Автори, співробітники Університету

Максимов Микола Володимирович
Maksymov, Mykola

Ідентифікатор автора: 36418
Author Identifier Number Scopus: 57201299133 →
ResearcherID, Web of Science: H-5506-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 486

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Психології розвитку
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: тренінги особистісного зростання; музичне мистецтво у соціалізації особистості; психологічні механізми сприймання музичних творів

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 32, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Роль музичного мистецтва у соціалізації обдарованої дитини
Максимов Микола Володимирович
2018
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.86-88
2
Наукова стаття
Job Satisfaction and Self-Realization of Bookmakers
Білоус Олександр Вікторович
Булатевич Наталія Миколаївна
Запека (Невідома) Яна Григорівна
Максимов Микола Володимирович
Мілютіна Катерина Леонідівна
Трофімов Андрій Юрійович
2017
Journal of Advanced Research in Law and Economics
т.8 в.4 c.1356-1360
3
Наукова стаття
Impact of Person’s Social Adaptability on Perception of Music
Максимов Микола Володимирович
2017
Наука і освіта
в.9 c.48-52
4
Наукова стаття
Невербальні методи розвитку рефлексії
Максимов Микола Володимирович
2018
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.7 в.45 c.179-187
5
Навчально-методичний комплекс
Психологія середньої школи: методичні рекомендації до навчального курсу для студентів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Максимов Микола Володимирович
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.1-51
6
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення на факультеті психології навчально-виробничої практики для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрямку підготовки 6.03010201 «Психологія»
Бурлачук Леонід Фокович
Власова Олена Іванівна
Данилюк Іван Васильович
Завязкіна Наталія Володимирівна
Іваненко Богдана Борисівна
Коваленко Алла Борисівна
Максимов Микола Володимирович
Романова Юлія Владиславівна
Юрчинська Ганна Кирилівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-52
7
Наукова стаття
Прогностична роль музичного сприймання у визначенні ступеню адаптивностіі людини
Максимов Микола Володимирович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.2 c.43-45
8
Наукова стаття
Music space influence on human mental health
Максимов Микола Володимирович
2017
Лікарська справа
в.7 c.157-162
9
Наукова стаття
Розвиток рефлексії як чинник попередження девіантної поведінки школярів
Максимов Микола Володимирович
2017
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.11 в.16 c.110-120
10
Наукова стаття
Екологічність музичного простору як чинник формування особистості
Максимов Микола Володимирович
2017
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.7 в.44 c.155-163
11
Тези
Корекція негативних емоційних станів засобами музики
Максимов Микола Володимирович
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.158-161
12
Матеріали конференції
Виховання національної ідентичності студентів засобами музичного мистецтва
Максимов Микола Володимирович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.330-332
13
Наукова стаття
Особливості музичних уподобань молоді, схильної до адиктивної поведінки
Максимов Микола Володимирович
2015
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.11 в.12 c.317-326
14
Наукова стаття
Екологічність інформаційного простору як умова розвитку творчого потенціалу дитини
Максимов Микола Володимирович
2016
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.7 в.41 c.229-237
15
Тези
Розвиток особистості через творчість як складова процесу соціалізації
Максимов Микола Володимирович
2016
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.88-90
16
Наукова стаття
Міжкультурна комунікація в умовах мегаполісу
Максимов Микола Володимирович
2015
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.39 c.167-175
17
Наукова стаття
Роль музыки в определении вида психологической помощи
Максимов Микола Володимирович
2015
Развитие современного образования: теория, методика и практика: Международная научно-практическая конференция
т.3 c.137-142
18
Наукова стаття
Вибір музичного дискурсу як віддзеркалення ступеню соціальної адаптованості особистості
Максимов Микола Володимирович
2014
Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ
в.5 c.123-132
19
Тези
Міжкультурна комунікація в умовах мегаполісу
Максимов Микола Володимирович
2015
Сучасні проблеми екологічної психології: місто та мегаполіс як середовище життєдіяльності: Міжнародна науково-практична конференція
т.11 c.40-41
20
Тези
Соціальна робота в системі міжкультурної комунікації
Максимов Микола Володимирович
2015
Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.60-63
21
Наукова стаття
Роль мистецтва в соціалізації особистості
Максимов Микола Володимирович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.49-62
22
Наукова стаття
Арт-терапія як складова соціальної реабілітації засуджених
Максимов Микола Володимирович
2014
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.33 c.143-151
23
Наукова стаття
Екологічні проблеми міжкультурної комунікації
Максимов Микола Володимирович
2014
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.36 c.252-261
24
Тези
Мистецька складова соціальної роботи з засудженими
Максимов Микола Володимирович
2014
Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
c.55-59
25
Тези
Розвиток міжкультурної комунікації як психологічна проблема
Максимов Микола Володимирович
2014
Соціалізація та ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
c.144-147
26
Наукова стаття
Роль шкільної психологічної служби у розкритті творчого потенціалу у дитини
Максимов Микола Володимирович
2013
Рідна школа
т.3 c.58-61
27
Наукова стаття
Творча діяльність як складова процесу ресоціалізації неповнолітніх правопорушників
Максимов Микола Володимирович
2013
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.33 c.288-296
28
Наукова стаття
Розвиток особистості через творчість як складова соціальної роботи
Максимов Микола Володимирович
2013
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.32 c.128-136
29
Тези
Соціально-психологічний потенціал музичного простору
Максимов Микола Володимирович
2013
Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: Міжнародна науково-практична конференція
c.331-335
30
Наукова стаття
Соціалізація особистості в умовах сучасного музичного простору
Максимов Микола Володимирович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
c.20.0000
31
Наукова стаття
Музичні уподобання як показник ступеню особистісної зрілості
Максимов Микола Володимирович
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.50.0000
32
Наукова стаття
Сприяння музики як творчість слухача
Максимов Микола Володимирович
2012
Актуальні проблеми психології. Психологія творчості
т.15 c.205.0000

Повернення до списку

Вгору