Автори, співробітники Університету

Ляшко Сергій Іванович
Lyashko Sergiy

Ідентифікатор автора: 36267
Author Identifier Number Scopus: 6701527231 →
ResearcherID, Web of Science: F-4429-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 677
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ / Обчислювальної математики /
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: інформатика, моделювання та оптимізація систем

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 85, з них наукових статей (наукові публікації) - 56, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 15, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 35

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Вища математика. В прикладах і задачах. Функції однієї змінної. Невласні інтеграли
Гаркуша Василь Ігорович
Ляшко Сергій Іванович
Риженко Андрій Іванович
2020
Київ: «Видавництво Людмила»
в.2020 c.1-56
2
Наукова стаття
Оптимальне керування інтенсивністю занурених точкових джерел води у ненасиченому пористому середовищі
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Тимошенко Андрій Анатолійович
2019
Доповіді Національної академії наук України
т.12 c.13-18
3
Наукова стаття
Інтегральні оператори, що визначають розв’язок ітерованого рівняння гіперболічного типу
Александрович Ірина Миколаївна
Ляшко Сергій Іванович
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Бондар Олена Сергіївна
2020
Кібернетика і системний аналіз
т.3 c.70-79
4
Наукова стаття
Integral Operators that Determine the Solution of an Iterated Hyperbolic-Type Equation
Александрович Ірина Миколаївна
Ляшко Сергій Іванович
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Бондар Олена Сергіївна
2020
Cybernetics and Systems Analysis
т.56 в.2020 c.401-409
5
Праці конференції
Multiblock ADMM in Machine Learning
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Григоренко Владислав Анатолійович
2019
2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2019). Conference Proceedings. 18.12.19-20.12.19 Kyiv, Ukraine
т.2019 c.461-464
6
Тези
Узагальнене керування деякими параболічними системами
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Тимошенко Андрій Анатолійович
2019
Проблеми інформатизації: міжнародна науково-технічна конференція
т.2019 в.14 c.12-12
7
Тези
Орбітальний рух магнітного диполя в околі осі надпровідного кільця
Ляшко Сергій Іванович
2020
ХVIII Конференція з фізики високих енергій і ядерної фізики, ННЦ ХФТІ
т.2020 c.78-79
8
Тези
Математична модель левітрона та метод еквівалентного соленоїда
Ляшко Сергій Іванович
Гаврилко Євгеній Дмитрович
2020
Проблеми інформатизації: міжнародна науково-технічна конференція
в.2020 c.16-16
9
Тези
Узагальнене керування рівнянням Річардса-Клюта за допомогою перетворення Кірхгофа
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Тимошенко Андрій Анатолійович
Бондар Олена Сергіївна
2020
Проблеми інформатизації: міжнародна науково-технічна конференція
в.2020 c.17-17
10
Матеріали конференції
A(n) Assumption in Machine Learning
Зуб Станіслав Сергійович
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
2019
Proceedings of the 3rd International Conference, COLINS, Kharkiv, 2019
т.2 c.32-38
11
Монографія
Математичні моделі та обчислювальні процеси
Гончаренко Юрій Вікторович
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Номіровський Дмитро Анатолійович
Семенов Володимир Вікторович
Бондар Олена Сергіївна
Ведель Яна Ігорівна
2019
К.:ВПЦ "Київський університет"
c.1-209
12
Навчальний посібник
Практикум з математичного аналізу для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» факультету комп’ютерних наук та кібернетики
Аджубей Лариса Трохимівна
Гуляницький Андрій Леонідович
Затула Дмитро Васильович
Ляшко Сергій Іванович
2019
Київ 2019
c.1-59
13
Наукова стаття
Levitating Orbitron: Grid Computing
Зуб Станіслав Сергійович
Ляшко Сергій Іванович
2019
Advances in Intelligent Systems and Computing
т.754 c.540-544
14
Наукова стаття
Optimal Control of Point Sources in Richards-Klute Equation
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Тимошенко Андрій Анатолійович
2019
Advances in Intelligent Systems and Computing
т.754 c.194-203
15
Наукова стаття
Моделирование и оптимизация систем микроигл
Ляшко Сергій Іванович
Сандраков Геннадій Вікторович
Бондар Олена Сергіївна
2019
Проблемы управления и информатики
т.3 c.30-39
16
Наукова стаття
Method of magnetic separation in flight
Зуб Станіслав Сергійович
Ляшко Сергій Іванович
2019
Problems of atomic science and technology, Series: Nuclear Physics Investigations
т.3 в.121 c.135-140
17
Наукова стаття
Modeling and optimization of microneedle systems
Ляшко Сергій Іванович
Сандраков Геннадій Вікторович
Бондар Олена Сергіївна
2019
Journal of Automation and Information Sciences
т.51 в.6 c.1-11
18
Наукова стаття
Оптимальное управление интенсивностью точечных источников воды в ненасыщеной пористой среде
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Тимошенко Андрій Анатолійович
Бондар Олена Сергіївна
2019
Проблемы управления и информатики
т.4 c.26-35
19
Наукова стаття
Optimal Control of Intensity of Water Point Sources in Unsaturated Porous Medium
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Бондар Олена Сергіївна
2019
Journal of Automation and Information Sciences
т.7 c.24-33
20
Тези
Трансдермальне перенесення ліків із розчинних мікроголок
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2018
Проблеми інформатизації: міжнародна науково-технічна конференція
т.10 c.40-40
21
Тези
Математичні моделі міграції речовини
Ляшко Сергій Іванович
2019
Проблеми інформатизації: міжнародна науково-технічна конференція
т.13 c.27-27
22
Тези
Квадратурно- різнецеві схеми для задачі Коші з гіперсингулярним інтегралом в правій частині
Гаркуша Василь Ігорович
Ляшко Сергій Іванович
Риженко Андрій Іванович
Черній Дмитро Іванович
2019
Математика. Інформаційні технології. Освіта: Міжнародна науково-практична конференція
т.8 c.19
23
Матеріали конференції
Геометричний інтегратор для гамільтонових рівнянь руху асиметричного твердого тіла
Зуб Станіслав Сергійович
Ляшко Сергій Іванович
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
в.1 c.68-69
24
Матеріали конференції
Комплексне моделювання задач ідентифікації джерел забруднення підземних вод
Ляшко Сергій Іванович
2017
Проблеми інфокомунікацій: Всеукраїнська науково-технічна конференція.
в.1 c.66
25
Наукова стаття
Математическая модель источника магнитного поля для магнитного сепаратора руды
Зуб Станіслав Сергійович
Ляшко Сергій Іванович
Семенов Володимир Вікторович
2018
Журнал обчислювальної та прикладної математики
в.1 c.40-47
26
Наукова стаття
Математическая модель разделения магнитной руды
Зуб Станіслав Сергійович
Ляшко Сергій Іванович
2018
Доповіді НАН України
в.7 c.26-32
27
Наукова стаття
Оптимальное управление переносом лекарств из систем микроигл
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.54 в.3 c.17-26
28
Наукова стаття
Optimal Control of Drug Delivery from Microneedle Systems
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2018
Cybernetics and Systems Analysis
т.54 в.3 c.357-365
29
Наукова стаття
Optimal factorization of operators by operators that are consistent with the graph’s structure
Гончаренко Юрій Вікторович
Ляшко Сергій Іванович
Семенов Володимир Вікторович
2018
Springer Optimization and Its Applications
т.139 c.85-91
30
Наукова стаття
Расслоение O+(E3) как конфигурационное пространство при моделировании твердого тела
Зуб Станіслав Сергійович
Ляшко Сергій Іванович
2018
Проблемы управления и информатики
в.3 c.28-36
31
Наукова стаття
Layering 0+(E3) as configuration space while modeling rigid body
Зуб Станіслав Сергійович
Ляшко Сергій Іванович
2018
Journal of Automation and Information Sciences
т.50 в.5 c.1-10
32
Тези
Комп’ютерне моделювання масоперенесення ліків з точкових джерел
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2017
Проблеми інформатизації: міжнародна науково-технічна конференція
в.9 c.19-20
33
Тези
Застосування грід технології в задачах метрології
Зуб Станіслав Сергійович
Ляшко Сергій Іванович
Семенов Володимир Вікторович
2017
Проблеми інформатизації: міжнародна науково-технічна конференція
в.9 c.20
34
Тези
Моделювання трансдермального перенесення ліків із розчинних мікроголок
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
Бондар Олена Сергіївна
2018
Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: Міжнародна науково-практична конференція
в.8 c.72-73
35
Тези
Моделювання трансдермального перенесення ліків із розчинних мікроголок
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
Бондар Олена Сергіївна
2018
Проблеми інформатизації: міжнародна науково-технічна конференція
в.10 c.37
36
Наукова стаття
Математическая модель взаимодействия симметричного волчка с аксиально-симметричным внешним полем
Зуб Станіслав Сергійович
Ляшко Сергій Іванович
2017
Кібернетика і системний аналіз
в.3 c.3-17
37
Наукова стаття
Mathematical Model of Interaction of a Symmetric Top with an Axially Symmetric External Field
Зуб Станіслав Сергійович
Ляшко Сергій Іванович
2017
Cybernetics and Systems Analysis
т.53 в.3 c.333-345
38
Наукова стаття
Оптимізація цільового перенесення ліків із системи мікроголок
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
Бондар Олена Сергіївна
2017
Доповіді НАН України
в.11 c.16-23
39
Наукова стаття
Алгоритми методу дискретних особливостей для обчислювальних технологій
Ляшко Сергій Іванович
Черній Дмитро Іванович
2017
Кібернетика і системний аналіз
в.6 c.147-159
40
Наукова стаття
Algorithms of the discrete singularity method for computing technologies
Ляшко Сергій Іванович
Черній Дмитро Іванович
2017
Cybernetics and Systems Analysis
т.53 в.6 c.950-962
41
Наукова стаття
Optimal initial value control for the multi-term time-fractional diffusion equation
Веклич Ростислав Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Семенов Володимир Вікторович
2016
Problems of Atomic Science and Technology: Plasma Physics
т.22 в.6 c.100-103
42
Наукова стаття
Грид и облачные технологии для моделирования движения намагниченного асимметричного тела во внешнем магнитном поле
Зуб Станіслав Сергійович
Ляшко Сергій Іванович
2016
Доповіді НАН України
в.9 c.29-36
43
Наукова стаття
Исследование устойчивости орбитального движения намагниченного асимметричного тела во внешнем магнитном поле
Зуб Станіслав Сергійович
Ляшко Сергій Іванович
2016
Журнал обчислювальної та прикладної математики
в.1 c.65-77
44
Розділ монографії
Nonparametric ellipsoidal approximation of compact sets of random points // Optimization and Applications in Control and Data Sciences
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Семенов Володимир Вікторович
2016
Springer
c.327-340
45
Розділ монографії
A New two-step proximal algorithm of solving the problem of equilibrium programming // Optimization and Applications in Control and Data Sciences
Ляшко Сергій Іванович
Семенов Володимир Вікторович
2016
Springer
c.315-325
46
Навчальний посібник
Спеціальні питання оптимізації
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Семенов Володимир Вікторович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-183
47
Наукова стаття
Про один скінченно-різницевий алгоритм моделювання процесів кінетики адсорбції
Ляшко Сергій Іванович
2015
Доповіді НАН України. Серія: Математика
т.7 c.32-39
48
Наукова стаття
Программное обеспечение гидрогеологической модели KRISFLOW
Ляшко Сергій Іванович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2014
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.1 c.119-124
49
Наукова стаття
Об импульсном оптимальном управлении динамическими системами типа Соболева с запаздыванием
Ляшко Сергій Іванович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.11 c.43-49
50
Праці конференції
О гибридных методах расщепления для систем операторных включений
Ляшко Сергій Іванович
Семенов Володимир Вікторович
2014
Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии: Международная конференция
т.2 c.282-284
51
Тези
Обгрунування можливості побудови скінченно-різницевих схем з керованою штучною в'язкістю
Ляшко Сергій Іванович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.36
52
Наукова стаття
Узагальнені розв’язки експериментальних задач (за роботами наукової школи Ю.І. Петуніна).
Ляшко Сергій Іванович
Семенов Володимир Вікторович
2012
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.4 c.14-25
53
Наукова стаття
Непараметричний критерій однорідності двох вибірок на основі статистики включення.
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.7 c.42-46
54
Наукова стаття
Multivariate ranking using elliptical peeling.
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
2013
Cybernetics and Systems Analysis
т.4 c.511-516
55
Наукова стаття
Многомерное ранжирование и эллиптический пилинг.
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
2013
56
Наукова стаття
Іван Іванович Ляшко (до 90-річчя з дня народження)
Ляшко Сергій Іванович
2012
Український математичний журнал
т.11 c.1568-1570
57
Тези
Многомерное ранжирование и эллиптический пилинг./Міжн. конф. «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку». Київ. 2013 р.
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.123.0000
58
Тези
Математические модели и методы для решения прямых и обратных задач фильтрации./VI Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 5-6 вересня 2013 р, матеріали конференції.
Ляшко Сергій Іванович
Стеля Олег Борисович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.157.0000
59
Монографія
Generalized Solutions of Operator Equations and Extreme Elements.
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Номіровський Дмитро Анатолійович
Семенов Володимир Вікторович
2012
Springer Optimization and Its Applications
т.55 c.1-202
60
Наукова стаття
Існування та єдиність оптимального керування для крайової задачі конвективної дифузії суміші радіоізотопів з сингулярною правою частиною.
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Стешенко Григорій Миколайович
2011
Журнал обчислювальної та прикладної математики
c.124.0000
61
Наукова стаття
Об одной стохастической системе с импульсными воздействиями.
Ляшко Сергій Іванович
2012
Доповіді Національної академії наук України
т.2 c.50-55
62
Наукова стаття
Існування і єдиність слабкого розв’язку системи рівнянь параболічного типу з сингулярними правими частинами.
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Стешенко Григорій Миколайович
2012
Доповіді Національної академії наук України
т.7 c.38-42
63
Наукова стаття
Исследование устойчивости орбитального движения магнитно взаимодействующих тел методом численного эксперимента.
Ляшко Сергій Іванович
2012
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.1 c.122-134
64
Наукова стаття
Об устойчивости орбитального движения двух магнитных тел.
Ляшко Сергій Іванович
2012
Доповіді Національної академії наук України
c.56.0000
65
Наукова стаття
Алгоритм оптимального керування переносом суміші ізотопів.
Ляшко Сергій Іванович
Стешенко Григорій Миколайович
2010
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.103 c.51.0000
66
Наукова стаття
Экономичная модификация метода Корпелевич для монотонных задач о равновесии.
Ляшко Сергій Іванович
Семенов Володимир Вікторович
2011
67
Наукова стаття
Identification of age-structured contamination sources in ground water // In: Optimal Control of Age-structured Populations in Economy, Demography, and the Environment.
Клюшин Дмитро Анатолійович
Ляшко Сергій Іванович
Номіровський Дмитро Анатолійович
Семенов Володимир Вікторович
2010
Current problems in information and computational technologies
c.277.0000
68
Монографія
Двадцатая проблема Гильберта. Обобщенные решения операторных уравнений.
Ляшко Сергій Іванович
Номіровський Дмитро Анатолійович
Семенов Володимир Вікторович
2009
69
Наукова стаття
Оптимізація дренування підтоплених теріторій.
Ляшко Сергій Іванович
Стеля Олег Борисович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика
70
Наукова стаття
О технологии длинной арифметики при построении алгоритмов исследования линейных систем.
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2009
71
Праці конференції
Паралельні еволюційно-маршові моделі стаціонарних в’язких зовнішніх потоків./ Праці міжн. симпоз. "Питання оптимізації обчислень" (ПОО-XXXV), Крим
Ляшко Сергій Іванович
2009
72
Тези
О технологи длинной арифметики при построении алгоритмов исследования линейных систем./ III Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", присв. пам'яті академіка НАН України Ляшка І.І.: матеріали конференції
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2009
73
Наукова стаття
До 85-річчя академіка НАН України Ляшка Івана Івановича
Ляшко Сергій Іванович
Самойленко Валерій Григорович
2007
74
Наукова стаття
Мaple-моделювання динамики тіла з нерухомою точкою в полі магнітних та електричних сил.
Ляшко Сергій Іванович
2007
Доповіді Національної академії наук України
c.45.0000
75
Наукова стаття
О возможности системы Мaple при исследовании динамических систем свободных магнитно-взаимодействующих тел.
Ляшко Сергій Іванович
2007
76
Наукова стаття
Про динамічну задачу двох циліндричних магнітів та її Мaple -моделювання
Ляшко Сергій Іванович
2007
Доповіді Національної академії наук України
c.41.0000
77
Наукова стаття
Maple-exploring of superconductive levitation in circle-dipole system (MPW in dipole due to circle).
Ляшко Сергій Іванович
2007
Журнал обчислювальної та прикладної математики
c.48.0000
78
Наукова стаття
Застосування технології довгої арифметики при побудові алгоритмів дослідження лінійних систем.
Ляшко Сергій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2007
Журнал обчислювальної та прикладної математики
c.61.0000
79
Наукова стаття
Математичне моделювання конвективного переносу цитостатиків усередині ракової пухлини
Ляшко Сергій Іванович
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.30.0000
80
Наукова стаття
Лагранжово-ейлеровий підхід до розв'язання оберненої задачі конвективної дифузії
Ляшко Сергій Іванович
Семенов Володимир Вікторович
2007
Доповіді Національної академії наук України
c.38.0000
81
Наукова стаття
Метод штучних базисних матриць
Ляшко Сергій Іванович
2007
Доповіді Національної академії наук України
c.29.0000
82
Наукова стаття
Анализ свойств линейной системы методом искусственных базисных матриц
Ляшко Сергій Іванович
2007
83
Наукова стаття
Замечания о достижимости супремума выпуклым функционалом
Ляшко Сергій Іванович
Семенов Володимир Вікторович
2006
Проблемы управления и информатики
84
Наукова стаття
Identification of Point Contamination Source in Ground Water
Ляшко Сергій Іванович
Семенов Володимир Вікторович
2006
International Journal of Ecology & Development
85
Наукова стаття
Побудова наближення трикутника максимальної площі та симплексу найбільшого об’єму в тривимірному просторі
Ляшко Сергій Іванович
Рубльов Богдан Владиславович
2005

Повернення до списку

Вгору