Автори, співробітники Університету

Лященко Тарас Петрович

Ідентифікатор автора: 36275
Кількість пошукових запитів автора: 645

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра фізіології людини і тварин
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Збірник задач і тестів з фізіології людини і тварин
Данилов Сергій Анатолійович
Комаренко Віктор Іванович
Кравченко Вікторія Іванівна
Куценко Тетяна Василівна
Лященко Тарас Петрович
Макарчук Микола Юхимович
Пасічніченко Олег Михайлович
2013
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-77
2
Наукова стаття
Жовчосекреторна функція печінки щурів за умов гідрокортизонового навантаження
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
Цапенко Петро Костянтинович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.66 c.51-55
3
Наукова стаття
Участь простагландинів у реалізації впливу бомбезину на мембранний потенціал гепатоцитів
Лященко Тарас Петрович
Оглобля Олександр Володимирович
Цапенко Петро Костянтинович
2014
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”
т.27 c.207-214
4
Тези
Статеві відмінності парасимпатичної регуляції швидкості жовчовиділення у щурів. V Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології», 6-8 жовт.2010 р., Київ
Лященко Тарас Петрович
2010
V Міжнародна конференція молодих вчених
c.82
5
Тези
Вплив симпатичної нервової системи на рівень холерезу щурів в залежності від статі.
Лященко Тарас Петрович
2010
Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців
c.35-36
6
Тези
Участь автономної нервової системи у формуванні якісного складу жовчі самок щурів.
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.414
7
Тези
Зміни жовчосекреторної функції печінки щурів різного віку в умовах гідрокортизон-індукованого стресу
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.185
8
Тези
Особливості жовчоутворення щурів під впливом гідрокортизону
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
Цапенко Петро Костянтинович
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.42
9
Навчальний посібник
Зошит-практикум з фізіології людини і тварин (друге видання, виправлене і доповнене)
Воробйова Алла Петрівна
Данилов Сергій Анатолійович
Комаренко Віктор Іванович
Кравченко Вікторія Іванівна
Куценко Тетяна Василівна
Лященко Тарас Петрович
Макарчук Микола Юхимович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2013
ТОВ «РА «АМТ»
т.2 c.1-144
10
Тези
Роль симпатичної нервової системи в процесі виділення ліпідних складових із жовчю у щурів різного віку
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
2012
Фізіологічний журнал
т.58 c.128
11
Тези
Вікові особливості ліпідного складу жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
2012
VI Міжнародна наукова конференція "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології"». – Київ, ННЦ «Інститут біології» (9-11 жовтня 2012).
c.88
12
Навчальний посібник
Зошит-практикум з фізіології людини та тварин
Воробйова Алла Петрівна
Данилов Сергій Анатолійович
Комаренко Віктор Іванович
Кравченко Вікторія Іванівна
Куценко Тетяна Василівна
Лященко Тарас Петрович
Макарчук Микола Юхимович
Пасічніченко Олег Михайлович
Янчук Петро Іванович
2012
ТОВ «РА «АМТ»
c.1-119
13
Тези
Вплив вегетативної нервової системи на жовчоутворювальну функцію печінки щурів різної статі.
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
2011
Фізіологічний журнал
т.57 c.118-119
14
Тези
Залежність жовчосекреторної функції печінки щурів різного віку від активності парасимпатичної нервової системи
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
2011
Фізіологічний журнал
т.57 c.117
15
Матеріали конференції
Изменения секреции билиарных липидов при токсическом повреждении печени
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
2011
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
т.13 c.61
16
Наукова стаття
Регуляторные влияния на холерез простагладина F2alpha; c вовлечением alpha-адренорецепторов симпатической нервной системы // Перспективы медицины и биологии
Лященко Тарас Петрович
Нурищенко Наталія Євгенівна
2011
17
Наукова стаття
Зміни мембранного потенціалу гепатоцитів щурів під впливом вазопресину
Лященко Тарас Петрович
Цапенко Петро Костянтинович
2011
Фізіологічний журнал
т.57 c.77-82
18
Тези
Зміни біохімічного складу жовчі у щурів різних вікових груп
Лященко Тарас Петрович
2010
Х Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців “Біологічні дослідження молодих вчених в Україні”, 28-29 жовтня, 2010 р.
c.28
19
Тези
Зміни жовчосекреторної функції печінки під впливом атропіну у щурів різних вікових груп
Лященко Тарас Петрович
2010
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології: Міжнародна конференція, присвячена 100-річчю від дня народження Харченка П.Д. та 65-річчю НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача (6-8 жовтня 2010 р.)
c.68
20
Вплив ендогенних простагландинів у печінці на рівень холерезу та вміст основних компонентів жовчі
Лященко Тарас Петрович
Нурищенко Наталія Євгенівна
2010
Український фізіологічний журнал
т.56 c.191.0000
21
Наукова стаття
Зміни співвідношення ліпідних компонентів жовчі щурів при застосуванні нейропептиду бомбезину
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
Мороз Олеся Федорівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
2009
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.81 c.52.0000
22
Наукова стаття
Вплив бомбезину на електричну активність гепатоцитів щурів
Лященко Тарас Петрович
Оглобля Олександр Володимирович
Цапенко Петро Костянтинович
2009
Фізика живого
т.2 c.68-73
23
Наукова стаття
Жовчоутворювальна функція печінки у щурів різного віку
Лященко Тарас Петрович
Мороз Олеся Федорівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.12 c.16.0000
24
Наукова стаття
Зміни жовчосекреторної функції печінки щурів під час дії простагландину F2a
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
Макарчук Микола Юхимович
Цапенко Петро Костянтинович
2006
Науковий вісник Вінницького державного університету
т.2006 c.33.0000
25
Наукова стаття
Вплив бомбезину на жовчну секрецію у щурів
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
Макарчук Микола Юхимович
Мороз Олеся Федорівна
2006
Науковий вісник Вінницького державного університету
т.2006 c.43.0000
26
Наукова стаття
Особливості спектру жовчних кислот у людини і тварин
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Лященко Тарас Петрович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2007
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.65-72
27
Наукова стаття
Вплив речовини Р на мембранний потенціал гепатоцитів
Лященко Тарас Петрович
Цапенко Петро Костянтинович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.49 c.32-34
28
Тези
Bombesin influence on bile lipid composition in rat // Acta Physiological society and the Federation of European Physiological Societies. 11-14 September 2007, Bratislava, Slovakia
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
Мороз Олеся Федорівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
2007
29
Наукова стаття
Вплив природних тахікінінів на жовчоутворення у щурів
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
Макарчук Микола Юхимович
2006
Фізіологічний журнал
т.51 c.61.0000
30
Наукова стаття
Вплив стимуляторів та інгібіторів секреції жовчі на електричні властивості печінки
Лященко Тарас Петрович
Цапенко Петро Костянтинович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.10 c.10-12

Повернення до списку

Вгору