Автори, співробітники Університету

Макода Володимир Євгенович

Ідентифікатор автора: 36401
Кількість пошукових запитів автора: 1229

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 52, з них наукових статей (наукові публікації) - 31, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 26. Загальні положення про право інтелектуальної власності
Макода Володимир Євгенович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.252-259
2
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 27. Авторське право і суміжні права
Макода Володимир Євгенович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.259-267
3
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 28. Право промислової власності
Макода Володимир Євгенович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.268-275
4
Тези
Гармонізація законодавства України в сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності
Макода Володимир Євгенович
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.174-178
5
Тези
Гармонізація законодавства України в сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності
Макода Володимир Євгенович
2019
Міжнародний цивілістичний форум «Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС»
c.502-509
6
Тези
Актуальні проблеми спортивного права в Україні та основні напрямки його розвитку
Макода Володимир Євгенович
2019
Матвєєвські цивілістичні читання
c.155-160
7
Тези
Актуальні проблеми спортивного права в Україні та основні напрямки його розвитку у контексті євроінтеграційних процесів
Макода Володимир Євгенович
2019
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рекодифікація цивільного законодавства і системи права України в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 8–9 листод. 2019р.)
c.161-167
8
Праці конференції
Теоретичні та практичні аспекти у сфері регулювання спільної сумісної власності подружжя. Судова практика.
Макода Володимир Євгенович
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
в.XVII c.174-178
9
Тези
Теоретичні та практичні аспекти вчинення провокації злочину. Аналіз судової практики
Макода Володимир Євгенович
2019
Міжнародна науково-практична конференція
c.6
10
Наукова стаття
Оптимізція правової системи охорони права нтелектуальної власності в Україні.Теоретичні та практичні аспекти
Макода Володимир Євгенович
2017
Науковий вісник публічного та приватного права
в.2 c.58-63
11
Наукова стаття
Теоретичні та практичні прблеми захисту інтелектуальної власності в спортивному середовищ
Макода Володимир Євгенович
2018
Актуальні проблеми держави і права
в.80 c.108-114
12
Тези
Деякі теоретичні та практичні аспекти визнання недійсним договору довічного утримання.Аналіз судової практики
Макода Володимир Євгенович
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.255-259
13
Тези
Імплементація принципів приватного права Європейського Союзу в сфері інтелектуальної власності в Україні. Виклики та проблеми застосування.
Макода Володимир Євгенович
2018
Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн. Матеріали VII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 11-12 травня 2017 року
c.246-251
14
Тези
Правове регулювання захисту інтелектуальної власності в Україні та країнах Європи
Макода Володимир Євгенович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.194-199
15
Тези
Теоретичні аспекти цивільно-правового регулювання інтелектиальної, творчої діяльності
Макода Володимир Євгенович
2018
Методологія цивільного (приватного) права України в умовах європеїзації. Міжнародна науково-практична конференція (Матвєєвські цивілістичні читання), 27 жовтня 2017 р.
c.161-168
16
Матеріали конференції
Юридичні особи публічного права: поняття та види.
Макода Володимир Євгенович
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.91-95
17
Наукова стаття
Оптимізація правової системи охорони права інтелектуальної власності в Україні.Теоретичні та практичні аспекти.
Макода Володимир Євгенович
2017
Науковий вісник публічного та приватного права
т.2 c.58-63
18
Матеріали конференції
Проблеми охорони та захисту авторського права в Україні. Судова практика
Макода Володимир Євгенович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.97-100
19
Матеріали конференції
Боротьба за «телеформат» в Україні та світі. Аналіз судової практики
Макода Володимир Євгенович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.167-170
20
Наукова стаття
Проблемы охраны и защиты личных (неимущественных) прав интеллектуальной собственности после смерти автора. Гражданско-правовой аспект
Макода Володимир Євгенович
2015
Non omnis morriar:Osobiste i majatkove aspekty prawne smierci czlowieka.Zagadnienia wybrane; Личные и имущественные правовые аспекты после смерти человека Факультет права,администрирования и экономики Вроцлавского Университета
c.586-595
21
Наукова стаття
Національна система інтелектуальної власності та її роль в реалізації та забезпеченні належного захисту прав інтелектуальної власності в Україні
Макода Володимир Євгенович
2015
Науково-практичний журнал
т.14 c.80-84
22
Наукова стаття
Порядок и правила составления долговой расписки при оформлении договора займа денег. Судебная практика.
Макода Володимир Євгенович
2015
Альманах цивилистики
т.6 c.306-311
23
Наукова стаття
Визнання недійсними патентів на промислові зразки в Україні. Аналіз судової практики
Макода Володимир Євгенович
2015
Юридична наука та практика у третьому тисячолітті: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.97-100
24
Наукова стаття
Проблемы правового регулирования отношений в сфере промышленной собственности. Анализ судебной практики
Макода Володимир Євгенович
2015
Издательство Варшавского университета, Юридическая студия
т.61
25
Наукова стаття
Проблемы охраны и защиты личных (неимущественных) прав интеллектуальной собственности после смерти автора. Гражданско-правовой аспект
Макода Володимир Євгенович
2015
Издание факультета права, администрации и экономики Вроцлавского университета
c.567-586
26
Наукова стаття
Структура та систематизація інтелектуальної власності
Макода Володимир Євгенович
2014
Юридичний вісник
т.3 c.34-38
27
Наукова стаття
Актуальные проблемы, возникающие во время наследования авторского права и смежных прав
Макода Володимир Євгенович
2014
Юридический Вестник Дагестанского государственного университета
т.1 c.64-67
28
Наукова стаття
Система правового регулювання об’єктів інтелектуальної власності
Макода Володимир Євгенович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.208-209
29
Наукова стаття
Відшкодування матеріальної шкоди за порушення права інтелектуальної власності. Цивільно-правовий аспект
Макода Володимир Євгенович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.108.0000
30
Наукова стаття
Піратство в мережі Інтернет
Макода Володимир Євгенович
2012
31
Наукова стаття
Актуальные проблемы и характеристика способов защиты интеллектуальной собственности в Украине
Макода Володимир Євгенович
2012
32
Наукова стаття
Захист прав інтелектуальної власності. Цивільно-правовий аспект
Макода Володимир Євгенович
2011
33
Наукова стаття
Види знаків для товарів і послуг в Україні
Макода Володимир Євгенович
2011
34
Наукова стаття
Цивільно-правові аспекти охорони права інтелектуальної власності
Макода Володимир Євгенович
2011
35
Наукова стаття
Договори у сфері права інтелектуальної власності: цивільно-правовий аспект
Макода Володимир Євгенович
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.366.0000
36
Наукова стаття
Приобретение и осуществление права интеллектуальной собственности на изобретения и полезные модели в Украине
Макода Володимир Євгенович
2011
37
Наукова стаття
Цивільно-правові аспекти охорони комп’ютерних програм, як об’єкта права інтелектуальної власності
Макода Володимир Євгенович
2011
38
Тези
Загальні тенденції та особливості охорони і захисту права інтелектуальної власності в Україні та світі
Макода Володимир Євгенович
2010
39
Тези
Захист авторського права та суміжних прав. Аналіз судової практики
Макода Володимир Євгенович
2011
40
Наукова стаття
Систематизація об’єктів інтелектуальної власності в Україні
Макода Володимир Євгенович
2010
Вісник господарського судочинства
c.19.0000
41
Наукова стаття
Охорона авторського права і суміжних прав у музичному шоу-бізнесі України. Цивільно-правовий аспект
Макода Володимир Євгенович
2010
42
Тези
Інтелектуальна власність в Україні. Її правовий захист: теоретичний аспект
Макода Володимир Євгенович
2009
43
Тези
Аспекти охорони промислового зразка, як об’єкта інтелектуальної власності в Україні
Макода Володимир Євгенович
2010
44
Тези
Цивільно-правові аспекти систематизації та удосконалення законодавства в сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності
Макода Володимир Євгенович
2010
45
Наукова стаття
Захист інтелектуальної власності в період глобалізації економічних відносин та розвитку інноваційного бізнесу
Макода Володимир Євгенович
2009
Вісник господарського судочинства
c.86.0000
46
Наукова стаття
Право інтелектуальної власності на торгівельну марк
Макода Володимир Євгенович
2009
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
c.60.0000
47
Наукова стаття
Юридичні аспекти інтелектуальної власності в період глобалізації економічних відносин
Макода Володимир Євгенович
2009
Судова апеляція
c.49.0000
48
Наукова стаття
Об’єкти промислової власності в період глобалізації та розвитку інноваційного бізнесу.
Макода Володимир Євгенович
2009
49
Наукова стаття
Договоры на распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности в условиях инновационного развития в Украине.
Макода Володимир Євгенович
2009
50
Наукова стаття
Промисловий зразок як об’єкт промислової власності в Україні
Макода Володимир Євгенович
2008
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
c.32.0000
51
Наукова стаття
Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
Макода Володимир Євгенович
2008
Вісник господарського судочинства
c.60.0000
52
Наукова стаття
Проблеми систематизації та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні та за кордоном
Макода Володимир Євгенович
2007
Вісник господарського судочинства
c.112.0000

Повернення до списку

Вгору