Автори, співробітники Університету

Малюга Леся Юріївна

Ідентифікатор автора: 36494
Кількість пошукових запитів автора: 1768

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: НДС Центр досліджень проблем прав людини / Трудового права та права соціального забезпечення /
Посада: старший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 81, з них наукових статей (наукові публікації) - 44, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 13

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Цілі Європейського Союзу у контексті реалізації соціальних прав
Малюга Леся Юріївна
2020
Правове забезпечення соціальної сфери: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 27 травня 2020 року) /за заг. ред. д.ю.н., проф. Г.І.Чанишевої. - Одеса: Фенікс, 2020. - 328 с.
c.181-184
2
Монографія
Теоретико-правові основи адаптації соціального законодавства України до законодавства Європейського Союзу
Малюга Леся Юріївна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-470
3
Наукова стаття
SOCIAL STANDARDS AND DECENTRALIZATION OF POWER: FINANCIAL-LEGAL AND ADMINISTRATIVE-LEGAL ASPECTS
Малюга Леся Юріївна
Орлюк Олена Павлівна
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2019
Financial and credit activity: problems of theory and practice.
т.3 в.30 c.472–481
4
Наукова стаття
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Малюга Леся Юріївна
2020
Держава та регіони. Серія: Право
т.1 c.8-13
5
Наукова стаття
Правові проблеми зарахування військовосліжбовцям час перебування у окремих видах відпусток до строку вислуги у військовому званні.
Малюга Леся Юріївна
2020
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.141-144
6
Праці конференції
Зміст конституційного права на соціальний захист: загальнотеоретична характеристика
Малюга Леся Юріївна
2019
Актуальні проблеми соціального права
в.9 c.103-106
7
Праці конференції
Формування стратегічних передумов здійснення адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС (1994-2004 рр.)
Малюга Леся Юріївна
2019
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 листопада 2019 року)
c.388-391
8
Тези
Компетенції Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом як суб’єкта контролю за відповідністю проектів нормативно-правових актів соціального законодавства України праву Європейського Союзу
Малюга Леся Юріївна
2019
Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції
т.18 c.363-366
9
Матеріали конференції
Методологические основы исследования социального законодательства Украины
Малюга Леся Юріївна
2019
Международные трудовые стандарты и национальное законодательство о труде и социальном обеспечении (к 100-летию МОТ).Cборник научных трудов Международной научно-практической конференции
т.5 c.200-203
10
Матеріали конференції
Інституційні засади адаптації соціального законодавства України до ACQUIS COMMUNAUTAIRE: сутність та інструменти реалізації.
Малюга Леся Юріївна
2018
Актуальні проблеми соціального права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини" (до 70-річчя з дня ухвалення)
т.8 c.201-204
11
Монографія
Natural person as the subject of fundamental rights
Бернгард Шлоер
Косілова Ольга Іванівна
Кравченко Катерина Вікторівна
Кравченко Михайло Георгійович
Малюга Леся Юріївна
Матат Андрій Володимирович
Мельник Роман Сергійович
Солодовнікова Христина Кшиштофівна
Чехович Тетяна Валеріївна
2019
Human rights as a base for the implementation of European legal values in Ukraine and the Republic of Poland in the context of civil society development : Collective monograph.
c.223-267
12
Наукова стаття
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE1
Малюга Леся Юріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2(107) c.55-59
13
Наукова стаття
Порівняльно-правовий аналіз соціального законодавства України та Естонської республіки
Малюга Леся Юріївна
2019
Приватне та публічне право
т.1 c.55-61
14
Наукова стаття
Соціальне законодавство Польщі: використання позитивного досвіду в Україні
Малюга Леся Юріївна
2019
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.1 c.164-169
15
Наукова стаття
Перспективи впровадження в Україні в умовах євроінтеграції латвійського досвіду реформування соціального законодавства
Малюга Леся Юріївна
2019
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.1 c.42-51
16
Наукова стаття
Соціальне забезпечення населення у Франції: зміст та шляхи вдосконалення соціального законодавства України
Малюга Леся Юріївна
2019
Прикарпатський юридичний вісник
в.1(26) c.100-108
17
Наукова стаття
Національні особливості соціального законодавства Федеративної республіки Німеччина: досвід для України
Малюга Леся Юріївна
2019
Право України
т.6 c.184-197
18
Наукова стаття
Швейцарія як соціальна держава: використання позитивного досвіду в Україні
Малюга Леся Юріївна
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
в.38 c.109-114
19
Наукова стаття
Право людини на соціальне забезпечення у контексті правовідносин з соціального захисту громадян, постраждалих від Чорнобильської катастрофи
Малюга Леся Юріївна
2019
Eurasian Academic Research Journal
в.2 (32) c.70-76
20
Наукова стаття
Контроль за відповідністю проектів нормативно-правових актів соціального законодавства України праву Європейського Союзу
Малюга Леся Юріївна
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.8 c.51-57
21
Наукова стаття
Здоров’я людини як найвища соціальна цінність
Малюга Леся Юріївна
Орлюк Олена Павлівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Світ медицини та біології
в.3 (69) c.133-136
22
Наукова стаття
Адаптація соціального законодавства України до законодавства ЄС: сучасний стан та тенденції розвитку
Малюга Леся Юріївна
2019
Юридичний бюлетень
т.9 c.120-129
23
Наукова стаття
Directions for emulating the experience of eu member states in the optimization of domestic social legislation
Малюга Леся Юріївна
2019
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.5 c.187-196
24
Наукова стаття
Особливості звуження змісту й обсягу існуючих прав і свобод людини і громадянина у праві соціального захист україни: порівняльний аспект
Малюга Леся Юріївна
2019
Науковий вісник публічного та приватного права
т.2 c.87-94
25
Наукова стаття
Соціальні стандарти і децентралізація влади: фінансово-правові та адміністративно-правові аспекти.
Малюга Леся Юріївна
Орлюк Олена Павлівна
2019
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.3 c.463-471
26
Наукова стаття
Соціальне забезпечення населення в Франції: зміст та шляхи удосконалення соціального законодавства України.
Малюга Леся Юріївна
2019
Прикарпатський юридичний вісник
т.1 c.55-61
27
Наукова стаття
Європейські соціальні стандарти у контексті права на соціальний захист в Україні.
Малюга Леся Юріївна
2019
Альманах міжнародного права
т.22 c.109-114
28
Наукова стаття
Реалізація принципу наукової обґрунтованості формування соціальних стандартів в контексті права на соціальний захист в Україні
Малюга Леся Юріївна
2019
Юридичний бюлетень
т.10
29
Розділ монографії
ADAPTATION OF THE SOCIAL LEGISLATION OF UKRAINE TO THE EU LEGISLATION: THE ISSUE OF REGULATORY AND ORGANIZATIONAL SUPPORT.
Малюга Леся Юріївна
2019
Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”
т.1 c.202-218
30
Розділ монографії
The concept and status of a natural person according to life phases Natural person
Малюга Леся Юріївна
Солодовнікова Христина Кшиштофівна
2019
Human rights as a base for the implementation of European legal values in Ukraine and the Republic of Poland in the context of civil society development : Collective monograph.
c.235-237
31
Розділ монографії
Minors and their ability to exercise of fundamental rights
Кравченко Катерина Вікторівна
Малюга Леся Юріївна
Солодовнікова Христина Кшиштофівна
2019
Human rights as a base for the implementation of European legal values in Ukraine and the Republic of Poland in the context of civil society development : Collective monograph.
c.240-244
32
Розділ монографії
Other restrictions on the exercise of fundamental rights
Бернгард Шлоер
Малюга Леся Юріївна
Солодовнікова Христина Кшиштофівна
2019
Human rights as a base for the implementation of European legal values in Ukraine and the Republic of Poland in the context of civil society development : Collective monograph.
c.244-245
33
Тези
Наукова інтерпретація соціального законодавства (у контексті права людини на соціальне забезпечення)
Малюга Леся Юріївна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.157-161
34
Тези
Конституційне право на соціальний захист в Україні у контексті розбудови громадянського суспільства
Малюга Леся Юріївна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.135-138
35
Матеріали конференції
Європейські соціальні стандарти як основа формування соціальної політики України
Малюга Леся Юріївна
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.131-133
36
Матеріали конференції
Європейські стандарти якості життя як основа для формування соціальної політики України
Малюга Леся Юріївна
2018
Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.54-57
37
Матеріали конференції
До питання про природу європейських соціальних стандартів
Малюга Леся Юріївна
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.117-121
38
Монографія
Європейські соціальні стандарти у сфері соціальної безпеки та збереження трудового потенціалу
Малюга Леся Юріївна
2018
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України : монографія
c.80-97
39
Наукова стаття
До питання відповідності соціального законодавства України праву Європейського Союзу
Малюга Леся Юріївна
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.1 c.98-105
40
Наукова стаття
Європейські соціальні стандарти: сучасний стан та шляхи імплементації у соціальне законодавство України
Малюга Леся Юріївна
2018
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.48 c.70-76
41
Наукова стаття
До питання про вплив європейських соціальних стандартів на збереження трудового потенціалу в Україні
Малюга Леся Юріївна
2018
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.3 c.85-90
42
Наукова стаття
Форми адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС
Малюга Леся Юріївна
2018
Соціальне право
т.1 c.123-131
43
Наукова стаття
Поняття та сутність адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС
Малюга Леся Юріївна
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.5 c.35-41
44
Наукова стаття
Юридична природа соціального законодавства України
Малюга Леся Юріївна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 в.4 c.96-98
45
Наукова стаття
Методи дослідження соціального законодавства України: теоретико-правовий аналіз
Малюга Леся Юріївна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.52 c.142-146
46
Наукова стаття
Генеза і розвиток соціального законодавства України
Малюга Леся Юріївна
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.7 c.18-27
47
Наукова стаття
Специфіка адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС: концептуально-правові основи
Малюга Леся Юріївна
2018
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.57 c.83-90
48
Тези
The Concept of Ukrainian Social Legislation: Theoretically Scientific Facet of the Definition
Малюга Леся Юріївна
2018
Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика
c.454-457
49
Тези
Адаптація соціального законодавства України до законодавства ЄС: правові форми та етапи
Малюга Леся Юріївна
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.). – Київ : ФОП Маслаков, 2018.
c.133-136
50
Матеріали конференції
Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС
Губанов Олег Олександрович
Кравченко Михайло Георгійович
Малюга Леся Юріївна
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
Орлеан Андрій Михайлович
Проневич Олексій Станіславович
2017
Науково-практичний круглий стіл “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС” Київського національного унніверситету імені Тараса Шевченка
c.1-104
51
Матеріали конференції
Реформування системи соціальних пільг в Україні відповідно до європейських стандартів
Малюга Леся Юріївна
2017
Науково-практичний круглий стіл “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС” Київського національного унніверситету імені Тараса Шевченка
c.48-50
52
Наукова стаття
Теоретико-правові питання соціального захисту багатодітних сімей в Україні в контексті євроінтеграційного спрямування
Малюга Леся Юріївна
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.1 c.89-95
53
Наукова стаття
Адаптація національного законодавства у соціальній сфері до європейських стандартів як складова модернізації системи соціального захисту України
Малюга Леся Юріївна
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.3 c.103-109
54
Наукова стаття
Юридична природа призначення та обрання на посаду як підстави виникнення трудових правовідносин
Малюга Леся Юріївна
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.4 c.105-111
55
Наукова стаття
Проблеми адаптації законодавства України у сфері соціального захисту до законодавства Єропейського Союзу
Малюга Леся Юріївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 в.2 c.128-131
56
Наукова стаття
Система соціальних пільг: європейський досвід та українські реалії
Малюга Леся Юріївна
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.6 c.50-55
57
Наукова стаття
Актуальні проблеми пенсійного забезпечення громадян в Україні
Малюга Леся Юріївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.275-281
58
Наукова стаття
Адаптація національного законодавства у сфері соціального захисту до законодавства ЄС як соціально-правове явище
Малюга Леся Юріївна
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника
c.88-92
59
Наукова стаття
Вплив євроінтеграційних процесів на законодавство України у сфері соціального захисту
Малюга Леся Юріївна
2017
Соціальне право
c.144-151
60
Наукова стаття
Legal regulation of social benefits in Ukraine and selected EU countries
Малюга Леся Юріївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 в.4 c.109-112
61
Тези
Проблеми адаптації європейського законодавства у сфері управління охороною праці до законодавства України
Малюга Леся Юріївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.129-132
62
Матеріали конференції
Недоліки та перспективи вдосконалення соціального законодавства в частині надання пільг та компенсацій в Україні
Малюга Леся Юріївна
2016
Збірник наукових праць: Право і держава: проблеми розвитку у ХХІ ст.
c.82-85
63
Матеріали конференції
Правове регулювання надання державної соціальної допомоги дітям-інвалідам в Україні
Малюга Леся Юріївна
2016
Закарпатські правові читання
т.1 c.477-480
64
Матеріали конференції
Пріоритетні напрями вдосконалення законодавства про соціальний захист інвалідів та громадян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС
Малюга Леся Юріївна
2015
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
c.319-322
65
Матеріали конференції
30 роковини Чорнобильської катастрофи: підсумки та перспективи розвитку законодавства про соціальний захист постраждалих громадян
Малюга Леся Юріївна
2016
Міжнародна науково-практична міждисциплінарна конференція "Чорнобильська трагедія: Осмислення. 30 років потому"
c.39-43
66
Матеріали конференції
Правові аспекти міжнародної співпраці України у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Малюга Леся Юріївна
2016
Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 20-21 трав. 2016 р.)
67
Навчальний посібник
Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС в Україні
Малюга Леся Юріївна
2016
Алерта
c.1-324
68
Наукова стаття
Деякі аспекти вдосконалення діяльності органів, що здійснюють медико-соціальну експертизу в Україні
Малюга Леся Юріївна
2015
Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства : матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2015 р.)
т.1 c.126-129
69
Наукова стаття
Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы как составляющая евроинтергационного процесса Украины
Малюга Леся Юріївна
2016
Legea si Viata
c.85-89
70
Наукова стаття
Юридична природа пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Малюга Леся Юріївна
2016
Держава та регіони. Серія: Право
в.3 (53) c.28-33
71
Тези
Прогалини національного законодавства у сфері забезпечення прав інвалідів
Малюга Леся Юріївна
2015
Права людини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: наукова конференція
т.1 c.20-22
72
Тези
Правові проблеми реалізації пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС
Малюга Леся Юріївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.187-189
73
Тези
Правові засади адаптації законодавства України з охорони праці до міжнародних стандартів
Малюга Леся Юріївна
2016
Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару (м. Київ, 29 квітня 2016 р.)
в.2 c.44-49
74
Тези
Реформування законодавства у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в контексті європейської інтеграції
Малюга Леся Юріївна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.141-147
75
Тези
Прогалини національного законодавства у сфері забезпечення прав інвалідів
Малюга Леся Юріївна
2016
Актуальні питання регулювання відносин у сфері соціального забезпечення : збірник тез доповідей круглого столу
c.55-59
76
Наукова стаття
Проблеми реалізації прав інвалідів у сучасній Україні
Малюга Леся Юріївна
2015
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.5 c.58-63
77
Наукова стаття
Теоретико-правові проблеми визначення поняття «інвалід» та його співвідношення з суміжними поняттями
Малюга Леся Юріївна
2015
Юридичні факти в системі правового регулювання: міжнародна конференція
т.1 c.23-25
78
Наукова стаття
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ ТА ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Малюга Леся Юріївна
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.217-221
79
Тези
Юридичні гарантії інвалідів під час прийняття на роботу
Малюга Леся Юріївна
2015
Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.30-31
80
Монографія
Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Малюга Леся Юріївна
2013
81
Тези
Проблеми правового регулювання забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Малюга Леся Юріївна
2011
Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: матеріали Міжнар. наук.-практ.конф., присвяч. 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи; 18 трав. 2011 р. - 446 с.
c.214-219

Повернення до списку

Вгору