Автори, співробітники Університету

Лялецький Олександр Олександрович
Alexandre Lyaletsky

Ідентифікатор автора: 36231
Кількість пошукових запитів автора: 451

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: НДЛ Високопродуктивних систем обробки інформації
Посада: Викладач, провідний інженер-математик

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Дискретна та вища математика, універсальна та загальна алгебра, математична логіка, λ - числення

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 25, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
On Correct Computations on Fuzzy Data
Лялецький Олександр Олександрович
2017
Proceedings of the Conference on Mathematical Foundations of Informatics (MFOI’2017), Nov 9-11, 2017, Chisinau, Moldova
c.102-103
2
Матеріали конференції
The SAD System: a Current State and Future Work
Лялецький Олександр Олександрович
2017
Proceedings of the 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer
c.19-22
3
Праці конференції
Refutation Search and Literal Trees Calculi
Лялецький Олександр Олександрович
2017
Proceedings of the 4th Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, Chisinau, Moldova, June 28-July 2, 2017
c.121-124
4
Праці конференції
Set-theoretic models of the untyped λ-calculus determined by new notions of continuity
Лялецький Олександр Олександрович
2016
Proceedings of the Conference on Mathematical Foundations of Informatics (MFOI’2016).– July 25-31, 2016 , Chisinau, Moldova
c.262-267
5
Праці конференції
Evidential Paradigm as Formal Knowledge Presentation and Processing
Лялецький Олександр Олександрович
2016
Proceedings of the 11th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI 2016), Kyiv, Ukraine, June 21-24, 2016
c.25-32
6
Наукова стаття
Fundamental theorems of extensional untyped λ-calculus revisited
Лялецький Олександр Олександрович
2015
Computer Science Journal of Moldova
т.23 c.153-168
7
Наукова стаття
Елементарне доведення теореми нормалізації для βη-редукції
Лялецький Олександр Олександрович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.158-160
8
Праці конференції
Fundamental theorems of extensional untyped λ-calculus revisited
Лялецький Олександр Олександрович
2015
Foundations of Informatics (FOI): International workshop
т.1 c.168-179
9
Тези
Элементарное доказательство теоремы о -нормальной форме
Лялецький Олександр Олександрович
2015
Тезисы докладов Международной конференции «Мальцевские чтения» .– Новосибирск, Россия, 10–14 ноября 2014 г.
c.127
10
Матеріали конференції
Общие свойства абстрактных понятий редукции и их применения
Лялецький Олександр Олександрович
2013
Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку: Міжнародна конференція
c.57-59
11
Навчальний посібник
Стислі нотатки з дискретної математики. Числа, множини, функції, відношення
Лялецький Олександр Олександрович
2014
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
c.1-56
12
Наукова стаття
Новые доказательства важных теорем бестипо- вого экзистенциального лямбда-исчисления
Лялецький Олександр Олександрович
2014
13
Наукова стаття
Елементарне доведення теореми нормалізації для бета ню - редукції
Лялецький Олександр Олександрович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика
т.1 c.158-160
14
Наукова стаття
Про інтелектуальні та інтерфейсні засоби систем автоматизації доведень теорем
Лялецький Олександр Олександрович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.4 c.125-128
15
Тези
Elementary proof of beta nu-normal form theorem
Лялецький Олександр Олександрович
2014
17 Международная Пущинская школа-конференцыя молодих вчених, 2013
c.57
16
Наукова стаття
Vector lattices form cartesian closed category
Лялецький Олександр Олександрович
2012
Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики: міжнародна конференція студентів та молодих вчених
т.2 c.75-76
17
Тези
Новое доказательство теоремы нормалимзации для бестипового экстенсионального лямбда- исчисления
Лялецький Олександр Олександрович
2012
Международная конференция "Мальцевские чтения"
c.67.0000
18
Тези
Общие свойства абстрактных понятий редукции и их применения. Тези доповідей Міжнародної конференції "Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку", Київ, Україна, 12-13 вересня 2013 р.
Лялецький Олександр Олександрович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.57.0000
19
Наукова стаття
Теоретико-аплікаційні властивості векторних решіток
Лялецький Олександр Олександрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика
т.4 c.102.0000
20
Наукова стаття
Декартові властивості категорії умовно повних векторних решіток
Лялецький Олександр Олександрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика
т.3 c.109.0000
21
Тези
Теоретико-порядковая характеризация (theta)-непрерывных функций и их свойства, Международная конференция "Мальцевские чтения", посвященной 60-летию со дня рождения чл.-кор. РАН С. С.Гончарова, Новосибирск, 2011 г.
Лялецький Олександр Олександрович
2011
22
Тези
Об абстрактных операциях над нечеткими данными, Міжнародна конференція TAAPSD’2011, Ялта, вересень 2011
Лялецький Олександр Олександрович
2011
23
Праці конференції
Об одном понятии непрерывности функции. Труды Международной конференции TAAPSD’06, 5 – 8 декабря 2006 г., Киев, Украин, с. 64-66
Лялецький Олександр Олександрович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
24
Праці конференції
Об одном методе нахождения решений нечетко поставленных параметризованных задач и его реализации в виде программной системы. Труды Международной конференции TAAPSD’06, 5 – 8 декабря 2006 г., Киев, Украина, с. 67-69.
Лялецький Олександр Олександрович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
25
Тези
Admissible substitutions and Herbrand"s theorems for classical and intuitionistic logics. Posters of the International Symposium Celebrating the 100th Birthday of Kurt Gоdel, 27.-29. April 2006, Festsaal of the University of Vienna, Austria
Лялецький Олександр Олександрович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"

Повернення до списку

Вгору