Автори, співробітники Університету

Майданик Роман Андрійович

Ідентифікатор автора: 36341
Кількість пошукових запитів автора: 1488
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 134, з них наукових статей (наукові публікації) - 83, монографій - 7, підручників - 6, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 20, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 1. Цивільне право в системі права України
Майданик Роман Андрійович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.14-24
2
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 18. Загальні положення про речові права
Дзера Олександр Васильович
Майданик Роман Андрійович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.180-187
3
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 3. Наука цивільного права
Майданик Роман Андрійович
Рябоконь Євген Олександрович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.34-41
4
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 49. Договір управління майном
Майданик Роман Андрійович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.466-480
5
Монографія
Розвиток приватного права України у контексті його європеїзації
Майданик Роман Андрійович
2019
Українське приватне право та європейський правовий простір // За ред. Євгенії Курзинськи-Зінгер та Райнера Кульмса. – Інститут Макса Планка з іноземного та міжнародного приватного права. Гамбург. Серія «Доповіді з іноземного та міжнародного приватного пра
c.143–180
6
Монографія
Вступ до речового права Європейського Союзу
Майданик Роман Андрійович
2019
Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста (до 90-річчя від Дня народження професора Діни Василівни Бобрової)
c.178–198
7
Наукова стаття
Вчення про методологію приватного (цивільного) права України
Майданик Роман Андрійович
2018
Право України
т.1 c.58–74
8
Наукова стаття
Концепція реформованої університетської юридичної освіти в Україні
Майданик Роман Андрійович
2019
Реформування юридичної освіти: виклики часу. Збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової / Відп. ред. О. В. Кохановська та О. О. Кот. – К.: ПрАТ “Юридична практика”, 2019. – 528 С.
c.58-74
9
Наукова стаття
Українська методика права: універсальний метод, алгоритм та етапи вирішення юридичного спору (казусу)
Майданик Роман Андрійович
2019
Приватне право і підприємництво : збірник наукових праць
в.20
10
Наукова стаття
Переосмислення речового права в сучасних умовах
Майданик Роман Андрійович
2019
Речове право: пріоритети та перспективи : матеріали Київських правових читань, (Київ, 22 березня 2019 року)
c.8-32
11
Наукова стаття
Питання методології корпоративного спору
Майданик Роман Андрійович
2019
Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу: Збірник наукових праць за матеріалами XVII Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 вересня 2019 року, м. Івано-Франківськ)
c.149–152
12
Праці конференції
Таймшер як складноструктурна модель права власності
Майданик Роман Андрійович
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.89–95
13
Праці конференції
Модернізація речового права: базисний принцип і напрями
Майданик Роман Андрійович
2018
Київські правові читання
14
Праці конференції
Гармонізація законодавства України про умовне депонування (ескроу) із законодавством країн ЄС
Майданик Роман Андрійович
2018
Міжнародний цивілістичний форум «Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС»
15
Розділ монографії
Development of Ukrainian Private Law in the Context of its Europeanization
Майданик Роман Андрійович
2018
Ukrainian Private Law and European Area of Justice
c.143–180
16
Тези
Зобов’язання в системі цивільного права України
Майданик Роман Андрійович
2019
Матвєєвські цивілістичні читання
c.9-21
17
Тези
Модернізація володіння в праві України: базис і напрями
Майданик Роман Андрійович
2019
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
18
Тези
Таймшер у сучасному праві
Майданик Роман Андрійович
2019
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні : теорія і практика»
c.44–53
19
Тези
Модернізація цивільно-правової відповідальності в Україні: тенденції і напрями
Майданик Роман Андрійович
2019
Матвєєвські цивілістичні читання
20
Тези
Рекодифікація речового права: методологія, поняття, система
Майданик Роман Андрійович
2019
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рекодифікація цивільного законодавства і системи права України в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 8–9 листод. 2019р.)
21
Тези
Узуфрукт: європейське та українське право
Майданик Роман Андрійович
2019
Науково-практична конференція, присвячена пам’яті проф. Ч.Н. Азімова "Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав"
c.20-32
22
Тези
Містобудівне право: цивільно-правові аспекти
Майданик Роман Андрійович
2019
Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.]. Вип. III. Матеріали Третьої наук.-практ. конф., (Київ, 4 грудня 2019р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ, нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди»
c.6-8
23
Тези
The legal methodology of the of the ECHR’s Jurisprudence in the context of the interaction and the ratio between the Law of the Member States and the Conventional Rights
Майданик Роман Андрійович
2019
ECHR’s Jurisprudence in Digital Era : proceedings of the Int. sci. conf.
24
Наукова стаття
Introduction to the Property Law of Ukraine
Майданик Роман Андрійович
2018
Yeaerbook of International Law : Coll. of scientific papers
в.10 c.152–162
25
Наукова стаття
Contract and Corporate Law of Ukraine: Evolution and Trends
Майданик Роман Андрійович
2018
Evolution of Private Law
c.54–65
26
Наукова стаття
Віртуальна валюта в цивільному праві України: стан, тенденції, перспективи
Майданик Роман Андрійович
2018
Вісник Національної академії правових наук України
т.25 в.2 c.114–129
27
Підручник
Речове право України: підручник
Майданик Роман Андрійович
2018
Алерта
28
Підручник
Репродуктивні права. Сурогатне материнство
Майданик Роман Андрійович
2018
Політика та публічне управління у сфері охорони здоров’я: підручник
т.2 c.89–118
29
Тези
Фидуциарный титул и передача собственности в праве Украины
Майданик Роман Андрійович
2018
Совместная конференция Тбилисского Государственного университета им. Иванэ Джавахишвили (ТГУ) и Института зарубежного и международного частного права им. Макса Планка при поддержке программы «Развитие систем частного и административного права в Германии»
c.211–225
30
Тези
Система приватного права України: поняття, елементи, тенденції
Майданик Роман Андрійович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.8-15
31
Тези
Договірне регулювання відносин у сфері охорони здоров’я
Майданик Роман Андрійович
2018
Четвертий тренінг у межах другого спеціалізованого навчального курсу з медичного права для адвокатів, 14.04.2018
32
Тези
Речове право України в період революції 1917–1921 р.р.
Майданик Роман Андрійович
2018
Західноукраїнська Народна Республіка- п’ємонт українського державотворення: матеріали круглого столу на тему: І Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті академіка С. Дністрянського ( до 100-річчя Західноукраїнської Народної Республіки) 13-14 квіт
33
Тези
Блокчейн і криптовалюта: поняття, стан і перспективи правового регулювання
Майданик Роман Андрійович
2018
20-а Міжнародно-практична наукова конференція "Римське право і сучасність" актуальна проблема "Від римського приватного права до ІТ права»
34
Тези
Вчення про юридичну методологію в контексті приватного права України
Майданик Роман Андрійович
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.47-57
35
Тези
Фидуциарные обеспечительные права в Украине: новые тенденции
Майданик Роман Андрійович
2018
Международная научно-практическая конференция «Последние тенденции в обязательственном праве»
36
Тези
Зобов’язання в системі цивільного права України
Майданик Роман Андрійович
2018
Науково-практична конференція «Новітні тенденції зобов’язального права» (Матвєєвські цивілістичні читання), 26.10.2018 р.
37
Тези
Выбор применимого права к договору по законодательству Украины и Европейского Союза
Майданик Роман Андрійович
2018
Международная конференция «Автономия воли как основополагающий принцип гражданского права», 1.–2.11.2018 г.
38
Матеріали конференції
Корпоративні правовідносини: поняття і суміжні конструкції
Майданик Роман Андрійович
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики"
т.15 c.144-150
39
Матеріали конференції
Еволюція речового права України
Майданик Роман Андрійович
2017
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.33-39
40
Монографія
Ukraine’. In International Encyclopaedia of Laws: Property and Trust Law
Майданик Роман Андрійович
2017
NL: Kluwer Law International
41
Наукова стаття
Development of the Private Law of Ukraine in 1991–2016 years
Майданик Роман Андрійович
2017
Journal of European Private Law
в.2 c.373-375
42
Наукова стаття
Relations of property foundations of engaging in commercial activity in Ukrainian
Майданик Роман Андрійович
2017
Yearbook of Ukrainian Law: coll. of sci. papers
в.9 c.144-165
43
Наукова стаття
Вчення про джерела цивільного права України
Майданик Роман Андрійович
2017
Право України
т.6 c.53-63
44
Наукова стаття
Выбор применимого права к договору по законодательству Украины и Европейского союза
Майданик Роман Андрійович
2017
Международный коммерческий арбитраж: вызовы современности. Сборник статей и докладов. К 25-летию деятельности МКАС при ТПП Украины и развития международного коммерческого арбитража в Украине
c.118–143
45
Наукова стаття
Правовідносини медичного обслуговування і надання медичних послуг за законодавством України
Майданик Роман Андрійович
2017
Медичне право
т.3 c.48-70
46
Підручник
Поняття сім'ї і сімейного права
Майданик Роман Андрійович
2017
Сімейне право. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.9-11
47
Розділ монографії
Речове право України. Загальні положення
Майданик Роман Андрійович
2017
Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко)
c.226–249
48
Матеріали конференції
Підстави звільнення та виключення цивільно-правової відповідальності: доктрина і практика
Майданик Роман Андрійович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.9-17
49
Матеріали конференції
Лібералізація українського вчення про тлумачення норма права: доктрина «добудови» права
Майданик Роман Андрійович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.9-15
50
Матеріали конференції
The Impact of the Association Agreement with the EU on the Development of the Private Law of Ukraine
Майданик Роман Андрійович
2016
The Future of Cooperation between the EU and Ukraine
c.59–62
51
Монографія
Розвиток приватного права України
Майданик Роман Андрійович
2016
Алерта
52
Наукова стаття
Договір про надання медичних послуг: загальні положення
Майданик Роман Андрійович
2016
Медичне право
т.1 c.139–158
53
Наукова стаття
Право фізичної особи на життя: поняття, елементи, виникнення і припинення
Майданик Роман Андрійович
2016
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.2016 в.3 c.9–20
54
Наукова стаття
Право бенефіціарної власності: теорія і практика застосування
Майданик Роман Андрійович
2016
Юридичний журнал
т.7 c.106–120
55
Наукова стаття
Ліберальне вчення про судове тлумачення норм права України (крізь призму «добудови» права )
Майданик Роман Андрійович
2016
Право України
т.7
56
Наукова стаття
Основи аргументації рішення суду в цивільному судочинстві України
Майданик Роман Андрійович
2016
Право України
т.10 c.95–107
57
Підручник
Сімейне право України
Боднар Тетяна Валеріївна
Дзера Олександр Васильович
Єфіменко Леонід Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Михальнюк Оксана Василівна
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Радченко Лілія Іванівна
Харченко Георгій Георгійович
2016
Юрінком Інтер
c.1-520
58
Підручник
Предмет сімейного права
Майданик Роман Андрійович
2016
Сімейне право. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.11-15
59
Підручник
Місце сімейного права в системі права України
Майданик Роман Андрійович
2016
Сімейне право. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.22-28
60
Розділ монографії
Юридичні особи публічного права: поняття та місце в системі права України
Майданик Роман Андрійович
2016
Спогади про Людину, Вченого, Вчителя (до 60-річчя від Дня народження професора Ірини Миколаївни Кучеренко), Видавництво: АртЕк
c.165–175
61
Наукова стаття
Доступ к юридической профессии в Германии и Украине: принцип единства юриста
Майданик Роман Андрійович
2014
Альманах цивилистики
т.6 c.546-552
62
Наукова стаття
Методические основы организации учебного процесса в юридическом высшем учебном заведении
Майданик Роман Андрійович
2014
Альманах цивилистики
т.6 c.509-537
63
Наукова стаття
Начало юридического бизнеса: маркетинговые аспекты
Майданик Роман Андрійович
2014
Альманах цивилистики
т.6 c.465-483
64
Наукова стаття
Медицинское право в системе право Украины
Майданик Роман Андрійович
2014
Альманах цивилистики
т.6 c.422-451
65
Наукова стаття
Гибкие механизмы Соглашения ТРИПС и доступ к лекарственным средствам в Украине
Майданик Роман Андрійович
2015
Альманах цивилистики
т.6 c.342-366
66
Наукова стаття
Гражданское общество и регламентация имущественной основы хозяйствования в Хозяйственном кодексе Украины
Майданик Роман Андрійович
2015
Альманах цивилистики
т.6 c.151-177
67
Наукова стаття
Методология рационализма в частном праве Украины и Германии
Майданик Роман Андрійович
2015
Альманах цивилистики
т.30 c.9 - 39
68
Наукова стаття
Civil liability in the context of economic analysis of Ukrainian law
Майданик Роман Андрійович
2015
Evolution of Private Law
т.1 c.106-116
69
Тези
Концепція безтілесних речей: римське право і сучасність
Майданик Роман Андрійович
2015
Рецепція римського права: тези доповідей круглого столу
т.1 c.10-12
70
Монографія
Відповідальність у приватному праві : монографія
Бажанов Валентин Олександрович
Боднар Тетяна Валеріївна
Воєводін Богдан Володимирович
Діковська Ірина Андріївна
Іншин Микола Іванович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Первомайський Олег Олексійович
Рябоконь Євген Олександрович
Сабодаш Роман Богданович
Хоменко Михайло Михайлович
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
71
Наукова стаття
Довірча власність в Україні: європейські стандарти і перспективи
Майданик Роман Андрійович
2013
Приватне право України.
т.1 c.112.0000
72
Наукова стаття
Система права Украины: дифференциация и взаимосвязь с частным правом
Майданик Роман Андрійович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.12-21
73
Наукова стаття
Доступ до лікарських засобів в Україні: принцип співробітництва і юридична модель фармацевтичного ринку
Майданик Роман Андрійович
2014
Право і громадянське суспільство
т.6 c.165-175
74
Розділ монографії
Цивільно-правова відповідальність, як засіб правового примуму
Майданик Роман Андрійович
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.20-26
75
Наукова стаття
Юридичні особи публічного права в українському та європейському праві
Майданик Роман Андрійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.85.0000
76
Наукова стаття
Особливості участі суб’єктів публічного права у відносинах власності
Майданик Роман Андрійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.212.0000
77
Наукова стаття
Система источников гражданского права Украины
Майданик Роман Андрійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.37.0000
78
Наукова стаття
Цивільне право як сфера приватного права України
Майданик Роман Андрійович
2013
Право України
т.1 c.65.0000
79
Наукова стаття
Право України: дуалізм і система
Майданик Роман Андрійович
2013
Право України
т.1 c.26.0000
80
Наукова стаття
Права людини у сфері охорони здоров’я: поняття, система, механізм
Майданик Роман Андрійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.5.0000
81
Наукова стаття
Питання цивільно-правової відповідальності за договором
Майданик Роман Андрійович
2011
Право України
c.82.0000
82
Наукова стаття
Право інтелектуальної власності в міжнародному приватному праві: територіальний характер і колізійні норми щодо інтелектуальних прав
Майданик Роман Андрійович
2012
83
Наукова стаття
Щодо питання про інновації і право інтелектуальної власності в міжнародному приватному праві
Майданик Роман Андрійович
2012
84
Наукова стаття
Судебный прецедент как источник гражданского права Украины
Майданик Роман Андрійович
2012
85
Наукова стаття
Инновации и право интеллектуальной собственности в международном частном праве
Майданик Роман Андрійович
2012
86
Наукова стаття
Приватне право України і загальновизнані принципи міжнародного права
Майданик Роман Андрійович
2012
87
Наукова стаття
Предмет цивільного права: розширювальне тлумачення «цивільного права» Європейським судом з прав людини
Майданик Роман Андрійович
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.47.0000
88
Наукова стаття
Співвідношення прав інтелектуальної власності на комерційне найменування та торговельну марку за законодавством України
Майданик Роман Андрійович
2011
89
Наукова стаття
Місце цивільного (приватного) права в системі права
Майданик Роман Андрійович
2011
90
Наукова стаття
Квалификация способов защиты гражданских прав и интересов судом в Украине: теория и практика
Майданик Роман Андрійович
2011
91
Наукова стаття
Арбитражное соглашение в международном коммерческом арбитраже: природа, личный статут, цессия
Майданик Роман Андрійович
2011
92
Наукова стаття
Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України
Майданик Роман Андрійович
2011
Право України
c.18.0000
93
Наукова стаття
Основні напрями наукових досліджень кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Майданик Роман Андрійович
2011
94
Тези
Цивільне законодавство України і сучасні тенденції дуалізму права
Майданик Роман Андрійович
2010
95
Тези
Співвідношення цивільної відповідальності і способів захисту цивільних прав та інтересів
Майданик Роман Андрійович
2011
96
Монографія
Наукові праці цивілістичного студентського гуртка Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка: Збірник наукових праць магістрів права. Вип. 5
Майданик Роман Андрійович
2009
97
Монографія
Альманах цивилистики: Сборник статей.
Майданик Роман Андрійович
2010
98
Наукова стаття
«Рейдерство»: как держать оборону ?
Майданик Роман Андрійович
2010
Юридична практика
99
Наукова стаття
Юридичні особи публічного права в країнах континентального права
Майданик Роман Андрійович
2010
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
100
Наукова стаття
Дуалізм права як критерій розмежування судової юрисдикції
Майданик Роман Андрійович
2010
Юридичний вісник України
c.11.0000
101
Наукова стаття
Система права України: поняття, структура, суміжні конструкції
Майданик Роман Андрійович
2010
Юридичний вісник України
c.7.0000
102
Наукова стаття
Види юридичних осіб публічного права в Україні
Майданик Роман Андрійович
2010
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
c.4.0000
103
Наукова стаття
Поняття договору управління майном в цивільному праві України
Майданик Роман Андрійович
2010
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
c.9.0000
104
Наукова стаття
Юридические лица публичного права в украинском и международном праве
Майданик Роман Андрійович
2010
105
Наукова стаття
Выбор применимого права к фидуциарным правоотношениям с иностранным элементом по украинскому пра
Майданик Роман Андрійович
2010
106
Наукова стаття
Договір про надання медичних послуг
Майданик Роман Андрійович
2010
107
Наукова стаття
Правова природа довірчого управління майном в цивільному праві України
Майданик Роман Андрійович
2010
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
108
Наукова стаття
Виконавчий напис нотаріуса як спосіб захисту цивільних прав за цивільним законодавством України
Майданик Роман Андрійович
2010
109
Наукова стаття
Інститут нотаріату: поняття, природа, місце в цивільному праві України
Майданик Роман Андрійович
2010
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
110
Наукова стаття
Співвідношення галузей права і законодавства
Майданик Роман Андрійович
2010
Юридичний вісник України
c.7.0000
111
Наукова стаття
Медучреждения: размышления о форме. Государственные и коммунальные учреждения здравоохранения на Украине: определение организационно-правовой формы, их реорганизация
Майданик Роман Андрійович
2010
Юридична практика
c.13.0000
112
Наукова стаття
Приватне право: праворозуміння та сприйняття в Європі та Україні
Майданик Роман Андрійович
2010
Юридичний вісник України
c.1.0000
113
Наукова стаття
Выбор применимого права к фидуциарным правоотношениям с иностранным элементом по украинскому праву.
Майданик Роман Андрійович
2010
114
Київська цивілістична школа радянського періоду (до 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
Майданик Роман Андрійович
2009
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
c.37.0000
115
Київська цивілістична школа сучасного періоду (до 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
Майданик Роман Андрійович
2009
116
Наукова стаття
Українська цивілістика: дореволюційний і радянський періоди
Майданик Роман Андрійович
2009
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.73 c.49.0000
117
Наукова стаття
Сучасна вітчизняна цивілістика: наукові центри, напрями, тенденї.
Майданик Роман Андрійович
2009
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.74 c.41.0000
118
Наукова стаття
Недійсність правочинів (нотатки щодо проекту постанови Пленуму ВСУ «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними)
Майданик Роман Андрійович
2009
Юридичний вісник України
c.1.0000
119
Наукова стаття
Доверительное управление имущественными авторскими и смежными правами в Украине/Альманах цивилистики Сб. СтатейВыпуск второй // Под ред. Майданика Р.А. --К.: Алерта, КНТ, Центр учебной литературы
Майданик Роман Андрійович
2009
120
Наукова стаття
Право на доменное имя в сети Интернет
Майданик Роман Андрійович
2009
Альманах цивилистики
в.Вип. 2 c.198-223
121
Наукова стаття
Правовий звичай як джерело цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2009
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
c.38.0000
122
Наукова стаття
Застосування цивільного законодавства за аналогією
Майданик Роман Андрійович
2009
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
c.56.0000
123
Наукова стаття
Цивілістична школа в імператорському університеті св. Володимира (до 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
Майданик Роман Андрійович
2009
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
c.57.0000
124
Наукова стаття
Судовий захист прав іноземних інвесторів на нерухомість: державна реєстрація, експропріація, гарантії іноземних інвестицій, оспорювання правових актів органів державної влади
Майданик Роман Андрійович
2009
Право України
c.40.0000
125
Наукова стаття
Державні стандарти вищої юросвіти в Україні: стан, проблеми, перспективи
Майданик Роман Андрійович
2009
Газета “Правовий тиждень”
c.7.0000
126
Наукова стаття
Прецедентні рішення вищих судів і система права України
Майданик Роман Андрійович
2009
Юридичний вісник України
c.7.0000
127
Наукова стаття
Недоговірні цивільно-трудові конструкції
Майданик Роман Андрійович
2008
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.64.0000
128
Наукова стаття
Цивільне і трудове право: порівняння методології і міжгалузевих відносин
Майданик Роман Андрійович
2008
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
c.36.0000
129
Наукова стаття
Відповідальність виконавчих органів господарських товариств за заподіяну шкоду
Майданик Роман Андрійович
2008
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
c.36.0000
130
Наукова стаття
Договірні цивільно-трудові конструкції
Майданик Роман Андрійович
2008
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
c.39.0000
131
Наукова стаття
Іпотека житла: поняття, природа, підстави виникнення
Майданик Роман Андрійович
2007
132
Наукова стаття
Інститут довірчої власності в праві України: пріоритети і перспективи
Майданик Роман Андрійович
2007
133
Наукова стаття
Спадковий договір у цивільному праві України
Майданик Роман Андрійович
2007
Університетські наукові записки
c.90.0000
134
Наукова стаття
Проблеми судової практики з питань переважного права купівлі акцій ЗАТ
Майданик Роман Андрійович
2007
Правовий тиждень
c.12.0000

Повернення до списку

Вгору