Автори, співробітники Університету

Мацелюх Іванна Андріївна

Ідентифікатор автора: 36774
Кількість пошукових запитів автора: 2656

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Історії права та держави
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Історія українського права, державності, ґенези церковного права в українському правовому просторі

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 93, з них наукових статей (наукові публікації) - 50, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 35

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Звичаєве право Запорозької Січі в обороні православної віри.
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Збірник матеріалів VIII Міжнародної наукової конференції «Православ’я в Україні»: «Українська Церква в історії українського державотворення». До 100-ліття Української революції, державного органу в справах релігій та боротьби за автокефалію», м. Київ, 20
c.156 – 164
2
Матеріали конференції
Особливості покарання за вчинення чародійства в Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому).
Мацелюх Іванна Андріївна
2019
Міжнародна науково-практична конференція «Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства», м. Харків, 15 – 16 лютого 2019 р. Харків, 2019.
c.6 – 9
3
Матеріали конференції
Неволін про юрисдикцію церковного суду в Візантійській імперії та Руській державі
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Сьома Міжнародна наукова конференція «Соціологія права очима молодих вчених: теоретико-правова спадщина Костянтина Неволіна». (м. Київ, 25 жовтня 2018 року).
4
Матеріали конференції
Практика розгляду окремих шлюбно-сімейних спорів церковними судами в XVI ст.
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку суспільства», 31 серпня – 1 вересня 2018 р., м. Харків.
c.10-13
5
Матеріали конференції
Чаклунство як вид злочину проти віри у Речі Посполитій: судова практика.
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах», м. Запоріжжя, 24-25 серпня 2018 р.
c.11-13
6
Матеріали конференції
Церковний суд та його компетенція у Великому князівстві Литовському
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матерыали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року).
т.1 c.213 – 214
7
Монографія
Юридична відповідальність в церковному праві середньовічної України.
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Київ: Талком, 2018.
c.332
8
Наукова стаття
Church judicial process in the Ukrainian Hetman State (Viisko Zaporizke): analysis of judiciary practice
Захарченко Петро Павлович
Мацелюх Іванна Андріївна
2019
Східноєвропейський історичний вісник
в.12 c.8-16
9
Наукова стаття
Покарання за правопорушення проти віри, церкви та моралі на Запорозькій Січі.
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2 (107) c.59-63
10
Наукова стаття
Практика притягнення до юридичної відповідальності за злочини проти сім’ї та моралі (ХV – поч. ХVIІ ст.)
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
в.4 c.3- 6
11
Наукова стаття
Інститут юридичної відповідальності в церковному праві: до історіографії проблеми (ХІХ – поч. ХХ ст. )
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Науковий вісник публічного та приватного права
т.1 в.3 c.19-23
12
Наукова стаття
Періодизація розвитку церковного судочинства у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій (ХІV – сер. ХVIІ ст.).
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Держава та регіони. Серія: Право
в.3 (61) c.16-21
13
Наукова стаття
До проблеми визначення поняття «інвестиція» та його уніфікації у вітчизняному аконодавстві
Мацелюх Іванна Андріївна
2019
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – № 24 (2018).
т.1 c.383 – 391
14
Наукова стаття
Види покарань в джерелах канонічного права Київської митрополії (ХV – ХVI ст.)
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
т.1 в.2 c.17-20
15
Наукова стаття
Institute of legal responsibility in sources of church law ХІV –ХVIІ century
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
International scientific and practical legal journal «Legea si Viata». – №5 (317). 2018. (Молдова).
c.50-54
16
Наукова стаття
До проблеми церковного судоустрою у Руській державі
Мацелюх Іванна Андріївна
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».
в.31 c.8 – 10
17
Матеріали конференції
Автокефалія Української церкви: політико-правова доктрина О. Лотоцького за доби Української революції 1917-1921 рр.
Захарченко Петро Павлович
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення): збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 1 листопада 2018 р.). Львів. 2018. Вип. 2.
c.47-60
18
Матеріали конференції
Державні гарантії незалежності Української православної церкви в Законі Ради Народних Міністрів Директорії УНР від 1 січня 1919 р
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Українське право й законодавство за доби Української революції (1917 – 1921 рр.): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 30 листопада 2017 року – К. : «Print Day», 2018.
c.165 – 166
19
Матеріали конференції
Особливості церковно-процесуального права Руської держави
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 березня 2018 р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
c.15 – 18
20
Матеріали конференції
Обсяги повноважень церковного суду у Руській державі
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 9-10 березня 2018 р.
c.15 - 19
21
Матеріали конференції
К проблеме стратификации церковных правонарушений Великого княжества Литовского в историографической литературе
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Международная научно-практической конференции на тему: «Развитие юридических наук: проблемы и решения».(г. Каунас, Литва, 27 – 28 апреля 2018 г.)
c.35- 38
22
Матеріали конференції
Церковно-судові інстанції Візантійської імперії: правова природа та підстави класифікації
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 25 – 26 квітня 2018 року).
в.Ч.2 c.247 – 249
23
Матеріали конференції
Кваліфікація правопорушень «церковних людей» в джерелах права Великого князівства Литовського
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національного законодавства», (м. Кропивницький, 19 квітня 2017 р.).
c.12-15
24
Наукова стаття
Формування та особливості церковно-процесульного права у Візантійського права
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Visegrad Journal on Human Rights – № 2/2018.
c.110 - 114
25
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення церковного судочинства Руської держави
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.2 (1) c.9-12
26
Наукова стаття
Система церковних злочинів у правових пам’ятках Великого князівства Литовського
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.Вип. 49 c.26-29
27
Наукова стаття
Класифікація та характеристика злочинів проти віри у Великому князівстві Литовському
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки
в.№ 2 c.9-13
28
Наукова стаття
Стратифікація злочинів проти моралі Великого князівства Литовського.
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Науково-юридичний журнал Правові новелли. №4. 2018.
c.38 – 43
29
Наукова стаття
Система покарання за злочини проти віри, сім’ї та моралі у джерелах права Великого князівства Литовського та Речі Посполитої
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1 (106) c.40-42
30
Матеріали конференції
Родина Максимовичів у творчій спадщині Тараса Шевченка
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Матеріали круглого столу «На вічнім шляху до кобзаря». – с. Мошни, 23 травня 2017 р.
31
Матеріали конференції
Становлення виборчого права в новоствореній Чехословацькій республіці на початку ХХ ст.
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України». – Київ, 22 – 23 червня 2017 року.
c.161-165
32
Матеріали конференції
Національна державність у фокусі правонаступництва: український феномен ХХ ст.
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених до Дня науки юридичного факультету. – Київ, 19 травня 1917 року: до Дня науки юридичного факультету. – Т. 1. – К., 2017.
c.83-85
33
Матеріали конференції
Доктрина автокефальності як політико-правова парадигма у творчій спадщині О. Лотоцького
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Матеріали конференції «Державотворення і помісність церкви: історичні процеси та сучасні реалії» (до 100-річчя початків українського національно-церковного відродження 2017 – 2017 рр.). – Луцьк, 18 травня 2017 р.
34
Матеріали конференції
До проблеми стратифікації церковних правопорушень в історіографічній літературі
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Rozwój regulacji prawnej w Europie Wschodniej: doświadczenia Polski i Ukrainy» Sandomierz, Polska. - 27–28, styczeń, 2017.
c.27-29
35
Матеріали конференції
Дефініція «церковне правопорушення» у фокусі дореволюційної та сучасної каноністики
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Православ’я в Україні: Збірник матеріалів VІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви. – Київ: Київська православна академія, 2016 р.
c.163-168
36
Матеріали конференції
Витоки національної правової системи: сучасний науковий дискурс
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн: виклики і загрози», м. Львів, 19-20 жовтня 2017.
37
Наукова стаття
Преступления против семьи, морали и чести в правовой системе Руси
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». – №8. – 2017.
c.90 – 93
38
Наукова стаття
Інститут церковного правопорушення в законодавстві Руської держави
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
в.3
39
Наукова стаття
До проблеми стратифікації церковних правопорушень Руської держави в історіографічній літературі
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1(104) c.41-43
40
Наукова стаття
Характерні риси злочинів проти сім’ї та моралі в Римо-Візантійській правовій традиції
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Юридичний вісник: науково-практичний журнал. - №2. – 2017.
41
Наукова стаття
Стратифікація та юридичний аналіз злочинів проти віри у Візантійській імперії
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Вісник кримінального судочинства: науково-практичний журнал. – №2. – 2017.
42
Наукова стаття
Феномен української національної державності ХХ ст.
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Соціологія права: науково-практичний журнал
в.№ 1-2 (20-21) c.3-7
43
Наукова стаття
До проблеми захисту іноземних інвестицій в умовах військових дій: історичний досвід та українські реалії
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Електронне аналітичне видання «Юрист&Закон». - Випуск № 12.
в.В. 12
44
Наукова стаття
Співвідношення понять соціальної, юридичної та правової відповідальності у науковому дискурсі
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.1 (25) c.243-249
45
Тези
Джерела церковного права: невикористаний потенціал історико-правової науки
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Концепція та методологія історії українського права: Науково-практичний круглий стіл, присвячений пам‘яті професора Олександра Шевченка
c.117-120
46
Матеріали конференції
Церковний устав Галицького князя Лева Даниловича як пам’ятка національного права
Мацелюх Іванна Андріївна
2016
матеріали ХХХІV Міжнародної історико-правової конференції. Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки
47
Матеріали конференції
Внесок Л. Петражицького в розвиток теорії релігійного права
Мацелюх Іванна Андріївна
2016
Соціологічні проблеми права: Польська соціологія права ХІХ-ХХ ст. : Міжнародна науково-практична конференція
48
Матеріали конференції
Дефініція «правопорушення» у вимірі правової компаративістики
Мацелюх Іванна Андріївна
2016
Малиновські читання
49
Матеріали конференції
Законодавчий механізм забезпечення міжконфесійної злагоди у Великому князівстві Литовському
Мацелюх Іванна Андріївна
2016
Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум: історія і сучасність. Матеріали Міжнародної наукової конференції
50
Матеріали конференції
Генезис поняття «проступок» в історії європейського права
Мацелюх Іванна Андріївна
2016
Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу: І Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 6 жовтня 2016 року; м. Львів, 11 листопада 2016 року): Тези виступів
c.384-388
51
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія правових і політичних вчень» для студентів Інституту післядипломної освіти галузі знань 08 «Право»
Мацелюх Іванна Андріївна
2016
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія правових і політичних вчень» для студентів Інституту післядипломної освіти галузі знань 08 «Право»
52
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» для студентів Інституту післядипломної освіти галузі знань 08 «Право»
Мацелюх Іванна Андріївна
2016
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» для студентів Інституту післядипломної освіти галузі знань 08 «Право»
53
Наукова стаття
Законодавчий механізм забезпечення міжконфесійної злагоди у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій
Захарченко Петро Павлович
Мацелюх Іванна Андріївна
2016
Соціологія права: науково-практичний журнал
в.№ 1-2 c.61-65
54
Наукова стаття
Institute of offences in regulation ecclesiastical relations, histography dimension
Мацелюх Іванна Андріївна
2016
Evropsky politicky a pravni diskurz
в.6 c.126-130
55
Наукова стаття
До проблеми розуміння змісту категорії «церковне покарання»: історіографічний вимір
Мацелюх Іванна Андріївна
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.41 c.36-38
56
Наукова стаття
Поняття «правопорушення» у вітчизняній та зарубіжній теоретико-правовій спадщині
Захарченко Петро Павлович
Мацелюх Іванна Андріївна
2016
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
в.4 (18) c.128-134
57
Матеріали конференції
Відображення співвідношення поняття «канонічне право» та «церковне право» у вітчизняній науковій літературі
Мацелюх Іванна Андріївна
2015
Сучасні проблеми порівняльного правознавства: збірник праць
т.1 c.34–36
58
Матеріали конференції
Державно-церковні відносини у практиці міжнародного права за доби Української гетьманської держави (сер. ХVII ст.)
Мацелюх Іванна Андріївна
2015
Православ’я в Україні. Збірник матеріалів 5-ї Міжнародної наукової конференції
т.1 c.609–618
59
Матеріали конференції
Право на милосердне позбавлення життя: компаративістський вимір
Мацелюх Іванна Андріївна
2015
Норми права: соціологічні та філософські проблеми конституційної реформи: Матеріали конференції
т.1 c.50-53
60
Матеріали конференції
Юридична відповідальність за порушення умов укладення шлюбу в законодавстві Російської імперії ХVIII – XIX ст.
Мацелюх Іванна Андріївна
2015
Právna veda a prax v treťom tisícročí
т.1 c.28-30
61
Матеріали конференції
Євген Спекторський про засадничі принципи виборчого права
Мацелюх Іванна Андріївна
2015
Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених: збірник матеріалів Першої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 листопада 2015 р. – К.: «Талком», 2015 - С 228 – 232
c.228-232
62
Монографія
Джерела церковного права за доби українського Середньовіччя
Мацелюх Іванна Андріївна
2015
Талком
c.1-291
63
Наукова стаття
Правовий статус Українського Закарпаття за Конституційною хартією Чехословацької республіки 29 лютого 1920 року
Мацелюх Іванна Андріївна
2014
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України
т.5 c.5-8
64
Наукова стаття
Constitutional and legal status of Pidkarpatska Rus in the structure of Czechoslovakia
Мацелюх Іванна Андріївна
2014
Atticum
т.9 c.149-167
65
Наукова стаття
Екологічне право у вимірі історичної ретроспективу
Захарченко Петро Павлович
Мацелюх Іванна Андріївна
2014
Екологічне право
т.1 c.29-32
66
Наукова стаття
Історико-правові проблеми взаємин церкви і держави
Мацелюх Іванна Андріївна
2015
Правові та етичні аспекти міжнаціональної та міжконфесійної злагоди: матеріали круглого столу
т.1 c.10-14
67
Наукова стаття
Відображення співвідношення понять «Канонічне право» та «Церковне право» у вітчизняній науковій літературі
Мацелюх Іванна Андріївна
2015
Сучасні проблеми порівняльного правознавства: збірник праць
т.1 c.50-55
68
Наукова стаття
Умови для укладення шлюбу в Українській гетьманській державі та Російській імперії ХVIII ст.: порівняльно-правова характеристика
Мацелюх Іванна Андріївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.102 c.50-52
69
Наукова стаття
Співвідношення держави, права, релігії та церкви в філософській доктрині Є. В. Спекторського
Мацелюх Іванна Андріївна
2015
Малиновські читання
т.1 c.12–13
70
Матеріали конференції
Консолідація православних церков як шлях до збереження унітарної держави: доба Української гетьманської держави
Мацелюх Іванна Андріївна
2014
Україна єдина: шляхи до порозуміння та консолідації : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 15 трав. 2014 р.)
т.1 c.88-96
71
Матеріали конференції
Проект Закону «Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади» в контексті вимог громадянського суспільства
Мацелюх Іванна Андріївна
2014
Україна: історія і проблеми сучасності
т.1 c.20-23
72
Матеріали конференції
Імплементація норм шлюбно-сімейного канонічного права у візантійську правову систему
Мацелюх Іванна Андріївна
2014
Політико-правова ідеологія українського національного державотворення: проблеми формування та еволюції (історико-теоретичний вимір)
т.1 c.80-85
73
Матеріали конференції
Нормативно-правове регулювання охорони навколишнього природного середовища у Руській державі
Мацелюх Іванна Андріївна
2014
Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики
т.1 c.40-43
74
Наукова стаття
Конституційно-правовий статус Підкарпатської Русі у складі Чехословаччини
Мацелюх Іванна Андріївна
2014
Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)
т.3 c.68-75
75
Матеріали конференції
Проблема визначення підсудності злочинів проти віри у творчій спадщині А. Ф. Кістяківського
Мацелюх Іванна Андріївна
2013
Матеріали ІІІ всеукраїнської правової науково-практичної конференції «Соціологічні проблеми права очима молодих науковців та практиків», м. Київ, 17 квітня 2013 р. – Київ: Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, 2013.
c.49-51
76
Монографія
1150-річчя заснування Української Православної Церкви (з центром Митрополії в Києві): духовно-історичні передумови та цивілізаційна спадщина
Мацелюх Іванна Андріївна
2012
Інше
т.1 c.112-121
77
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма із спецкурсу «Еволюція мусульманського права» для студентів 2 курсу магістратури: напряму підготовки «Право», спеціальності 6.030401 «Правознавство», спеціалізації «Порівняльне правознавство»
Мацелюх Іванна Андріївна
2013
Робоча програма із спецкурсу «Еволюція мусульманського права» для студентів 2 курсу магістратури: напряму підготовки «Право», спеціальності 6.030401 «Правознавство», спеціалізації «Порівняльне правознавство»
78
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма із спецкурсу «Релігійно-традиційна правова сім’я» для студентів 2 курсу магістратури: напряму підготовки «Право», спеціальності 6.030401 «Правознавство», спеціалізації «Порівняльне правознавство»
Мацелюх Іванна Андріївна
2013
Робоча програма із спецкурсу «Релігійно-традиційна правова сім’я» для студентів 2 курсу магістратури: напряму підготовки «Право», спеціальності 6.030401 «Правознавство», спеціалізації «Порівняльне правознавство»
79
Наукова стаття
Церковні уставні грамоти як джерело церковного права
Мацелюх Іванна Андріївна
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.27.0000
80
Наукова стаття
Поняття та класифікація джерел церковного права державного походження (на прикладі Руської держави)
Мацелюх Іванна Андріївна
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.191.0000
81
Наукова стаття
Особливості джерел церковного права державного походження доби Руської держави
Мацелюх Іванна Андріївна
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.169.0000
82
Наукова стаття
Дарувальні грамоти як джерело церковного права
Мацелюх Іванна Андріївна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.37.0000
83
Наукова стаття
Ханські ярлики як джерело церковного права державного походження
Мацелюх Іванна Андріївна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.20.0000
84
Наукова стаття
Правове регулювання внутрішньоцерковних відносин в Новелах імператора Юстиніана
Мацелюх Іванна Андріївна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.44.0000
85
Наукова стаття
Становлення науки церковного права в Україні
Мацелюх Іванна Андріївна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.66.0000
86
Наукова стаття
Проблеми періодизації розвитку науки церковного права в історіографічній літературі
Мацелюх Іванна Андріївна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.18.0000
87
Наукова стаття
Правове регулювання державно-церковних відносин за дарувальними грамотами галицько-волинських князів
Мацелюх Іванна Андріївна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.76.0000
88
Наукова стаття
Поняття та класифікація українських джерел церковного права
Мацелюх Іванна Андріївна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.68.0000
89
Наукова стаття
Відображення співвідношення поняття «джерело права» та «форма права» в науковій спадщині юристів – теоретиків
Мацелюх Іванна Андріївна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.52.0000
90
Наукова стаття
Розвиток науки церковного права в Україні
Мацелюх Іванна Андріївна
2012
Держава і право
т.1 c.130.0000
91
Наукова стаття
Історіографічна література щодо походження великокнязівських церковних уставів: дискусійні питання
Мацелюх Іванна Андріївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.5.0000
92
Наукова стаття
Правове регулювання внутрішньоцерковних відносин у джерелах римського та візантійського права
Мацелюх Іванна Андріївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.22.0000
93
Наукова стаття
Церковный устав и дарственные грамоты галицко-волынских князей как источники церковного права государственного происхождения
Мацелюх Іванна Андріївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.54.0000

Повернення до списку

Вгору