття
Corporate governance in the state-owned banks
Денис Оксана Борисівна
Лютий Ігор Олексійович
2019
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.2 в.29 c.73-79
28
Наукова стаття
Оцінка фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад
Лютий Ігор Олексійович
2019
Фінанси України
в.7 c.92-113
29
Наукова стаття
Реалізація боргової політики в країнах ЄС: уроки для України
Лютий Ігор Олексійович
Терес Юлія Сергіївна
2018
Світ фінансів
в.4 c.7-20
30
Наукова стаття
Пріоритети розвитку та суперечності фукціонування вітчизняного ринку кцій
Лютий Ігор Олексійович
Крупка Ігор Михайлович
2019
Наукові праці НДФІ
в.2 (87) c.45-67
31
Наукова стаття
The Usefulness of Accounting Information as a Key Determination of Public Sector Accounting Reform
Лютий Ігор Олексійович
2019
Transformations of public sector and its financial system in Ukraine. Volume 1. Current issues of public sector accounting, budgeting and finances in Ukraine. Bodo, Norway.
в.1 c.25-40
32
Наукова стаття
Нормативно-правовое обеспечение управления государственным долгом на Украине и в Азербайджане
Лютий Ігор Олексійович
Терес Юлія Сергіївна
2018
World Economics Magazine
в.№6(38) c.44-52
33
Наукова стаття
Оподаткування індивідуальних доходів в Україні: актуальні питання модернізації
Лютий Ігор Олексійович
Іванюк (Федосова) Вікторія Едуардівна
2019
Фінанси України
т.1 c.30-49
34
Наукова стаття
Decentralization Of Inter-Budget Relations: Theory, Practice, And International Experience
Лютий Ігор Олексійович
Підчоса Олександр Васильович
2019
Baltic Journal of Economic Studies
т.5 c.182-189
35
Підручник
Ринок фінансових послуг
Васильченко Зоя Миколаївна
Версаль Наталія Іванівна
Гудзинська Людмила Юріївна
Лобова Оксана Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Моташко Тетяна Петрівна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
2019
ФОП Ямчинський О.В.
c.338-385
36
Тези
Implementaition of internationa laccounting standarts as a precondition for financial stability of the state-owned banks in Ukraine
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Онопко Марія Олександрівна
2018
Workshop “Modernization, Westernization and Democratization of Public Financial Management”, Kyiv, Ukraine, 6 – 8. June 2018
37
Наукова стаття
Efficient financial controlas a condition for effective budgeting in Ukraine
Лютий Ігор Олексійович
2017
Проблеми системного підходу в економіці
в.6 (62) c.104-112
38
Наукова стаття
Оподаткування доходів фізичних осіб та місцеві фінанси: суперечності й перспективи їх розв'язання
Лютий Ігор Олексійович
Іванюк (Федосова) Вікторія Едуардівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.1 (196) c.53-60
39
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
40
Підручник
Фінансово-економічна грамотність : підручник : у 2 частинах : Ч.2 : Банківська систему України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки
Варналій Захарій Степанович
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Романюк Микола Васильович
Филюк Галина Михайлівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2018
ТОВ "Кондор-Видавництво"
41
Навчально-методичний комплекс
Фінансово-бюджетна система України: навчально-методичний комплекс
Івахненко Ірина Сергіївна
Лютий Ігор Олексійович
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Яфінович Олена Богданівна
2016
К.: КНУ
42
Наукова стаття
Фінансова інфраструктура: інноваційний підхід до дослідження фінансів
Лютий Ігор Олексійович
2017
Фінанси України
в.4 c.121-125
43
Наукова стаття
Макротеоретичні засади фіскальної консолідації
Лютий Ігор Олексійович
Осецька Діана Валеріївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.6(183) c.6-10
44
Наукова стаття
Механізм внутрішніх державних запозичень України
Лютий Ігор Олексійович
2016
Світ фінансів
в.1
45
Наукова стаття
Evaluation of Effectiveness of Budget Expenditures under the Framework of Result-Oriented Budgeting
Лютий Ігор Олексійович
2017
Journal of Global Economy Review
c.4-14
46
Підручник
Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах]
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Демиденко Людмила Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Яфінович Олена Богданівна
2017
Кондор
в.Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України
47
Наукова стаття
Macrotheoretical foundations of fiscal consolidation
Лютий Ігор Олексійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.6 c.6-9
48
Наукова стаття
Регулювання надання державних гарантій в Україні
Лютий Ігор Олексійович
2016
Фінанси України
т.2 c.28-48
49
Наукова стаття
Механізм внутрішніх державних запозичень україни
Курищук Костянтин Костянтинович
Лютий Ігор Олексійович
2016
Світ фінансів
т.1 в.1 c.27-36
50
Навчально-методичний комплекс
Методические рекомендации по подготовке и защите отчета о прохождении научно-производственной практики для ОКУ «Бакалавр» для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 6.030508 «Финансы и кредит»
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
2015
ООО «Абрис Принт»
51
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження навчально-виробничої практики за ОКР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Науменкова Світлана Валентинівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2015
ООО «Абрис Принт»
52
Наукова стаття
Роль власного капіталу комерційних банків у реалізації інвестиційного потенціалу банківської системи України
Лютий Ігор Олексійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.24-29
53
Наукова стаття
The needs for new specialists and the model for the Norwegian-Ukrainian cooperation in the field of public sector economy education
Лютий Ігор Олексійович
Погрібна Наталія Володимирівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.141-146
54
Наукова стаття
Международный опыт накопительных Фондов и азербайджанская модель использования Нефтегазовых доходов
Лютий Ігор Олексійович
2013
Газета «İqtisadiyyat»
т.762 c.2
55
Наукова стаття
Государственно-рыночное развития сельского хозяйства Азербайджана
Лютий Ігор Олексійович
2013
“Yaşıl Çay” Jurnal
т.7 c.8-10
56
Монографія
Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т.
Базилевич Віктор Дмитрович
Лютий Ігор Олексійович
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
ДННУ "Академія фінансового управління"
т.2 c.1-662
57
Наукова стаття
Contribution of banking system into financial stability of Ukraine
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
2012
The Journal of Economic Sciences: Theory and Practice
т.69 c.90-117
58
Наукова стаття
Financial market of Ukraine and the role of foreign direct investment
Кнір Марія Олександрівна
Лютий Ігор Олексійович
2013
Ekonomika
т.92 c.64-78
59
Наукова стаття
Государственный нефтяной фонд – как одна из эффективных моделей накопительных фондов в мире
Лютий Ігор Олексійович
2013
DIRÇӘLIŞ – XXI ӘSR
т.176 c.378-387
60
Наукова стаття
Роздрібний ринок внутрішніх державних запозичень: валютні інструменти
Лютий Ігор Олексійович
2013
Банківська справа
т.3 c.3-13
61
Наукова стаття
Соціальні пріоритети фіскальної політики в посткризовий період
Лютий Ігор Олексійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.28-33
62
Наукова стаття
Глобальна економічна криза: загрози та ризики в функціонуванні системи державних фінансів України
Лютий Ігор Олексійович
2014
Економіка та держава
т.7 c.24-27
63
Наукова стаття
Суперечності процесів фінансіалізації та їх вплив на економічне зростання в Україні
Лютий Ігор Олексійович
2014
Економіка України
т.4 c.29-39
64
Наукова стаття
Small and medium businesses in a globalizing world
Лютий Ігор Олексійович
2013
The Caucasus & Globalization: Journal of Social, Political and Economic Studies
т.7 c.71-79
65
Праці конференції
Індикатори фінансової стабільності банківського сектору
Лютий Ігор Олексійович
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2014
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
c.45-46
66
Монографія
ПОДАТКИ НА СПОЖИВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ
Лютий Ігор Олексійович
2005
К.: Знання України
т.1 c.335.0000
67
Монографія
Фінансова система України: взаємодія корпоративного та державного секторів
Андрєєв Петро Петрович
Баюра Дмитро Олександрович
Зайчикова Віталіна Вікторівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Осецький Валерій Леонідович
Петленко Юлія Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Рожко Олександр Дмитрович
2012
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.1-244
68
Наукова стаття
Sovereign wealth fund of Azerbaijan as an actor in the global economy
Лютий Ігор Олексійович
2013
Insan hüquqlari institutunun tərəfdaşlari. Məqalələr toplusu. Azərbaycan Milli Elmmlər Akademiyası. Insan Hüquqları Institutu (Baki, 2013)
т.1 c.153-166
69
Наукова стаття
Экономическая роль малого и среднего бизнеса в глобализирующемся мире
Лютий Ігор Олексійович
2015
Газета «İqtisadiyyat»
т.789 c.2-3
70
Праці конференції
Детінізація економіки як складова системи забезпечення економічної безпеки України/Фінансова безпека України
Лютий Ігор Олексійович
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2013
Фінансова безпека України: проблеми та пріоритети забезпечення: збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції
т.1 c.101-106
71
Довідник
Довідник державного фінансового інспектора та аудитора
Андрєєв Петро Петрович
Лютий Ігор Олексійович
2012
Громадська організація «Комітет сприяння боротьбі з економічною злочинністю і корупцією»
т.1 c.1-172
72
Монографія
Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012-2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України
Лютий Ігор Олексійович
2011
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.1-702
73
Наукова стаття
Фінансовий імператив інноваційно-технологічного розвитку економіки України
Лютий Ігор Олексійович
2012
Механізми реалізації стратегії інноваійно-технологічного розвитку України в умовах глобальних викликів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Інститут економіки та прогнозування НАН України
т.2 c.232-238
74
Монографія
Банківські інститути в умовах глобалізації ринку фінансових послуг
Лютий Ігор Олексійович
2011
75
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до написання і захисту курсових робіт студентами напряму підготовки 6.030508 - "фінанси і кредит" денної та заочної форм навчання
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
2011
ВПЦ "Київський університет"
c.1-36
76
Наукова стаття
Фінансово-економічна криза 2008-2010 рр.: деякі чинники та уроки
Лютий Ігор Олексійович
2011
Вісник Національного банку України
c.0.0000
77
Наукова стаття
Іноземний капітал та його вплив на розвиток інституційної структури фінансового ринку України
Лютий Ігор Олексійович
2011
Формування ринкової економіки
т.23 c.92.0000
78
Наукова стаття
Доходи населення та їх місце у фінансовій системі України
Лютий Ігор Олексійович
Моташко Тетяна Петрівна
2011
Світ фінансів
c.59.0000
79
Наукова стаття
Майбутні фінансисти заявили про себе
Лютий Ігор Олексійович
Яфінович Олена Богданівна
2011
Вища школа
т.9 c.39-55
80
Підручник
Гроші та кредит
Версаль Наталія Іванівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Рожко Олександр Дмитрович
2010
ВПЦ "Київський університет"
c.1-559
81
Підручник
Іпотека
Лютий Ігор Олексійович
2011
82
Словник
Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. За ред. Т.І. Єфименко .- Ін-т світ. Екон. І міжнар. Відносин НАНУ, ДННУ “Акад. фін. управління”
Базилевич Віктор Дмитрович
Лютий Ігор Олексійович
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
Current problems in information and computational technologies
c.684.0000
83
Монографія
Інвестиційна діяльність комерційних банків
Лютий Ігор Олексійович
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
2010
84
Наукова стаття
Організація класичної університетської освіти на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Лютий Ігор Олексійович
2009
Економічний вісник університету
c.120.0000
85
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави
Лютий Ігор Олексійович
2009
Фінанси України
c.13.0000
86
Наукова стаття
Вплив держави на ринок фінансового капіталу України
Лютий Ігор Олексійович
Погрібна Наталія Володимирівна
2010
Фінанси України
т.8 c.63-72
87
Наукова стаття
Сучасні гроші та реалізація ними функцій
Лютий Ігор Олексійович
2010
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.3 c.650.0000
88
Підручник
Банківський маркетинг
Лютий Ігор Олексійович
Солодка Ольга Олегівна
2010
К.: «Центр учбової літератури»
89
Матеріали конференції
Суперечності та перспективи розвитку світового фінансового ринку в умовах глобалізації
Лютий Ігор Олексійович
Погрібна Наталія Володимирівна
2009
Місце та роль України в глобалізованому світі: економічні, політичні, культурні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція.
т.1 c.255-259
90
Монографія
Національні фінансові системи в умовах глобалізації
Лютий Ігор Олексійович
Погрібна Наталія Володимирівна
2008
ПВНЗ «ГАЛИЦЬКА АКАДЕМІЯ»
c.1-306
91
Монографія
Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку
Лютий Ігор Олексійович
2009
92
Навчальний посібник
Податкова система
Демиденко Людмила Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
Романюк Микола Васильович
2009
К.: «Центр учбової літератури»
c.1-456
93
Наукова стаття
Досвід індивідуального прибуткового оподаткування у США
Лютий Ігор Олексійович
2009
Фінанси України
c.0.0000
94
Підручник
Банківська справа
Версаль Наталія Іванівна
Лютий Ігор Олексійович
Науменкова Світлана Валентинівна
2009
ВПЦ "Київський університет"
95
Монографія
Державний кредит та боргова політика України
Лютий Ігор Олексійович
Рожко Олександр Дмитрович
2008
К.: «Центр учбової літератури»
c.1-360
96
Монографія
Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та перспективи розвитку
Грищенко Тетяна Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Рак Роман Володимирович
2008
К.: «Центр учбової літератури»
c.1-432
97
Наукова стаття
Вплив фінансового сектору на функціонування економічної системи
Лютий Ігор Олексійович
2007
Фінанси України
c.14.0000
98
Наукова стаття
Ринок фінансових послуг України в умовах глобалізації фінансового ринку: тенденції та перспективи
Лютий Ігор Олексійович
2008
Економіка і держава
c.5.0000
99
Наукова стаття
Конкурентоспроможність і ефективність як критерії економічної спроможності банків на ринку фінансових послуг
Лютий Ігор Олексійович
2008
Економіка і держава
c.9.0000
100
Наукова стаття
Формування механізму управління емісійною діяльністю підприємства на ринку облігацій
Лютий Ігор Олексійович
2008
Фінанси України
c.1.0000
101
Наукова стаття
Податкова політика України на сучасному етапі
Лютий Ігор Олексійович
2008
Фінанси України
c.123.0000
102
Наукова стаття
Ефективність податкової політики України// Науковий вісник НУ ДПС України (економіка, право)
Лютий Ігор Олексійович
2008
103
Наукова стаття
Конкутентоспроможність і ефективність як критерії економічної спроможності банків на ринку фінансових послуг
Лютий Ігор Олексійович
2008
Економіка і держава
c.16.0000
104
Сучасні тенденції та використання державного кредиту у розвинутих зарубіжних країнах.
Лютий Ігор Олексійович
Рожко Олександр Дмитрович
2006
Світ фінансів
т.4 c.17.0000
105
Наукова стаття
Сучасні тенденції та використання державного кредиту у розвинутих зарубіжних країнах
Лютий Ігор Олексійович
2006
Світ фінансів
c.17.0000
106
Наукова стаття
Конкурентоспроможність банків в умовах глобалізації та лібералізції руху капіталу
Лютий Ігор Олексійович
2006
Вісник Національного банку України
107
Наукова стаття
Ринок корпоративних облігацій реального сектора економіки
Лютий Ігор Олексійович
2006
Фінанси України
c.59.0000
108
Наукова стаття
Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України
Демиденко Людмила Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
2006
Фінанси України
т.10 c.3-12
109
Наукова стаття
Теоретичні засади та суперечності реалізації бюджетної стратегії України
Лютий Ігор Олексійович
2006
110
Наукова стаття
Особенности реализции механизма денежно-кредитной политики в Украине
Лютий Ігор Олексійович
2007
111
Наукова стаття
Проблемы интеграции фондового рынку Украины в мировой рынок капиталов.
Лютий Ігор Олексійович
2007
112
Наукова стаття
Проблеми капіталізації банківської системи України в умовах глобалізації
Лютий Ігор Олексійович
2007
113
Наукова стаття
Важливий крок у дослідженні інвестування економічного зростання в Україні
Лютий Ігор Олексійович
2007
Фінанси України
c.155.0000
114
Наукова стаття
Проблеми та перспективи спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні
Лютий Ігор Олексійович
2007
Фінанси України
c.31.0000
115
Наукова стаття
Концепція реформування податкової системи України та конкурентоспроможність національної економіки
Лютий Ігор Олексійович
2007
116
Наукова стаття
Конкурентоспроможність банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу
Лютий Ігор Олексійович
2007
Вісник Національного банку України
c.18.0000
117
Навчальний посібник
Банківський маркетинг
Лютий Ігор Олексійович
Солодка Ольга Олегівна
2006
Знання
118
Навчально-методичний комплекс
Банківський нагляд
Версаль Наталія Іванівна
Лютий Ігор Олексійович
2005
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"

Повернення до списку

Вгору