Автори, співробітники Університету

Мазурик Олег Володимирович
Mazuryk Oleg

Ідентифікатор автора: 36331
Кількість пошукових запитів автора: 539

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Соціальних структур та соціальних відносин
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Соціальний контроль / соціальна відповідальність / соціальний аудит /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 44, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
НЕДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: УМОВИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ
Мазурик Олег Володимирович
Склярова Ірина Анатоліївна
2020
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.4 c.95-106
2
Енциклопедія
Тематичний реєстр гасел з напряму "соціологічні науки"
Вілкова Олена Юріївна
Горбачик Андрій Петрович
Мазурик Олег Володимирович
Петренко-Лисак Алла Олександрівна
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
3
Енциклопедія
Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму «Соціологічні науки»
Мазурик Олег Володимирович
2018
Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
в.Соціологічні науки
4
Матеріали конференції
Оцінювання ефективності проектів соціального підприємництва: теорія та практика
Мазурик Олег Володимирович
2019
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання. Матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми ровитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання", 18-19 квітня 2019 р., (м.Ки
c.122-124
5
Наукова стаття
Соціальні очікування в умовах суспільних невизначеностей як соціологічний параметр «нових» нерівностей
Мазурик Олег Володимирович
2018
Український соціологічний журнал
в.1-2 c.77-81
6
Тези
Соціальні практики інтеграції у «нову реальність» вимушено переміщених осіб
Мазурик Олег Володимирович
2018
Інтеграційний розвиток особистості та суспільства: психологічний і соціологічний виміри : матеріали міжнародної науково практичної конференції (м. Одеса, 31 травня – 1 червня 2018 року)
c.93-97
7
Матеріали конференції
Концептуалізація безробіття як соціального явища в умовах соціальних невизначеностей
Мазурик Олег Володимирович
2017
Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.]. МАУП
c.72-74
8
Матеріали конференції
Моніторинг та оцінювання у державному секторі як форма суспільного діалогу між владою та соціумом
Мазурик Олег Володимирович
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
c.97-99
9
Наукова стаття
Соціальна активність сучасного українського соціуму: форми, ресурси, наслідки
Мазурик Олег Володимирович
2016
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія
в.№ 3 (30) c.70-77
10
Словник
Йонас Ханс
Мазурик Олег Володимирович
2016
Історія соціологічної думки
c.148
11
Словник
Попова Ірина Марківна
Мазурик Олег Володимирович
2016
Історія соціологічної думки
c.578
12
Словник
Щербина В’ячеслав В’ячеславович
Мазурик Олег Володимирович
2016
Історія соціологічної думки
c.451
13
Тези
Суспільна свідомість в епіцентрі декомунізації
Мазурик Олег Володимирович
2016
X Львівського соціологічного форум “Змінність соціальних просторів крізь соціологічну оптику: Прояви, контексти, можливості” 13 жовтня 2016 рок
c. 123
14
Наукова стаття
Социальный аудит: теоретические обобщения и перспективы развития в Украине
Мазурик Олег Володимирович
2013
Вопросы гуманитарных наук.
c.155-160
15
Наукова стаття
Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія: теоретико-методологічні засади дослідження, західний досвід, вітчизняні перспективи
Мазурик Олег Володимирович
2015
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
c.107-113
16
Автореферат
Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України
Мазурик Олег Володимирович
2014
Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України : автореф. дис ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Олег Володимирович Мазурик . – Київ, 2014 . – 35 с.
c.1-36
17
Дисертаційна робота
Соціальнеий аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України
Мазурик Олег Володимирович
2014
Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України : автореф. дис ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Олег Володимирович Мазурик . – Київ, 2014 . – 35 с.
c.1-36
18
Дисертаційна робота
Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України
Мазурик Олег Володимирович
2014
Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України. Рукопис дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра соціол. наук за спец. 22.00.04
c.1-309
19
Матеріали конференції
Социальный аудит в системе общественной оценки проектов и программ
Мазурик Олег Володимирович
2013
Оценка программ и проектов в государственном секторе: ежегодная конференция Международной Сети «Оценка Программ»
c.1-22
20
Монографія
Соціальний аудит: теоретичні засади та технологія застосування в Україні
Мазурик Олег Володимирович
2013
21
Навчальний посібник
Методологія та методи соціологічних досліджень: Практикум
Мазурик Олег Володимирович
2011
Методологія та методи соціологічних досліджень: Практикум
c.1-232
22
Наукова стаття
Освітній аудит як механізм підвищення ефективності функціонування системи освіти
Мазурик Олег Володимирович
2010
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
т.889 c.159.0000
23
Наукова стаття
Соціальний аудит в системі механізмів соціально-правового супроводу державних реформ
Мазурик Олег Володимирович
2010
Збірник наукових праць ДонДУУ:Вип. “Соціологія управління”. Серія “Спеціальні та галузеві соціології” Донецьк: ДонДУУ.
c.77.0000
24
Наукова стаття
Соціальний аудит: потенційні можливості та перспективи застосування в українському суспільстві
Мазурик Олег Володимирович
2010
Український соціум
т.1 c.137.0000
25
Наукова стаття
Соціальна відповідальність бізнесу очима донеччан
Мазурик Олег Володимирович
2010
Соціальні виміри суспільства. Інститут соціології НАН України
т.2 c.273.0000
26
Наукова стаття
Соціальна відповідальність як складова концепції соціального аудиту
Мазурик Олег Володимирович
2010
Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка
т.4 c.62.0000
27
Наукова стаття
Парадигми і методологічні підвалини соціологічного вивчення соціального контролю
Мазурик Олег Володимирович
2011
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
т.941 c.41.0000
28
Наукова стаття
Соціальний контроль: базові перспективи концептуалізації соціального аудиту
Мазурик Олег Володимирович
2011
Невідоме
т.5 c.169.0000
29
Наукова стаття
Моніторинг соціально-трудової сфери як технологія соціального аудиту
Мазурик Олег Володимирович
2012
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
т.999 c.126.0000
30
Наукова стаття
Політика пам’яті в Україні: між загальнонаціональним та регіональними рівнями
Мазурик Олег Володимирович
2013
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
т.1045 c.101.0000
31
Наукова стаття
Перспективы развития корпоративной социальной ответственности в Украине
Мазурик Олег Володимирович
2013
Научный журнал Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова (Казахстан)
c.63.0000
32
Наукова стаття
Социальная ответственность и производственная демократия на предприятиях Донецкой области: результаты исследования [Электронный ресурс]
Мазурик Олег Володимирович
2013
Теория и практика общественного развития
33
Наукова стаття
Передумови формування системи незалежного освітнього аудиту в Україні
Мазурик Олег Володимирович
2013
МОЛОДЬ В УМОВАХ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ.
c.334.0000
34
Наукова стаття
Грозит ли Украине «вирус» социальной ответственности? // «Общественные науки в современном мире: вопросы социологии, политологии, философии, истории»: материалы международной заочной научно-практической конференции. (25 марта 2013 г.)
Мазурик Олег Володимирович
2013
35
Наукова стаття
Удовлетворенность потребителя как предмет социального аудита
Мазурик Олег Володимирович
2013
Межкультурные коммуникации. (Грузия)
c.195.0000
36
Наукова стаття
Дослідження стану розвитку виробничої демократії на прикладі підприємств і організацій Донецької області
Мазурик Олег Володимирович
2013
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право
c.196-199
37
Наукова стаття
Социальная ответственность СМИ как необходимое условие формирования общественного мнения
Мазурик Олег Володимирович
2013
Вестник Донецкого отделения Социологической ассоциации Украины
c.35-40
38
Наукова стаття
Суспільні функції та можливості соціального аудиту
Мазурик Олег Володимирович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
c.79-83
39
Тези
Соціальна відповідальність бізнесу: світові тенденції та українські проблеми
Мазурик Олег Володимирович
2011
Маркетинг на міжнародних ринках товарів і послуг: глобальні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
c.156-157
40
Тези
Роль держави в становленні соціального аудиту як технології розробки ефективної регіональної соціальної політики
Мазурик Олег Володимирович
2013
Регіональний розвиток – основа розбудови української держави: Міжнародна науково-практична конференція
c.28-30
41
Тези
Соціальний аудит як різновид соціологічної діагностики підприємств і організацій
Мазурик Олег Володимирович
2013
Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей (м. Харків, 17-19 жовтня 2013 р.)
c.227-228
42
Тези
Соціальний аудит у концепції соціальної відповідальності
Мазурик Олег Володимирович
2013
Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку: матеріали І Міжнародна науково-практична конференція
c.82-84
43
Наукова стаття
Соціальний аудит: стимули соціологічної концептуалізації національної моделі
Мазурик Олег Володимирович
2010
44
Тези
Аудит соціальної відповідальності вищих навчальних закладів
Мазурик Олег Володимирович
2010
Проблеми сучасної соціологічної освіти: Інтернет-конференція САУ
c.1-2

Повернення до списку

Вгору