Автори, співробітники Університету

Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна

Ідентифікатор автора: 36509
Кількість пошукових запитів автора: 467

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Посада: Асистент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Авансування витрат виконавчого провадження: необхідна передумова чи перешкода для звернення стягнення на майно боржника
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2018
Науковий журнал "Молодий вчений"
т.12 c.503-508
2
Наукова стаття
Тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України: плюси та мінуси нової процедури
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.10 c.43-51
3
Наукова стаття
Науково-теоретичне розуміння сутності «звернення стягнення на майно боржника» як провадження виконавчого процесу
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2018
Порівняльно-аналітичне право
т.6 c.118-121
4
Тези
Часові рамки встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2019
Право як ефективний суспільний регулятор
c.118-121
5
Наукова стаття
Охорона та захист прав на сучасному етапі розвитку інноваційних технологій: виклики та нові можливості
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2017
Цивілістична процесуальна думка
т.3 c.44-50
6
Наукова стаття
Нові правила оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців під час звернення стягнення на майно боржника: переваги та недоліки
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2018
Часопис Київського університету права
т.2 c.160-165
7
Наукова стаття
Актуальні питання виявлення та арешту коштів на рахунках боржника у банках як складових процедури звернення стягнення на них
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2018
Цивілістична процесуальна думка
т.1 c.49-54
8
Тези
Взаємодія виконавців із банками при зверненні стягнення на грошові кошти: питання ефективності та вдосконалення
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2018
Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, 30 березня 2018 року) / ред. кол. : Шкляр С.В., Фурса С.Я., Снідевич О.С. – К.: Видавництво «Юстон», 2018.
c.57-60
9
Наукова стаття
Проблемні аспекти вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду боржника за межі України
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2016
Цивілістична процесуальна думка
т.4 c.24-29
10
Наукова стаття
Актуальні проблеми запровадження та скасування тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2016
Цивілістична процесуальна думка
т.5 c.35-39
11
Наукова стаття
Проблемні аспекти укладення мирової угоди при примусовому виконанні виконавчого напису нотаріуса
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2016
Правова наукова школа Фурси С.Я. / упоряд. к.ю.н. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М. - К.: Алерта, 2016
c.372-377
12
Тези
До питання відповідальності адвоката за несплату щорічних внесків
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2017
Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 10 листопада 2017 р.). – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017
c.537-540
13
Наукова стаття
Порядок признания и обращения к исполнению решений иностранных судов в Украине
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2016
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 5 (2) Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс
c.307-316
14
Наукова стаття
Проблеми укладення мирової угоди між суб’єктами господарювання
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2015
Цивілістична процесуальна думка
в.1 c.72-76
15
Наукова стаття
Зупинення провадження у справі у зв’язку з неможливістю її розгляду до вирішення іншої справи: об’єктивна необхідність чи свідоме затягування процесу?
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2016
SCIENCIA VINCEMUS! Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
c.290-292
16
Підручник
Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. д.ю.н., проф. заслуженого юриста України С.Я. Фурси та к.ю.н, доцента Бакаянової Н.М. – 2-ге вид. доповн. і перероб.
Бондар Ірина Вадимівна
Дерій Олена Олександрівна
Кухнюк Дмитро Володимирович
Кучер Тетяна Миколаївна
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
Фурса Світлана Ярославівна
2016
Алерта
c.1-864
17
Наукова стаття
Адвокат-специалист в области права как субъект предоставления правовой помощи
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2015
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 4 «Адвокатура»
т.1 c.68-77
18
Наукова стаття
Оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2013
Судова апеляція
т.3 c.117-125
19
Наукова стаття
Судебные дела об обжаловании нотариальных действий или отказа в совершении и их влияние на усовершенствование теории, нотариальной практики и законодательства о нотариате
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2013
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 2 «Нотариальный процесс» Под ред. д.ю.н., профессора С.Я. Фурсы. – К.: ЦУЛ. 2013.
c.457-466
20
Тези
Деякі питання, що потребують узгодження у виконавчому процесі
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2013
Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія
c.277-279
21
Наукова стаття
Проблемні аспекти оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні (на матеріалах судової практики)
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2012
Часопис Київського університету права
т.4 c.239-243
22
Наукова стаття
Щодо віднесення виконання ухвал суду про забезпечення позову шляхом накладення арешту на нерухоме майно до компетенції нотаріусів
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2012
Вісник Вищої Ради юстиції
т.4 c.22-30
23
Наукова стаття
Нові підходи до класифікації ухвал в цивільному процесі
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.90 c.78-82
24
Наукова стаття
Об’єднання та роз’єднання позовних вимог та їх процесуальне оформлення у цивільному судочинстві
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2012
Цивілістична процесуальна думка
c.502-511
25
Тези
Актуальные проблемы обеспечения иска: теория и практика
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2012
Цивилистический процесс: основные проблемы и тенденции развития / Под ред. А.И. Зайцева – Саратов: Издательский Центр «Наука», 2012.
c.196-201
26
Наукова стаття
Законність і обґрунтованість нотаріальних актів
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
Фурса Світлана Ярославівна
2011
Вісник Вищої Ради юстиції
т.1 c.174-185
27
Наукова стаття
Процесуальна форма вирішення питання щодо забезпечення доказів
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.88 c.74-77
28
Наукова стаття
Визнання мирової угоди на стадії виконання рішення суду у цивільних справах
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2011
Відданість правовій науці / упоряд. Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В. - К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011.
c.237-248
29
Наукова стаття
Об’єднання та роз’єднання позовних вимог у цивільному процесі: проблемні питання теорії та практики
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2011
Юриспруденція: теорія і практика
т.6 c.37-43
30
Тези
Проблемні питання оскарження ухвал у цивільному процесі
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2011
Матеріали Всеукраїнських науково-практичних читань «Проблеми сучасної правової системи України». – Львів. – 25-26 лютого 2011 р.
т.2 c.25-27
31
Тези
Законодавча регламентація вимог щодо законності та обґрунтованості судових актів
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2011
Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
c.106
32
Наукова стаття
Ухвали суду: деякі теоретичні та практичні аспекти
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2010
Юриспруденція: теорія і практика
т.7 c.2-7
33
Наукова стаття
Окремі ухвали суду: проблемні питання
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2010
Нотаріат. Адвокатура. Суд.
т.6 c.10-11
34
Наукова стаття
Ухвали суду про визнання умов мирової угоди при розгляді цивільних справ: актуальні проблеми
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2010
Порівняльно-правові дослідження
т.2 c.101-111
35
Тези
Окремі ухвали суду: проблемні питання
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2010
Друга міжнародна науково-практична конференція «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність» присвячена світлій пам’яті вчених-процесуалістів Київської школи. – Київ, 2010
c.375-377

Повернення до списку

Вгору