Автори, співробітники Університету

Марченко Світлана Іванівна

Ідентифікатор автора: 36669
Кількість пошукових запитів автора: 843

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Земельного та аграрного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 92, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 3, підручників - 1, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 34

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Legal Regulation of Agricultural Land Circulation in Ukraine: Problems and Prospects
Коваленко Тетяна Олександрівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Марченко Світлана Іванівна
Саркісова Тамара Борисівна
Сюйва Ірина Сергіївна
2020
AMAZONIA INVESTIGA
в.9(25) c.302-309
2
Енциклопедія
Атестація
Марченко Світлана Іванівна
2019
Видавництво Право
т.16 c.33-37
3
Енциклопедія
Ліквідація сільськогосподарського підприємства
Марченко Світлана Іванівна
2019
Видавництво Право
c.341-342
4
Енциклопедія
Реорганізація сільськогосподарського підприємства
Марченко Світлана Іванівна
2019
Видавництво Право
т.16 c.545-548
5
Матеріали конференції
Правові аспекти інституційно-функціонального забезпечення аграрних відносин на сучасному етапі
Марченко Світлана Іванівна
2018
Видавництво "Юрайт" (підручник)
c.218-223
6
Матеріали конференції
Особливості реорганізації сільськогосподарських підприємств за законодавством України
Марченко Світлана Іванівна
2018
б.в.
c.127-130
7
Матеріали конференції
Тенденції уніфікації понятійного апарату в аграрному праві
Марченко Світлана Іванівна
2018
б.в.
c.172-174
8
Матеріали конференції
Проблемні питання реалізації принципу соціальної справедливості у земельних приватизаційних правовідносинах
Марченко Світлана Іванівна
2018
Видавництво: ТОВ «Оберіг»
c.144-146
9
Матеріали конференції
Право на достатнє харчування та право на совбоду від голоду як базові цінності універсальних принципів права
Марченко Світлана Іванівна
2019
Кондратьєв А.В.
c.293-296
10
Матеріали конференції
Інноваційні підходи до підготовки фахівців у галузі земельного та аграрного права: виклики сьогодення для України
Марченко Світлана Іванівна
2019
Інформаційно-видавничий відділ Луцького НТУ
c.138-140
11
Наукова стаття
The Legal Basis for Control in the Sphere of Use and Protection of the Animal World in Ukraine
Марченко Світлана Іванівна
2018
Przegląd Prawa Administracyjnego
в.1 c.99-108
12
Матеріали конференції
Аграрно-правові питання оцінки впливу на довкілля
Марченко Світлана Іванівна
2018
Інститут держави і права імені В.М. Корецького
c.103-106
13
Наукова стаття
Правові засади рибальства як виду товарного сільськогосподарського виробництва в Україні
Марченко Світлана Іванівна
2017
Юридична література
c.182-185
14
Наукова стаття
Аграрно-правові аспекти вступу України до Світової організації торгівлі
Марченко Світлана Іванівна
2017
Львівський державний університет внутрішніх справ
c.32-33
15
Матеріали конференції
Окремі правові питання виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні
Марченко Світлана Іванівна
2016
Сучасні тенденції розвитку національного законодавства: Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.145-147
16
Матеріали конференції
Проблемні питання правового режиму відокремлених фермерських садиб у складі сільської поселенської мережі
Марченко Світлана Іванівна
2016
Львівський національний університет імені Івана Франка
c.248-250
17
Матеріали конференції
Державна підтримка сільського господарства як принцип аграрного права
Марченко Світлана Іванівна
2016
Prague Institute for Qualification Enhancement
c.201-202
18
Наукова стаття
Особливості правового регулювання рибного господарства в Україні
Марченко Світлана Іванівна
2016
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Право
в.243 c.85-93
19
Тези
Теоретико-правові підходи до визначення сільських територій
Марченко Світлана Іванівна
2015
ДП "Прінт Сервіс"
c.147-149
20
Тези
Аграрно-правові ідеї в наукових працях професора Миронця Івана Макаровича
Марченко Світлана Іванівна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.59-61
21
Тези
Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України як навчальна дисципліна
Марченко Світлана Іванівна
2016
Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природо ресурсного права у вищих навчальних закладах України. Юридична література
c.169-171
22
Матеріали конференції
Принцип пріоритетності використання земель сільськогосподарського призначення для сільськогосподарського виробництва в аграрному праві
Марченко Світлана Іванівна
2015
Видавничий центр НУБіП України
c.151-154
23
Навчальний посібник
Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України
Коваленко Тетяна Олександрівна
Марченко Світлана Іванівна
2015
Юрінком Інтер
т.1 c.1-296
24
Наукова стаття
Правові засади аграрного ринку в Україні
Марченко Світлана Іванівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.2 в.6 c.10-12
25
Тези
Принцип пріоритетності використання земель сільськогосподарського призначення для сільськогосподарського виробництва в аграрному прав
Марченко Світлана Іванівна
2015
Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права: матеріали науково-практичної конференції
т.1 c.151-154
26
Наукова стаття
Организационно-правовые вопросы реализации принципа государственной поддержки пчеловодства в Украине
Марченко Світлана Іванівна
2014
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.10 c.99-102
27
Наукова стаття
Юридичні ознаки виробництва та реалізації цукру як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України
Марченко Світлана Іванівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 в.4 c.236-239
28
Матеріали конференції
Правові засади органічного (біологічного) сільськогосподарського виробництва
Марченко Світлана Іванівна
2013
Хмельницький університет управління та права, 2016
c.317-319
29
Матеріали конференції
Реалізація принципу свободи підприємницької діяльності в аграрному праві України
Марченко Світлана Іванівна
2013
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
c.162–164
30
Матеріали конференції
Реалізація принципу державної підтримки сільського господарства шляхом проведення аграрних інтервенцій в Україні
Марченко Світлана Іванівна
2013
ДП "Прінт Сервіс"
c.113-115
31
Наукова стаття
Сутність поняття «сільські території» та його визначення в юридичній літературі
Марченко Світлана Іванівна
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 в.3/2013 c.149-151
32
Матеріали конференції
Систематизація аграрного законодавства України в сучасних умовах: стан, тенденції та перспективи
Марченко Світлана Іванівна
2012
Видавничий центр НУБіП України
c.98-100
33
Розділ монографії
Особливості правового регулювання контролю в галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу
Марченко Світлана Іванівна
2012
Алерта
c.454-473
34
Довідник
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення/ Г.І. Балюк, О.О. Погрібний, Ю.С. Шемшученко [ та ін.]; за ред. Г.І. Балюк.
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
2010
Юрінком Інтер
c.1-384
35
Наукова стаття
Правові принципи господарської діяльності в агропромисловому комплексі України
Марченко Світлана Іванівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.85 c.60 – 63
36
Наукова стаття
Тенденції та перспективи законодавчого регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні
Марченко Світлана Іванівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.84 c.49-52
37
Наукова стаття
Консолідація законодавства України про державну підтримку сільського господарства
Марченко Світлана Іванівна
2011
Видавничий центр НУБіП України
c.357-359
38
Розділ монографії
Коментар до ст. 20 Закону «Про охорону атмосферного повітря»
Марченко Світлана Іванівна
2011
Юрінком Інтер
c.106-111
39
Довідник
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення
Марченко Світлана Іванівна
2010
Бюлетень законодавства і юридичної практики України
в.3 c.364
40
Матеріали конференції
Особливості правового становища суб’єктів господарювання в галузі рослинництва
Марченко Світлана Іванівна
2010
Вища освіта України
c.50-52
41
Монографія
Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні:
Марченко Світлана Іванівна
2010
Київ: "Обрії"
c.200
42
Монографія
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Третяк Тарас Олексійович
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2010
Юрінком Інтер
c.384
43
Наукова стаття
Розвиток наукової думки про правове регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в аграрному праві України
Марченко Світлана Іванівна
2010
Науковий вісник НУБіП України. Серія Гуманітарні студії
в.156 c.83-94
44
Праці конференції
Інституційно-функціональне забезпечення виробництва та реалізації зерна за законодавством України
Марченко Світлана Іванівна
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.2 в.2 c.135-136
45
Довідник
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
46
Довідник
Бюлетень законодавства і юридичної практики України
Балюк Галина Іванівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
47
Довідник
Лісовий кодекс України: Бюлетень законодавства і юридичної практики України
Марченко Світлана Іванівна
2009
Юрінком Інтер
в.10/2009 c.368
48
Матеріали конференції
Особливості правового режиму товарної сільськогосподарської продукції за законодавством України
Марченко Світлана Іванівна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
в.3
49
Матеріали конференції
Сільськогосподарська продукція як об’єкт аграрних правовідносин
Марченко Світлана Іванівна
2009
Волинська обласна друкарня
c.411-412
50
Матеріали конференції
Правові аспекти сільськогосподарського природокористування в умовах адаптації аграрного законодавства України до законодавства Європейського Союзу
Марченко Світлана Іванівна
2009
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
c.142-144
51
Матеріали конференції
Окремі правові аспекти рибальства в Україні
Марченко Світлана Іванівна
2009
ІРІДІУМ
c.258-260
52
Матеріали конференції
Розвиток законодавства про стимулювання сільськогосподарського виробництва в країнах ЄС та деяких інших державах
Марченко Світлана Іванівна
2009
Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г. В.
в.38
53
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України: Практикум для студентів юридичного факультету спеціальності 6.060100 „Правознавство”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
54
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України. Практикум для студентів спеціальності 6.060100 «правознавство».
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
55
Наукова стаття
Поняття «товарне сільськогосподарське виробництво» як правова категорії
Марченко Світлана Іванівна
2009
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.12 c.196- 199
56
Практикум
Практикум по земельному праву
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.95
57
Тези
Реалізація права на підприємницьку діяльність у сільському господарстві України
Марченко Світлана Іванівна
2009
Волинська обласна друкарня
c.373-374
58
Суб'єкти права на ведення товарного сільськогосподарського виробництва // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні. Тези доповідей на Всеукраїнській науковій конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів.
Марченко Світлана Іванівна
2008
59
Підручник
Земельне право України
Балюк Галина Іванівна
Бахуринська Марія Михайлівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.512
60
Тези
Суб’єкти права на ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Марченко Світлана Іванівна
2008
Львівський національний університет імені Івана Франка
c.156-158
61
Хрестоматія
Загальні засади правового регулювання сільського господарства України : зб. норм.-прав.актів.
Марченко Світлана Іванівна
2008
Магістр – XXI сторіччя
c.516
62
Матеріали конференції
Тенденції розвитку законодавства про стимулювання сільськогосподарського виробництва
Марченко Світлана Іванівна
2007
Магістр – XXI сторіччя
c.101-103
63
Матеріали конференції
Правові аспекти інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні
Марченко Світлана Іванівна
2007
Юридичні та політичні науки. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
c.131-133
64
Наукова стаття
Державно-правове регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні
Марченко Світлана Іванівна
2007
Юридичний факультет НАУ
c.275-276
65
Наукова стаття
Мораторій на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення: новели законодавчого регулювання
Марченко Світлана Іванівна
2007
Нотаріат для Вас
c.15-18
66
Наукова стаття
Мораторій на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення: новели правового регулювання
Марченко Світлана Іванівна
2007
Нотаріат для Вас
c.52.0000
67
Наукова стаття
Колізії правових норм та шляхи їхнього вирішення
Марченко Світлана Іванівна
2007
Нотаріат для Вас
в.7-8 c.52-54
68
Тези
Правові аспекти сільськогосподарського виробництва у військових формуваннях України
Марченко Світлана Іванівна
2007
Львівський національний університет імені Івана Франка
c.135-138
69
Матеріали конференції
Правові аспекти здійснення товарного сільськогосподарського виробництва на засадах орендного землекористування в контексті розробок наукової школи «Земельне, екологічне право та право екологічної безпеки»
Марченко Світлана Іванівна
2006
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
c.98-100
70
Матеріали конференції
Правові аспекти кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників (зарубіжний досвід)
Марченко Світлана Іванівна
2006
"Видавництво Білоцерківський національний аграрний університет"
c.160-162
71
Матеріали конференції
Правові засади здійснення товарного сільськогосподарського виробництва
Марченко Світлана Іванівна
2005
Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки
c.177-182
72
Матеріали конференції
В.З. Янчук – фундатор української аграрно-правової науки
Марченко Світлана Іванівна
2005
Магістр – XXI сторіччя
c.104-106
73
Матеріали конференції
Гармонізація законодавства України про державну підтримку сільського господарства з нормами та вимогами Світової організації торгівлі
Марченко Світлана Іванівна
2005
Інститут держава і права ім. В.М. Корецького НАН України
c.53-56
74
Наукова стаття
Правові засади кадрового забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва
Марченко Світлана Іванівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.66 c.95-98
75
Розділ монографії
Правове регулювання окремих напрямів виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств
Марченко Світлана Іванівна
2005
Юрінком Інтер
c.624
76
Матеріали конференції
Організаційно-правове забезпечення державної цінової підтримки сільськогосподарських товаровиробників
Марченко Світлана Іванівна
2004
Інститут держави і права імені В.М. Корецького
c.102-105
77
Матеріали конференції
Правові аспекти інформаційного забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва
Марченко Світлана Іванівна
2004
Хмельницький інститут управління і права
c.309-310
78
Монографія
Науково-практичний коментар до Закону України «Про особисте селянське господарство»
Марченко Світлана Іванівна
Носік Володимир Васильович
2004
Кондор
c.116-153
79
Навчальний посібник
Науково-практичний коментар до Закону України “Про особисте селянське господарство” / За ред. канд. юрид. наук, доц. Носіка В.В. – К.: Кондор, 2004. – 252 с.
Коваленко Тетяна Олександрівна
Марченко Світлана Іванівна
Носік Володимир Васильович
2004
Кондор
c.252
80
Матеріали конференції
Деякі питання ефективності законодавства про державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників
Марченко Світлана Іванівна
2003
Хмельницький інститут управління і права
c.192-193
81
Матеріали конференції
Правовые аспекты кадрового обеспечения товарного сельскохозяйственного производства
Марченко Світлана Іванівна
2003
Белорусский государственный университет
c.200-202
82
Наукова стаття
Правове забезпечення організації бджільництва
Марченко Світлана Іванівна
2003
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.179-182
83
Наукова стаття
Соціолого-правові аспекти державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників
Марченко Світлана Іванівна
2003
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
в.21 c.375-381
84
Тези
Організаційно-правові форми державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників
Марченко Світлана Іванівна
2003
Львівський національний університет імені Івана Франка
c.114-116
85
Матеріали конференції
Щодо визначення виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного підприємництва
Марченко Світлана Іванівна
2002
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права
в.1 c.160-162
86
Наукова стаття
Правові засади надання державної підтримки суб’єктам аграрного підприємництва
Марченко Світлана Іванівна
2002
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.45 c.74-77
87
Наукова стаття
Поняття державної підтримки суб’єктів аграрного підприємництва
Марченко Світлана Іванівна
2002
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.47 c.145-149
88
Наукова стаття
Проблеми реалізації норм Земельного кодексу України в процесі здійснення виробничо-господарської діяльності суб’єктами аграрного підприємництва
Марченко Світлана Іванівна
2002
Інформаційно-ресурсний центр «Реформування земельних відносин в Україні»
c.75-76
89
Словник
Словник аграрно-правових термінів
Марченко Світлана Іванівна
2002
Видавництво "НАУ"
c.37
90
Тези
Правове забезпечення організації насінництва
Марченко Світлана Іванівна
2002
Хмельницький інститут управління і права
c.178-181
91
Матеріали конференції
Правові питання державної підтримки сільськогосподарських кооперативів
Марченко Світлана Іванівна
2001
Укоопосвіта
c.157-159
92
Наукова стаття
Організаційно-правові форми матеріально-технічного забезпечення суб’єктів аграрного підприємництва
Марченко Світлана Іванівна
2001
К. : ІАЕ УААН
c.211-214

Повернення до списку

Вгору