Автори, співробітники Університету

Маслов Анатолій Олександрович

Ідентифікатор автора: 36686
Author Identifier Number Scopus: 36176079000 →
ResearcherID, Web of Science: I-2721-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 983

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 71, з них наукових статей (наукові публікації) - 37, монографій - 4, підручників - 6, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЕЛИКІ ДАНІ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Маслов Анатолій Олександрович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.50-51
2
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Гончарук Інна Василівна
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
3
Навчально-методичний комплекс
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності: авчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей освітнього рівня «Магістр»
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
2019
Без видавництва
4
Матеріали конференції
Економічний механізм реалізації євроінтеграційної макроекономічної політики України та його значення
Маслов Анатолій Олександрович
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.141-145
5
Матеріали конференції
Карл Маркс як історик економічної думки
Маслов Анатолій Олександрович
2018
Економічна спадщина К. Маркса: погляд через призму століть: Всеукраїнський круглий стіл
c.87-92
6
Матеріали конференції
Історико-економічні дисципліни в українській економічній освіті періоду реформування
Маслов Анатолій Олександрович
2018
Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста: збірка тез
c.30-31
7
Навчально-методичний комплекс
Нова політична економія: Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури спеціальності 051 "Економіка", освітня програма "Економічна теорія та економічна політика"
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
2018
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-24
8
Навчально-методичний комплекс
Економічна історія та історія економічної думки України: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей освітнього рівня «Бакалавр»
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Назаров Ілля Владиславович
2018
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.1-56
9
Навчально-методичний комплекс
Історія економіки та економічної думки: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей освітнього рівня «Бакалавр»
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Назаров Ілля Владиславович
Нестеренко Олена Петрівна
2018
К.: Нічлава
c.1-168
10
Навчально-методичний комплекс
Інформаційна економіка: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей освітнього рівня «Бакалавр»; «Магістр»
Маслов Анатолій Олександрович
2018
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
11
Наукова стаття
Ціннісні орієнтири європейської економічної інтеграції для України
Маслов Анатолій Олександрович
Осецький Валерій Леонідович
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1(34) c.44-53
12
Наукова стаття
Постнекласичні смисли інформаційної економіки
Маслов Анатолій Олександрович
2018
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
c.82–88
13
Підручник
Інформаційно-знаннєва економіка
Маслов Анатолій Олександрович
2016
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-464
14
Підручник
Історія економіки та економічної думки
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Назаров Ілля Владиславович
Нестеренко Олена Петрівна
2018
Знання
c.1-775
15
Розділ монографії
Особливості реалізації механізму євроінтеграційної макроекономічної політики на різних етапах та критерії його дієвості
Маслов Анатолій Олександрович
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.302-326
16
Розділ монографії
Аксіологічні аспекти інтеграції україни до європейського економічного та суспільного простору
Базилевич Віктор Дмитрович
Маслов Анатолій Олександрович
Осецький Валерій Леонідович
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.8-28
17
Матеріали конференції
Інституціональне моделювання трансформаційних змін в Україні та євроінтеграційний процес
Маслов Анатолій Олександрович
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.644-649
18
Монографія
Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення
Маслов Анатолій Олександрович
2016
Київ: ВПЦ «Київський університет»
19
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо організації та проведення асистентської практики (для студентів магістратури галузі знань 05 "Соціальні та поведінков науки", спеціальності 051 "Економіка", освітньої програми "Економічна теорія та економічна політика")
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2017
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-72
20
Матеріали конференції
Сучасна економічна думка про добробут націй
Маслов Анатолій Олександрович
2016
Сучасні економічні теорії: історія, методологія та перспективи розвитку
c.82–88
21
Наукова стаття
Інформаційна та ринкова невизначеність і функціонування державних фінансів
Маслов Анатолій Олександрович
2016
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
в.9 c.198–206
22
Матеріали конференції
Еволюція політичної економії у світлі суперечностей цивілізаційного розвитку і глобальних трансформацій
Маслов Анатолій Олександрович
2015
Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.1 c.345-347
23
Матеріали конференції
Інформаційно-знаннєва економіка в контексті еволюції теоретичного знання
Маслов Анатолій Олександрович
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.92-97
24
Підручник
История экономических учений: Учебник: В 2 частях
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
2015
Знання
т.2 c.1-560
25
Підручник
Information economy: theoretical foundations
Маслов Анатолій Олександрович
2015
KarSU Publ.
c.1-368
26
Розділ монографії
Интернет и информационно-коммуникационные технологии: онтологическая основа и технологические составляющие информационной экономики
Маслов Анатолій Олександрович
2014
ПП «Пдприємство Фенікс»
c.17-36
27
Розділ монографії
Соціальна теорія розподілу М.І. Туган-Барановського
Маслов Анатолій Олександрович
2015
М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець (до 150-річчя від дні народження)
c.235-248
28
Наукова стаття
Його світ сяяв у промінні сонця. Пам’яті Рональда Гаррі Коуза (1910–2013)
Маслов Анатолій Олександрович
2013
Історія народного господарства та економічної думки України: збірник наукових праць
т.46 c.300-316
29
Наукова стаття
Коуз Рональд Гаррі (1910–2013)
Маслов Анатолій Олександрович
2013
Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія
т.1 c.286–295
30
Наукова стаття
Норт Дуглас Сесіл (н. 1920)
Маслов Анатолій Олександрович
2013
Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія
т.1 c.422–427
31
Наукова стаття
Фогель Роберт Вільям (1926–2013)
Маслов Анатолій Олександрович
2013
Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія
т.1 c.611–616
32
Підручник
Акпараттыⱪ экономика: ⱪалыптасуы, ⱪұрылымы және теориялык түрде түсіну: Окулык
Маслов Анатолій Олександрович
2014
Издательство КарГУ (підручник)
c.1-443
33
Підручник
Информационная экономика: теоретические основы: Учебник
Маслов Анатолій Олександрович
2014
Издательство КарГУ (підручник)
c.1-457
34
Тези
Моделювання трансформаційних процесів в Україні на шляху до інформаційної економіки
Маслов Анатолій Олександрович
2014
Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції. Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції
c.37-40
35
Наукова стаття
Інформаційна асиметричність на ринку праці та «економіка пряника і батога» Дж.-А. Міррліса
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.143 c.57-61
36
Наукова стаття
Теорії інтелектуального та людського капіталу в контексті інформаційної економіки
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.136 c.12-16
37
Наукова стаття
Теорія інформаційних сигналів М. Спенса в контексті теорії інформаційної економіки
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Актуальні проблеми економіки
в.4 c.21-32
38
Наукова стаття
Теорія недосконалої інформації Р. Лукаса і концепція циклу «нових класиків»
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Актуальні проблеми економіки
в.9 c.47-54
39
Наукова стаття
Аналіз інформаційної економіки Дж. Стігліцем в межах нового кейнсіанства
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Банківська справа
c.30-38
40
Наукова стаття
Використання ідей нагромадження інформації та знань у неокласичних теоріях людського капіталу
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Ефективна економіка
c.1
41
Наукова стаття
Зміст та структура інформації в межах теорії інформаційної економіки
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України : Серія Право та державне управління
т.4 c.39-47
42
Наукова стаття
Інформаційна асиметричність на ринку праці та «аукціон Вікрі»
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Актуальні проблеми економіки
т.11 c.41-48
43
Наукова стаття
Інформація та знання в теорії «нової хвилі» зростання з ендогенним технологічним прогресом
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Вчені записки Університету економіки і права „КРОК”. Серія: Економіка
т.31 c.37-43
44
Наукова стаття
Інформація та її асиметрія на ринку праці
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Банківська справа
т.6 c.35-43
45
Наукова стаття
Місце теорії інформаційної економіки в історії економічної думки
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин.
т.9 c.22-29
46
Наукова стаття
Структура інформаційної економіки та її місце в сучасній господарській системі
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право
т.20 c.3-13
47
Наукова стаття
Теорія інформаційної економіки в контексті постнекласичної науки
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Економічна теорія
т.4 c.29-37
48
Наукова стаття
Теорія інформаційної економіки та її інституційно соціальні витоки
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.110-118
49
Наукова стаття
Теорія інформаційної економіки та фінанси: поле взаємодії
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Фінанси України
т.8 c.78-87
50
Монографія
Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Інше
c.1-432
51
Навчальний посібник
Історія економічних учень: хрестоматія
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
2011
Знання
c.1-1198
52
Наукова стаття
Етапи розвитку теорії інформаційної економіки у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть
Маслов Анатолій Олександрович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.0.0000
53
Наукова стаття
Моделювання динамічних процесів становлення інформаційного суспільства та інформаційної економіки в Україні
Маслов Анатолій Олександрович
2011
Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин.
c.219-226
54
Наукова стаття
Теорія пошуку інформації Дж. Стіглера як елемент економічної теорії інформації
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Вчені записки Університету економіки і права „КРОК”. Серія: Економіка
т.1 c.39.0000
55
Тези
Інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал в контексті теорії і практики інформаційної економіки
Маслов Анатолій Олександрович
2011
Інтелектуальна власність у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах: теоретичні та практичні аспекти управління та оцінки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.63-65
56
Тези
Пошуки нової економічної ідеології для національної економіки в умовах становлення інформаційного суспільства та інформаційної економіки
Маслов Анатолій Олександрович
2011
Ідеологія в сучасному світі: Науково-практична конференція
c.104-105
57
Наукова стаття
Ґенеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці
Маслов Анатолій Олександрович
2011
Актуальні проблеми економіки
т.3 c.13-23
58
Наукова стаття
Теорія інформаційного суспільства як методологічна основа теорія інформаційної економіки
Маслов Анатолій Олександрович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.24.0000
59
Наукова стаття
Теорія інформаційного суспільства як методологічна основа теорії інформаційної економіки
Маслов Анатолій Олександрович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.123 c.24–28
60
Тези
Теорія інформаційної економіки та її значення в сучасних умовах
Маслов Анатолій Олександрович
2011
Сучасні тенденції економічної теорії і практики: світовий досвід та вітчизняні реалії: збірник науково-методичних праць
c.73-75
61
Тези
Взаємодія онтологічної та гносеологічної складових історико-економічного знання
Маслов Анатолій Олександрович
2011
Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку: збірник матеріалів науково-методичної конференції
т.2 c.205–208
62
Наукова стаття
Сучасна економічна криза в Україні і світі у контексті інформаційної економічної теорії
Маслов Анатолій Олександрович
2010
Актуальні проблеми економіки
т.6 c.31-40
63
Наукова стаття
Теорії постіндустріального та інформаційного суспільства в контексті теорії інформаційної економіки
Маслов Анатолій Олександрович
2010
Вчені записки Університету “КРОК”
т.23 c.140–147
64
Наукова стаття
Інституційна структура та її еволюція у творчості Дагласа Норта
Маслов Анатолій Олександрович
2010
Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць.
c.80-91
65
Наукова стаття
Інтернет як онтологічна складова інформаційної економіки
Маслов Анатолій Олександрович
2010
Вчені записки Університету “КРОК”
т.24 c.41-48
66
Монографія
Історія економіки та економічної думки. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.
Маслов Анатолій Олександрович
2008
67
Наукова стаття
Інституційна економічна теорія та проблеми інституційних перетворень при становленні сучасної економічної системи України
Маслов Анатолій Олександрович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.22.0000
68
Наукова стаття
М.І. Зібер про первісні інститути обміну у праці “Нариси первісної економічної культури”
Маслов Анатолій Олександрович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.0.0000
69
Наукова стаття
Нормативні та позитивні аспекти знань при вивченні історико-економічних дисциплін
Маслов Анатолій Олександрович
2007
70
Наукова стаття
Інституційні аспекти творчих здобутків вчених-економістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ХІХ — початок ХХ ст.).
Маслов Анатолій Олександрович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.4.0000
71
Наукова стаття
Витоки інитуціоналізму у творчості українських вчених-економістів ХІХ — початку ХХ ст
Маслов Анатолій Олександрович
2005

Повернення до списку

Вгору