Автори, співробітники Університету

Маленька Тетяна Федорівна
Malenka Tetyana Fedorivna

Ідентифікатор автора: 36449
Кількість пошукових запитів автора: 544
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Іраністика, історія літератури Ірану, порівняльне літературознавство

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 6, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Arabic and Persian Classical Poetics in European Studies from XIX to early XXI century
Маленька Тетяна Федорівна
2017
Third International Conference on the history of Arabic literature (May 18-19, 2017)
c.27-29
2
Навчально-методичний комплекс
Програма вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності 035 - філологія (предметний напрямок - східне мовознавство та літературознавство) література Ірану
Маленька Тетяна Федорівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Навчально-методичний комплекс
Програма вступного випробування для вступників на навчання за освітньою програмою «Східна філологія (перська), західноєвропейська мова і переклад» (ОС «Магістр»)
Маленька Тетяна Федорівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4
Наукова стаття
Classical Arbabic and Persian poetry in Russian and Ukrainian translations in the 18-20 th. centuries
Маленька Тетяна Федорівна
2016
Proceedings of the First International Conference on the History of Arabic Literature
c.87-96
5
Тези
The Emergence of “Free verse” poetry in Iraq and Iran in the 1940-60’s.
Маленька Тетяна Федорівна
2016
The Second International Conference on the History of Arabic Literature: Book of Abstracts
c.29
6
Тези
«Арабская весна» в объективе украинского репортажа: на материале книги Н. Гуменюк «Майдан Тахрир. В поисках утраченной революции»
Маленька Тетяна Федорівна
2016
Second international Symposium on “Politics and Society in the Islamic world”
7
Наукова стаття
Aŝor-e fārsi dar Ukrāin ( Перська поезія в Україні)
Маленька Тетяна Федорівна
2014
Ирано-славика
c.121-132
8
Наукова стаття
Перська класична поезія у Франції: Рецепція "Гулістану" Фааді
Маленька Тетяна Федорівна
2014
Вісник Львівського університету. Серія: Філологія
c.72-84
9
Наукова стаття
Жанри, жанрові форми і стилі перської класичної поезії X-XV ст. // Літературознавчі студії: Зб. наук. праць КНУ ім..Тараса Шевченка
Маленька Тетяна Федорівна
2013
10
Наукова стаття
Жанри,жанрові форми і стилі перської класичної поезії Х-ХV ст.// Літературні студії ІФ
Маленька Тетяна Федорівна
2013
11
Наукова стаття
Перетинаючи кордони часу і простору: сходознавчі студії Ришарда Капущинського
Маленька Тетяна Федорівна
2012
Слово і час : науково-теоретичний журнал
т.5 c.123-126
12
Наукова стаття
Історія перекладів Гулістану Сааді у Франції: від епохи класицизму до доби модернізму
Маленька Тетяна Федорівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
в.49 c.31-35
13
Наукова стаття
Рецепція перської класичної поезії у Франції
Маленька Тетяна Федорівна
2012
Збірка публікацій до 70-річчя Ю. М Кочубея «Схід і діалог цивілізацій»
c.160-173
14
Тези
Шагнаме в Європі: дослідження, переклади, рецепція сюжетів та образів
Маленька Тетяна Федорівна
2011
Матеріали XV сходознавчих читань А.Кримського (м. Київ, 20-21 жовтня 2011 р.)
c.136-139
15
Монографія
Мовні та літературні зв’язки України з країнами Сходу (колективна монографія За ред..Бондаренка І.П.)
Бондаренко Іван Петрович
Грицик Людмила Василівна
Маленька Тетяна Федорівна
2010
Київ:Видавничий дім Бураго
c.1.0000
16
Монографія
Іраністика в науковій та літературній спадщині
Маленька Тетяна Федорівна
2010
А. Ю. Кримський. Вибрані сходознавчі праці в п’яти томах. Том ІV. Іраністика
т.4 c.7-44
17
Монографія
Іраністика в науковій та літературній спадщині
Маленька Тетяна Федорівна
2010
А. Ю. Кримський. Вибрані сходознавчі праці в п’яти томах. Том V. Іраністика
т.5 c.1-428
18
Наукова стаття
Філософія Ібн Сіни та її вплив на перську середньовічну поезію
Маленька Тетяна Федорівна
2010
Східний світ
c.142.0000
19
Наукова стаття
Стильова поліфонія перської поезії
Маленька Тетяна Федорівна
2010
Орієнтальні студії в Україні. До ювілею Л. В. Матвеєвої. Збірник наукових статтей
c.1
20
Наукова стаття
Shere Hafez Shirazi dar Orupa va Ukrain (Поезія Гафеза Ширазі в Європі та Україні
Маленька Тетяна Федорівна
2010
Sazman Farhang Va Ertebatat Islami
c.21-23
21
Монографія
А.Ю. Кримський "Вибрані сходознавчі праці: в 5 т." (упорядування, передмова та редагування тому Т.Ф. Маленька)
Маленька Тетяна Федорівна
2009
22
Монографія
Ірансько-українські мовні та літературні взаємозв’язки
Бондаренко Іван Петрович
Маленька Тетяна Федорівна
2009
23
Наукова стаття
Поетичний канон перської середньовічної поезії та його вплив на тюркомовні літератури
Маленька Тетяна Федорівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
т.15
24
Наукова стаття
Перські середньовічні поетики і стиль: до питання теорії та історії
Маленька Тетяна Федорівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
т.14
25
Довідник
Іраністика в Україні XX - поч.XXI. Бібліографічний покажчик
Конончук Оксана Михайлівна
Лучко Ірина Миколаївна
Маленька Тетяна Федорівна
2008
26
Довідник
Іраністика в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: бібліографічний покажчик
Конончук Оксана Михайлівна
Маленька Тетяна Федорівна
2008
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
27
Монографія
Вибрані праці А. Кримського. Іраністика
Маленька Тетяна Федорівна
2008
28
Наукова стаття
Проблеми порівняльного літературознавства: перська класична поезія в Європі (перською мовою)
Маленька Тетяна Федорівна
2008
29
Праці конференції
Hafeze's in Krymsky Translation
Маленька Тетяна Федорівна
2008
Зб. Ягелонського університету
30
Наукова стаття
Поезія Гафіза в Європі: дослідження, переклади, рецепція
Маленька Тетяна Федорівна
2005

Повернення до списку

Вгору