Автори, співробітники Університету

Лященко Олеся Анатоліївна
: Liaschenko Olesia Anatoliivna

Ідентифікатор автора: 36274
Кількість пошукових запитів автора: 551

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов природничих факультетів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: актуальні проблеми сучасної англійської мови та літератури

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 23, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Public, political and scientific activity of Volodymyr Chekhivsky
Лященко Олеся Анатоліївна
Могильний Леонід Петрович
2018
Wyzsza Szkola Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu. - Riga: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2018
c.301-321
2
Навчальний посібник
Check up Your Geo English: Навчально-методичний збірник з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів 3-4 курсів напряму підготовки 103 Науки про землю.
Лященко Олеся Анатоліївна
Мегела Катерина Іванівна
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2018
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
3
Наукова стаття
Викладання іноземних мов на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Лященко Олеся Анатоліївна
Могильний Леонід Петрович
2018
Лінгвістичні та методичні проблеми вивчення іноземних мов на природничих факультетах
в.5 c.95-107
4
Наукова стаття
Інноваційні технології у вивченні англійської мови у вищій школі
Лященко Олеся Анатоліївна
2018
Збірник наукових есе учасників стажування на тему: "Інновації в науці та освіті: виклики сучасності". ІМАНС-Фундація ADD
c.107-112
5
Розділ монографії
The Teaching of Foreign Languages at the Faculty of History in Taras Shevchenko National University of Kyiv: past and present
Лященко Олеся Анатоліївна
Могильний Леонід Петрович
2017
Topical issues of social pedagogy: Collective monograph.- CARICOM, Barbados 2017
c.154-169
6
Наукова стаття
Designing Virtual Learning Environment for Teaching English for Special Purposes
Бабій Сергій Миколайович
Лященко Олеся Анатоліївна
2017
Intellectual Archive
т.6 в.2 c.92-100
7
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» першого року навчання галузі знань 0401 - природничі науки, напряму підготовки 6.040103 - геологія.
Лященко Олеся Анатоліївна
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
c.3- 160
8
Навчальний посібник
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів ОКР «Бакалавр» третього року навчання галузі знань 0401 - природничі науки, напряму підготовки 6.040103 - геологія.
Лященко Олеся Анатоліївна
Мірончук Тетяна Андріївна
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2016
- Луцьк.: ПП Іванюк В.П.
c.3-78
9
Наукова стаття
Инновационные технологии формирования англоязычной письменной компетенции в высшей школе. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
Лященко Олеся Анатоліївна
2016
Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe
в.(В.4, Ч.45) c.34-36
10
Наукова стаття
Актуалізація поетики готичного роману в “Сліпому убивці” Маргарет Етвуд. Science and Education a New Dimension. Philology.
Лященко Олеся Анатоліївна
2016
Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe
в.В.IV(22) c.32-35
11
Наукова стаття
Когнітивна антропоморфна метафора в політичному дискурсі «якісної» преси
Лященко Олеся Анатоліївна
2014
Вісник Черкаського університету. Сер.: Філологічні науки.
т.27 c.86-91
12
Наукова стаття
Антропоморфная метафора в английской терминосистеме структурной геологии
Лященко Олеся Анатоліївна
2015
Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2015.
т.4 c.113-115
13
Наукова стаття
Категорія емотивності в наукових англомовних текстах геологічної тематики
Лященко Олеся Анатоліївна
2014
Зб. наукових праць. Наукові записки. Острог
т.39 c.176-180
14
Наукова стаття
Парантетичні внесення як джерело авторської експресії в структурі англомовної статті геологічної тематики
Лященко Олеся Анатоліївна
2014
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія
т.692 c.60-63
15
Наукова стаття
Експресивність як іманентна ознака наукового тексту (на матеріалі англомовних статей геологічної тематики)
Лященко Олеся Анатоліївна
2014
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).
т.17 c.357-362
16
Наукова стаття
Особливості вживання експресивного синтаксису в англомовній науковій статті
Лященко Олеся Анатоліївна
2013
Гуманітарна освіта в вищих технічних навчальних закладах
т.28 c.52-63
17
Наукова стаття
Типологія наративного дискурсу в теоретичній парадигмі структуралізму
Лященко Олеся Анатоліївна
2014
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського
т.4.14 c.112-117
18
Наукова стаття
Масова література і роман «Обличчя без маски» С. Шелдона
Лященко Олеся Анатоліївна
2014
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
т.49 c.205-208
19
Наукова стаття
Експресивність як іманентна ознака наукового тексту (на матеріалі англомовних статей геологічної тематики).
Лященко Олеся Анатоліївна
2013
20
Наукова стаття
Література австро-українського П'ємонту
Астаф'єв Олександр Григорович
Лященко Олеся Анатоліївна
2011
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
т.31 c.442.0000
21
Наукова стаття
Болісна пам'ять як діалог культур
Астаф'єв Олександр Григорович
Лященко Олеся Анатоліївна
2011
Слово і час
c.106.0000
22
Наукова стаття
Особливості відтворення прагматичного потенціалу художнього тексту в перекладі
Лященко Олеся Анатоліївна
2011
23
Наукова стаття
Теорія між культурної комунікації у викладанні іноземних мов.
Лященко Олеся Анатоліївна
2010

Повернення до списку

Вгору