Автори, співробітники Університету

Макара Володимир Арсенійович
Makara Volodymyr Arseniiovych

Ідентифікатор автора: 36356
Author Identifier Number Scopus: 7004284823 →
Кількість пошукових запитів автора: 1270
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Фізичний факультет
Кафедра/Відділ: Фізики металів
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 119, з них наукових статей (наукові публікації) - 75, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 18, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 82

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Effect of Nucleic Acids on Oxidation and Photoluminescence of Porous Silicon
Даценко Олександр Іванович
Кравченко Владислав Миколайович
Макара Володимир Арсенійович
Пророк Василь Васильович
Шевченко Вікторія Богданівна
2019
Journal of nano- and electronic physics
т.11 в.3 c.03005-1 - 03005-5
2
Наукова стаття
Structure and mechanical properties of reaction-moulded ZrB2-SiC ceramics
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Гончаренко Андрій Олександрович
2018
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.16 в.1 c.129-140
3
Наукова стаття
Першопринципний розрахунок домішково-дислокаційної взаємодії в кремнії
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
2018
Журнал нано- та електронної фізики
т.10 в.4 c.04030
4
Праці конференції
Модифікація поверхні монокристалічного кремнію з адсорбованими клітинами
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
2018
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
в.5 c.62-63
5
Праці конференції
Моделювання впливу внутрішніх напружень на процес тріщиноутворення в керамічних матеріалах
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Наконечна Олеся Іванівна
Гончаренко Андрій Олександрович
2018
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
т.5 c.60
6
Праці конференції
Механізм утворення сплавів систем In-CeіIn-Ce-Ni
Кудін Володимир Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2018
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
т.5 c.58-59
7
Праці конференції
Моделювання впливу складу, дисперсних складових і термообробки на кінетику реакційної дифузії в бінарних сплавах
Макара Володимир Арсенійович
2018
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
в.5 c.59-60
8
Монографія
Магнітостимульовані ефекти в кремнії
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
2017
Наукова думка
c.1-104
9
Наукова стаття
Photoluminescence of porous silicon as an indicator of its interaction with nucleic acids
Даценко Олександр Іванович
Макара Володимир Арсенійович
Шевченко Вікторія Богданівна
2016
European Physical Journal Applied Physics
т.76 в.3 c.30401-30404
10
Наукова стаття
Ab Initio Modelling of Interaction of the Edge Dislocation with Oxygen and Carbon Impurity Atoms in Silicon
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2017
Журнал нано- та електронної фізики
т.9 в.4 c.04025-1-04025-4
11
Наукова стаття
Вплив домішки бору на структуру та механічні властивості гафнію
Макара Володимир Арсенійович
Чорнобук Сергій Володимирович
Гончаренко Андрій Олександрович
2017
Журнал нано- та електронної фізики
т.9 в.2 c.02016(1)-02016(5)
12
Наукова стаття
Potential size-dependent temperature hysteresis of the first-order phase transition in a nanoscale metallic powder
Макара Володимир Арсенійович
2017
Порошковая металлургия, Powder Metallurgy and Metal Ceramics (Publisher Springer)
т.56 в.5-6 c.253-263
13
Наукова стаття
Ab initio розрахунок взаємодії домішки азоту з крайовою дислокацією в кремнії
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 в.1 c.107-108
14
Наукова стаття
Особливості фазо- та структуроутворення при реакційному гарячому пресуванні композитів системи ZrB2-SiC
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Чорнобук Сергій Володимирович
Гончаренко Андрій Олександрович
2017
Металлофизика и новейшие технологии
т.39 в.7 c.983-993
15
Тези
Carbon clusters formation on the edge dislocations in Si
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2017
Carbon Nanomaterias: Structure and properties: Ukrainian-French School-Seminar
т.3 в.3 c.13
16
Наукова стаття
Modification of sintered iron properties with Y2O3 nanoparticles
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Попов Олексій Юрійович
Семенько Михайло Петрович
Тоцький Ігор Миколайович
Чорнобук Сергій Володимирович
2016
Functional Materials
т.23 в.2 c.249-254
17
Наукова стаття
Першопринципний розрахунок рiвноважного положення та електронних спектрiв домiшок кисню i вуглецю в кремнiї
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
2016
Доповіді Національної академії наук України
т.6 в.6 c.65-71
18
Тези
Ab initio modelling of impurity interaction in silicon
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
2016
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.17 в.17 c.99-100
19
Наукова стаття
Особливості утворення тугоплавких фаз в системі Al-Сr2О3-B2O3
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Тоцький Ігор Миколайович
2014
Фізика і хімія твердого тіла
т.4 c.780-783
20
Наукова стаття
Роль барьеров миграции в динамическом поведении коротких приповерхностных дислокаций в кристаллах кремния
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
2015
Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования
т.6 c.105-110
21
Наукова стаття
Першопринципне моделювання процесу аморфізації в системі Fe–Zr
Волкова Тетяна Володимирівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2015
Доповіді Національної академії наук України
т.8 c.84-89
22
Наукова стаття
Influence of processing of yeast Saccharomyces cerevisiae with millimeter waves on fermentation indices in technology of bioethanol production
Макара Володимир Арсенійович
Якунов Андрій Васильович
2015
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
т.2 c.156-161
23
Наукова стаття
Влияние обработки дрожжей Saccharomyces cerevisiae миллиметровыми волнами на показатели сбраживания в технологии производства биоэтанола
Макара Володимир Арсенійович
Якунов Андрій Васильович
2015
Электронная обработка материалов
т.2 c.55-60
24
Наукова стаття
Першопринципний розрахунок рівноважного положення домішки кисню в кремнії
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.251-255
25
Наукова стаття
Концепція створення і розвитку наноіндустрії в Україні
Макара Володимир Арсенійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.50-63
26
Праці конференції
Розрахунок рівноважного положення та електронного спектру домішки кисню в кремнії
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
2015
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
т.4 c.34-36
27
Праці конференції
Dependence kinetic phosphorescence of ceramics ZnS-Cu from a doze of a proton irradiation
Весна Галина Володимирівна
Макара Володимир Арсенійович
2015
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
т.4 c.150-151
28
Праці конференції
Множественные резонансы и нелинейные взаимодействия колебательных мод в пористом кремнии
Корнієнко Микола Євдокимович
Макара Володимир Арсенійович
Шевченко Вікторія Богданівна
2015
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
т.4 c.86-87
29
Праці конференції
Effect of mesoentropy input into thermodynamics of phase changes in nanocomposite alloys
Макара Володимир Арсенійович
2015
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
т.4 c.68-69
30
Тези
Модифікація характеристик порошкового заліза шляхом введення нанорозмірних часток Y2O3
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Тоцький Ігор Миколайович
Чорнобук Сергій Володимирович
2015
Лашкарьовські читання: Конференці­я молодих вчених з фізики напівпрові­дників.
т.1 c.28
31
Тези
Dependence kinetic phosphorescence of ceramics ZnS-Cu from a doze of a proton irradiation
Макара Володимир Арсенійович
2015
Spectroscopy Molecules & Crystals: іnt. School-Seminar of Galyna Puchkovska
т.22 c.114
32
Тези
Effects of size, surface and depletion on melting loop of individual Cu-Ni nanoparticle
Макара Володимир Арсенійович
2015
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.1 c.524
33
Тези
The melting and solidification loops of Cu-Ni nanoparticle
Макара Володимир Арсенійович
2015
Physics and technology of thin films and nanosystems: International conference
т.25 c.53
34
Тези
Kinetic phosphorescence of ceramics ZnS-Cu from a doze of a proton irradiation
Макара Володимир Арсенійович
2015
XV International conference on physics and technology of thin films and nanosystems. Ivano-Frankivsk, May, 11-16, 2015
т.15 c.368
35
Монографія
Розмірно-залежні фізико-хімічні явища у нанодисперсних твердих системах: монографія в 2-х частинах
Макара Володимир Арсенійович
2014
видавництво КНУ імені Т. Шевченко
т.1 c.320
36
Наукова стаття
Структура и трещиностойкость композиционных материалов системы TiB2-Al2O3-Cr
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
2014
Деформация и разрушение материалов
т.2 c.21-25
37
Наукова стаття
Влияние медных покрытий на трещиностойкость и температурный порог микропластичности в кристаллах кремния
Весна Галина Володимирівна
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2015
Физика твердого тела
т.57 c.332-335
38
Наукова стаття
Magnetic-Field-Stimulated Modification of Surface Charge and Defect Content in Silicon for Solar Energy Storage
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Коротченков Олег Олександрович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Надточій Андрій Борисович
Стебленко Людмила Петрівна
2014
Metallofizika i Noveishie Tekhnologii
т.36 c.189-193
39
Наукова стаття
Влияние слабого магнитного поля на микропластичность кристаллов кремния
Калініченко Дмитро Володимирович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Плющай Інна В'ячеславівна
Стебленко Людмила Петрівна
2014
Физика твердого тела
т.56 c.1531-1538
40
Наукова стаття
Особливості магнітостимульованої зміни поверхневого електричного потенціалу в кристалах кремнію, що використовуються для потреб сонячної енергетики та мікроелектроніки
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Коротченков Олег Олександрович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Надточій Андрій Борисович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2014
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
т.12 c.247-258
41
Наукова стаття
Изменение зарядового и дефектно-примесного состояния кремния для солнечной энергетики под воздействием магнитного поля
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Коротченков Олег Олександрович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Надточій Андрій Борисович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2014
Физика и техника полупроводников
т.48 c.742-746
42
Наукова стаття
Взаимосвязь между примесным состоянием кристаллов кремния и динамическим поведением коротких приповерхностных дислокаций
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
2014
Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования
т.11 c.101-105
43
Наукова стаття
Влияние олова на процессы формирования нанокристаллического кремния в тонких пленках аморфной SiOx матрицы
Макара Володимир Арсенійович
2014
Физика и техника полупроводников
т.48 c.77-80
44
Наукова стаття
Ab initio calculation of magnetic interaction between edge dislocation and oxygen impurity in silicon
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2014
Metallofizika i Noveishie Tekhnologii
т.36 c.589-596
45
Наукова стаття
Структура та механічні властивості реакційно спечених керамічних композиційних матеріалів на основі карбіду бору
Макара Володимир Арсенійович
Чорнобук Сергій Володимирович
2014
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи». Луцьк, Україна, 24-25 жовтня 2014 р.: Збірник матеріалів конференції
т.1 c.1
46
Тези
The influence of yttrium oxide nanoparticles on the structure and mechanical properties of sintered iron
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Тоцький Ігор Миколайович
2014
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.8 c.101
47
Тези
Структура та механічні властивості реакційно спечених керамічних композиційних матеріалів на основі карбіду бору
Макара Володимир Арсенійович
Чорнобук Сергій Володимирович
2014
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи». Луцьк, Україна, 24-25 жовтня 2014 р.: Збірник матеріалів конференції
т.3 c.156
48
Наукова стаття
Спектральні дослідження станів води і множинних резонансів в нано- і мезопористому кремнію
Григорук Валерій Іванович
Корнієнко Микола Євдокимович
Макара Володимир Арсенійович
Шевченко Вікторія Богданівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.275-278
49
Наукова стаття
Релаксація магнеточутливих домішок у монокристалічному кремнії
Кобзар Юлія Леонідівна
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
2013
Metallofizika i Noveishie Tekhnologii
т.35 c.265-278
50
Наукова стаття
Влияние слабого магнитного поля на микромеханические и электрофизические характеристики кремния для солнечной энергетики
Калініченко Дмитро Володимирович
Коротченков Олег Олександрович
Макара Володимир Арсенійович
Подолян Артем Олександрович
Стебленко Людмила Петрівна
2013
Физика и техника полупроводников
т.47 c.652-657
51
Наукова стаття
Електронний стан атомів кисню в ядрі дислокації в кремнії
Волкова Тетяна Володимирівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.11 c.91-96
52
Наукова стаття
Microstructure of thin Si-Sn composite films
Макара Володимир Арсенійович
2013
Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал)
т.58 c.865-871
53
Наукова стаття
Вплив пластичного деформування на дефектно-домішковий стан та магнітні властивості кремнію (Cz-Si)
Калініченко Дмитро Володимирович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Стебленко Людмила Петрівна
2013
Metallofizika i Noveishie Tekhnologii
т.35 c.359-366
54
Наукова стаття
Вплив високотемпературного відпалу на структуру та край фундаментального поглинання тонкоплівкового кремнію, легованого оловом
Колосюк Андрій Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2013
Український фізичний журнал
т.58 c.770-774
55
Наукова стаття
Tin induced a-Si crystallization in thin films of Si-Sn alloys
Кузьмич Андрій Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2013
Journal of Applied Physics
т.114 c.3104-3109
56
Наукова стаття
Магнітний стан крайової дислокації в кремнії
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.1 c.83-87
57
Наукова стаття
Effect of 1.9-MeV electron irradiation on characteristics of reactively-pressed TiB2-TiС ceramic composites
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Тоцький Ігор Миколайович
2013
Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics
т.16 c.382-386
58
Наукова стаття
Effect of neutron irradiation on non-equilibrium HfB2-B4C composites
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Тоцький Ігор Миколайович
2013
Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics
т.16 c.162-165
59
Наукова стаття
Tin doping effect on crystallization of amorphous silicon, obtained by vapor deposition in vacuum
Кузьмич Андрій Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2013
Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics
т.16 c.331-335
60
Наукова стаття
Мікроструктура тонких композитних плівок Si−Sn
Макара Володимир Арсенійович
2013
Український фізичний журнал
т.58 c.865-871
61
Праці конференції
Зміна дефектно-домішкового та зарядового стану поверхні кремнію для сонячної енергетики під впливом магнітного поля
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Коротченков Олег Олександрович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Надточій Андрій Борисович
Стебленко Людмила Петрівна
2013
Современные достижения в науке и образовании: Международная конференция
c.14-16
62
Праці конференції
Магніто-стимульована зміна вмісту парамагнітних центрів у кристалах кремнію для мікроелектроніки та сонячної енергетики
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
2013
Современные достижения в науке и образовании: Международная конференция
c.16-19
63
Праці конференції
The effect of thin film thickness of the metallic system on the atomic interactions and on the sht of phase diagram curves
Макара Володимир Арсенійович
2013
XIV Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наноструктур (МКФТТПН-XIV)
c.160
64
Праці конференції
The effect of nano-sizes and chemical depletion on atom-atom interactions and sht of binary phase diagram curves
Макара Володимир Арсенійович
2013
65
Праці конференції
The experimental methods of phase diagram data organization for multicomponent systems
Макара Володимир Арсенійович
2013
66
Тези
Влияние химического истощения изолированных многокомпонентных наноразмерных систем на петли температурно-концентрационного поля диаграммы фазового состояния
Макара Володимир Арсенійович
2013
Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии (НАНСИС-2013)
c.37
67
Навчальний посібник
Загальна фізика для біологів. Збірник задач
Макара Володимир Арсенійович
Оглобля Володимир Іванович
Плющай Інна В'ячеславівна
Цареградська Тетяна Леонідівна
2011
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-258
68
Навчальний посібник
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт зі спецпрактикуму «Фізика твердого тіла» для студентів фізичного факультету
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
2012
Університетське видання «Пульсари».- Київ
т.1 c.1-72
69
Навчальний посібник
. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт зі спецпрактикуму «Фізика твердого тіла» для студентів фізичного факультету
Макара Володимир Арсенійович
2012
Університетське видання «Пульсари».- Київ
c.1-72
70
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізика шаруватих систем»
Курилюк Василь Васильович
Макара Володимир Арсенійович
Мельниченко Микола Миколайович
Семенько Михайло Петрович
Стебленко Людмила Петрівна
2012
ЦП "КОМПРИНТ"
т.1 c.1-38
71
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт зі спецпрактикуму «Фізика твердого тіла»
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
2012
Київ: Університетське видавництво «Пульсари»
т.1 c.1-72
72
Наукова стаття
Електронні спектри та атомова структура крайової дислокації в кремнії
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2011
Металлофизика и новейшие технологии
т.33 c.157-163
73
Наукова стаття
Електронний, зарядовий та магнітний стани точкових дефектів в монокристалах кремнію
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2011
Доповіді Національної академії наук України
т.9 c.82-89
74
Наукова стаття
Ab inito розрахунок електронних спектрів крайової дислокації в кремнії
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.12 в.12 c.261-263
75
Наукова стаття
Електронні властивості поверхні (111) в А3В5 та А2В6 кристалах
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
2011
Український фізичний журнал
т.56 c.148-158
76
Наукова стаття
Определение АФК в присутствии биологически активных веществ по флуоресценции пористого кремния
Даценко Олександр Іванович
Макара Володимир Арсенійович
2012
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.4 c.74-78
77
Наукова стаття
Особливості електронної структури твердих розчинів перехідних металів у хромі
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2012
Доповіді Національної академії наук України
т.6 c.84-88
78
Наукова стаття
Определение АФК в присутствии биологически активных веществ по флуорисценции пористого кремния
Даценко Олександр Іванович
Макара Володимир Арсенійович
Шевченко Вікторія Богданівна
2012
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.4 c.74-78
79
Наукова стаття
Структура и механические характеристики композиционных материалов системы Ti–B–Al–O
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Чорнобук Сергій Володимирович
2012
Материаловедение
т.6 c.20-24
80
Наукова стаття
Формування магнетних моментів на домішкових атомах у кристалах кремнію та обумовлена магнетним впорядкуванням зміна структурно-чутливих характеристик
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Стебленко Людмила Петрівна
2011
Metallofizika i Noveishie Tekhnologii
т.33 c.165-171
81
Наукова стаття
Структура и механические характеристики композиционных материалов системы Ti – B – Al – O
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Чорнобук Сергій Володимирович
2012
Материаловедение
т.4 c.20-24
82
Наукова стаття
Стимулированное воздействием рентгеновского излучения и магнитного поля изменение физических характеристик кристаллов кремния
Калініченко Дмитро Володимирович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2012
Физика твердого тела
т.54 c.1356-1360
83
Наукова стаття
Обумовлені дією рентгенівського випромінювання та магнітного поля особливості динамічної поведінки дислокацій в кристалах кремнію
Калініченко Дмитро Володимирович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2012
Доповіді НАН України
т.4 c.71-74
84
Праці конференції
Пластична деформація алмазоподібних кристалів з металічними покриттями при кімнатній температурі
Весна Галина Володимирівна
Макара Володимир Арсенійович
Мельниченко Микола Миколайович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2012
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
в.1 c.34
85
Праці конференції
Викликане магнітним впливом збагачення поверхні кремнію магніточутливими домішками
Калініченко Дмитро Володимирович
Кондратенко Сергій Вікторович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Стебленко Людмила Петрівна
2012
86
Праці конференції
Синтез та механічні властивості керамічних композиційних матеріалів системи Hf – B – C
Макара Володимир Арсенійович
Чорнобук Сергій Володимирович
2012
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
c.171-173
87
Тези
Електронний спектр дислокаційного кремнію
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2012
88
Наукова стаття
Модифікація люмінесцентного пористого кремнію у водних розчинах
Даценко Олександр Іванович
Макара Володимир Арсенійович
2010
Фізика живого
т.18 c.61.0000
89
Тези
Different states of water in nanoporous silicon layers, Materials ХIII International Conference «Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems”, 16-21, May 2011 year, Ivano-Frankivsk
Корнієнко Микола Євдокимович
Макара Володимир Арсенійович
Шевченко Вікторія Богданівна
2011
90
Наукова стаття
The relaxation of magnetomechanical effect in silicon crystals under cyclic magnetic treatment
Кобзар Юлія Леонідівна
Кравченко Владислав Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
2009
Functional Materials
т.16 c.237.0000
91
Наукова стаття
Застосування скануючого тунельного мікроскопа для дослідження модифікації і механічних властивостей поверхні
Андрущенко Володимир Олександрович
Макара Володимир Арсенійович
Мельниченко Микола Миколайович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізика
в.10 c.80-87
92
Праці конференції
О ВЛИЯНИИ ВОДЫ НА СТРУКТУРУ НАНОПОРИСТОГО КРЕМНИЯ И ЕГО ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ. // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми фізики конденсованого стану», Україна, 6 -9 жовтня 2010
Корнієнко Микола Євдокимович
Коротченков Олег Олександрович
Макара Володимир Арсенійович
Подолян Артем Олександрович
Шевченко Вікторія Богданівна
2010
93
Наукова стаття
Фазові рівноваги в багатій на нікель області концентрацій системи Ni-B-C при нормальному тиску (900 С) та при 7,7 ГПа (1200 С)
Білявина Надія Миколаївна
Кудін Володимир Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2009
Доповіді Національної академії наук України
c.89.0000
94
Наукова стаття
Зміна наноструктури та фізичних властивостей монокристалічного кремнію під дією слабкого магнітного поля
Кобзар Юлія Леонідівна
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2009
Наноструктурное материаловедение
c.45.0000
95
Наукова стаття
Електроопір та магнетоопір аморфних металевих сплавів на основі заліза та кобальту
Макара Володимир Арсенійович
Семенько Михайло Петрович
2009
96
Збірник задач з електрики, оптики і квантової фізики для студентів біологічного факультету
Макара Володимир Арсенійович
Оглобля Володимир Іванович
Плющай Інна В'ячеславівна
Цареградська Тетяна Леонідівна
2008
97
Замітка
лицар правди і науки
Макара Володимир Арсенійович
2008
98
Наукова стаття
Вплив надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на мікромеханічні властивості монокристалічного кремнію
Кобзар Юлія Леонідівна
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
2008
Металлофизика и новейшие технологии
т.30 c.235.0000
99
Наукова стаття
Вызванные действием магнитного поля изменения примесного состояния и микротвердости кристаллов кремния
Кобзар Юлія Леонідівна
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
2008
Физика и техника полупроводников
т.42 c.1061.0000
100
Наукова стаття
Evolution of photoluminescence and chemical composition of the nanostructured silicon in water solutions
Даценко Олександр Іванович
Макара Володимир Арсенійович
2008
101
Наукова стаття
Фотопровідність кремнію в умовах магнітного впливу
Кобзар Юлія Леонідівна
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Подолян Артем Олександрович
Стебленко Людмила Петрівна
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.91.0000
102
Тези
Термические характеристики устойчивости на воздухе некоторых порошкообразных карбидов // Тези доповідей міжнародної конференції „Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы ”, 27-29 мая 2008 г., Київ
Кудін Володимир Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2008
103
Наукова стаття
Effect of magnetic field on microhardhess of germanium
Кравченко Владислав Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2007
Functional Materials
т.14 c.74.0000
104
Наукова стаття
Про роль атомів бору в формуванні електронної структури аморфних сплавів на основі заліза
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
2007
Доповіді Національної академії наук України
c.100.0000
105
Наукова стаття
Магнитомеханический эффект и особенности его релаксации в кристаллах кремния
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2007
Журнал функциональных материалов
т.1 c.226.0000
106
Наукова стаття
Изменение магнитомеханического эффекта при радиационном облучении кристаллов кремния
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2007
Журнал функциональных материалов
т.1 c.258.0000
107
Наукова стаття
Effect of magnetic field on microhardness of germanium
Кравченко Владислав Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2007
Functional Materials
т.14 c.74.0000
108
Наукова стаття
Синтез потрійних боридів (Ni,Me)23B6 за методом реакційного спікання в умовах високого тиску
Білявина Надія Миколаївна
Кудін Володимир Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2007
Тези доповідей міжнародної конференції: Сучасні проблеми фізики твердого тіла. Київ
c.234.0000
109
Тези
Effects of constant and ultrahigh frequency magnetic fields upon physical properties of non-magnetic materials
Кравченко Владислав Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
Шевченко Вікторія Богданівна
2007
International Conference “Nanomeeting-2007” (Physics, Chemistry and Application of Nanostructures)
c.78.0000
110
Тези
Влияние слабого магнитного поля на модификацию нанокластеров структурных дефектов в кристаллах кремния и его физико-механические свойства
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2007
XVII Петербургские чтения по проблемам прочности
c.105.0000
111
Тези
Характерні особливості магнітомеханічного ефекту в кристалах кремнію
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2007
112
Тези
Кафедра фізики металів фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (до 75-річчя з дня заснування)
Макара Володимир Арсенійович
2007
Тези доповідей міжнародної конференції: Сучасні проблеми фізики твердого тіла. Київ
c.4.0000
113
Тези
Thermodynamic properties of alloys of ternary Ni-B-Me systems
Кудін Володимир Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2007
International Conference “HighMatTech-2007”, October 15-19 2007, Kiev, Ukraine
c.140.0000
114
Наукова стаття
Про можливість використання особливостей вольт - амперних характеристик структур нано структурована плівка кремнію - кремній для аналізу складу газового середовища
Макара Володимир Арсенійович
2005
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
115
Наукова стаття
Вплив водних розчинів та хімічної обробки на магнітомеханічний ефект
Макара Володимир Арсенійович
2006
Фізика і хімія твердого тіла
т.7 c.131.0000
116
Наукова стаття
Вплив слабкого магнітного поля на структурний стан та механічні властивості кристалів кремнію
Макара Володимир Арсенійович
2006
Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics
т.9 c.1.0000
117
Наукова стаття
Biphasic ceramic material fracture toughness calculation
Макара Володимир Арсенійович
2006
Functional Materials
т.13 c.26.0000
118
Наукова стаття
Вплив радіаційного опромінення на магнітомеханічний ефект та характер його релаксації
Макара Володимир Арсенійович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.370.0000
119
Наукова стаття
Зміна мікротвердості кристалів кремнію в магнітних полях з різною індукцією
Макара Володимир Арсенійович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки

Повернення до списку

Вгору