Автори, співробітники Університету

Маслікова Ірина Ігорівна

Ідентифікатор автора: 36685
Кількість пошукових запитів автора: 786

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Етики, естетики і культурології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Етика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 49, з них наукових статей (наукові публікації) - 30, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Менеджмент соціокультурної діяльності» для студентів філософського факультету освітньої програми «Культурологія» ОС Бакалавр.
Маслікова Ірина Ігорівна
2018
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
2
Наукова стаття
Ідея спільного блага в деонтологічному лібералізмі
Маслікова Ірина Ігорівна
2017
Філософія і політологія в контексті сучасної культури.
в.№ 6 (17) c.52-60
3
Наукова стаття
Моральна мотивація та економічні стимули в реалізації спільного блага
Маслікова Ірина Ігорівна
2018
Університетська кафедра
в.№7 c.47-61
4
Наукова стаття
Мотиви та причини альтруїстичних дій: тенденції пояснень в сучасній етиці
Маслікова Ірина Ігорівна
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.131 (4) c.288-292
5
Тези
Как возможно благо другого (читая Фрэнсиса Хатчесона) Другой. Ближний и Дальний
Маслікова Ірина Ігорівна
2017
Материалы международной заочной этико-политологической конференции, 15 октября 2017 г.
c.102-109
6
Тези
Професійна та корпоративна етика для політологів: цілі, завдання та змістовне наповнення навчальної дисципліни
Маслікова Ірина Ігорівна
2018
Матеріали науково-практичної конференції «Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання (Київ, 23-24 листопада 2017 р)
c.67-71
7
Тези
Крос-культурні дослідження в оцінці суспільного життя
Маслікова Ірина Ігорівна
2018
VIІІ Міжнародна науково-практична конференція "Викладання логіки та перспективи її розвитку", 17-18 травня 2018 р.
c.42-43
8
Наукова стаття
Сутність та типологія моральних обов’язків у деонтологічній етиці І.Канта
Маслікова Ірина Ігорівна
2017
Філософія і політологія в контексті сучасної культури.
в.10 (4) c.73-82
9
Наукова стаття
Етико-економічні концепції якості життя в оцінці добробуту та благополуччя
Маслікова Ірина Ігорівна
2017
Університетська кафедра
в.6 c.75-86
10
Наукова стаття
Етична легітимація шкоди та міркування спільного блага
Маслікова Ірина Ігорівна
2017
Збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник"
в.121 (6) c.139-142
11
Наукова стаття
Моральне почуття, спільне благо та моральні вимоги в етичному сентименталізмі Френсіса Хатчесона
Маслікова Ірина Ігорівна
2017
Гуманітарні студії
в.29 c.107-115
12
Наукова стаття
Суспільне благополуччя як мета державної політики: спроби етичної концептуалізації
Маслікова Ірина Ігорівна
2017
Збірник наукових праць "Гілея: науковий вісник"
в.125 (10) c.294-297
13
Наукова стаття
Етика прав в обґрунтуванні негативних обов’язків
Маслікова Ірина Ігорівна
2017
Філософія і політологія в контексті сучасної культури.
в.2 (17) c.115-123
14
Наукова стаття
Міжнародне співробітництво та соціальне партнерство як механізми забезпечення якості культурологічної освіти
Маслікова Ірина Ігорівна
2017
Українські культурологічні студії
в.1 c.56-60
15
Тези
Потенціал етики як практичної філософії у професійній нормотворчості
Маслікова Ірина Ігорівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.10 c.78-80
16
Наукова стаття
Плюралістичні теорії благополуччя в оцінці якості життя
Маслікова Ірина Ігорівна
2015
«Наукові записки КУТЕП» (Серія: філософські науки)
в.21 c.26-38
17
Наукова стаття
Спільні цілі та спільні цінності в сучасній політичній практиці
Маслікова Ірина Ігорівна
2016
«Наукові записки КУТЕП» (Серія: філософські науки)
в.22 c.8-16
18
Наукова стаття
Проблема вимірювання благополуччя в етичному консеквенціалізмі
Маслікова Ірина Ігорівна
2016
Університетська кафедра
в.5 c.53-62
19
Тези
Спільне благо як критерій оцінки соціальних практик
Маслікова Ірина Ігорівна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 в.5 c.36-38
20
Навчально-методичний комплекс
Етика бізнесу
Маслікова Ірина Ігорівна
Нападиста Валентина Григорівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-27
21
Навчально-методичний комплекс
Этика бизнеса
Маслікова Ірина Ігорівна
Нападиста Валентина Григорівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-31
22
Наукова стаття
Консеквенціалізм в обгрунтуванні спільного блага як критерію моральної правильності соціальної дії
Маслікова Ірина Ігорівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.1 c.32-36
23
Наукова стаття
Практична спроможність консеквенціалістського обгрунтування спільного блага
Маслікова Ірина Ігорівна
2015
Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права
т.19 c.144-155
24
Наукова стаття
Етичні концепції благополуччя: теоретична обгрунтованість та практична спроможність
Маслікова Ірина Ігорівна
2015
Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права
т.20 c.33-44
25
Наукова стаття
Трансформации современного этического консеквенциализма: от гедонистического утилитаризма к утилитаризму желания
Маслікова Ірина Ігорівна
2015
Вісник НТУУ "КПІ" Серія. Філософія. Психологія. Педагогіка
т.1 c.с. 51 - 56
26
Тези
Утилітаризм уподобань в обґрунтуванні спільного блага: теоретичні та практичні проблеми
Маслікова Ірина Ігорівна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.26-28
27
Тези
Колективна відповідальність як свобода нормотворення
Маслікова Ірина Ігорівна
2015
Видавництво НТУУ "КПІ"
т.1 c.98-100
28
Наукова стаття
У пошуках спільного блага: до постановки проблеми
Маслікова Ірина Ігорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.4 c.31-34
29
Наукова стаття
Проблематика культурного блага сквозь призму экономической теории и этики
Маслікова Ірина Ігорівна
2014
Actual Problems of Modern Economic Development. Proceedings of Materials of International Scientific and Practical Conference. – Tbilisi: Publishing House “Business-Intellect”, 2014.
т.1 c.65-69
30
Тези
Тенденції осмислення ідеї спільного блага в етичному дискурсі
Маслікова Ірина Ігорівна
2014
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2014"
т.6 c.179-181
31
Тези
Спільне благо в етичному консеквенціалізмі: обгрунтування та реалізація
Маслікова Ірина Ігорівна
2014
Проблеми формування громадської думки в сучасній Україні. КНУКіМ 2014
т.1 c.59-62
32
Навчальний посібник
Етика.Естетика
Єфіменко Віталій Віталійович
Живоглядова Ірина Вікторівна
Маслікова Ірина Ігорівна
Нападиста Валентина Григорівна
Подолян Галина Петрівна
Рихліцька Оксана Дмитрівна
Тормахова Анастасія Миколаївна
Шинкаренко Олена Василівна
2013
33
Наукова стаття
Спроможність глобальної етики: від теорії до практики
Маслікова Ірина Ігорівна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.70 c.597.0000
34
Наукова стаття
Співробітництво у сфері вищої освіти: європейський діалог
Маслікова Ірина Ігорівна
2013
Вища освіта України
т.3 c.247.0000
35
Тези
Від ідеї до політики спільного блага: етико-філософські обгрунтування
Маслікова Ірина Ігорівна
2013
36
Наукова стаття
Соціальне партнерство та міжнародна співпраця в системі вищої освіти на шляхах до суспільства добробуту
Маслікова Ірина Ігорівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
c.14.0000
37
Наукова стаття
Інституціональні виміри діяльності у сфері культури
Маслікова Ірина Ігорівна
2012
Гуманітарний часопис
т.3 c.23.0000
38
Наукова стаття
Типологізація етичних вчень як метод етичних досліджень
Маслікова Ірина Ігорівна
2012
39
Наукова стаття
Сфера культуры как пространство „стремящейся к благу жизни»: этико-экономический анализ
Маслікова Ірина Ігорівна
2010
40
Наукова стаття
Соціально-економічні ефекти діяльності культурних інститутів
Маслікова Ірина Ігорівна
2010
41
Наукова стаття
Соціально-економічні ефекти діяльності культурних інститутів.Інститут культурології
Маслікова Ірина Ігорівна
2010
42
Тези
Ідея глобального етосу та її практична реалізація
Маслікова Ірина Ігорівна
2010
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
43
Монографія
Общественная мораль в современной экономике: этико-экономический анализ
Маслікова Ірина Ігорівна
2009
44
Наукова стаття
Суспільна мораль та колективний суб'єкт: етико-економічний аналіз
Маслікова Ірина Ігорівна
2008
Гуманітарні студії
т.3 c.128.0000
45
Наукова стаття
Общественное благо как ценностный ориентир современной экономики: этико-экономический анализ
Маслікова Ірина Ігорівна
2009
Практична філософія
c.84.0000
46
Праці конференції
Раціональність як ціннісна домінанта західної економічної культури: етичний аналіз
Маслікова Ірина Ігорівна
2009
47
Наукова стаття
Суспільна мораль та колективний суб’єкт: етико-економічний аналіз
Маслікова Ірина Ігорівна
2008
48
Тези
Суспільне благо як ціннісно-орієнтаційна ідея суспільства добробуту: етичний аналіз
Маслікова Ірина Ігорівна
2008
49
Праці конференції
Соціальна відповідальність колективного суб'єкту: теорико-нормативний аналіз
Маслікова Ірина Ігорівна
2007
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 c.68.0000

Повернення до списку

Вгору