Автори, співробітники Університету

Малес Людмила Володимирівна
Males Lyudmyla Volodymyrivna

Ідентифікатор автора: 36450
Кількість пошукових запитів автора: 732
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Теорії та історії соціології
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: соціокультурний аналіз / візуальна соціологія / урбаністичні та гендерні дослідження /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 59, з них наукових статей (наукові публікації) - 40, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Розділ монографії
Chapter 11. Gender Strategies in Research on Family Marriage Practices: Assessment of Contemporary Youth / 2nd edition
Малес Людмила Володимирівна
2019
New Imaginaries: Youthful Reinvention of Ukraine's Cultural Paradigm
c.243-256
2
Наукова стаття
Дискурс декомунізації в столиці України
Малес Людмила Володимирівна
2018
Souchasna ukrajinistika.Problemy jazyka, literatury a kultury
т.8 c.269-274
3
Наукова стаття
Нерозділена відповідальність
Малес Людмила Володимирівна
2018
Гендерний журнал «Я». Спецвипуск «Гендер і діти».
в.44 c.2-5
4
Наукова стаття
Взаємні образи соціальних груп у текстах медіа в дослідженні ідентичності
Малес Людмила Володимирівна
Гніт Юлія Миколаївна
2017
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія»
5
Тези
Урбанонімічний текст міста
Малес Людмила Володимирівна
2017
Культура-текст-особистість: українські перспективи Зб.тез доповідей Всеукр.наук.теор.конф.
c.107-109
6
Наукова стаття
На шляху до гендерної рівності: досвід проведення гендерного аудиту на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Бабенко Світлана Сергіївна
Малес Людмила Володимирівна
Харченко Олена Ігорівна
Червінська Тетяна Григорівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(7) c.59-64
7
Наукова стаття
Дискурс декомунізації в Києві
Малес Людмила Володимирівна
2016
Соціологічні студії, науково-практичний журнал
в.2(9) c.16-21
8
Наукова стаття
Чому культурний шок – це не визнання ЛГБТ, а визнання культурної належності гетеросексуальності: досвід студентських есе 2010-х
Малес Людмила Володимирівна
Гніт Юлія Миколаївна
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.2(33) c.56-68
9
Матеріали конференції
Взаємні образи соціальних груп в текстах медіа в дослідженні ідентичності
Малес Людмила Володимирівна
Гніт Юлія Миколаївна
Фреїк Наталія Дмитрівна
2016
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія»
в.18 c.215-216
10
Навчальний посібник
Ідентичності в умовах полікультурного суспільства
Малес Людмила Володимирівна
2015
Перехрестя культур. Країни Чорноморського регіону та суспільно-політичні зміни в ХІХ−ХХ ст.: Навчальний посібник: EUROCLIO
c.22-32
11
Навчальний посібник
Міжкультурний шлюб у ХХ–ХХІ ст.
Малес Людмила Володимирівна
2015
Перехрестя культур. Країни Чорноморського регіону та суспільно-політичні зміни в ХІХ−ХХ ст.: Навчальний посібник: EUROCLIO
c.122-132
12
Наукова стаття
Декомунізація столиці: зміни урбанонімії (методи, перші результати)
Малес Людмила Володимирівна
2016
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
в.В.32 c.62-68
13
Наукова стаття
Конструирование национальной идентичности в медиа: украино-российские взаимные образы сейчас и 15 лет назад
Малес Людмила Володимирівна
Гніт Юлія Миколаївна
Фреїк Наталія Дмитрівна
2016
Wіadza Sadzenia. Identities, Media and Literature in Ukraine and about Ukraine: The Contemporary Situation and Historical Dimension
c.109-123
14
Наукова стаття
Шляхом до гендерної рівності в освіті (досвід проведення гендерного аудиту на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
Бабенко Світлана Сергіївна
Малес Людмила Володимирівна
Червінська Тетяна Григорівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1 (7) c.59-64
15
Наукова стаття
На пути к гендерному равенству в образовании (опыт проведения гендерного аудита на факультете социологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко)
Бабенко Світлана Сергіївна
Малес Людмила Володимирівна
Харченко Олена Ігорівна
Червінська Тетяна Григорівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
c.59-64
16
Наукова стаття
Романтичні й неотрадиціоналістські мотиви культури в реакції на урбанізаційні процеси в українському суспільстві
Малес Людмила Володимирівна
2014
Український соціологічний журнал
т.1 c.97-102
17
Наукова стаття
Експлуатація приватної сфери сім’ї за радянських часів та незалежності
Малес Людмила Володимирівна
2015
Наукові праці. Науково-методичний журнал. Серія Соціологія.
т.246 c.118-123
18
Наукова стаття
Символічні зміни в просторі міста в соціокультурних контекстах ХХ ст.
Малес Людмила Володимирівна
2014
Грані. Дніпропетровськ
т.9 c.117-122
19
Наукова стаття
Моральні паніки як маніпуляції зі зниклим та знищення розмаїття
Малес Людмила Володимирівна
2014
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр.
т.20 c.26-30
20
Наукова стаття
Соціально-політичні зміни ХХ століття на карті сучасної столиці
Малес Людмила Володимирівна
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.3 c.21-30
21
Наукова стаття
Гендерна та інтерсекційна дискримінація в материнстві
Малес Людмила Володимирівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.17-26
22
Розділ монографії
Chapter 11. Gender Strategies in Research on Family Marriage Practices: Assessment of Contemporary Youth
Малес Людмила Володимирівна
2015
New Imaginaries: Youthful Reinvention of Ukraine's Cultural Paradigm
c.243-256
23
Розділ монографії
«Крокодилячі сльози» або Модерна естрадно-пісенна ностальгія за селом
Малес Людмила Володимирівна
2015
Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej XX–XXI wieku
c.51-64
24
Матеріали конференції
Зміна символічного тексту міста у новоявлених контекстах
Малес Людмила Володимирівна
2014
Урбаністичні студії: сучасний стан і перспективи розвитку. Всеукраїнська науково-практична конференція
c.55-57
25
Матеріали конференції
Соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія і ситуації поліпарадигмальності соціологічного теоретизування
Малес Людмила Володимирівна
2012
Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. Проблеми розвитку соціологічної теорії: сучасна соціологічна теорія і пострадянські трансформації, 21-22 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
c.63-68
26
Матеріали конференції
Сім’я заради репродукції: експлуатація приватності за радянських часів та незалежності
Малес Людмила Володимирівна
2013
Гендерні революції. Міжнародна науково-практична конференції
c.17-26
27
Матеріали конференції
Постання та зміна цінності центральності у просторі великого міста
Малес Людмила Володимирівна
2013
28
Монографія
Традиції шлюбності в українському суспільстві: нині і сто років тому
Малес Людмила Володимирівна
2014
Slovo v kultuře a kultura ve slovĕ. Слово в культурі та культура в слові. ed. A.Arkhanhelska. Univerzita Palackeho v Olomouci. (колективна монографія)
c.55-70
29
Монографія
Exploitation of the Intimate Sphere in Socialist and Post-Socialist Ukraine
Малес Людмила Володимирівна
2014
Family and social change in Socialist and Post-Socialist societies: change and continuity in Eastern Europe and East Asia / ed. by Zsombor Rajkai. Brill. Leiden Boston ( колективна монографія)
c.83-121
30
Навчальний посібник
Сім’я як осередок міжкультурного діалогу
Малес Людмила Володимирівна
2013
Спільна історія. Діалог культур. (Навчальний посібник)
c.153-182
31
Наукова стаття
Соціокультурні контексти викладання соціології
Малес Людмила Володимирівна
2014
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
в.3 c.188-191
32
Наукова стаття
Соціальне сприйняття конструйоване іншими
Малес Людмила Володимирівна
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.21 c.13-20
33
Наукова стаття
Гендерні стратегії шлюбно-сімейної поведінки в практиці та оцінці української молоді
Малес Людмила Володимирівна
2014
Ucrainica VI: současna ukrajinistika. Problèmy jazyka, literatury a kultury. Sbornok vĕdeckých článků. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica
c.353-356
34
Наукова стаття
Гендерне структурування міського простору: виклики полікультурного суспільства
Малес Людмила Володимирівна
2012
Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ, серія «Соціологія»
c.286-293
35
Наукова стаття
Радянський тоталітарний канон у сприйнятті молодих
Малес Людмила Володимирівна
2012
Ucrainica VІ: současna ukrajinistika. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
c.353-356
36
Наукова стаття
Поділ простору і громади за віссю центр-периферія у великому місті
Малес Людмила Володимирівна
2012
Анатомія міста: Київ : урбаністичні студії : [зб. ст.]
c.108-115
37
Наукова стаття
Гендерний аналіз демографічної ситуації: можливості та нереалізованість
Малес Людмила Володимирівна
2012
Спецвипуск «Гендер і сім’я» ГІАЦ «Крона
т.2 c.4-8
38
Наукова стаття
Соціяльне сприйняття, як його конституюють Інші
Малес Людмила Володимирівна
2013
Критика
т.2 c.9-10
39
Розділ монографії
Социокультурный анализ процессов джентрификации: случай Киева
Малес Людмила Володимирівна
2012
Исторический город: традиции и креативность.( Коллективная монография)
c.371-386
40
Наукова стаття
Соціальне сприйняття, як його конструюють інші
Малес Людмила Володимирівна
2013
Критика
c.9.0000
41
Праці конференції
Соціокультурні контексти викладання соціологічного знання
Малес Людмила Володимирівна
2013
Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей (м. Харків, 17-19 жовтня 2013 р.)
c.169-170
42
Наукова стаття
Гендерне структурування міського простору: виклики полікультурного суспільства
Малес Людмила Володимирівна
2012
Вісник Донецького університету
c.286.0000
43
Наукова стаття
Радянський тоталітарний канон у сприйнятті молодихUcrainica VІ: asna ukrajinistika. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Малес Людмила Володимирівна
2012
UKRAINA: Між мовою і культурою. Krakow
c.341.0000
44
Наукова стаття
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ ЯК ПІЗНАВАЛЬНА СТРАТЕГІЯ В СИТУАЦІЇ ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНОСТІ СОЦІОЛОГІЧНОГО ТЕОРЕТИЗУВАННЯ
Малес Людмила Володимирівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.13.0000
45
Навчальний посібник
Соціологія міста
Малес Людмила Володимирівна
Соболевська Марина Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
2010
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-463
46
Наукова стаття
Політики пам’яті та полікультурність у соціокультурному аналізі українського суспільства
Малес Людмила Володимирівна
2009
Український соціум
в.3 (30) c.15-24
47
Наукова стаття
Центр та центральність у соціокультурному аналізі міста
Малес Людмила Володимирівна
2010
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
в.5 c.36-40
48
Наукова стаття
Від культурної заангажованості до рефлексії культурного в соціологічному аналізі
Малес Людмила Володимирівна
2010
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.10 c.16-22
49
Наукова стаття
Ґендерний дисплей у соціокультурному аналізі
Малес Людмила Володимирівна
2010
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр.
c.512-516
50
Тези
Центр великого міста у процесах джентрифікації - соціокультурні інтерпретації // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління
Малес Людмила Володимирівна
2010
Збірник наукових праць ДонДУУ:Вип. “Соціологія управління”. Серія “Спеціальні та галузеві соціології” Донецьк: ДонДУУ.
c.84.0000
51
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Гендер
Малес Людмила Володимирівна
2008
Соціологічна енциклопедія
52
Наукова стаття
Простір міста як арена розгортання стратегій структурування
Малес Людмила Володимирівна
2008
Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць Донецького державного університету управління
т.9 в.4 (94) c.276-284
53
Наукова стаття
Радянський канон як категорія соціокультурного аналізу та сприйняття
Малес Людмила Володимирівна
2008
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.25.0000
54
Наукова стаття
Місце приватності в українському суспільстві – буття поміж традиціями
Малес Людмила Володимирівна
2008
55
Наукова стаття
Звіт про роботу V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій”
Малес Людмила Володимирівна
2008
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
56
Наукова стаття
Гендерний аналіз соціально-демографічної ситуації столичного району
Малес Людмила Володимирівна
2007
57
Наукова стаття
Усна історія: засади інтерпретації
Малес Людмила Володимирівна
2007
58
Наукова стаття
Карта міста: символічний простір управління
Малес Людмила Володимирівна
2007
Критика
в.Рік XI, число 1–2 (111–112) c.17-19
59
Наукова стаття
Посмодерні межі та безмежність: соціокультурний аналіз
Малес Людмила Володимирівна
2007
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Правознавство
т.352 c.161.0000

Повернення до списку

Вгору