Автори, співробітники Університету

Макара Володимир Арсенійович
Makara Volodymyr Arseniiovych

Ідентифікатор автора: 36356
Author Identifier Number Scopus: 7004284823 →
Кількість пошукових запитів автора: 1411
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Фізичний факультет
Кафедра/Відділ: Фізики металів
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 129, з них наукових статей (наукові публікації) - 84, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 19, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 88

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Особливості формування фаз NiCx (x < 0,33) за умов механохімічного легування сумішей Ni—ВНТ і Ni—графіт
Білявина Надія Миколаївна
Іваненко Катерина Олексіївна
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Наконечна Олеся Іванівна
2020
Доповіді Національної академії наук України
в.3 c.47-54
2
Наукова стаття
Effect of the Carbon Nanotubes on Oxidation Behaviour of Mechanically Alloyed Y–Cu Powders
Білявина Надія Миколаївна
Дашевський Микола Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Наконечна Олеся Іванівна
2020
Металофізика та новітні технології / Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
т.42 в.5 c.695-703
3
Наукова стаття
Ізотермічний переріз діаграми стану системи Ti-Al-Ga при 850 °С.
Білявина Надія Миколаївна
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Наконечна Олеся Іванівна
2020
Доповіді НАН України
в.6 c.30-36
4
Наукова стаття
Effect of Nucleic Acids on Oxidation and Photoluminescence of Porous Silicon
Даценко Олександр Іванович
Кравченко Владислав Миколайович
Макара Володимир Арсенійович
Пророк Василь Васильович
Шевченко Вікторія Богданівна
2019
Journal of nano- and electronic physics
т.11 в.3 c.03005-1 - 03005-5
5
Наукова стаття
Механохімічний синтез карбіду NiCx з дефектною структурою типу сфалериту
Білявина Надія Миколаївна
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Наконечна Олеся Іванівна
2019
Доповіді НАН України
в.4 c.50-56
6
Наукова стаття
Effect of the carbon nanotubes on mechanochemical synthesis of the Fe-TiC nanocomposite
Білявина Надія Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Наконечна Олеся Іванівна
2019
Functional Materials (Функціональні матеріали)
т.26 в.2 c.358-365
7
Наукова стаття
Вплив нуклеїнових кислот на окислення та фотолюмінесценцію поруватого кремнію
Даценко Олександр Іванович
Кравченко Владислав Миколайович
Макара Володимир Арсенійович
Пророк Василь Васильович
Шевченко Вікторія Богданівна
2019
Журнал нано- та електронної фізики
т.11 в.3 c.03005-03007
8
Наукова стаття
Магнітні властивості карбіду NiCx з дефектною структурою типу сфалериту
Білявина Надія Миколаївна
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Наконечна Олеся Іванівна
2019
Доповіді Національної академії наук України
в.6 c.36-42
9
Наукова стаття
Structure and mechanical properties of reaction-moulded ZrB2-SiC ceramics
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Гончаренко Андрій Олександрович
2018
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.16 в.1 c.129-140
10
Наукова стаття
Першопринципний розрахунок домішково-дислокаційної взаємодії в кремнії
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
2018
Журнал нано- та електронної фізики
т.10 в.4 c.04030
11
Праці конференції
Модифікація поверхні монокристалічного кремнію з адсорбованими клітинами
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
2018
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
в.5 c.62-63
12
Праці конференції
Моделювання впливу внутрішніх напружень на процес тріщиноутворення в керамічних матеріалах
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Наконечна Олеся Іванівна
Гончаренко Андрій Олександрович
2018
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
т.5 c.60
13
Праці конференції
Механізм утворення сплавів систем In-CeіIn-Ce-Ni
Кудін Володимир Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2018
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
т.5 c.58-59
14
Праці конференції
Моделювання впливу складу, дисперсних складових і термообробки на кінетику реакційної дифузії в бінарних сплавах
Макара Володимир Арсенійович
2018
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
в.5 c.59-60
15
Монографія
Магнітостимульовані ефекти в кремнії
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-104
16
Наукова стаття
Photoluminescence of porous silicon as an indicator of its interaction with nucleic acids
Даценко Олександр Іванович
Макара Володимир Арсенійович
Шевченко Вікторія Богданівна
2016
European Physical Journal Applied Physics
т.76 в.3 c.30401-30404
17
Наукова стаття
Ab Initio Modelling of Interaction of the Edge Dislocation with Oxygen and Carbon Impurity Atoms in Silicon
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2017
Журнал нано- та електронної фізики
т.9 в.4 c.04025-1-04025-4
18
Наукова стаття
Вплив домішки бору на структуру та механічні властивості гафнію
Макара Володимир Арсенійович
Чорнобук Сергій Володимирович
Гончаренко Андрій Олександрович
2017
Журнал нано- та електронної фізики
т.9 в.2 c.02016(1)-02016(5)
19
Наукова стаття
Potential size-dependent temperature hysteresis of the first-order phase transition in a nanoscale metallic powder
Макара Володимир Арсенійович
2017
Порошковая металлургия, Powder Metallurgy and Metal Ceramics (Publisher Springer)
т.56 в.5-6 c.253-263
20
Наукова стаття
Ab initio розрахунок взаємодії домішки азоту з крайовою дислокацією в кремнії
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 в.1 c.107-108
21
Наукова стаття
Особливості фазо- та структуроутворення при реакційному гарячому пресуванні композитів системи ZrB2-SiC
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Чорнобук Сергій Володимирович
Гончаренко Андрій Олександрович
2017
Металлофизика и новейшие технологии
т.39 в.7 c.983-993
22
Тези
Carbon clusters formation on the edge dislocations in Si
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2017
Carbon Nanomaterias: Structure and properties: Ukrainian-French School-Seminar
т.3 в.3 c.13
23
Наукова стаття
Modification of sintered iron properties with Y2O3 nanoparticles
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Попов Олексій Юрійович
Семенько Михайло Петрович
Тоцький Ігор Миколайович
Чорнобук Сергій Володимирович
2016
Functional Materials (Функціональні матеріали)
т.23 в.2 c.249-254
24
Наукова стаття
Першопринципний розрахунок рiвноважного положення та електронних спектрiв домiшок кисню i вуглецю в кремнiї
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
2016
Доповіді Національної академії наук України
т.6 в.6 c.65-71
25
Тези
Ab initio modelling of impurity interaction in silicon
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
2016
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.17 в.17 c.99-100
26
Наукова стаття
Особливості утворення тугоплавких фаз в системі Al-Сr2О3-B2O3
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Тоцький Ігор Миколайович
2014
Фізика і хімія твердого тіла
т.4 c.780-783
27
Наукова стаття
Роль барьеров миграции в динамическом поведении коротких приповерхностных дислокаций в кристаллах кремния
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
2015
Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования
т.6 c.105-110
28
Наукова стаття
Першопринципне моделювання процесу аморфізації в системі Fe–Zr
Волкова Тетяна Володимирівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2015
Доповіді Національної академії наук України
т.8 c.84-89
29
Наукова стаття
Influence of processing of yeast Saccharomyces cerevisiae with millimeter waves on fermentation indices in technology of bioethanol production
Макара Володимир Арсенійович
Якунов Андрій Васильович
2015
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
т.2 c.156-161
30
Наукова стаття
Влияние обработки дрожжей Saccharomyces cerevisiae миллиметровыми волнами на показатели сбраживания в технологии производства биоэтанола
Макара Володимир Арсенійович
Якунов Андрій Васильович
2015
Электронная обработка материалов
т.2 c.55-60
31
Наукова стаття
Першопринципний розрахунок рівноважного положення домішки кисню в кремнії
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.251-255
32
Наукова стаття
Концепція створення і розвитку наноіндустрії в Україні
Макара Володимир Арсенійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.50-63
33
Праці конференції
Розрахунок рівноважного положення та електронного спектру домішки кисню в кремнії
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
2015
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
т.4 c.34-36
34
Праці конференції
Dependence kinetic phosphorescence of ceramics ZnS-Cu from a doze of a proton irradiation
Весна Галина Володимирівна
Макара Володимир Арсенійович
2015
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
т.4 c.150-151
35
Праці конференції
Effect of mesoentropy input into thermodynamics of phase changes in nanocomposite alloys
Макара Володимир Арсенійович
2015
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
т.4 c.68-69
36
Тези
Модифікація характеристик порошкового заліза шляхом введення нанорозмірних часток Y2O3
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Тоцький Ігор Миколайович
Чорнобук Сергій Володимирович
2015
Лашкарьовські читання: Конференці­я молодих вчених з фізики напівпрові­дників.
т.1 c.28
37
Тези
Dependence kinetic phosphorescence of ceramics ZnS-Cu from a doze of a proton irradiation
Макара Володимир Арсенійович
2015
Spectroscopy Molecules & Crystals: іnt. School-Seminar of Galyna Puchkovska
т.22 c.114
38
Тези
Effects of size, surface and depletion on melting loop of individual Cu-Ni nanoparticle
Макара Володимир Арсенійович
2015
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.1 c.524
39
Тези
The melting and solidification loops of Cu-Ni nanoparticle
Макара Володимир Арсенійович
2015
Physics and technology of thin films and nanosystems: International conference
т.25 c.53
40
Тези
Kinetic phosphorescence of ceramics ZnS-Cu from a doze of a proton irradiation
Макара Володимир Арсенійович
2015
XV International conference on physics and technology of thin films and nanosystems. Ivano-Frankivsk, May, 11-16, 2015
т.15 c.368
41
Монографія
Розмірно-залежні фізико-хімічні явища у нанодисперсних твердих системах: монографія в 2-х частинах
Макара Володимир Арсенійович
2014
видавництво КНУ імені Т. Шевченко
т.1 c.320
42
Наукова стаття
Структура и трещиностойкость композиционных материалов системы TiB2-Al2O3-Cr
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
2014
Деформация и разрушение материалов
т.2 c.21-25
43
Наукова стаття
Влияние медных покрытий на трещиностойкость и температурный порог микропластичности в кристаллах кремния
Весна Галина Володимирівна
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2015
Физика твердого тела
т.57 c.332-335
44
Наукова стаття
Magnetic-Field-Stimulated Modification of Surface Charge and Defect Content in Silicon for Solar Energy Storage
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Коротченков Олег Олександрович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Надточій Андрій Борисович
Стебленко Людмила Петрівна
2014
Metallophysics and Advanced Technologies
т.36 c.189-193
45
Наукова стаття
Влияние слабого магнитного поля на микропластичность кристаллов кремния
Калініченко Дмитро Володимирович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Плющай Інна В'ячеславівна
Стебленко Людмила Петрівна
2014
Физика твердого тела
т.56 c.1531-1538
46
Наукова стаття
Особливості магнітостимульованої зміни поверхневого електричного потенціалу в кристалах кремнію, що використовуються для потреб сонячної енергетики та мікроелектроніки
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Коротченков Олег Олександрович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Надточій Андрій Борисович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2014
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
т.12 c.247-258
47
Наукова стаття
Изменение зарядового и дефектно-примесного состояния кремния для солнечной энергетики под воздействием магнитного поля
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Коротченков Олег Олександрович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Надточій Андрій Борисович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2014
Физика и техника полупроводников
т.48 c.742-746
48
Наукова стаття
Взаимосвязь между примесным состоянием кристаллов кремния и динамическим поведением коротких приповерхностных дислокаций
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
2014
Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования
т.11 c.101-105
49
Наукова стаття
Влияние олова на процессы формирования нанокристаллического кремния в тонких пленках аморфной SiOx матрицы
Макара Володимир Арсенійович
2014
Физика и техника полупроводников
т.48 c.77-80
50
Наукова стаття
Ab initio calculation of magnetic interaction between edge dislocation and oxygen impurity in silicon
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2014
Metallophysics and Advanced Technologies
т.36 c.589-596
51
Тези
The influence of yttrium oxide nanoparticles on the structure and mechanical properties of sintered iron
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Тоцький Ігор Миколайович
2014
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.8 c.101
52
Тези
Структура та механічні властивості реакційно спечених керамічних композиційних матеріалів на основі карбіду бору
Макара Володимир Арсенійович
Чорнобук Сергій Володимирович
2014
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи». Луцьк, Україна, 24-25 жовтня 2014 р.: Збірник матеріалів конференції
т.3 c.156
53
Наукова стаття
Спектральні дослідження станів води і множинних резонансів в нано- і мезопористому кремнію
Григорук Валерій Іванович
Корнієнко Микола Євдокимович
Макара Володимир Арсенійович
Шевченко Вікторія Богданівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.275-278
54
Наукова стаття
Релаксація магнеточутливих домішок у монокристалічному кремнії
Кобзар Юлія Леонідівна
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
2013
Metallophysics and Advanced Technologies
т.35 c.265-278
55
Наукова стаття
Влияние слабого магнитного поля на микромеханические и электрофизические характеристики кремния для солнечной энергетики
Калініченко Дмитро Володимирович
Коротченков Олег Олександрович
Макара Володимир Арсенійович
Подолян Артем Олександрович
Стебленко Людмила Петрівна
2013
Физика и техника полупроводников
т.47 в.5 c.652-657
56
Наукова стаття
Електронний стан атомів кисню в ядрі дислокації в кремнії
Волкова Тетяна Володимирівна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.11 c.91-96
57
Наукова стаття
Microstructure of thin Si-Sn composite films
Макара Володимир Арсенійович
2013
Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал)
т.58 c.865-871
58
Наукова стаття
Вплив пластичного деформування на дефектно-домішковий стан та магнітні властивості кремнію (Cz-Si)
Калініченко Дмитро Володимирович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Стебленко Людмила Петрівна
2013
Metallophysics and Advanced Technologies
т.35 в.3 c.359-366
59
Наукова стаття
Вплив високотемпературного відпалу на структуру та край фундаментального поглинання тонкоплівкового кремнію, легованого оловом
Колосюк Андрій Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2013
Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал)
т.58 c.770-774
60
Наукова стаття
Tin induced a-Si crystallization in thin films of Si-Sn alloys
Кузьмич Андрій Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2013
Journal of Applied Physics
т.114 c.3104-3109
61
Наукова стаття
Effect of 1.9-MeV electron irradiation on characteristics of reactively-pressed TiB2-TiС ceramic composites
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Тоцький Ігор Миколайович
2013
Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics
т.16 c.382-386
62
Наукова стаття
Effect of neutron irradiation on non-equilibrium HfB2-B4C composites
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Тоцький Ігор Миколайович
2013
Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics
т.16 c.162-165
63
Наукова стаття
Tin doping effect on crystallization of amorphous silicon, obtained by vapor deposition in vacuum
Кузьмич Андрій Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2013
Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics
т.16 c.331-335
64
Наукова стаття
Мікроструктура тонких композитних плівок Si−Sn
Макара Володимир Арсенійович
2013
Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал)
т.58 c.865-871
65
Праці конференції
Зміна дефектно-домішкового та зарядового стану поверхні кремнію для сонячної енергетики під впливом магнітного поля
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Коротченков Олег Олександрович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Надточій Андрій Борисович
Стебленко Людмила Петрівна
2013
Современные достижения в науке и образовании: Международная конференция
c.14-16
66
Праці конференції
Магніто-стимульована зміна вмісту парамагнітних центрів у кристалах кремнію для мікроелектроніки та сонячної енергетики
Калініченко Дмитро Володимирович
Кобзар Юлія Леонідівна
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
2013
Современные достижения в науке и образовании: Международная конференция
c.16-19
67
Праці конференції
The effect of thin film thickness of the metallic system on the atomic interactions and on the sht of phase diagram curves
Макара Володимир Арсенійович
2013
XIV Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наноструктур (МКФТТПН-XIV)
c.160
68
Праці конференції
The effect of nano-sizes and chemical depletion on atom-atom interactions and sht of binary phase diagram curves
Макара Володимир Арсенійович
2013
69
Праці конференції
The experimental methods of phase diagram data organization for multicomponent systems
Макара Володимир Арсенійович
2013
70
Тези
The effect of thin film thickness of the metallic system on the atomic interactions and on the shift of phase diagram curves
Макара Володимир Арсенійович
2013
XIV Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наноструктур (МКФТТПН-XIV)
т.14 c.195
71
Тези
Влияние химического истощения изолированных многокомпонентных наноразмерных систем на петли температурно-концентрационного поля диаграммы фазового состояния
Макара Володимир Арсенійович
2013
Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии (НАНСИС-2013)
c.37
72
Матеріали конференції
Розмірно-залежний ріст нової проміжної нанофази на контакті двох мета-лів під час реакційної дифузії
Макара Володимир Арсенійович
2012
Сучасні проблеми фізики конденсованого стану : збірник праць ІІІ-ї Міжнародної конференціії, (Київ, 10-13 жовт. 2012 р.)
73
Навчальний посібник
Загальна фізика для біологів. Збірник задач
Макара Володимир Арсенійович
Оглобля Володимир Іванович
Плющай Інна В'ячеславівна
Цареградська Тетяна Леонідівна
2011
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-239
74
Навчальний посібник
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт зі спецпрактикуму «Фізика твердого тіла» для студентів фізичного факультету
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Хуторянська Ніна Володимирівна
2012
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-72
75
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізика шаруватих систем»
Курилюк Василь Васильович
Макара Володимир Арсенійович
Мельниченко Микола Миколайович
Семенько Михайло Петрович
Стебленко Людмила Петрівна
2012
ЦП "КОМПРИНТ"
т.1 c.1-38
76
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт зі спецпрактикуму «Фізика твердого тіла»
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
2012
Київ: Університетське видавництво «Пульсари»
т.1 c.1-72
77
Наукова стаття
Електронні спектри та атомова структура крайової дислокації в кремнії
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2011
Металлофизика и новейшие технологии
т.33 c.157-163
78
Наукова стаття
Електронний, зарядовий та магнітний стани точкових дефектів в монокристалах кремнію
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2011
Доповіді Національної академії наук України
т.9 c.82-89
79
Наукова стаття
Ab inito розрахунок електронних спектрів крайової дислокації в кремнії
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.12 в.12 c.261-263
80
Наукова стаття
Електронні властивості поверхні (111) в А3В5 та А2В6 кристалах
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
2011
Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал)
т.56 c.148-158
81
Наукова стаття
Определение АФК в присутствии биологически активных веществ по флуоресценции пористого кремния
Даценко Олександр Іванович
Макара Володимир Арсенійович
2012
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.84 в.№ 4 c.74-78
82
Наукова стаття
Особливості електронної структури твердих розчинів перехідних металів у хромі
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Плющай Олександр Іванович
2012
Доповіді Національної академії наук України
т.6 c.84-88
83
Наукова стаття
Определение АФК в присутствии биологически активных веществ по флуорисценции пористого кремния
Даценко Олександр Іванович
Макара Володимир Арсенійович
Шевченко Вікторія Богданівна
2012
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.4 c.74-78
84
Наукова стаття
Структура и механические характеристики композиционных материалов системы Ti–B–Al–O
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Чорнобук Сергій Володимирович
2012
Материаловедение
т.6 c.20-24
85
Наукова стаття
Формування магнетних моментів на домішкових атомах у кристалах кремнію та обумовлена магнетним впорядкуванням зміна структурно-чутливих характеристик
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Стебленко Людмила Петрівна
2011
Metallophysics and Advanced Technologies
т.33 c.165-171
86
Наукова стаття
Структура и механические характеристики композиционных материалов системы Ti – B – Al – O
Макара Володимир Арсенійович
Попов Олексій Юрійович
Чорнобук Сергій Володимирович
2012
Материаловедение
т.4 c.20-24
87
Наукова стаття
Стимулированное воздействием рентгеновского излучения и магнитного поля изменение физических характеристик кристаллов кремния
Калініченко Дмитро Володимирович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2012
Физика твердого тела
т.54 c.1356-1360
88
Наукова стаття
Обумовлені дією рентгенівського випромінювання та магнітного поля особливості динамічної поведінки дислокацій в кристалах кремнію
Калініченко Дмитро Володимирович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2012
Доповіді НАН України
т.4 c.71-74
89
Праці конференції
Пластична деформація алмазоподібних кристалів з металічними покриттями при кімнатній температурі
Весна Галина Володимирівна
Макара Володимир Арсенійович
Мельниченко Микола Миколайович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2012
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
в.1 c.34
90
Праці конференції
Викликане магнітним впливом збагачення поверхні кремнію магніточутливими домішками
Калініченко Дмитро Володимирович
Кондратенко Сергій Вікторович
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
Стебленко Людмила Петрівна
2012
Сучасні проблеми фізики конденсованого стану : збірник праць ІІІ-ї Міжнародної конференціії, (Київ, 10-13 жовт. 2012 р.)
c.35-36
91
Праці конференції
Синтез та механічні властивості керамічних композиційних матеріалів системи Hf – B – C
Макара Володимир Арсенійович
Чорнобук Сергій Володимирович
2012
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
c.171-173
92
Матеріали конференції
Атермическая обработка композитных материалов микроволновым полем
Макара Володимир Арсенійович
Тоцький Ігор Миколайович
2011
Современные проблемы физики полупроводников СПФП-2011
c.28-30
93
Наукова стаття
Модифікація люмінесцентного пористого кремнію у водних розчинах
Вебла Тетяна Семенівна
Даценко Олександр Іванович
Макара Володимир Арсенійович
2010
Фізика живого
т.18 c.61.0000
94
Наукова стаття
Влияние примеси Sn на оптические и структурные свойства тонких кремниевых пленок
Колосюк Андрій Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2011
Физика и техника полупроводников
т.45 в.Вип. 10 c.1331-1335
95
Наукова стаття
Температурна залежність електронної структури поверхні (111) Si
Горкавенко Тетяна Василівна
Макара Володимир Арсенійович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.4 c.303-308
96
Тези
Different states of water in nanoporous silicon layers, Materials ХIII International Conference «Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems”, 16-21, May 2011 year, Ivano-Frankivsk
Корнієнко Микола Євдокимович
Макара Володимир Арсенійович
Шевченко Вікторія Богданівна
2011
97
Наукова стаття
The relaxation of magnetomechanical effect in silicon crystals under cyclic magnetic treatment
Кобзар Юлія Леонідівна
Кравченко Владислав Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
2009
Functional Materials (Функціональні матеріали)
т.16 c.237.0000
98
Наукова стаття
Застосування скануючого тунельного мікроскопа для дослідження модифікації і механічних властивостей поверхні
Андрущенко Володимир Олександрович
Макара Володимир Арсенійович
Мельниченко Микола Миколайович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізика
в.10 c.80-87
99
Наукова стаття
Влияние коллективных эффектов и нелинейного колебательно-электронного взаимодействия на изменение твердости кремния в магнитном поле
Калініченко Дмитро Володимирович
Корнієнко Микола Євдокимович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
2010
Вестник Тамбовского университета. С: Естественные и технические науки
т.15 в.3 c.949-950
100
Наукова стаття
Вплив термічної та магнітної обробок на мікротвердість кристалів кремнію
Волкова Тетяна Володимирівна
Кобзар Юлія Леонідівна
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.10/11 c.54-57
101
Праці конференції
О ВЛИЯНИИ ВОДЫ НА СТРУКТУРУ НАНОПОРИСТОГО КРЕМНИЯ И ЕГО ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ. // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми фізики конденсованого стану», Україна, 6 -9 жовтня 2010
Корнієнко Микола Євдокимович
Коротченков Олег Олександрович
Макара Володимир Арсенійович
Подолян Артем Олександрович
Шевченко Вікторія Богданівна
2010
102
Наукова стаття
Фазові рівноваги в багатій на нікель області концентрацій системи Ni-B-C при нормальному тиску (900 С) та при 7,7 ГПа (1200 С)
Білявина Надія Миколаївна
Кудін Володимир Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2009
Доповіді Національної академії наук України
c.89.0000
103
Наукова стаття
Зміна наноструктури та фізичних властивостей монокристалічного кремнію під дією слабкого магнітного поля
Кобзар Юлія Леонідівна
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2009
Наноструктурное материаловедение
c.45.0000
104
Наукова стаття
Електроопір та магнетоопір аморфних металевих сплавів на основі заліза та кобальту
Макара Володимир Арсенійович
Семенько Михайло Петрович
2009
105
Тези
Формування люмінесцентних шарів наноструктурованого кремнію у водних розчинах
Вебла Тетяна Семенівна
Даценко Олександр Іванович
Макара Володимир Арсенійович
2009
Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : матеріали ХIІ Міжнародної конференції, (Івано-Франківськ, 18-23 трав. 2009 р.)
т.1 c.456-458
106
Збірник задач з електрики, оптики і квантової фізики для студентів біологічного факультету
Макара Володимир Арсенійович
Оглобля Володимир Іванович
Плющай Інна В'ячеславівна
Цареградська Тетяна Леонідівна
2008
107
Замітка
лицар правди і науки
Макара Володимир Арсенійович
2008
108
Наукова стаття
Вплив надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на мікромеханічні властивості монокристалічного кремнію
Кобзар Юлія Леонідівна
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
2008
Металлофизика и новейшие технологии
т.30 c.235.0000
109
Наукова стаття
Вызванные действием магнитного поля изменения примесного состояния и микротвердости кристаллов кремния
Кобзар Юлія Леонідівна
Макара Володимир Арсенійович
Стебленко Людмила Петрівна
2008
Физика и техника полупроводников
т.42 c.1061.0000
110
Наукова стаття
Evolution of photoluminescence and chemical composition of the nanostructured silicon in water solutions
Вебла Тетяна Семенівна
Даценко Олександр Іванович
Макара Володимир Арсенійович
2008
111
Наукова стаття
Фотопровідність кремнію в умовах магнітного впливу
Кобзар Юлія Леонідівна
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Подолян Артем Олександрович
Стебленко Людмила Петрівна
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.91.0000
112
Тези
Термические характеристики устойчивости на воздухе некоторых порошкообразных карбидов // Тези доповідей міжнародної конференції „Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы ”, 27-29 мая 2008 г., Київ
Кудін Володимир Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2008
113
Наукова стаття
Effect of magnetic field on microhardhess of germanium
Кравченко Владислав Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2007
Functional Materials (Функціональні матеріали)
т.14 c.74.0000
114
Наукова стаття
Про роль атомів бору в формуванні електронної структури аморфних сплавів на основі заліза
Макара Володимир Арсенійович
Плющай Інна В'ячеславівна
2007
Доповіді Національної академії наук України
c.100.0000
115
Наукова стаття
Магнитомеханический эффект и особенности его релаксации в кристаллах кремния
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2007
Журнал функциональных материалов
т.1 c.226.0000
116
Наукова стаття
Изменение магнитомеханического эффекта при радиационном облучении кристаллов кремния
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2007
Журнал функциональных материалов
т.1 c.258.0000
117
Наукова стаття
Effect of magnetic field on microhardness of germanium
Кравченко Владислав Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2007
Functional Materials (Функціональні матеріали)
т.14 c.74.0000
118
Наукова стаття
Синтез потрійних боридів (Ni,Me)23B6 за методом реакційного спікання в умовах високого тиску
Білявина Надія Миколаївна
Кудін Володимир Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2007
Тези доповідей міжнародної конференції: Сучасні проблеми фізики твердого тіла. Київ
c.234.0000
119
Тези
Effects of constant and ultrahigh frequency magnetic fields upon physical properties of non-magnetic materials
Кравченко Владислав Миколайович
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
Шевченко Вікторія Богданівна
2007
International Conference “Nanomeeting-2007” (Physics, Chemistry and Application of Nanostructures)
c.78.0000
120
Тези
Влияние слабого магнитного поля на модификацию нанокластеров структурных дефектов в кристаллах кремния и его физико-механические свойства
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2007
XVII Петербургские чтения по проблемам прочности
c.105.0000
121
Тези
Характерні особливості магнітомеханічного ефекту в кристалах кремнію
Курилюк Алла Миколаївна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2007
122
Тези
Кафедра фізики металів фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (до 75-річчя з дня заснування)
Макара Володимир Арсенійович
2007
Тези доповідей міжнародної конференції: Сучасні проблеми фізики твердого тіла. Київ
c.4.0000
123
Тези
Thermodynamic properties of alloys of ternary Ni-B-Me systems
Кудін Володимир Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2007
International Conference “HighMatTech-2007”, October 15-19 2007, Kiev, Ukraine
c.140.0000
124
Наукова стаття
Про можливість використання особливостей вольт - амперних характеристик структур нано структурована плівка кремнію - кремній для аналізу складу газового середовища
Макара Володимир Арсенійович
2005
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
125
Наукова стаття
Вплив водних розчинів та хімічної обробки на магнітомеханічний ефект
Волкова Тетяна Володимирівна
Макара Володимир Арсенійович
Науменко Світлана Миколаївна
Стебленко Людмила Петрівна
2006
Фізика і хімія твердого тіла
т.7 в.1 c.121-137
126
Наукова стаття
Вплив слабкого магнітного поля на структурний стан та механічні властивості кристалів кремнію
Макара Володимир Арсенійович
2006
Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics
т.9 c.1.0000
127
Наукова стаття
Biphasic ceramic material fracture toughness calculation
Макара Володимир Арсенійович
2006
Functional Materials (Функціональні матеріали)
т.13 c.26.0000
128
Наукова стаття
Вплив радіаційного опромінення на магнітомеханічний ефект та характер його релаксації
Макара Володимир Арсенійович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.370.0000
129
Наукова стаття
Зміна мікротвердості кристалів кремнію в магнітних полях з різною індукцією
Макара Володимир Арсенійович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки

Повернення до списку

Вгору