Автори, співробітники Університету

Мариненко Ірина Олегівна

Ідентифікатор автора: 36565
Кількість пошукових запитів автора: 645
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Мови та стилістики
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: граматика української мови; мовні особливості журналістських текстів; мова як засіб створення комічного

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Орфографічні й лексико-семантичні анормативи в публіцистичних текстах культурно-мовної тематики
Мариненко Ірина Олегівна
2019
Наукові записки Інституту журналістики
т.1 c.57-67
2
Навчальний посібник
Лексикологія української мови: практикум
Мариненко Ірина Олегівна
2017
К.:ВПЦ "Київський університет"
3
Наукова стаття
Шляхи реалізації пуристичних тенденцій у сучасній українській мові
Мариненко Ірина Олегівна
2018
Стиль і текст : науковий збірник
в.2 (18) c.41-55
4
Наукова стаття
Типологія мовних помилок в українському сегменті соцільних мереж (на прикладі твіттера)
Мариненко Ірина Олегівна
2017
Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов - діалог культур. Україна і світ. Матеріали VІ Міжнародної наукової Інтернет-конференції з україністики / Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier
c.87-101
5
Наукова стаття
Мовний портрет одесита крізь призму анекдоту
Мариненко Ірина Олегівна
2018
Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика
в.4 c.93-100
6
Матеріали конференції
Англомовні запозичення з формантом -інг у сучасній українській мові: тематичне багатство й проблеми засвоєння
Мариненко Ірина Олегівна
2016
Морально-етичний дискурс сучасних ЗМІ в координатах викликів доби
c.76-78
7
Наукова стаття
Anecdote as an Insult
Мариненко Ірина Олегівна
2015
Professionalism in Journalism in the Era of New Media
c.275-283
8
Наукова стаття
Граматичні анормативи в текстах сучасної політичної реклами
Мариненко Ірина Олегівна
2013
Стиль і текст : науковий збірник
т.14 c.81-92
9
Наукова стаття
Способи передачі образи в анекдотах (На матеріалі українських Інтернет-сайтів)
Мариненко Ірина Олегівна
2014
Мова: класичне - модерне -постмодерне
т.1 c.194-201
10
Наукова стаття
Мовностилістичні засоби творення комічного в гуморі Євромайдану
Мариненко Ірина Олегівна
2014
Стиль і текст : науковий збірник
т.15 c.88-98
11
Наукова стаття
Мовні витоки комічного в текстах малих форм (На матеріалі газети «Сільські вісті»)
Мариненко Ірина Олегівна
2015
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.138 c.499-504
12
Наукова стаття
Газетний гумор як джерело радості (на прикладі текстів газети "Сільські вісті")
Мариненко Ірина Олегівна
2015
Radośc : Aspecty językowo-kulturowe
c.129-142
13
Наукова стаття
Anecdote as an Insult
Мариненко Ірина Олегівна
2014
Nowe Media : dylematy zagrożenia szanse
c.241-254
14
Наукова стаття
Мовні засоби творення парадоксального гумору в анекдоті
Мариненко Ірина Олегівна
2014
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.128 c.214-219
15
Практикум
Лексикологія української мови
Мариненко Ірина Олегівна
2014
К.: Видавець Лисенко В. Ф. (навчальний посібник)
c.1-148
16
Праці конференції
Лексико-стилистическая основа парадоксального юмора в анекдотах (на материале газеты «Сегодня»)
Мариненко Ірина Олегівна
2014
Стилистика сегодня и завтра
c.210-213
17
Наукова стаття
Шляхи творення прислівникових неологізмів у сучасних ЗМІ (за матеріалами часопису «Український тиждень») // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка
Мариненко Ірина Олегівна
2011
Невідоме
т.95 c.0.0000
18
Наукова стаття
Типологія граматичних помилок на сторінках часопису «Український тиждень» // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка
Мариненко Ірина Олегівна
2011
Невідоме
т.100 c.15.0000
19
Наукова стаття
Прислівники в пресових заголовках: семантика і структура // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки
Мариненко Ірина Олегівна
2011
Невідоме
т.28 c.15.0000
20
Наукова стаття
Види граматичних і пунктуаційних помилок на сторінках журналу «Український тиждень»
Мариненко Ірина Олегівна
2011
Стиль і текст : науковий збірник
т.12 c.104.0000
21
Наукова стаття
Типи граматичних і пунктуаційних помилок на сторінках журналу «Країна» // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка
Мариненко Ірина Олегівна
2012
22
Наукова стаття
Шляхи творення прислівникових неологізмів у сучасних сучасних ЗМІ (за матеріалами часопису «Український тиждень») // Наукові записки Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка
Мариненко Ірина Олегівна
2011
23
Наукова стаття
Деякі аспекти адвербіалізації іменників у сучасній українській
Мариненко Ірина Олегівна
2008
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ LINGUPAX
т.16 c.72.0000
24
Наукова стаття
Порівняльний аналіз адвербіативів у формі орудного безприйменникового в українській і російській мовах
Мариненко Ірина Олегівна
2008
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
c.116.0000
25
Наукова стаття
Адвербіалізація іменників як засіб збагачення української лексики // Мова, суспільство, журналістика: За матеріалами ХІV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови
Мариненко Ірина Олегівна
2009
26
Наукова стаття
Деякі аспекти адвербіалізації іменників у сучасній українській мові// Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного університету. - Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія.
Мариненко Ірина Олегівна
2008
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ LINGUPAX
т.16 c.1.0000
27
Наукова стаття
Порівняльний аналіз адвербіативів у формі орудного безприйменникового в українській і російській мовах // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство)
Мариненко Ірина Олегівна
2008

Повернення до списку

Вгору