Автори, співробітники Університету

Мандрик Сергій Ярославович

Ідентифікатор автора: 36538
Author Identifier Number Scopus: 39561249600 →
Кількість пошукових запитів автора: 544

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра біохімії
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Праці конференції
The mitochondria-mediated instrinic pathway in radiation-induced apoptosis
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2017
Lviv-Lublin conference of experimental and clinical biochemistry
c.62
2
Матеріали конференції
Влияние ионизирующей радиации на индукцию и реализацию программированной клеточной гибели
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
Ракша Наталія Григорівна
2014
Биологические эффекты малых доз ионизирующей радиации и радиоактивное загрязнение среды
c.11-14
3
Практикум
Методичні рекомендації до спецкурсу "Діагностика окремих інфекційних захворювань людини за допомогою методу твердофазного імуноферментного аналізу"
Мандрик Сергій Ярославович
2014
[Електронний ресурс] Режим доступу www.biology.univ.kiev.ua
c.1-77
4
Практикум
Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з спецкурсу «Біохімічна адаптація»
Мандрик Сергій Ярославович
2014
[Електронний ресурс] Режим доступу www.biology.univ.kiev.ua
c.1-27
5
Практикум
Mетодичні рекомендації до проведення імуноблот-аналізу
Мандрик Сергій Ярославович
2014
[Електронний ресурс] Режим доступу www.biology.univ.kiev.ua
c.1-39
6
Практикум
Лабораторні роботи з біотехнології
Мандрик Сергій Ярославович
2014
[Електронний ресурс] Режим доступу www.biology.univ.kiev.ua
c.1-41
7
Тези
The study of poly(ADP-ribose)polymerase(PARP) function as a molecular regulator during radiation – induced apoptosis IX Jakub K.Parnas Conference “Proteins from Birth to Death”, Sept 29-Oct 2, 2013, IIAS Jerusalem
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
2013
Невідоме
т.1 c.55
8
Тези
Модифицирующее влияние препарата рибоксина на редокс-чувствительные звенья радиационно-индуцированного апоптоза //Российск. науч. конф. "Острые проблемы разработки противолучевых средств, консерватизм или модернизация" Москва, 13-14 ноябр. 2012
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Лугова Світлана Леонідівна
Мандрик Сергій Ярославович
Ракша Наталія Григорівна
2012
Тези доповідей
c.35
9
Наукова стаття
Effect of maleimide derivative on oxidative stress and glytathione antioxidant system in 1,2-dimethylhydrazine induced colon carcinogenesis in rat
Мандрик Сергій Ярославович
Островська Галина Віталіївна
2010
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
т.23 c.191
10
Тези
Дослідження молекулярних механізмів внутрішньоклітинної передачі сигналу за умов злоякісного росту та променевої терапії
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
Преображенська Тамара Дмитрівна
Раєцька Яна Борисівна
2010
Тези доповідей
c.119
11
Наукова стаття
Активність тирозинової протеїнкінази за умов радіаційного впливу при пухлинному процесі
Мандрик Сергій Ярославович
Моргаєнко Олексій Олександрович
Остапченко Людмила Іванівна
Раєцька Яна Борисівна
Торгало Єлизавета Олександрівна
2009
Медична хімія
c.116.0000
12
Наукова стаття
Активність NO-синтази та вміст апоптичних білків в епітеліоцитах слизової оболонки товстої кишки щурів у динаміці розвитку коліт асоційованого канцерогенезу
Кравченко Ольга Олександрівна
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
2009
Медична хімія
т.11 в.3 c.120-123
13
Наукова стаття
Експресія білків теплового шоку hsp70 і hsp90 у парієтальних клітинах щурів за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту
Гайда Людмила Миколаївна
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.49 c.56-58
14
Наукова стаття
Експресія білків теплового шоку в слизовій оболонці шлунка щурів за умов розвитку експериментальної стресової виразки
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
2008
Фізика живого
т.16 c.130-133
15
Наукова стаття
Динаміка вмісту білків теплового шоку в лізаті клітин слизової оболонки шлунка щурів під час розвитку експериментального хронічного атрофічного гастриту
Гайда Людмила Миколаївна
Мандрик Сергій Ярославович
2008
16
Наукова стаття
Молекулярні механізми участі білків теплового шоку в захисті слизової оболонки шлунково-кишкового тракту
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
2008
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.84 c.26-46
17
Тези
Hsp90 and Hsp70 expression levels in gastric mucosal parietal cells upon athrophic gastritis development in rats
Гайда Людмила Миколаївна
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
2008
Міжнародний симпозіум з клітинно-тканинного ураження та цитопротекції/органопротекції
c.22
18
Наукова стаття
Вплив саліцилати та деоксихолату натрію на рівні експресії білків теплового шоку Hsp70 І Hsp90 у культурі клітин раку шлунку людини.
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
2007
Ученые записи Таврического національного университета им. В.И. Вернадського. Научный журнал Серия «Биология, химия»
т.20 c.157-162
19
Наукова стаття
Експресія білків теплового шоку hsp70 і hsp90 у паріетальних клітинах щурів за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.50 c.56-58
20
Тези
Експресія білків теплового шоку в клітинах слизової оболонки шлунка за умов експериментального хронічного гастриту
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
2007
Біологічні дослідження молодих вчених в Україні
c.4
21
Тези
Експресія білків теплового шоку в клітинах слизової оболонки шлунка за умов експериментального хронічного гастриту
Мандрик Сергій Ярославович
Остапченко Людмила Іванівна
2007
Тези доповідей
c.4

Повернення до списку

Вгору