Автори, співробітники Університету

Мартинюк Людмила Анатоліївна

Ідентифікатор автора: 36618
Кількість пошукових запитів автора: 497
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економіка підприємства
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Управління малими підприємствами

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 31, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Prerequisites for Venture Investment Decision Making
Бердар Маргарита Михайлівна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2020
International Journal of Management,
т.11 c.620-632
2
Наукова стаття
Формування та реалізація аграрного потенціалу України
Гончарова Ольга Миколаївна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.№2 (37) c.116-122
3
Наукова стаття
Перспективи реалізації аграрного потенціалу України
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2019
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.Економічні науки
в.14 c.77-85
4
Наукова стаття
Інституційне забезпечення реформування системи технічного регулювання в Україні
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2019
Бізнес-навігатор
в.4 c.50-57
5
Наукова стаття
Реформування системи технічного регулювання в Україні
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2019
Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджіталізації: Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу, Ірпінь
6
Тези
Гармонізація стандартів як складова реформування системи технічного регулювання в Україні
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2019
«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали міжнародної конференції
7
Тези
Фінансове забезпечення розробок стандартів в Україні
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2018
Економіка, фінанси та управління: теорія та практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 червня 2017 р.).
8
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної бакалаврської роботи
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
9
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства»
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
10
Тези
Забезпечення продовольчої незалежності України як чинник реалізації глобальних цілей сталого розвитку
Андреюк Наталія Вікторівна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
11
Навчальний посібник
Экономика предприятия. Практикум
Андреюк Наталія Вікторівна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
Филюк Галина Михайлівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
12
Тези
Прямі іноземні інвестиції як чинник формування конкурентних переваг реального сектора економіки України
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
13
Наукова стаття
Продовольча безпека України: структурні зрушення у діяльності підприємств харчової промисловості
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2 (31) c.132-140
14
Тези
Інституціональні чинники забезпечення структурних реформ в Україні
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2016
Економічні проблеми сучасності та стратегії інноваційного розвитку економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
15
Наукова стаття
Финансирование сделок по слиянию и поглощению компаний
Мартинюк Людмила Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
2013
Актуальные проблемы развития экономики России
т.20 c.18-27
16
Наукова стаття
Модифікація протекціоністської складової зовнішньоторговельної діяльності в умовах глобалізації
Мартинюк Людмила Анатоліївна
Середа Валентина Іванівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.62-66
17
Тези
Сертифікація як засіб забезпечення якості продукції вітчизняних підприємств
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки” (24-25 січня 2014 р.)
т.1 c.52-56
18
Наукова стаття
Особливості оцінювання фінансового стану вітчизняних підприємств: методичні підходи та практика їх застосування
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2012
Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових праць.
т.32 c.124-131
19
Наукова стаття
Инвестиционный климат Украины: реалии и перспекивы
Гончарова Ольга Миколаївна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2013
Тенденции развития современного общества
т.1 c.43-52
20
Навчально-методичний комплекс
Economics of enterprise. Course guidelines and workbook for students of economic specialties
Гончарова Ольга Миколаївна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2012
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-92
21
Наукова стаття
Стан та перспективи розвитку м'ясопродуктового підкомплексу АПК України
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.221-227
22
Наукова стаття
Сучасний стан фінансового забезпечення малого бізнесу в Україні
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2012
Конкурентний розвиток підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.136-142
23
Наукова стаття
Перспективы развития малого бизнеса Украины в условиях нового Налогового кодекса
Андреюк Наталія Вікторівна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2011
Материалы І Международной научно- практической конференци «Общесоциальные проблемы правопонимания и правоприменения: теория и практика»
т.1 c.252-258
24
Наукова стаття
Формування сучасної концепції інтелектуальної власності.
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.93.0000
25
Наукова стаття
Формування сучасної концепції інтелектуальної власноті
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.93.0000
26
Наукова стаття
Венчурне фінансування як фактор зростання інноваційності підприємств малого бізнесу
Андреюк Наталія Вікторівна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2009
Збірник наукових праць "Теоретичні та практичні аспекти економіки і інтелектуальної власності"
т.1 c.148-152
27
Малі підприємства України: реалії та перспективи функціонування
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.15 c.241.0000
28
Наукова стаття
Проблеми та перспективи інноваційної діяльності малих підприємств
Андреюк Наталія Вікторівна
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2008
Збірник наукових праць "Теоретичні та практичні аспекти економіки і інтелектуальної власності"
т.1 c.84-87
29
Тези
Амортизаційна політика як елемент забезпечення інноваційного розвитку економіки України // IV Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку” (Київ, НУХТ, 3-4 квітня 2008 р.)
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2008
30
Наукова стаття
Іноваційна діяльність в малому бізнесі
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2007
31
Наукова стаття
Венчурні фонди в Україні /Теорії мікро- макроекономіки: Зб. наукових праць
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2007

Повернення до списку

Вгору