Автори, співробітники Університету

Мазепова Олена Вікторівна
Mazepova Olena Viktorivna

Ідентифікатор автора: 36307
Кількість пошукових запитів автора: 915
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Посада: зав.кафедрою

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: методика викладання перської мови, лінгвістичний аналіз художнього тексту, проблеми когнітивної лінгвістики, лінгвоконцептології та міжкультурної комунікації

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 57, з них наукових статей (наукові публікації) - 46, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Перська мова: базовий курс. Навчальний посібник для студентів І курсу ОС бакалавр
Мазепова Олена Вікторівна
2020
Київ: Талком
c.1-326
2
Навчальний посібник
"Антологія "нової поезії" Ірану"
Бочарнікова Анна Михайлівна
Мазепова Олена Вікторівна
2020
ВПЦ "Київський університет"
3
Наукова стаття
Cognitive mechanisms of communicative behaviour of representatives of various linquistic cultures of the East
Мазепова Олена Вікторівна
2020
ASIA LIFE SCIENCES
в.1 c.1-14
4
Наукова стаття
«Свій» та «чужий» простір у контексті перської системи ввічливості ta’arof
Мазепова Олена Вікторівна
2019
Збірник наукових праць «Мовні і концептуальні картини світу»
в.Вип. 2(66) c.С. 76-85
5
Наукова стаття
Максими ввічливості в контексті комунікативної поведінки носіїв перської мови
Мазепова Олена Вікторівна
2020
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
в.Вип. 1 (26) c.С. 19-22
6
Праці конференції
«Іранська криза та українсько-іранські культурні взаємини»
Бочарнікова Анна Михайлівна
Мазепова Олена Вікторівна
2020
Київ /радіо «Культура»
7
Словник
Шевченкове слово в мовах світу: Цитати, алюзії, ремінісценції із творів Шевченка в мовах світу: таджицька мова
Гнатюк Лідія Павлівна
Дядечко Людмила Петрівна
Левчин Ірина Дмитрівна
Мазепова Олена Вікторівна
Набережнєва Тетяна Євгенівна
2020
ВПЦ "Київський університет"
c.С. 516–520
8
Наукова стаття
Культурна схема rudarbāyesti (стриманість) у складі перської системи ввічливості
Мазепова Олена Вікторівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
в.25 c.27-31
9
Тези
Комунікативні виміри скромності як складової перської системи ввічливості ta'arof
Мазепова Олена Вікторівна
2019
Тези доповідей міжнародної наукової конференції До 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака (1919-2006) (16 травня 2019)
c.40-41
10
Наукова стаття
Зооморфний код культури в перському лексико-фразеологічному фонді
Мазепова Олена Вікторівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Східні мови та літератури
в.1 c.33-40
11
Наукова стаття
Функціонування стереотипів-уявлень у перському лінгвоментальному просторі
Мазепова Олена Вікторівна
2017
Вісник Львівського університету. Серія: Філологія
в.65 c.25-31
12
Наукова стаття
Культурна схема ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБЛИЧЧЯ у перській системі ввічливості
Мазепова Олена Вікторівна
2017
Издательский дом «Гельветика»
c.241-250
13
Наукова стаття
Концептуалізація бінарної опозиції ПРАВДА – НЕПРАВДА у перській мовній свідомості (за результатами психолінгвістичного експерименту)
Мазепова Олена Вікторівна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
в.53 c.446-468
14
Наукова стаття
Культурна схема ŠEKASTENAFSI (самоприниження) у складі перської системи ввічливості ta'ārof
Мазепова Олена Вікторівна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
в.57 c.241-249
15
Наукова стаття
Національний автостереотип сучасного іранця за даними психолінгвістичного експерименту
Мазепова Олена Вікторівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
в.1 (22) c.23-27
16
Наукова стаття
The Persian letter from The Travels of Macarius
Мазепова Олена Вікторівна
2016
Proceedings of the International Conference “In the Eyes of the Orient: Europe in Arabic Sources” (Kyiv, 22–23 September, 2015)
c.57-66
17
Тези
Перська система ввічливості ta’ārof: провідні комунікативні стратегії й тактики
Мазепова Олена Вікторівна
2016
Тези доповідей міжнародної наукової конференції «ХХ Сходознавчі читання А. Кримського» (Київ, 17–18 червня 2016 р.)
c.73-74
18
Монографія
Внутрішній світ людини у перському лінгвоментальному просторі
Мазепова Олена Вікторівна
2015
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.1-440
19
Наукова стаття
Універсальне та етноспецифічне у структурі мислення та мовної свідомості людини
Мазепова Олена Вікторівна
2014
Мова і культура : науковий журнал
т.4 c.37-44
20
Наукова стаття
Серце як центр емоційного та інтелектуального життя людини (на матеріалі перської мови)
Мазепова Олена Вікторівна
2013
Мова і культура : науковий журнал
т.16 c.33-38
21
Наукова стаття
Метафоричні моделі емоційних концептів СУМ та РАДІСТЬ у перській мові
Мазепова Олена Вікторівна
2014
Східний світ
т.4 c.123-130
22
Наукова стаття
Метафора та метонімія як засоби концептуалізації емоцій в перській мові (на прикладі концепту СТРАХ)
Мазепова Олена Вікторівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.3-14
23
Наукова стаття
Базисные эмоции человека в зеркале персидской фразеологии
Мазепова Олена Вікторівна
2014
The Near East and Georgia
т.8 c.49-65
24
Наукова стаття
Особливості концептуалізації психоемоційного життя людини на синтаксичному рівні перської мови
Мазепова Олена Вікторівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
c.24-28
25
Наукова стаття
Verbalization of the Universal Human Concept of the Soul in Persian
Мазепова Олена Вікторівна
2015
Jagiellonian University Press
c.25-44
26
Наукова стаття
The concept of LEFT (čap) in the lingual consciousness of the Persian native speakers
Мазепова Олена Вікторівна
2015
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
т.3 в.65 c.6-9
27
Наукова стаття
Метафорична концептуалізація емоцій в перській мові (на прикладі концепту СТРАХ)
Мазепова Олена Вікторівна
2014
Східний світ
c.89.0000
28
Наукова стаття
Коди культури та мовна концептуалізація емоцій (на матеріалі перської мови)
Мазепова Олена Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.629-643
29
Наукова стаття
“Self-Other” conceptual binary in the Persian lingua-cultural area
Мазепова Олена Вікторівна
2014
Вестник Российского университета Дружбы народов. Серия Философия
c.112-119
30
Наукова стаття
Концепт кольору та його місце в художній картині світу (на прикладі сучасної перської поезії)
Мазепова Олена Вікторівна
2014
Вісник Львівського університету. Серія: Філологія
c.52-61
31
Наукова стаття
Barrasi-ye tatbiqi-ye mafhum-e “del” bar asās-e nazariye-ye esteāre-ye mafhumi dar taābire mostaleh-e fārsi va ukrayini
Мазепова Олена Вікторівна
2014
Faslnāme-ye pajuhesh-hā-ye adabi va balāqi
т.2 в.1 c.81-90
32
Наукова стаття
Cемантико-когнітивний підхід до аналізу мовних явищ
Мазепова Олена Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.42-48
33
Наукова стаття
Прецедентні феномени у структурі перської мовної свідомості// Polyphonia Orientis: мова, література, релігія, історія. До ювілею В.С. Рибалкіна
Мазепова Олена Вікторівна
2013
34
Наукова стаття
Функціонування прецедентних імен у перському лінгвоментальному просторі// Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. пр.
Мазепова Олена Вікторівна
2013
35
Наукова стаття
Концепт Серце як ключовий концепт внутрішнього світу людини (на матеріалі перської мови) // Studia Linguistica. Зб наук. пр.
Мазепова Олена Вікторівна
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.7 c.269.0000
36
Наукова стаття
Оппозиция "Я - Другой" в паремиологическом фонде персидского языка
Мазепова Олена Вікторівна
2013
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований
т.10 c.440-444
37
Наукова стаття
Опозиція свій - чужий у перській мовній свідомості (на матеріалі фразеології перської мови)
Мазепова Олена Вікторівна
2013
Мова і культура
т.2 c.218-225
38
Наукова стаття
Роль соматизмів у мовній концептуалізації внутрішнього світу людини (на матеріалі перської мови)
Мазепова Олена Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46.2 c.438.0000
39
Наукова стаття
Дослідження кольороназв у перському поетичному тексті (на матеріалі творчості Форуг Фаррохзад)
Мазепова Олена Вікторівна
2012
Східний світ
т.2 c.67.0000
40
Наукова стаття
Використання засад герменевтики та деконструктивізму у процесі аналізу й інтерпретації перської суфійської поезії (на матеріалі газелей Моуляві та Гафеза)
Мазепова Олена Вікторівна
2012
41
Наукова стаття
Перський концепт ДУХ (RUH) за даними лексикографічних джерел
Мазепова Олена Вікторівна
2012
42
Наукова стаття
Концепти ДУХ / ДУША в лексико-фразеологічній системі перської мови
Мазепова Олена Вікторівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.0.0000
43
Наукова стаття
Дослідження внутрішнього світу людини як фрагменту мовної картини світу етносу
Мазепова Олена Вікторівна
2012
Мова і культура
т.5 c.5-9
44
Наукова стаття
Дослідження концептів та концептосфери на матеріалі східних мов
Мазепова Олена Вікторівна
2011
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.5 c.259.0000
45
Наукова стаття
Семантико-когнітивний підхід до аналізу мовних явищ
Мазепова Олена Вікторівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.42.0000
46
Навчальний посібник
Перська мова : розмовний практикум
Мазепова Олена Вікторівна
2010
Твім інтер
47
Наукова стаття
Стилістичний аналіз художнього тексту з погляду іранської філологічної науки
Мазепова Олена Вікторівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.32 c.398.0000
48
Наукова стаття
Концептосфера поета в лінгвокультурологічному висвітленні
Мазепова Олена Вікторівна
2010
Наукові записки : [збірник наукових праць]. Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова Серія педагогічні та історичні науки)
т.1 c.108.0000
49
Наукова стаття
Метафоричні моделі у поетичному дискурсі (на матеріалі творів Сохраба Сепехрі)
Мазепова Олена Вікторівна
2008
Мовні і концептуальні картини світу
c.59-64
50
Наукова стаття
Лексичні та фразеологічні засоби вираження концепту ДУША в перській мові
Мазепова Олена Вікторівна
2008
Східний світ
c.104.0000
51
Наукова стаття
Застосування концептуального аналізу у процесі вивчення східного поетичного тексту
Мазепова Олена Вікторівна
2008
Вісник Львівського університету. Серія: Філологія
т.45 c.157.0000
52
Наукова стаття
Вивчення східного поетичного тексту в лінгвокультурологічному аспекті
Мазепова Олена Вікторівна
2008
Сходознавство, Київ
c.89.0000
53
Праці конференції
Sohrab Sepehri's poetry : some problems of translation
Мазепова Олена Вікторівна
2008
Зб. Ягелонського університету
c.55-62
54
Наукова стаття
Концепт СОН в поетичній картині світу Сохраба Сепехрі
Мазепова Олена Вікторівна
2007
Мова і культура
т.4 c.263-270
55
Словник
Українсько-перський словник
Бочарнікова Анна Михайлівна
Мазепова Олена Вікторівна
2006
Кондор
56
Ключові концепти поетичної картини світу Сохраба Сепехрі
Мазепова Олена Вікторівна
2005
57
Наукова стаття
Метафора як засіб створення мовної картини світу (на прикладі поезії Сохраба Сепехрі)
Мазепова Олена Вікторівна
2005

Повернення до списку

Вгору