Автори, співробітники Університету

Мазуренко Валентина Петрівна

Ідентифікатор автора: 36328
Кількість пошукових запитів автора: 700
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародного бізнесу
Посада: професор

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 59, з них наукових статей (наукові публікації) - 41, монографій - 5, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Новітні форми міжнародного бізнесу в умовах глобальних інституційних та технологічних змін
Вергун Володимир Антонович
Глухова Дар'я Андріївна
Карп Вікторія Сергіївна
Крикун Вікторія Андріївна
Мазуренко Валентина Петрівна
Морозов Володимир Сергійович
Підвисоцький Ян Володимирович
Приятельчук Олена Анатоліївна
Расшивалов Дмитро Петрович
Рубцова Марина Юріївна
Ступницький Олексій Іванович
Хмара Марина Петрівна
Якубовський Валерій Володимирович
Панікар Герман Юрійович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
2
Наукова стаття
Парадигма креативної економіки у контексті сучасних глобальних викликів
Мазуренко Валентина Петрівна
Копійка Дар’я Валеріївна
2018
Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць [1871]
в.137 c.90-97
3
Навчально-методичний комплекс
Маркетингові дослідження та аналіз інформації
Крикун Вікторія Андріївна
Мазуренко Валентина Петрівна
2017
К.: ІМВ
c.1-24
4
Навчально-методичний комплекс
Міжнародний маркетинг
Крикун Вікторія Андріївна
Мазуренко Валентина Петрівна
2017
К.: ІМВ
c.1-20
5
Навчально-методичний комплекс
Теорія статистики
Крикун Вікторія Андріївна
Мазуренко Валентина Петрівна
2017
К.: ІМВ
c.1-20
6
Наукова стаття
Національні та глобальні виміри розвитку креативної економіки
Мазуренко Валентина Петрівна
2018
Молодий вчений
в.8 c.200-205
7
Монографія
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
Відякіна Марія Миколаївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
Копистира Арсеній Миколайович
Луцишин Зоряна Орестівна
Мазуренко Валентина Петрівна
Нанавов Антон Семенович
Резнікова Наталія Володимирівна
Русак Денис Миколайович
Філіпенко Антон Сергійович
Хмара Марина Петрівна
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
8
Наукова стаття
Теоретичні домінанти дослідження мережевої організації інноваційної діяльності
Мазуренко Валентина Петрівна
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин. Спеціальний випуск: міжнародний бізнес. 25-річчю заснування кафедри міжнародного бізнесу
c.121-129
9
Наукова стаття
The Concept of Smart Economy as the Basis for Sustainable Development of Ukraine
Мазуренко Валентина Петрівна
2016
International Journal of Economics and Financial Issues
т.6 c.307-314
10
Монографія
Потенціал економічного розвитку країни: теорія і практика: колективна монографія у 2 т./ колектив авторів. – Донецьк: Донбас [ДонНУЕТ], 2014. – т.1. – 334 с. - С. 212-233
Мазуренко Валентина Петрівна
2014
Вісник, науковий журнал Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк: "Дон ДУЕТ"
т.1 c.212-233
11
Монографія
Розвиток брендів банківських установ в умовах асиметрії світогосподарських процесів
Крикун Вікторія Андріївна
Мазуренко Валентина Петрівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.1-320
12
Наукова стаття
Виклики та загрози глобальної інформаційно-мережевої економіки
Мазуренко Валентина Петрівна
2014
Одеський національний університет ім. Мечникова
т.19 c.83-87
13
Наукова стаття
Особливості формування та управління інвестиційним портфелем в умовах глобалізації
Мазуренко Валентина Петрівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.9 c.25-30
14
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку інноваційної системи України
Мазуренко Валентина Петрівна
2015
Молодий вчений
т.3 в.2 c.20-24
15
Підручник
Міжнародний бізнес
Вергун Володимир Антонович
Глухова Дар'я Андріївна
Голубій Ігор Євгенович
Карп Вікторія Сергіївна
Мазуренко Валентина Петрівна
Морозов Володимир Сергійович
Приятельчук Олена Анатоліївна
Расшивалов Дмитро Петрович
Рубцова Марина Юріївна
Ступницький Олексій Іванович
Якубовський Валерій Володимирович
2014
ВАДЕКС
c.1-810
16
Наукова стаття
Особливості інформаційної взаємодії між країнами в умовах формування економіки знань
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.1 c.38-43
17
Наукова стаття
Розвиток регіональних інвестиційних програм
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.1 c.151-160
18
Наукова стаття
Забезпечення конкурентоспроможності держави в умовах глобалізації
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
Наукові праці НДФІ
т.3 c.38-45
19
Наукова стаття
Напрями підвищення конкурентоспроможності національної економіки у контексті інтеграції у світові економічні структури
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
Зб. наук. праць "Дослідження міжнародної економіки"
т.3 c.62-70
20
Наукова стаття
Розвиток франчайзингових відносин у міжнародному бізнесі
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1. Економіка: збірник наукових праць
т.3 c.78-84
21
Наукова стаття
Вплив асиметрії інформації на функціонування товарних ринків
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право)
т.4 c.125-131
22
Наукова стаття
Особливості світової глобалізації в сучасних умовах
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
т.2 c.21-25
23
Наукова стаття
Зміцнення інвестиційної спроможності єврорегіонів та інших суб'єктів транскордонного співробітництва
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
т.5 c.28-34
24
Наукова стаття
Прикордонне співробітництво: історична концепція формування
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
Економічний вісник університету
т.2 c.254-258
25
Наукова стаття
Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на економічне становище
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
т.6 c.27-31
26
Наукова стаття
Особливості функціонування єврорегіонів України
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
Економічний вісник університету
т.4 c.363-367
27
Наукова стаття
Світовий досвід формування і реалізації ефективної бюджетної політики: практика Російської Федерації
Мазуренко Валентина Петрівна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.2 c.31-45
28
Наукова стаття
Розвиток сучасної концепції маркетингу в мережі Інтернет
Мазуренко Валентина Петрівна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.1 c.134-145
29
Наукова стаття
Впровадження мережевої парадигми як запоруки високої конкурентоспроможності країн
Мазуренко Валентина Петрівна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.2 c.60-73
30
Наукова стаття
Розвиток світового ринку нафтопродуктів в умовах глобалізації
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право)
т.4 c.104-108
31
Факторы внешнеэкономической безопасности страны в условиях глобализации / Проблемы современной экономики. Сб.науч.статей – Санкт-Петербург, 2013.
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
32
Факторы внешнеэкономической безопасности страны в условиях глобализации / Проблемы современной экономики. Сб.науч.статей – Санкт-Петербург, 2013. - С.167-172. 0,5 д.а.19. Мазуренко В.П., Бондар Е.М.
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
33
Монографія
Інформаційні чинники формування нової конфігурації світового господарства/ К.: Видавничий Дім «Місто Світла», 2012.- 200 с. 18,5 д.а.
Мазуренко Валентина Петрівна
2012
34
Наукова стаття
Система показників фінансової безпеки банківської діяльності / Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 112. – Ч.ІІ. – К.: Київський університет. – 2013. – С. 102-120.
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
35
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку ринків електроенергії центрально-східної Європи в умовах асиметрії інформації / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Вип.1. – 2013. - С.39-44 1,0 д.а. Мазуренко В.П., Гойнік Ю.В.
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
36
Наукова стаття
Сучасні детермінанти управління інноваційною діяльністю у контексті підвищення конкурентоспроможності національної економіки / Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право):. Наук. Журн.. – К.: НАУ, 2013. - № 2. - С.127-135.
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
37
Наукова стаття
Привабливість зарубіжних ринків в умовах асиметрії інформації / Мазуренко В.П. Гойнік Ю.В. / Зб.наук.праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин». - Вип.115. – Ч.1 – К.: ІМВ 2013., 68-75
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
38
Наукова стаття
Вплив асиметрії інформації на оцінку привабливості зарубіжних електроенергетичних ринків /25. Мазуренко В.П. Гойнік Ю.В./ Зб.наук.праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин». - Вип.111. – Ч.2 – К.: ІМВ, 2013. – С.53-60.
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
39
Наукова стаття
Вплив трансакційних витрат на формування конкурентної стратегії фармацевтичної компанії / Мазуренко В.П., Чулаков Є.Ю./Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», №9, 2013. – 1,0 д.а.
Мазуренко Валентина Петрівна
2013
Ефективна економіка
т.9 c.1.0000
40
Навчальний посібник
Інформаційні чинники формування нової конфігурації світового господарства
Мазуренко Валентина Петрівна
2012
41
Наукова стаття
Особливості інформаційної взаємодії країн в умовах формування нової глобальної конфігурації світового господарства// Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. праць.- Вип 101,Ч.2 - К.:Київський університет, 2011
Мазуренко Валентина Петрівна
2011
42
Наукова стаття
Розвиток мобільного маркетингу в Україні// Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій», №4, 2011
Мазуренко Валентина Петрівна
2011
43
Наукова стаття
Злочинність та правоохоронна діяльність як об’єкти економічного аналізу// Зб.наук.праць «Актуальні проблеми економіки»-№ 3, 2012
Мазуренко Валентина Петрівна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
44
Наукова стаття
Методи аналізу привабливості міжнародних товарних ринків в умовах асиметрії інформації/В.П.Мазуренко, Ю.В.Гойнік//Ефективна економіка.-2012-№5
Мазуренко Валентина Петрівна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
45
Наукова стаття
Сучасна концепція корпоративної соціальної відповідальності у міжнародному бізнесі/ В.П.Мазуренко, О.Ю.Засенко//Ефективна економіка.- 2012 - № 6
Мазуренко Валентина Петрівна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
46
Наукова стаття
Таргетування інфляції як оптимальний інструмент грошово-кредитної політики в контексті теорії раціональних сподівань
Мазуренко Валентина Петрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.38 c.99.0000
47
Тези
Новітні технології просування бренду в умовах асиметрії інформації / Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 105. – Ч.ІІ. – К.: Київський університет. – 2012. – С. 85-88
Мазуренко Валентина Петрівна
2012
48
Наукова стаття
Banking sector in the context of the new world financial reform// Сб.науч.работ «Управление и устойчиво развитие», Болгария, Юндола, 2010. р.62-65 (анг.яз.)
Мазуренко Валентина Петрівна
2010
Бізнес
т.1 c.1.0000
49
Наукова стаття
Prospects and scenarios of us economic policy development under the negative dynamics of the national debt //Сб.науч.работ «Управление и устойчиво развитие», Болгария, Юндола, 2011, р. 23-27 (анг.яз.)
Мазуренко Валентина Петрівна
2010
Бизнес
т.1 c.23.0000
50
До питання про факторний зв"язок економічних свобод та розвитку країни. Журнал "Науковий вісник Чернігівського державного інститут економіки і управління"
Мазуренко Валентина Петрівна
2010
51
Banking sector in the context of the new world financial reform. Сб. научн. работ "Управление и устойчивое развитие" Болгария, Юндола
Мазуренко Валентина Петрівна
2010
52
Національна практика процесів злиття та поглинання в умовах фінансової нестабільності. Журнал "Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління".
Мазуренко Валентина Петрівна
2010
53
Наукова стаття
Боротьба із злочинами у сфері банківської діяльності. Журнал "Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління"
Мазуренко Валентина Петрівна
2010
54
Тези
Методологія моделювання корупції в умовах глобалізації світогосподарських процесів
Мазуренко Валентина Петрівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.37
55
Наукова стаття
Глобальна фінансова криза та шляхи її подолання
Мазуренко Валентина Петрівна
2006
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
56
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку ринку логістичних послуг в Україні
Мазуренко Валентина Петрівна
2007
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
57
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку прямого маркетингу в Україні
Мазуренко Валентина Петрівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
58
Наукова стаття
ПР як фактор успішної реалізації концпції маркетингу в провідних компаніях Німеччини
Мазуренко Валентина Петрівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
59
Статистика
Мазуренко Валентина Петрівна
2007

Повернення до списку

Вгору