Автори, співробітники Університету

Магомедова Аліна Магомедівна

Ідентифікатор автора: 36292
Кількість пошукових запитів автора: 1157

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економіка підприємства
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Формування партнерських відносин між підприємствами на основі франчайзингу

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 22, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Бренд у забезпеченні конкурентоспроможності франчайзингового підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
2
Тези
Міжнародна спеціалізація економіки України в умовах євроінтеграці
Магомедова Аліна Магомедівна
Бойко Катерина
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
3
Тези
Креативність у навчальному процесі
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2018
Smart-освіта: ресурси та перспективи: Міжнародна науково-методична конференція
4
Тези
Фінансування інноваційної діяльності венчурним капіталом
Магомедова Аліна Магомедівна
Микитюк Оксана Петрівна
2019
Сучасні проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних відносин та світового господарства
5
Розділ монографії
Креативність в системі векторів підвищення рівня економічної безпеки України
Кравченко Тетяна Василівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2017
Управління інноваційною складовою економічної безпеки. Монографыя в 4-х томах
c.122-132
6
Тези
Креативність в системі векторів підвищення рівня інноваційної безпеки України
Кравченко Тетяна Василівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2017
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
c.47-50
7
Тези
Еволюційний розвиток факторів економічного зростання
Магомедова Аліна Магомедівна
Микитюк Оксана Петрівна
2018
Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
8
Навчальний посібник
Економіка підприємства: навчальний посібник: тренінг-курс.
Кравченко Тетяна Василівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
Піменова Олена Володимирівна
Филюк Галина Михайлівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
9
Наукова стаття
Партнерство как фактор повышения конкурентоспособности компании
Магомедова Аліна Магомедівна
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2(33) c.126-135
10
Розділ монографії
Cooperative activityin promoting competetive advantages of enterprises// Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels
Магомедова Аліна Магомедівна
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2016
Izdevnieciba “Baltija Publishing"
c.245-258
11
Тези
Basic forms of enterprises’ cooperation in achieving sustainable competitiveness
Магомедова Аліна Магомедівна
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2016
Economy and Society: Modern Foundation for Human Development: International Scientific Conference
c.81-84
12
Наукова стаття
Оптимізація ключових параметрів діяльності франчайзингових підприємств
Магомедова Аліна Магомедівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць
c.167-174
13
Розділ монографії
Partnership as a factor in increasing competitiveness of companies
Магомедова Аліна Магомедівна
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2016
National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine
c.5-22
14
Тези
Сучасні тенденції розвитку франчайзингових підприємств як способи підвищення їх конкурентоспроможності
Магомедова Аліна Магомедівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.180-182
15
Тези
Контроль в господарській діяльності франчайзингових підприємств
Магомедова Аліна Магомедівна
2016
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
16
Наукова стаття
Організаційно-економічний механізм формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами в Україні
Магомедова Аліна Магомедівна
Филюк Галина Михайлівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.7-14
17
Тези
Франчайзинг як спосіб підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
Магомедова Аліна Магомедівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.254-259
18
Тези
Нормативно-правове забезпечення розвитку франчайзингу в Україні
Магомедова Аліна Магомедівна
2015
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
c.78-79
19
Тези
Політичний чинник як одна з ключових передумов формування партнерських відносин між підприємствами в контексті Євроінтеграції України
Магомедова Аліна Магомедівна
2014
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
т.1 c.78-80
20
Наукова стаття
Економічні та нормативно – правові фактори розвитку партнерських відносин франчайзингових підприємств
Магомедова Аліна Магомедівна
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.8-10
21
Наукова стаття
Напрями вдосконалення партнерських відносин франчайзингових підприємств в Україні
Магомедова Аліна Магомедівна
2013
Економіка. Фінанси. Право
т.6 c.39-43
22
Наукова стаття
Contents and main characteristics of partnerships among business entities
Магомедова Аліна Магомедівна
2013
ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
т.1 c.125-133
23
Наукова стаття
Основные проблемы развития предпринимательства как барьеры развития партнерских отношений в Украине
Магомедова Аліна Магомедівна
2013
Оценка экономической векторности развития субъектов рынка в XXI веке: международная конференция
т.1 c.37-41
24
Тези
Франчайзингова форма партнерських відносин / / II Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів»,
Магомедова Аліна Магомедівна
2012
Невідоме
т.1 c.125.0000
25
Тези
Теория и практика франчайзинга // Top Franchising. Успешный бизнес
Магомедова Аліна Магомедівна
2013
Невідоме
c.18.0000
26
Тези
Основні фактори розвитку франчайзингової форми партнерських підприємницьких відносин// Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності». 15-16 лютого 2013 р., м. Одеса
Магомедова Аліна Магомедівна
2013
Невідоме
c.143.0000
27
Тези
Основні напрями вдосконалення франчайзингу в Україні // Матеріали Міжнародної науково – практичної інтернет – конференції «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації». 14-15 травня 2013 року,м. Дніпропетровськ.
Магомедова Аліна Магомедівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.38.0000
28
Наукова стаття
Теоретическая сущность партнерских отношений между субъектами предпринимательства
Магомедова Аліна Магомедівна
2011
Актуальные вопросы современной экономической науки и практики
т.1 c.234-238
29
Наукова стаття
Передумови розвитку мережевих структур у національній економіці
Магомедова Аліна Магомедівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.375-380
30
Наукова стаття
Особливості партнерських відносин між суб'єктами підприємництва
Магомедова Аліна Магомедівна
2012
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)
т.6 c.133-141
31
Наукова стаття
Теоретические проблемы развития франчайзинга в Украине
Магомедова Аліна Магомедівна
2012
Актуальные вопросы модернизации: экономика, образование, управление, политика, бизнес
т.2 c.63-67
32
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку партнерських підприємницьких відносин за франчайзингових умов
Магомедова Аліна Магомедівна
2012
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.36-39
33
Наукова стаття
Франчайзинг как форма партнерських предпринимательских отношений
Магомедова Аліна Магомедівна
2012
Экономика и управление: научно-практический журнал
т.6 c.127-131
34
Наукова стаття
Исторические тенденции развития партнерских отношений между субъектами предпринимательства
Магомедова Аліна Магомедівна
2012
Сборник научных трудов Sworld
т.2 c.50-58
35
Наукова стаття
Historical progress of partnerships among business entities
Магомедова Аліна Магомедівна
2012
SWorld, Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании
т.1 c.124-129
36
Тези
Особливсті партнерських відносин між суб'єктами підприємництва
Магомедова Аліна Магомедівна
2011
Соціально-економічний розвиток України: європейський вибір: Міжнародна конференція
т.1 c.80-82
37
Тези
Предпосылки развития сетевых структур
Магомедова Аліна Магомедівна
2012
Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и перспективы: международная научная конференция
т.1 c.143-144
38
Тези
Історія розвитку партнерських відносин
Магомедова Аліна Магомедівна
2012
Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетингу: міжнародна наукова конференція
т.1 c.143-144
39
Наукова стаття
Форми партнерських відносин між суб’єктами господарювання у сфері виробництва
Магомедова Аліна Магомедівна
2011
ВПЦ "Київський університет"
т.26 c.288-295
40
Наукова стаття
Франчайзинг в Україні: проблеми теорії та практики
Магомедова Аліна Магомедівна
2011
Формування ринкових відносин в Україні
т.1 c.52-56
41
Наукова стаття
Утворення стратегічних альянсів як спосіб розвитку партнерських відносин
Магомедова Аліна Магомедівна
2011
Інвестиції: практика та досвід
т.19 c.47-49
42
Наукова стаття
Теоретичні засади формування партнерських відносин між суб’єктами підприємництва
Магомедова Аліна Магомедівна
2011
Проблеми системного підходу в економіці
т.1 c.1-2
43
Тези
Формування партнерських відносин між учасниками мережевих структур в епоху глобалізації
Магомедова Аліна Магомедівна
2011
Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 21-22 травня 2011 р.)
т.1 c.124-125
44
Тези
Стратегічний альянс як одна з форм партнерських відносин
Магомедова Аліна Магомедівна
2011
Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.119-120
45
Тези
Особливості партнерських відносин за сучасних умов господарювання
Магомедова Аліна Магомедівна
2011
Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. "Теория и практика экономики и предпринимательства". Алушта
c.96-97

Повернення до списку

Вгору