Автори, співробітники Університету

Маріуц Ілона Олександрівна
Mariuts Ilona

Ідентифікатор автора: 36581
Кількість пошукових запитів автора: 558

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Педагогіки
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Наукові інтереси: тенденції розвитку університетської освіти в Україні та зарубіжжі; порівняльна педагогіка; освітня політика; управління освітою

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 60, з них наукових статей (наукові публікації) - 36, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Педагогіка в сучасному дослідницькому університеті: теорія і практика європейського досвіду
Маріуц Ілона Олександрівна
2020
Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність
c.22-29
2
Монографія
Professional and pedagogical training of educational specialists in classical university of Ukraine
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
Жиленко Микола Володимирович
Кошечко Наталія Василівна
Кузьменко Надія Михайлівна
Левицька Людмила Анатоліївна
Маріуц Ілона Олександрівна
Марушкевич Алла Адамівна
Плахотнік Ольга Василівна
Поляк Ольга Вікторівна
Спіцин Євгеній Сергійович
Бут Яна Віталіївна
2019
LAP LAMBERT Academic Publishing
c.1-147
3
Наукова стаття
EDUCATIONAL SPHERE SPECIALISTS PREPARATION ON THE EXAMPLE OF MULTIDIMENSIONAL EDUCATIONAL AND ENLIGHTENMENT ACTIVITIES OF SIDOR VOROBKEVICH
Маріуц Ілона Олександрівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.1 c.32-38
4
Наукова стаття
Quality assurance of university education in EU countries: Romanian and Polish experience
Маріуц Ілона Олександрівна
Деркач Олександр Анатолійович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.2 c.34-37
5
Наукова стаття
Professional pedagogical training of a highere ducation institution lecturer in scientific substantiation of the Ukrainian scholars
Маріуц Ілона Олександрівна
Марушкевич Алла Адамівна
2019
Revista de Pedagogie
в.2 c.1-7
6
Тези
Освітнє середовище університету в умовах глокалізації
Маріуц Ілона Олександрівна
2019
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.21 c.133-136
7
Тези
Становлення дослідницьких університетів у США та Західній Європі
Маріуц Ілона Олександрівна
2019
Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції Української асоціації дослідників освіти, 15 червня 2018 року
т.3 c.120-123
8
Матеріали конференції
Підготовка фахівців освітньої сфери на прикладі багатогранної просвітницької діяльності Сидора Воробкевича в умовах мультикультуралізму
Маріуц Ілона Олександрівна
2018
Практична підготовка фахівців освітньої сфери у науково-педагогічній спадщині учених-педагогів: Науковий "круглий" стіл
c.83-94
9
Наукова стаття
Університети світового класу в американському та національному контексті
Маріуц Ілона Олександрівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.1 c.39-43
10
Тези
Розвиток особистості у контексті громадянської освіти ЄС та США
Маріуц Ілона Олександрівна
2018
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.20 c.175-178
11
Тези
Якість освіти у Румунії: сертифікація вчителів
Маріуц Ілона Олександрівна
2018
Розвиток професійної майстерності педагога: Міжнародна науково-практична конференція
c.195-197
12
Тези
Освітня політика США у 21 столітті
Маріуц Ілона Олександрівна
2018
Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.21-24
13
Тези
Експертиза шкільного підручника з іноземної мови: міжнародний досвід
Маріуц Ілона Олександрівна
2018
Проблеми сучасного підручника
c.56-58
14
Матеріали конференції
Автономія школи як вияв гуманізації освіти: досвід європейських країн
Маріуц Ілона Олександрівна
2016
Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування: Міжнародний дискусійний форум
c.192-197
15
Наукова стаття
The prospects of university education development in Ukraine using Romanian experience
Маріуц Ілона Олександрівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.1 c.45-48
16
Наукова стаття
Автономія європейських шкіл у контексті гуманізації освіти
Маріуц Ілона Олександрівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.2 c.50-54
17
Наукова стаття
European and global integration in the area of education – a way to increase the quality of education
Маріуц Ілона Олександрівна
2017
National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine
c.65-67
18
Наукова стаття
Експертиза шкільного підручника з іноземної мови: підхід вітчизняниx та зарубіжниx вчених
Маріуц Ілона Олександрівна
2017
Проблеми сучасного підручника
в.18 c.79-88
19
Наукова стаття
Підтримка розвитку ключових компетентностей в країнах Європейського Союзу
Маріуц Ілона Олександрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.6 c.45-48
20
Наукова стаття
Поступ порівняльної освіти в США
Маріуц Ілона Олександрівна
2017
Педагогіка і психологія
в.3 c.20-23
21
Наукова стаття
Європейська і світова інтеграція в галузі освіти – шлях до підвищення якості освіти
Маріуц Ілона Олександрівна
2016
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
c.164-172
22
Наукова стаття
Гуманизация образования Франции в эпоху Возрождения и Реформации
Маріуц Ілона Олександрівна
2016
Качество жизни человека в нестабильном мире: Международный социальный конгресс
т.15 c.902-918
23
Наукова стаття
Про навчання англійської мови в країнах ЄС
Маріуц Ілона Олександрівна
2016
Український педагогічний журнал
в.1 c.6-15
24
Наукова стаття
Підтримка розвитку ключових компетентностей у країнах Європейського Союзу
Маріуц Ілона Олександрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.2 c.52-55
25
Наукова стаття
Порівняльна освіта в умовах глобалізації: здобутки і перспективи
Маріуц Ілона Олександрівна
2017
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України)
c.77-83
26
Наукова стаття
Втілення принципу гуманізації освіти: досвід Іспанії
Маріуц Ілона Олександрівна
2017
Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри
c.268-277
27
Наукова стаття
Гуманізація освітнього простору: європейський контекст України
Маріуц Ілона Олександрівна
2017
Збірник наукових праць Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
c.128-129
28
Наукова стаття
Втілення принципу гуманізації освіти
Маріуц Ілона Олександрівна
2017
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України
c.34-35
29
Тези
Humanization of education under contemporary conditions of globalization
Маріуц Ілона Олександрівна
2017
Comparative and International Education - 2017: Education Transformations in the Context of European Integration And Globalisation: international conference
т.1 c.200-202
30
Тези
Гуманізація та гуманітаризація європейської освіти
Маріуц Ілона Олександрівна
2016
Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі: Науково-практичний семінару
c.125-130
31
Тези
Гуманізація шкільної освіти в країнах ЄС: управлінський аспект
Маріуц Ілона Олександрівна
2017
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік
c.32-33
32
Довідник
Кафедра педагогічної творчості 1989-2014 рр.: інформаційно-бібліографічний покажчик
Маріуц Ілона Олександрівна
2015
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
c.1-111
33
Наукова стаття
Роль дорадчих органів у системі управління університетською освітою Румунії у процесі децентралізації
Маріуц Ілона Олександрівна
2015
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики
в.24 c.52-56
34
Наукова стаття
Теоретичні аспекти гуманізації шкільної освіти: погляди учених зарубіжжя
Маріуц Ілона Олександрівна
2015
Український педагогічний журнал
в.4 c.120-128
35
Наукова стаття
Особливості професійної діяльності освітніх консультантів у Румунії
Маріуц Ілона Олександрівна
2015
Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів
c.52-56
36
Наукова стаття
Сутність гуманізації шкільної освіти у філософсько-педагогічній думці Європи
Маріуц Ілона Олександрівна
2015
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України
c.53-55
37
Тези
Development of Romanian university education in European integration process
Маріуц Ілона Олександрівна
2015
Researching Histories of Educational Spaces, Discourses and Sources
c.18-19
38
Тези
Проблема гуманізації шкільної освіти в Європі
Маріуц Ілона Олександрівна
2015
Педагогічна компаративістика - 2015: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст
c.128-130
39
Автореферат
Розвиток університетської освіти Румунії в умовах євроінтеграції
Маріуц Ілона Олександрівна
2014
ТОВ Видавництво "Знання України" (автореферат)
c.1-23
40
Дисертаційна робота
Розвиток університетської освіти Румунії в умовах євроінтеграції
Маріуц Ілона Олександрівна
2014
Рукопис (дисертація)
c.1-262
41
Матеріали конференції
Румунський досвід реформування університетської освіти
Маріуц Ілона Олександрівна
2014
Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст : Науково-практичний семінар
c.148-149
42
Тези
Досвід впровадження Національної рамки кваліфікацій у вищій освіті Румунії
Маріуц Ілона Олександрівна
2014
Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: Звітно-наукова конференція викладачів університету
c.163-164
43
Матеріали конференції
Направления развития высшего образования Румынии в контексте реализации задач Болонского процесса
Маріуц Ілона Олександрівна
2013
Болонский процесс: инновационные методы в образовании: Международная заочная научно-практическая конференция
c.114-122
44
Навчально-методичний комплекс
Організація університетської освіти в умовах євроінтеграції: досвід Румунії
Маріуц Ілона Олександрівна
2013
Центр КНЛУ
c.1-71
45
Наукова стаття
Внесок Спіру Харет в реформування освіти Румунії
Маріуц Ілона Олександрівна
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.17 c.193-198
46
Наукова стаття
Молоді сім’ї студентів вищих навчальних закладів Румунії
Маріуц Ілона Олександрівна
2013
Rodzina w obliczu wyzwań cywilizacyjnych : międzynarodowe sympozjum naukowe
c.405-411
47
Тези
Коаліція за чисті університети як форма боротьби за прозорість у вищій освіті Румунії
Маріуц Ілона Олександрівна
2013
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
c.148-150
48
Тези
Перспективи педагогічної освіти Румунії
Маріуц Ілона Олександрівна
2013
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
c.48-49
49
Матеріали конференції
Борьба с коррупцией в высшем образовании Румынии
Маріуц Ілона Олександрівна
2012
Проблемы модернизации институтов современного общества: Международная заочная научно-практическая конференция
c.64-70
50
Наукова стаття
Перспективи розвитку вищої освіти Румунії в контексті євроінтеграційних процесів
Маріуц Ілона Олександрівна
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.16 c.179-185
51
Наукова стаття
Етапи реформування вищої освіти Румунії
Маріуц Ілона Олександрівна
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.15 c.206-212
52
Наукова стаття
Управління освітою: досвід Румунії
Маріуц Ілона Олександрівна
2011
Витоки педагогічної майстерності
в.8, ч.1 c.208-212
53
Наукова стаття
Образовательно-ценностные ориентиры развития Румынии
Маріуц Ілона Олександрівна
2011
Экономика, право, образование : региональный аспект
c.257-261
54
Наукова стаття
Проблеми освіти дорослих в Румунії
Маріуц Ілона Олександрівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.12 c.235-241
55
Наукова стаття
Освіта дорослих у Румунії : реалії й перспективи
Маріуц Ілона Олександрівна
2010
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.10 c.397-409
56
Наукова стаття
Дослідження якості вищої освіти в Румунії
Маріуц Ілона Олександрівна
2010
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
в.4 c.517-522
57
Наукова стаття
Проблеми професійної підготовки викладачів для освіти дорослих в Румунії
Маріуц Ілона Олександрівна
2010
Вища освіта України
т.3 в.3 c.275-280
58
Наукова стаття
Якість вищої освіти Румунії: експериментальна програма
Маріуц Ілона Олександрівна
2010
Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія "Педагогічні науки"
в.1 c.52-57
59
Наукова стаття
Проблеми розвитку вищої освіти Румунії в контексті європейської інтеграції
Маріуц Ілона Олександрівна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Педагогіка і психологія
в.469 c.96-105
60
Наукова стаття
Європейські виміри у вищій освіті Румунії
Маріуц Ілона Олександрівна
2009
Вища освіта України
т.1 в.дод.4 c.439-443

Повернення до списку

Вгору