Автори, співробітники Університету

Мартинюк Віктор Семенович
Martynyuk Viktor Semenovich

Ідентифікатор автора: 36616
Author Identifier Number Scopus: 6603829610 →
Кількість пошукових запитів автора: 1392
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра біофізики та медичної інформатики
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: встановлення біофізичних закономірностей дії фізико-хімічних факторів на біологічні об'єкти / екологічна біологія, космічна біологія, електромагнітні випромінювання /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 122, з них наукових статей (наукові публікації) - 56, монографій - 0, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 55, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Hybrid hydrogels loaded with biological active dyes as materials for therapeutic delivery
Вірич Павло Анатолійович
Куцевол Наталія Володимирівна
Мартинюк Віктор Семенович
Надтока Оксана Миколаївна
2020
12 International Conference “Electronic Processes in Organic and inorganic Materials (ICEPOM-12)”, June 1-5, 2020, Kamianets-Podilskyi, Ukraine, Book of Abstracts
в.12 c.298
2
Наукова стаття
Бiохiмiчнi та медичнi дослiдження бактерицидної активностi гiдрогелiв з наночастинками срiбла
Вірич Павло Анатолійович
Куцевол Наталія Володимирівна
Мартинюк Віктор Семенович
Надтока Оксана Миколаївна
Вірич Петро Анатолійович
2020
Interdisciplinary Studies of Complex Systems
т.16 c.47-59
3
Тези
Photoinactivation of staphylococcus aureus with monochromatic low energy visible light
Вірич Павло Анатолійович
Куцевол Наталія Володимирівна
Мартинюк Віктор Семенович
Надтока Оксана Миколаївна
Вірич Петро Анатолійович
2020
12 International Conference “Electronic Processes in Organic and inorganic Materials (ICEPOM-12)”, June 1-5, 2020, Kamianets-Podilskyi, Ukraine, Book of Abstracts
в.12 c.303
4
Авторські свідоцтва
Патент UA 121109 U. МПК A61B 1/04 (2006.01) A61B 1/06 (2006.01) A61B 5/11 (2006.01) A61B 5/22 (2006.01). Пристрій для реєстрації скоротливої активності гладеньких м'язів
Вірич Павло Анатолійович
Мартинюк Віктор Семенович
Чумаков Сергій Петрович
Шелюк Ольга Вікторівна
2019
Патент UA 121109 U. МПК A61B 1/04 (2006.01) A61B 1/06 (2006.01) A61B 5/11 (2006.01) A61B 5/22 (2006.01).
5
Наукова стаття
Anomalous Change of Refractive Index for Au Sols Under Laser Illumination
Давиденко Ірина Іванівна
Давиденко Микола Олександрович
Куцевол Наталія Володимирівна
Мартинюк Віктор Семенович
Мокринська Олена Вікторівна
Павлов Валерій Олександрович
Пампуха Ігор Володимирович
Гарагуц-Кузів Юлія Іванівна
2019
Nanophotonics, Nanooptics, Nanobiotechnology, and Their Applications, Selected Proceedings of the 6th International Conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO2018), August 27-30, 2018, Kyiv, Ukraine
т.222 c.53-71
6
Наукова стаття
Фотоінактивація іn vitro staphylococcus aureus червоним світлом (660 нм) у присутності метиленового синього
Вірич Павло Анатолійович
Куцевол Наталія Володимирівна
Мартинюк Віктор Семенович
Надтока Оксана Миколаївна
2019
Фотобіологія і фотомедицина
т.28 c.53-65
7
Наукова стаття
Оптична система реєстрації скорочення гладеньких м'язів в ізометричному режимі
Вірич Павло Анатолійович
Мартинюк Віктор Семенович
Шелюк Ольга Вікторівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
в.20 c.11-15
8
Тези
Діяльність Київського осередку Українського біофізичного товариства
Жолос Олександр Вікторович
Мартинюк Віктор Семенович
2019
Тези доповідей VІІІ з’їзду Українського біофізичного товариства. – Київ-Луцьк, 12-15 листопада 2019 р.
c.11
9
Наукова стаття
Academic capitalism: development trends in Ukraine and European practice
Бедюх Олександр Радійович
Мартинюк Віктор Семенович
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
2018
Маркетинг і менеджмент інновацій
c.27-44
10
Праці конференції
Aggregation of methylene blue dye in solutions of sodium polyphosphate
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2018
11 International Conference Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials (ICEPOM-11), May 21-25, 2018. Ivano-Frankivsk, Ukraine. Book of Abstracts
c.71
11
Матеріали конференції
The impact of the nanocrystal cerium dioxide on the ATP-ase activity of rat’s smooth muscles actomyosin of the stomach and colon in different age groups
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2017
Smooth Muscle Physiology, Biophysics and Pharmacology. International Symposium
c.72
12
Наукова стаття
Effect of 3-substituted 1,4-benzodiazepin-2-ones on bradykinin-induced smooth muscle contraction
Мартинюк Віктор Семенович
Шелюк Ольга Вікторівна
2017
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
в.89 c.1-7
13
Наукова стаття
Вплив 3-ариламіно-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-онів на брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м’язів
Мартинюк Віктор Семенович
Шелюк Ольга Вікторівна
2017
Regulatory Mechanisms in Biosystems
в.8(1) c.30-35
14
Наукова стаття
Вплив 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів намаксимальну нормовану швидкість брадикінін-індукованого скорочення гладеньких м’язів за присутності блокаторів кальцієвих каналів
Вірич Павло Анатолійович
Мартинюк Віктор Семенович
Шелюк Ольга Вікторівна
2017
Regulatory Mechanisms in Biosystems
в.8(2) c.224-230
15
Наукова стаття
Особливості брадикінін-індукованого скорочення гладеньких м'язів шлункузалежно від концентрації сполук на основі 3-заміщених 1,4-бенздіазепін-2-онів
Мартинюк Віктор Семенович
Шелюк Ольга Вікторівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
в.21 c.119-23
16
Наукова стаття
Influence of 3-arylamino-1,2-dihydro-3H-1,4-benzodiazepine-2-ones on calcium dynamics of bradykinin-induced smooth muscles contraction
Вірич Павло Анатолійович
Мартинюк Віктор Семенович
Шелюк Ольга Вікторівна
2017
Proceedings of the 3rd Kyiv International Symposium “Smooth Muscle Physiology, Biophysics & Pharmacology: from genes and molecules to functions, disorders and their novel treatment opportunities”, Kyiv-Lutsk, Ukraine, 18-22 September 2017
c.60
17
Тези
Вплив 3-алокси-1,2-дигідро-3Н-1,4-бензодіазепін-2-онів на механокінетичні показники та динаміку кальцієвої відповіді брадикінін-індукованого скорочення
Вірич Павло Анатолійович
Мартинюк Віктор Семенович
Шелюк Ольга Вікторівна
2017
VI Міжнародна конференція «Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології», Київ, Україна, 28-29 вересня 2017
c.32
18
Наукова стаття
Оптична система реєстрації скорочення гладеньких м’язів в ізометричному режимі
Вірич Павло Анатолійович
Мартинюк Віктор Семенович
Чумаков Сергій Петрович
Шелюк Ольга Вікторівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
19
Тези
Impact of the 3-subtituted derivatives of 1,2-dihydro-3,4-benzodiazepinones on smooth muscle contraction of stomach
Вірич Павло Анатолійович
Мартинюк Віктор Семенович
2016
XVIII Наукова молодіжна конференція «Проблеми та досягнення сучасної хімії» - Одеса. 2016
c.45
20
Наукова стаття
Comparison of biological effects of electromagnetic fields with pulse frequencies of 8 and 50Hz on gastric smooth muscles
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
2015
Electromagn Biol Med
т.1 c.1-8
21
Тези
Морфо-функціональний стан шлунка та товстої кишки у щурів різного віку за умов введення нанокристалічного діоксиду церію
Берегова Тетяна Володимирівна
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2015
Мультипробіотики в профілактиці та лікуванні найбільш поширених захворювань: Науково-практична конференція
т.1 c.23
22
Матеріали конференції
Вплив хронічної алкоголізації на ступінь деструктивних змін скелетних мязів у щурів
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2014
ХІ Український біохімічний конгрес, 6-10 жовтня 2014 р., м.Київ
т.86 в.5 (2) c.149-150
23
Наукова стаття
Вплив електромагнітного поля наднизької частоти на викликане К+-деполяризацією збільшення внутрішньоклітинної концентрації іонів кальцію в гладеньком’язових клітинах
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
Мельник Марія Ігорівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.17 c.56-59
24
Наукова стаття
Вплив слабких наднизькочастотних електромагнітних полів на синтез NO в гладеньком’язових клітинах
Мартинюк Віктор Семенович
Мельник Марія Ігорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.66 c.62-64
25
Наукова стаття
Вплив електромагнітних полів частотами 8 і 50 Гц на динаміку концентрації внутрішньоклітинного кальцію в гладеньком’язових клітинах
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
Мельник Марія Ігорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.67 c.83-86
26
Наукова стаття
Вплив електромагнітного поля частотою 8 Гц на К+-викликані скорочення гладеньких м’язів
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
Мельник Марія Ігорівна
2014
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
т.68 c.214-224
27
Наукова стаття
АТPазна активність актоміозину скелетних м’язів та маркери ушкодження тканин у крові щурів в умовах тривалої хронічної алкоголізації.
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.86 c.56-64
28
Наукова стаття
ВПЛИВ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО ДИОКСИДУ ЦЕРІЮ НА ОКИСНУ МОДИФІКАЦІЮ БІЛКІВ КРОВІ В УМОВАХ ЇЇ ЗБЕРІГАННЯ
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2014
Фізика живого
c.61-66
29
Наукова стаття
Вплив наноструктоурованого діоксиду церію на окисну модифікацію білків крові в умовах її зберігання
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2014
Фізика живого
т.21 c.61-66
30
Наукова стаття
Actomyosin ATPase activity of skeletal muscles and the markers of tissue damage in the blood of rats under prolonged chronic alcoholization
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.86 c.56-64
31
Тези
Вплив електромагнітного поля частотою 8 Гц на шляхи регуляції скорочення гладеньком’язових клітин
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
Мельник Марія Ігорівна
2014
Материалы VIII Международного симпозиума «Актуальные проблемы биофизической медицины» (14-17 мая 2014 года, Киев, Украина)
c.85-86
32
Тези
Interrelation of electronic states of biologically active substances with higher vibrational modes of water
Корнієнко Микола Євдокимович
Мартинюк Віктор Семенович
2014
33
Тези
Вплив нанокристалічного диоксиду церію на АТФ-азну активність гладеньких м»язів шлунка та товстої кишки у щурів старечого віку
Берегова Тетяна Володимирівна
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Савченко Юлія Олександрівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2014
VII Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології»
c.115
34
Тези
Expression of anti-proliferative genes in subcutaneous adipose tissue of obese males and glucose intolerance
Мартинюк Віктор Семенович
2014
FEBS Journal. Special Issue: FEBS EMBO: Conference (Paris, France, 30 August-4 September 2014)
т.281 c.563
35
Тези
Effect of ethanol on actomiosin ATPase activity of muscles with different sensitivity to alcohol
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Трушина Валентина Анатоліївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2014
36
Наукова стаття
Interference of the Mechanisms of Influence That Weak Extremely Low-Freguency Electromagnetic Fields Have on the Human Body and Animals
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics
т.48 c.832.0000
37
Наукова стаття
АТФазна активність актоміозину скелетних мязів щурів при хронічній тривалій алкоголізації
Мартинюк Віктор Семенович
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского
т.25 c.166.0000
38
Наукова стаття
Сучасні уявлення про первинні Са2+-опосередковані механізми біологічної дії слабких низькочастотних електромагнітних полів
Мартинюк Віктор Семенович
Мельник Марія Ігорівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.2013 c.0.0000
39
Наукова стаття
Вплив слабких низькочастотних електромагнітних полів на внутрішньоклітинну концентрацію кальцію гладеньком’язових клітин
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
Мельник Марія Ігорівна
2013
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”
c.123.0000
40
Наукова стаття
Analgesic Effects of 3-Substituted Derivatives of 1,4-Benzodiazepines and their Possible Mechanisms
Мартинюк Віктор Семенович
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2013
Neurophysiology
т.45 c.427-432
41
Тези
Збірник матеріалів XV Всеукраїнської науково-практичної конференції, «Зв'язок рухової активності щурів з глобальними варіаціями геомагнітного поля в діапазоні ультрадіанних ритмів»,Київ, 2012р.
Мартинюк Віктор Семенович
2013
Тези доповідей
c.17.0000
42
Тези
Збірник матеріалів XV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Внутрішньодобова рухова активність тварин в умовах хронічної алкоголізації», Київ, 2012р.
Мартинюк Віктор Семенович
2013
Тези доповідей
c.54.0000
43
Тези
Матеріали VII Міжнародної конференції молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери»/ 20-23 листопада, Харків-2012/ «Ритмічна організація рухової активності щурів в умовах хронічної алкоголізації»
Мартинюк Віктор Семенович
2013
Праці конференції
c.18.0000
44
Тези
Агрегация метиленового синего в растворах полифосфатов
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2013
45
Тези
Агрегация молекул метиленового синего как одна из причин метахромазии
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2013
Космос и биосфера: Международная конференция
т.1 c.46.0000
46
Тези
Динамика АТФазной активности актомиозина скелетных мышц в условиях электромагнитного воздействия
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2013
Космос и биосфера: Международная конференция
т.1 c.46.0000
47
Тези
Infltnce of extremely low freguency electromagnetic field on Functional State of Muscle Tissue/ Abstract book of BioEM 2013
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2013
Невідоме
т.1 c.63.0000
48
Тези
Біологічно активні низькочастотні електромагнітні поля та їх вплив на рівень внутрішньоклітинного кальцію гладеньком’язових клітин
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
Мельник Марія Ігорівна
2013
Материалы межд. междисц. науч. конф. «Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» – Новый Свет – 27 мая-1 июня 2013
т.1 c.183-184
49
Тези
Изучения действия непептидных антагонистов брадикининовых рецепторов на гладкие мышцы желудка
Мартинюк Віктор Семенович
Мельник Марія Ігорівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2013
Материалы межд. междисц. науч. конф. «Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» – Новый Свет – 27 мая-1 июня 2013
т.2 c.319-320
50
Тези
The analgesic activity of 3-propanoxy-1,2-dihydro-3h-1,4-benzodiazepin-2-one and identification of the underlying mechanism
Мартинюк Віктор Семенович
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2013
Международная междисциплинарная научная конференция биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
c.439-440
51
Тези
Study action of synthetic nonpeptide bradykinin receptor antagonists on stomach smooth muscles
Мартинюк Віктор Семенович
Цимбалюк Олександр Миколайович
2013
Международная междисциплинарная научная конференция биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
т.1 c.319-320
52
RHYTHMIC ORGANIZATION OF RATS LOCOMOTOR ACTIVITY UPON CHRONIC ALCOHOLISM
Мартинюк Віктор Семенович
2012
53
НЕОРГАНІЧНІ ПОЛІФОСФАТИ ЯК НЕЗАМІННІ СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
54
Дія електромагнітного поля наднизької частоти на АТP-азну активність актоміозину
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.84 c.62.0000
55
Матеріали конференції
The protective effect of melanin in peroxide-induced damage of thymocytes upon unfluence of extremely low frequency electromagnetic field
Берегова Тетяна Володимирівна
Мартинюк Віктор Семенович
Остапченко Людмила Іванівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
Sci proceedings of the VI International congress “Low and Superlow Fields and Radiations in Biology and Medicine”.
c.104
56
Наукова стаття
Modification of Functional State of Muscle Tissue upon Influence Extremely Low Frequency of Electromagnetic Field
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
Biological motility. Achievements and perspectives. Pushchino, Russia
c.122.0000
57
Наукова стаття
Неорганічні поліфосфати як незамінні структурні компоненти живих клітин
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.61 c.6.0000
58
Наукова стаття
Неорганічні поліфосфати як незамінні компоненти живих організмів
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
59
Наукова стаття
Modification of functional state of muscle tissue upon influence of extremely low frequency electromagnetic fields
Мартинюк Віктор Семенович
2012
60
Наукова стаття
Вплив магнітного поля наднизької частоти на спонтанну скоротливу активність інтестинальних гладеньких м’язів
Мартинюк Віктор Семенович
2012
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.128.0000
61
Наукова стаття
Дія електромагнітного поля наднизької частоти на АТР-азну активність актоміозину
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.84 c.62.0000
62
Наукова стаття
Интерференция механизмов влияния слабых электромагнитных полей крайне низких частот на организм человека и животных
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
Геофизические процессы и биосфера
т.11 c.16.0000
63
Наукова стаття
Temuryants Interference of the Mechanisms of Influence That Weak Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields Have on the Human Body and Animals// Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
Невідоме
т.48 c.832.0000
64
Наукова стаття
Anterference of the Mechanisms of Influence That Weak Extremely Low-Freguency Electromagnetic Fields Have on the Human Body and Animals/Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
Current problems in information and computational technologies
т.48 c.832.0000
65
Наукова стаття
Изменения степени окисления актомиозина скелетных мышц и показателей липидного обмена плазмы крови крыс в условиях хронической алкоголизации/Матеріали ІІ міжнародного семінару «Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології»
Мартинюк Віктор Семенович
Пелюх Любов Іванівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.123.0000
66
Наукова стаття
АТФ-азна активність актоміозину скелетних м’язів щурів при хронічній тривалій алкоголізації
Мартинюк Віктор Семенович
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.25 c.166.0000
67
Наукова стаття
Коллективизация электронных состояний биологически активных молекул и высших колебательных мод воды
Корнієнко Микола Євдокимович
Мартинюк Віктор Семенович
2012
Матерiали VIII Міжнародної науково-технiчноЇ конференції. Актуальні питання біологічної фізики та хімії (БФФХ – 2012), м. Севастополь, 23 – 27 квітня 2012 р.
c.112-114
68
Тези
Зміни АТФазної активності актоміозину скелетних м»язів кроля під дією електромагнітного випромінювання// Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальные вопросы биологической физики и химии».- Севастополь, 23-27 квітня
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
69
Тези
Зміни АТФ-азної активності актоміозину скелетних м'язів кроля під дією електромагнітного випромінювання // Актуальні питання біологічної фізики та хімії БФФХ-2012, Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції, Севастополь, 23-27 квітня 2012 р.
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
70
Тези
Влияние магнитного поля крайне низкой частоты на ритмическую активность гладких мышц //Материалы VII Международного симпозиума «Актуальные проблемы биофизической медицины», 17-20 мая 2012, Киев
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
71
Тези
Влиятие магнитного поля крайне низкой частоты на ритмическую активность гладких мышц // Тезисы докладов Международной конференции «Влияние космической погоды на человека в космосе и на земле», 4-8 июня 2012, Москва, Росиия
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
72
Тези
Вплив хронічної алкоголізації щурів на ступінь деструктивного порушення скелетних м’язів // Тезисы докладов «Адаптационные стратегии живых систем», 11-16 июня, 2012, Новый Свет, Украина
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
73
Тези
Крайне низкочастотное электромагнитное поле как фактор модуляции активности актомиозина скелетных мышц // Тезисы докладов «Адаптационные стратегии живых систем», 11-16 июня, 2012, Новый Свет, Украина
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
74
Тези
Влияние крайне низкочастотного магнитного поля на функциональные показатели мышечной ткани // Тезисы докладов VI Международного Конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биолигии и медицине», 3-7 июля, 2012, С.-Пб., Россия
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
75
Тези
Modification of functional state of muscle tissue upon influence extremely low frequency of electromagnetic field // Abstracts of 3-rd International Symposoum: «Intracellular Signaling and Bioactive Molecules Design», 17-23 September 2012, Lviv, Ukraine
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цейслєр Юлія Вадимівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
Невідоме
c.32.0000
76
Тези
Muscle protein damage by chronic alcohol consumption // Abstracts of 3-rd International Symposoum: «Intracellular Signaling and Bioactive Molecules Design», 17-23 September 2012, Lviv, Ukraine
Мартинюк Віктор Семенович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Подпалова Ольга Миколаївна
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
77
Тези
The protective effect of melanin in peroxide-induced damage of thymocytes upon unfluence of exstremely low frequency electromagnetic field
Берегова Тетяна Володимирівна
Мартинюк Віктор Семенович
Остапченко Людмила Іванівна
2012
Sci proceedings of the VI International congress “Low and Superlow Fields and Radiations in Biology and Medicine”.
c.104.0000
78
Тези
MODIFICATION OF FUNCTIONAL STATE OF MUSCLE TISSUE UPON INFLUENCE OF EXTREMELY LOW FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
79
Тези
MUSCLE PROTEIN DAMAGE BY CHRONIC ALCOHOL CONSUMPTION
Мартинюк Віктор Семенович
2012
80
Тези
EFFECT OF CHRONIC ALCOHOLISATION OF RATS ON SKELETAL MUSCLE DESTRUCTIVE SHIFTS
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
81
Тези
INFLUENCE OF EXTREMELY LOW FREQUENCY MAGNETIC FIELD ON CONTRACTILE ACTIVITY OF SMOOTH MUSCLE
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
82
Тези
EFFECT OF MAGNETIC FIELD OF LOW FREQUENCY ON THYMOCYTES NUCLEUSES INJURY CAUSED BY HYDROGEN PEROXIDE AND NANOPOROUS SILICON
Мартинюк Віктор Семенович
2012
83
Тези
ELECTROMAGNETIC FIELDS OF EXTREMELY LOW FREQUENCY AS A MODULATORY FACTOR OF SKELETAL MUSCLE ACTOMYOSIN ACTIVITY
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2012
84
Тези
Влияние крайненизкочастотного магнитного поля на функциональные показатели мышечной ткани
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
85
Тези
Внияние низкочастного магнитного поля на вариабельность оптических свойств метиленового синего врастворах неорганического полифосфата натрия
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2012
86
Тези
Возникновение диссипативных структур при воздействии ЭМИ КВЧ на систему «вода-краситель»
Мартинюк Віктор Семенович
2012
87
Тези
Зміни АТФ-азної активності актоміозину склетних мязів кроля під дією електромагнітного випромінювання
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
88
Тези
Влияние магнитного поля крайне низкой частоты на ритмическую активность ладких мышц
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
Шелюк Ольга Вікторівна
2012
89
Тези
Влияние слабого магнитного поля крайне низкой частоты на сократительную активность гладких мышц
Мартинюк Віктор Семенович
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2012
90
Наукова стаття
Effect of electromagnetic field with frequency 8 Hz on the cell injury and programmed cell death caused by nanostructured silicon and hydrogen peroxide
Мартинюк Віктор Семенович
2010
Фізика живого
c.63.0000
91
Наукова стаття
Вплив магнітного поля наднизької частоти на абсорбційні спектри метгемоглобіну в умовах його неспецифічного навантаження бензолом
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2010
Фізика живого
т.18 c.65.0000
92
Наукова стаття
Протекторна дія меланіну на пероксид-індуковане ушкодження та запрограмовану загибель тимоцитів в умовах впливу електромагнітного поля частотою 8 Гц
Мартинюк Віктор Семенович
2010
Фізика живого
т.18 c.65.0000
93
Наукова стаття
Мартынюк В.С., Громозова Е.Н., Лукьяненко И.В., Цейcлер Ю.В. ВАриабельность оптических свойств метиленового синего в растворах неорганического полифофата натрия как одна из причин метахромазии // Физика живого. - 2010. - Т. 18, № 2. - С. 41 -46.
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2011
Физика живого
т.18 c.41.0000
94
Наукова стаття
Вплив електромагнітного поля частотою 8 Гц на клітинні ушкодження та запрограмовану клітинну загибель
Мартинюк Віктор Семенович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.57 c.4-7
95
Наукова стаття
ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ КРАЙНЕ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ НА ВЫЗВАННУЮ
Мартинюк Віктор Семенович
2011
Фізика живого
c.20.0000
96
Підручник
Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни за блоком «Біофізичні методи досліджень. Електробіофізика» для студентів біологічного факультету
Мартинюк Віктор Семенович
Шелюк Ольга Вікторівна
2011
97
Підручник
Методичні розробки за модульно-рейтинговою систе-мою навчання з дисципліни за блоком «Біофізика сенсорних систем» для студентів біологічного факультету
Мартинюк Віктор Семенович
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2011
98
Тези
Слабое магнитное поле крайне низкой частоты угнетает вызванную К+-деполяризацией и ацетилхолином сократительную активность гладких мышц
Мартинюк Віктор Семенович
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2011
99
Тези
Космические и геофизические процессы и биологические ритмы
Мартинюк Віктор Семенович
2011
100
Тези
Вариабельность оптических свойств метиленового синего в растворахнеорганического полифосфата натрия как одна из причин метахромазии
Мартинюк Віктор Семенович
2011
101
Тези
Вплив наноструктурованого кремнію та пероксиду водню на тимоцити за умов дії електромагнітного поля наднизької частоти // V з'їзд Українського біофізичного товариства. – Луцьк-Світязь.
Мартинюк Віктор Семенович
2011
102
Тези
Модуляция биологической активности веществ электромагнитными полями: факты и гипотезы, конференция Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения, 23-28 мая 2011, Украина
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2011
103
Тези
Цимбалюк О.В., Мартинюк В.С. Вплив слабких магнітних полів на механокінетичні параметри скоротливої активності кільцевих гладеньких м’язів caecum щура // Біологічно активні речовини. – С.723-724.
Мартинюк Віктор Семенович
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2011
104
Тези
Effect of electromagnetic field with 8 Hz frequency on thymocytes nucleuses injury caused by hydrogen peroxide and nanostructured silicon // The 4th International IMBG Conference for Young Scientists «Molecular Biology: Advances And Perspectives».
Мартинюк Віктор Семенович
2011
105
Тези
Основні напрямки в методиці викладання біофізики
Богуцька Катерина Іванівна
Мартинюк Віктор Семенович
2011
V з’їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки
106
Тези
Вариабельность заболеваемости туберкульозом в Европе и странах СНГ за период с 1990 по 2009 гг. и ее связь с солнечной активностью // Тезисы докладов Международной крымской конференции «Космос и биосфера», 10 – 15 октября 2011 г., Алушта, Крым, Украина
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2011
107
Наукова стаття
Влияние магнитного поля крайне низкой частоты на кросс-корреляционные связи метаболических показателей
Мартинюк Віктор Семенович
2010
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.23 c.120.0000
108
Наукова стаття
tExtremely low magnetic fields as a factor of modulation and synchronization of infradian biorhythms in animals// Izvestiya Atmospheric and Oceanic Physics
Мартинюк Віктор Семенович
2010
Невідоме
т.46 c.820.0000
109
Наукова стаття
ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НАДНИЗЬКОЇ ЧАСТОТИ НА АБСОРБЦІЙНІ СПЕКТРИ МЕТГЕМОГЛОБІНУ В УМОВАХ ЙОГО НЕСПЕЦИФІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ БЕНЗОЛОМ
Мартинюк Віктор Семенович
2010
110
Наукова стаття
МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ КРАЙНЕ СЛАБЫХ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЕЙ И ХОРОШО ВОСПРОИЗВОДИМОГО КОМБИНИРОВАННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Мартинюк Віктор Семенович
2010
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.23 c.54.0000
111
Наукова стаття
EFFECT OF ELECTROMAGNETIC FIELD WITH 8 Hz FREQUENCY ON THYMOCYTES NUCLEUSES INJURY CAUSED BY NANOSTRUCTURED SILICON AND HYDROGEN PEROXIDE
Мартинюк Віктор Семенович
Шевченко Вікторія Богданівна
2010
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.24 c.261.0000
112
Наукова стаття
Effect of electromagnetic field with 8 Hz frequency on the cell injury and programmed cell death caused by nanostructured silicon and hydrogen peroxide
Мартинюк Віктор Семенович
Шевченко Вікторія Богданівна
2010
Physics of the Alive
т.18 в.2 c.63-69
113
Наукова стаття
Особенности регенерации планарий Dugesia tigrina при их электромагнитном экранировании в различные сезоны года
Мартинюк Віктор Семенович
2008
Фізика живого
c.85.0000
114
Наукова стаття
Магнитные поля крайне низкой частоты как фактор модуляции и синхронизации инфрадианных биоритмов у животных//Геофизические процессы т биосфера
Мартинюк Віктор Семенович
2009
115
Наукова стаття
Возникновение диссипативных структур при воздейстивии ЭМИ КВЧ на систему "вода-краситель"
Мартинюк Віктор Семенович
2009
Фізика живого
т.17 c.105.0000
116
Наукова стаття
Зависимость терморезистентности и растворимости ДНК от содержания воздуха в водных растворах
Мартинюк Віктор Семенович
2009
Фізика живого
т.17 c.54.0000
117
Наукова стаття
Влияние магнитного поля разных частот на собственую флуоресценцию сывороточного альбумина
Артеменко Олександр Юрійович
Мартинюк Віктор Семенович
Мірошниченко Микола Степанович
2009
Фізика живого
т.17 c.95.0000
118
Наукова стаття
Влияние комбинированного действия слабого низкочастотного магнитного поля и гипокинезии на активность НАДH-дегидрогеназ и сукцинатдегидрогеназы в различных отделах головного мозга крыс
Мартинюк Віктор Семенович
2009
Физика живого
т.17 c.89.0000
119
Наукова стаття
Вплив електромагнітних полів різних частотних діапазонів на клітинні ушкодження та запрограмовану клітинну загибель
Мартинюк Віктор Семенович
2009
Фізика живого
т.17 c.119.0000
120
Тези
Динамика заболеваемости туберкулёзом в Украине в период с 1997 по 2007 гг и ее связь с солнечной активностью / Тез. докл. VIII Международнаой крымской конференции "Космос и биосфера", 28 сентября – 3 октября Судак, АР Крым, Украина. – Киев, 2009
Мартинюк Віктор Семенович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2009
121
Тези
Электромагнитные поля крайне низких частот изменяют биологическую активность веществ / Тез. докл. VIII Международнаой крымской конференции "Космос и биосфера", 28 сентября – 3 октября, 2009, Судак, АР Крым, Украина. – Киев, 2009
Мартинюк Віктор Семенович
Мірошниченко Микола Степанович
Цейслєр Юлія Вадимівна
2009
122
Тези
Возникновение диссипативных структур при воздействии Э ЭМИ КВЧ на систему «вода-краситель» / Тез. докл. VIII Международнаой крымской конференции "Космос и биосфера", 28 сентября – 3 октября, 2009, Судак, АР Крым, Украина. – Киев, 2009.
Мартинюк Віктор Семенович
2009

Повернення до списку

Вгору