Автори, співробітники Університету

Максимова Наталія Юріївна

Ідентифікатор автора: 36420
Кількість пошукових запитів автора: 661
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Посада: професор кафедри соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: дитяча патопсихологія; психологія девіантної поведінки; пенітенціарна психологія; сімейна терапія і психологічні аспекти соціальної роботи з сім`єю

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 60, з них наукових статей (наукові публікації) - 31, монографій - 2, підручників - 8, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Відсутність можливості задоволення базових соціальних потреб дитини як чинник девіантної поведінки
Максимова Наталія Юріївна
2018
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.88-89
2
Тези
Соціально-психологічні фактори порушення екологічної сімейної системи
Максимова Наталія Юріївна
2019
Сучасні проблеми екологічної психології: екологічна парадигма сучасного образу життя і світу: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.24-25
3
Навчальний посібник
Психологія соціальної роботи з проблемними сім'ями
Максимова Наталія Юріївна
2017
ВПЦ "Київський університет" (посібник)
c.1-463
4
Наукова стаття
Психологічні складові ресоціалізаційного потенціалу сім'ї
Максимова Наталія Юріївна
2017
Український психологічний журнал
в.3 c.144-153
5
Наукова стаття
Критерії нормального функціонування сім'ї
Максимова Наталія Юріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.1 c.41-45
6
Наукова стаття
Психологічні критерії екологічності сімейних стосунків
Максимова Наталія Юріївна
2018
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.7 в.45 c.188-196
7
Наукова стаття
Принципи терапії психоогічних травм дитинства
Максимова Наталія Юріївна
2018
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.11 в.17 c.124-134
8
Тези
Проблема визначення сфери компетенції соціального педагога в освітньому просторі
Максимова Наталія Юріївна
2018
Перспективи розвитку соціальної педагогіки в Україні: Круглий стіл
c.51-56
9
Наукова стаття
Недоліки у законодавстві як перешкода у практиці соціальної роботи
Максимова Наталія Юріївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.2 c.46-50
10
Наукова стаття
Психологічна діагностика схильності до адиктивної поведінки
Максимова Наталія Юріївна
2017
Лікарська справа
в.7 c.162-167
11
Наукова стаття
Типологія сімей, які потребують соціально-психологічної допомоги
Максимова Наталія Юріївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота
c.45-51
12
Наукова стаття
Впровадження пробаційних програм як фактор попередження рецидивної злочинності
Максимова Наталія Юріївна
2017
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.11 в.16 c.120-129
13
Наукова стаття
Психологічні чинники екологічності сімейної системи
Максимова Наталія Юріївна
2017
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.7 в.44 c.164-172
14
Наукова стаття
Психологічна травма як чинник адитивної поведінки
Максимова Наталія Юріївна
2017
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.11 в.15 c.292-298
15
Тези
Впровадження ювенальної юстиції як важлива складова кримінально-виконавчої політики
Максимова Наталія Юріївна
2017
Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває у конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.59-61
16
Матеріали конференції
Розлучення батьків як екзистенційна проблема розвитку дитини
Максимова Наталія Юріївна
2016
Сучасні проблеми екологічної психології: Еколого-психологічні наслідки криз та катастроф: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.229-237
17
Наукова стаття
Розлучення батьків як фактор девіантної поведінки дітей
Максимова Наталія Юріївна
2015
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.11 в.13 c.97-105
18
Наукова стаття
Розлучення батьків як екзистенційна проблема розвитку дитини
Максимова Наталія Юріївна
2016
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.7 в.41 c.338-346
19
Підручник
Соціальна робота з сім'єю
Максимова Наталія Юріївна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-351
20
Тези
Інноваційні технології навчання студентів гуманітарних факультетів
Максимова Наталія Юріївна
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
c.169-171
21
Тези
Типологія сімей, які потребують соціально-психологічної допомоги
Максимова Наталія Юріївна
2016
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.86-88
22
Замітка
Діти та алкоголь
Максимова Наталія Юріївна
2015
Сімейні справи
т.3 c.24-25
23
Монографія
Психологічні механізми адаптації девіантів до сучасного соціокультурного середовища
Максимова Наталія Юріївна
2015
Педагогічна думка (монографія)
c.1-253
24
Навчальний посібник
Методи роботи з девіантами в умовах сучасного соціокультурного середовища
Максимова Наталія Юріївна
2015
Педагогічна думка
c.1-91
25
Наукова стаття
Роль громади у профілактиці правопорушень неповнолітніх
Максимова Наталія Юріївна
2015
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.39 c.176-184
26
Наукова стаття
Роль психолога у пенітенціарній практиці
Максимова Наталія Юріївна
2015
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.12 c.326-333
27
Тези
Роль громади у профілактиці правопорушень неповнолітніх
Максимова Наталія Юріївна
2015
Сучасні проблеми екологічної психології: місто та мегаполіс як середовище життєдіяльності: Міжнародна науково-практична конференція
т.11 c.42-43
28
Тези
Соціально-психологічні аспекти кримінально-виконавчої політики щодо неповнолітніх
Максимова Наталія Юріївна
2015
Кримінально-виконавча політика України та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція: Міжнародна науково-практична конференція
c.20-22
29
Наукова стаття
Прийомна сім"я як інститут вторинної соціалізації дитини
Максимова Наталія Юріївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
т.1 c.67.0000
30
Наукова стаття
Модель формування соціально-психологічної готовності неповнолітніх засуджених до позитивної соціальної адаптації
Максимова Наталія Юріївна
2013
Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби
т.1 c.207-214
31
Наукова стаття
Соціальна реабілітація осіб з адиктивною поведінкою
Максимова Наталія Юріївна
2013
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.35 c.152-160
32
Наукова стаття
Порушення екологічності стосунків як детермінанта девіантної поведінки
Максимова Наталія Юріївна
2013
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.36 c.262-270
33
Наукова стаття
Соціально-психологічні аспекти впровадження національного проекту "Відкритий світ"
Максимова Наталія Юріївна
2014
Рідна школа
т.1 c.22-27
34
Підручник
Психологічний зміст понять "клієнт" та "клієнтська група" в соціальні роботі
Максимова Наталія Юріївна
2014
Психологія соціальної роботи
c.106-162
35
Тези
Психологічні чинники розвитку схильності до адиктивної поведінки
Максимова Наталія Юріївна
2014
Соціалізація та ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
c.150-143
36
Тези
Критерії діагностики адаптаційного потенціалу неповнолітніх засуджених
Максимова Наталія Юріївна
2014
Сучасна наука – пенітенціарній практиці: Міжнародна практична конференція
c.25-27
37
Наукова стаття
Соціально-психологічні аспекти впровадження ювенальної юстиції в Україні // Актуальні проблеми Європейської інтеграції
Максимова Наталія Юріївна
2013
38
Наукова стаття
Позитивний клімат у сім’ї як запорука успішного формування особистості дитини (у співавт.)
Максимова Наталія Юріївна
2013
Рідна школа
c.44.0000
39
Наукова стаття
Соціально-психологічні аспекти служби пробації
Максимова Наталія Юріївна
2013
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.7 c.137.0000
40
Наукова стаття
Принципи ресоціалізації осіб з адиктивною поведінкою
Максимова Наталія Юріївна
2013
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.7 c.297.0000
41
Психологічна профілактика суїциду та агресивної поведінки у засуджених до довічного позбавлення волі: метод. рек.
Максимова Наталія Юріївна
2011
42
Особливості роботи психолога в секторі, де утримуються засуджені до довічного позбавлення волі: метод. рек
Максимова Наталія Юріївна
2011
43
Навчальний посібник
Психологія девіантної поведінки: навч. посібник
Максимова Наталія Юріївна
2011
44
Наукова стаття
Психологічні аспекти соціальної роботи з профілактики насильства в родині
Максимова Наталія Юріївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
c.77.0000
45
Наукова стаття
Психологічні засади ресоціалізації умовно засуджених підлітків
Максимова Наталія Юріївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
c.67.0000
46
Наукова стаття
Соціально-психологічні критерії готовності батьків та дітей до створення прийомної сім"ї
Максимова Наталія Юріївна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.181.0000
47
Психологічна профілактика суїциду та агресивної поведінки у засуджених до довічного позбавлення волі: Методичні рекомендації
Максимова Наталія Юріївна
2011
48
Особливості роботи психолога в секторі, де утримуються засуджені до довічного позбавлення волі: Методичні рекомендації психологу з роботи із засудженими і персоналом
Максимова Наталія Юріївна
2011
49
Монографія
Теоретичні засади дослідження психологічних критеріїв соціальної дезадаптації // Психологічні критерії соціальної дезадаптації дитини. Колективна монографія (у співавт)
Максимова Наталія Юріївна
2010
50
Наукова стаття
Порівняння психоемоційного стану дітей, позбавлених батьківського піклування дітей із психосоматичними захворюваннями, практично здорових дітей у контексті взаємин матері та дитини (у співавт.)
Максимова Наталія Юріївна
2011
Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.13 c.227.0000
51
Наукова стаття
Соціально-психологічні аспекти ресоціалізації неповнолітніх правопорушників/ Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 12-14 листопада 2010 р.
Максимова Наталія Юріївна
2011
52
Наукова стаття
Соціально-психологічні аспекти профілактики професійної деформації персоналу державної кримінально-виконавчої служби України/ Профілактика професійної деформації персоналу установ виконання покарань / Матеріали Круглого столу
Максимова Наталія Юріївна
2011
53
Підручник
Психологія соціальної роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. М.Ю.Швалба (у співавт.)
Максимова Наталія Юріївна
Швалб Юрій Михайлович
2010
54
Підручник
Психологія девіантної поведінки: Навч. посіб.
Максимова Наталія Юріївна
2011
55
Підручник
Сімейне консультування: Навч. посіб.
Максимова Наталія Юріївна
2011
56
Підручник
Технологія формування команд в організаціях: навч. посіб. (в співавт.)
Максимова Наталія Юріївна
2011
57
Підручник
Психологічна корекція особистості дітей, які зазнали насильства в сім"ї: Навч. посібник. За заг. ред. Максимової Н.Ю. (у співавт.)
Максимова Наталія Юріївна
2011
58
Підручник
Методичні рекомендації щодо розвитку у військовослужбовців здатності до партнерських міжособистісних відносин // Актуальні проблеми гнедерної політики у Збройних Силах України: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Б.П.Андресюка
Максимова Наталія Юріївна
2011
59
Наукова стаття
Впровадження психологічних технологій у навчально-виховному процесі (за результами десятирічного експерименту)
Максимова Наталія Юріївна
2009
Журнал "Рідна школа". Київ
c.46.0000
60
Наукова стаття
Ресоціалізація особистості підлітка з девіантною поведінкою.
Максимова Наталія Юріївна
2009
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 20. Біологія
c.82.0000

Повернення до списку

Вгору