Автори, співробітники Університету

Марусенко Роман Ігорович

Ідентифікатор автора: 36631
Кількість пошукових запитів автора: 487

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Земельного та аграрного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 89, з них наукових статей (наукові публікації) - 27, монографій - 7, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 14

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Енциклопедія
Обтяження прав на землю
Марусенко Роман Ігорович
2019
Видавництво Право
т.16 c.405-407
2
Енциклопедія
Обмеження прав на землю
Марусенко Роман Ігорович
2019
Видавництво Право
т.16 c.396-400
3
Енциклопедія
Сервітут земельний
Марусенко Роман Ігорович
2019
Видавництво Право
т.16 c.569-573
4
Матеріали конференції
Окремі акценти навчальної діяльності на прикладі суспільних наук
Марусенко Роман Ігорович
2018
б.в.
c.70-72
5
Матеріали конференції
Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: втрачений сенс
Марусенко Роман Ігорович
2019
Кондратьєв А.В.
6
Наукова стаття
Практика ЄСПЛ як інструмент захисту прав на землю
Марусенко Роман Ігорович
2019
Х.: ТОВ Оберіг
c.141-144
7
Наукова стаття
Проблеми набуття права власності на землю за набувальною давністю
Марусенко Роман Ігорович
2019
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
в.60 c.93-105
8
Наукова стаття
Legal Status of Animals in Ukraine and Poland
Марусенко Роман Ігорович
2018
Przegląd Prawa Administracyjnego
в.1 c.59-70
9
Наукова стаття
Реагування на забруднення атмосферного повітря: аналіз нормативної та правозастосовної практики на прикладі м. Києва
Марусенко Роман Ігорович
2017
Право і громадянське суспільство
в.1(13) c.97-112
10
Наукова стаття
Виробництво органічної сільськогосподарської продукції та екологізація виробництва: співвідношення
Марусенко Роман Ігорович
2017
Доміно
c.161-164
11
Наукова стаття
Establishment of the new Supreme Court: Key lessons
Малишев Борис Володимирович
Марусенко Роман Ігорович
2018
б.в.
c.1-35
12
Наукова стаття
European Court of Human Rights Practice as a Marker of Effectiveness of Human Rights Protection in Ukraine
Марусенко Роман Ігорович
2017
Bookmarked Publishing & Editing
c.77-82
13
Тези
Зобов’язальні права користування земельними ділянками
Марусенко Роман Ігорович
2018
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
c.401-406
14
Тези
Земельне право в контексті змін змісту правової освіти
Марусенко Роман Ігорович
2018
Видавничий дім "Гельветика"
c.180-183
15
Звіти
Analysis on administrative actions, aiming at reducing the emissions from motor transport in four cities of Ukraine
Марусенко Роман Ігорович
Третяк Тарас Олексійович
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.328
16
Матеріали конференції
Традиційні права на землю
Марусенко Роман Ігорович
2017
Кондратьєв А.В.
c.129-133
17
Наукова стаття
Практика ЄСПЛ як маркер ефективності захисту прав людини в Україні
Марусенко Роман Ігорович
2017
Право і громадянське суспільство
в.15 c.101-111
18
Матеріали конференції
Дефекти норм земельного права в контексті зміни правового регулювання
Марусенко Роман Ігорович
2016
Львівський національний університет імені Івана Франка
c.120-213
19
Наукова стаття
Реформування системи реєстрації прав на нерухоме майно: завершення чи початок?
Марусенко Роман Ігорович
2015
Українське комерційне право
c.40-50
20
Наукова стаття
Режим персональних даних та деякі особливості навчального процесу у вищих навчальних закладах
Марусенко Роман Ігорович
2014
Право і громадянське суспільство
т.5 c.64-78
21
Матеріали конференції
Деякі особливості чинної процедури реєстрації прав на земельні ділянки
Марусенко Роман Ігорович
2013
Хмельницький університет управління та права, 2016
c.206-209
22
Монографія
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2013
Алерта
c.544
23
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми земельного права» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».
Бахуринська Марія Михайлівна
Заєць Олена Іванівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Марусенко Роман Ігорович
Саркісова Тамара Борисівна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.74
24
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».
Заєць Олена Іванівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.64
25
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма з курсу „Правове забезпечення ведення державного земельного кадастру” для студентів напряму підготовки „Правознавство”
Марусенко Роман Ігорович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.40
26
Навчально-методичний комплекс
Програма проходження переддипломної практики студентами 2-го курсу ОКР ”Магістр”, ОКР „Спеціаліст” юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка для студентів галузі знань „Право”, напряму підготовки „Правознавство”
Марусенко Роман Ігорович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.8
27
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма з курсу „Земельний процес” для студентів напряму підготовки „Правознавство”
Марусенко Роман Ігорович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.66
28
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Захист прав на землю» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».
Коваленко Тетяна Олександрівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Третяк Тарас Олексійович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.33
29
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма з курсу „Державна реєстрація прав на землю” для студентів напряму підготовки „Правознавство”.
Марусенко Роман Ігорович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.33
30
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма з курсу „Правові основи регулювання земельних відносин” для студентів напряму підготовки „Геодезія, картографія та землеустрій”.
Марусенко Роман Ігорович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.37
31
Наукова стаття
Перехід до нової процедури реєстрації прав на земельні ділянки: „спростити не можна ускладнити”
Марусенко Роман Ігорович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.70.0000
32
Наукова стаття
Позбавлення права власності як спосіб захисту порушеного права
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Марусенко Роман Ігорович
2013
Наше право
т.13 c.153-159
33
Розділ монографії
Розділ VIII Обмеження та обтяження прав на землю
Марусенко Роман Ігорович
2013
Видавництво "Право"
c.216 -234
34
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / [Балюк Г.І. та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 325, [1] с
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Кронда Ольга Юріївна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2012
Юрінком Інтер
35
Навчально-методичний комплекс
Робоча навчальна програма з курсу „Правове забезпечення ведення Державного земельного кадастру”
Марусенко Роман Ігорович
2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.39
36
Наукова стаття
Формулювання дефініцій у правовій доктрині та практиці законотворення
Марусенко Роман Ігорович
2012
Право і громадянське суспільство
в.1 c.35
37
Довідник
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення/ Г.І. Балюк, О.О. Погрібний, Ю.С. Шемшученко [ та ін.]; за ред. Г.І. Балюк.
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
2010
Юрінком Інтер
c.1-384
38
Матеріали конференції
Аналіз окремих новацій правового регулювання відносин оренди землі
Марусенко Роман Ігорович
2011
Обрій
c.159-162
39
Монографія
Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України, 3-тє видання, змінене і доповнене.
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2011
Алерта
c.516
40
Монографія
47. Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря»
Балюк Галина Іванівна
Гриценко Іван Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
2011
Юрінком Інтер
c.328
41
Монографія
Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України, 4-те видання, змінене і доповнене.
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2011
Алерта
c.520
42
Наукова стаття
Проблеми змісту земельно-кадастрової інформації як основи державного земельного кадастру
Марусенко Роман Ігорович
2011
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил
в.4(26) c.272-276
43
Розділ монографії
Розділ XIII. Плата за землю
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2011
Алерта
c.217-281
44
Матеріали конференції
Окремі новаційні підходи до викладання еколого-правових дисциплін
Марусенко Роман Ігорович
2010
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
c.218-221
45
Матеріали конференції
Деякі аспекти впливу юридичної науки та законодавчої техніки на термінологічний апарат
Марусенко Роман Ігорович
2010
Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки»
в.3 c.156-165
46
Монографія
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Третяк Тарас Олексійович
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2010
Юрінком Інтер
c.384
47
Навчально-методичний комплекс
Земельне право
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.52
48
Навчально-методичний комплекс
Захист земельних прав фізичних і юридичних осіб
Коваленко Тетяна Олександрівна
Марусенко Роман Ігорович
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.31
49
Наукова стаття
Стан законодавчого забезпечення та перспективи державної реєстрації прав на земельні ділянки
Марусенко Роман Ігорович
2010
Українське комерційне право
c.30-37
50
Практикум
Актуальні проблеми екологічного права
Марусенко Роман Ігорович
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.128
51
Довідник
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
52
Довідник
Бюлетень законодавства і юридичної практики України
Балюк Галина Іванівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
53
Монографія
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Правова єдність
c.496
54
Монографія
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Алерта
c.507
55
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України: Практикум для студентів юридичного факультету спеціальності 6.060100 „Правознавство”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
56
Навчально-методичний комплекс
Земельне право. Робоча навчальна програма для студентів географічного факультету спеціальності 6.0709 «Картографія»
Бевз Олена Володимирівна
Марусенко Роман Ігорович
Позняк Еліна Владиславівна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.45
57
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України. Практикум для студентів спеціальності 6.060100 «правознавство».
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
58
Навчально-методичний комплекс
Проблеми земельного права. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство».
Ковальчук Тетяна Григорівна
Кохановська Олена Велеонінівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.71
59
Навчально-методичний комплекс
Екологічне право України : робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.94
60
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми екологічного права України:
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.116
61
Практикум
Практикум по земельному праву
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.95
62
Практикум
Екологічне право України: практикум для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"освітню-кваліфікаційний рівень “бакалавр права”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.106
63
Довідник
Запитуйте-відповідаємо
Марусенко Роман Ігорович
2008
Земельне право України: теорія і практика
в.3 c.43-47
64
Навчально-методичний комплекс
Земельне право. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство».
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2008
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.62
65
Навчально-методичний комплекс
Право екологічної безпеки України : робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"освітню-кваліфікаційний рівень “магістр права”
Балюк Галина Іванівна
Марусенко Роман Ігорович
Позняк Еліна Владиславівна
Третяк Тарас Олексійович
2008
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.52
66
Наукова стаття
Урядовий проект Закону України “Про ринок земель”: за чи проти?
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2008
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
в.6 c.79-84
67
Наукова стаття
Проблеми підвідомчості земельних спорів
Марусенко Роман Ігорович
2008
Обрій
c.164-166
68
Наукова стаття
Проблеми підвідомчості земельних спорів
Марусенко Роман Ігорович
2008
Земельне право України: теорія і практика
в.1 c.41-47
69
Наукова стаття
Урядовий проект Закону України «Про ринок земель: за чи проти?»
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2008
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
в.6 c.79-84
70
Підручник
Земельне право України
Балюк Галина Іванівна
Бахуринська Марія Михайлівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.512
71
Розділ монографії
Земельні сервітути: поняття, об’єкти, суб’єкти, зміст, набуття, реалізація, припинення
Марусенко Роман Ігорович
2008
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (навчальний посібник)
c.139-142
72
Розділ монографії
Право на користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис): поняття, об’єкти, суб’єкти, зміст, набуття, реалізація, припинення
Марусенко Роман Ігорович
2008
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (навчальний посібник)
c.142-144
73
Розділ монографії
Право на користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій): поняття, об’єкти, суб’єкти, зміст, набуття, реалізація, припинення
Марусенко Роман Ігорович
2008
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (навчальний посібник)
c.144-147
74
Розділ монографії
Правовий режим земель водного фонду
Марусенко Роман Ігорович
2008
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (навчальний посібник)
c.383-401
75
Наукова стаття
Наслідки та перспективи обмеження права розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення
Марусенко Роман Ігорович
2007
Видавничий центр НАУ
c.273-276
76
Наукова стаття
Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: законодавчі новації
Марусенко Роман Ігорович
2007
Земельне право України: теорія і практика
в.3 c.40-52
77
Наукова стаття
Деякі аспекти реалізації принципу використання земель за цільовим призначенням
Марусенко Роман Ігорович
2007
Земельне право України: теорія і практика
в.1 c.37-46
78
Наукова стаття
Розділ 7. Гордість кафедри – випускники магістратури
Марусенко Роман Ігорович
2007
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.218-219
79
Наукова стаття
Цільове використання земель: окремі проблеми
Марусенко Роман Ігорович
2007
Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління
в.2 c.104-111
80
Наукова стаття
Права на чужі земельні ділянки за законодавством зарубіжних країн
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
2006
Земельне право України
в.4 c.55-89
81
Матеріали конференції
Допустимость и целесообразность установления земельных сервитутов как предпосылки эффективного использования и охраны земельных ресурсов
Марусенко Роман Ігорович
2005
Белорусский государственный университет
c.198-200
82
Матеріали конференції
До питання про правову природу земельного сервітуту
Марусенко Роман Ігорович
2004
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права
c.307-309
83
Матеріали конференції
Допустимість та доцільність встановлення земельних сервітутів як передумови ефективного використання й охорони земельних ресурсів
Марусенко Роман Ігорович
2004
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
c.157-163
84
Матеріали конференції
Деякі аспекти здійснення земельного сервітутного права за новим Земельним кодексом України
Марусенко Роман Ігорович
2003
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.352-355
85
Матеріали конференції
Правові проблеми реєстрації земельних сервітутів в Україні
Марусенко Роман Ігорович
2003
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права
c.190-192
86
Наукова стаття
До питання про суб’єктний склад сервітутних правовідносин
Марусенко Роман Ігорович
2002
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права
в.1 c.159-160
87
Тези
Публічний земельний сервітут у доктрині та в земельному законодавстві
Марусенко Роман Ігорович
2002
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права
c.181-184
88
Матеріали конференції
Регламентация земельного сервитута в проекте нового Земельного кодекса Украины
Марусенко Роман Ігорович
2001
Белорусский государственный университет
c.234 -236
89
Наукова стаття
Несколько замечаний относительно регламентации земельного сервитута в проекте нового Земельного кодекса Украины
Марусенко Роман Ігорович
2000
Юридическая практика
в.51 c.5-10

Повернення до списку

Вгору