Автори, співробітники Університету

Мегела Іван Петрович
Megela Ivan Petrovych

Ідентифікатор автора: 36816
Кількість пошукових запитів автора: 1245
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Зарубіжної літератури
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: античні образи у світовій літературі, сучасні процеси у світовій літературі

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 47, з них наукових статей (наукові публікації) - 40, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Принципи смислотворення у філософській казці Германа Гессе "Перетворення Піктора"
Мегела Іван Петрович
2019
Проблеми семіотики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць
в.35 c.С.45-60
2
Наукова стаття
Документальна візія уявного теаркту (на прикладі роману Йозефа Гайслінгера «Віденський бал"
Мегела Іван Петрович
2017
Наукові записки - Серія: Філологічні науки,- Кропивницький, 2017
в.вип.153 c.20-25
3
Наукова стаття
У пошуках «вищої» мудрості//Герман Гессе. Сідхартха
Мегела Іван Петрович
2018
"Фоліо" Харків
c.154-158
4
Наукова стаття
Архетипне вирішення дихотомії природи і духу
Мегела Іван Петрович
2018
"Фоліо" Харків
c.376-382
5
Наукова стаття
Вербалізація містифікованої ораторії Й.С.Баха у романі Роберта Шнайдера «Одкровення»
Мегела Іван Петрович
2018
Collegium. Международный научно-художественный журнал
в. N28 c.69-76
6
Наукова стаття
Метаморфози жанра. Психограма серійного вбивці (на матеріалі роману “Тиша” Томаса Рааба
Мегела Іван Петрович
2018
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.33 c.60-72
7
Монографія
Ейдоси літературознавчого дискурсу
Мегела Іван Петрович
2016
К.: Видавничий дім Дмитра Бураго
8
Навчальний посібник
Література європейського середньовіччя
Мегела Іван Петрович
2016
Видавничий дім Дмитра Бураго (навчальний посібник)
9
Наукова стаття
«Буря» Шекспіра як містерія Первинної Традиції
Мегела Іван Петрович
2016
Теорія літератури: концепції, інтерпретації
10
Наукова стаття
Роман «Одкровення» Роберта Шнайдера як катарсис творчого акту (Література і музика)
Мегела Іван Петрович
2016
Наукові записки. Серія;філологічні науки. Кіровоград Видавець Лисенко В.Ф
11
Наукова стаття
Полісемантика і структура діалогу літератури з музикою в німецькомовному романі ХХ ст.
Мегела Іван Петрович
2016
ВПЦ "Київський університет"
12
Наукова стаття
Die Rezeption der Wiener Moderne in der Ukraine
Мегела Іван Петрович
2016
Osterreichische und ukrainische Literatur und Kunst. Kontakte und Kontexte in Moderne und Avantgarde (-Peter Lang Edition)
13
Наукова стаття
Мотивно-наратологічний аналіз повісті Германа Гессе "Кнульп"
Мегела Іван Петрович
2015
Літературознавчі студії
т.43 c.27-36
14
Наукова стаття
Мотив гри в романі Г.Гессе "Гра в бісер"
Мегела Іван Петрович
2015
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
т.138 c.273-281
15
Наукова стаття
Особливості оповідної структури роману Г.Гессе "Гра в бісер"
Мегела Іван Петрович
2015
Теорія літератури: концепції, інтерпретації
c.187-200
16
Наукова стаття
"Гра в бісер" Германа Гессе як філософська утопія
Мегела Іван Петрович
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.54 c.200-205
17
Наукова стаття
Авторська інтермедіальна стратегія Германа Гессе у романі "Степовий вовк"
Мегела Іван Петрович
2015
Синтез мистецтв: In Memoriam професора С.М. Пригодія: електронне видання
т.1 c.23-41
18
Наукова стаття
«Заповіт» Т.Шевченка угорською мовою
Мегела Іван Петрович
2014
Шевченкознавчі студії
т.17 c.337-346
19
Наукова стаття
Психоаналіз повісті Германа Гессе «Клайн і Вагнер» (між Еросом і Танатосом)
Мегела Іван Петрович
2013
Літературознавчі студії
т.40 c.41-52
20
Наукова стаття
«Люблю і ненавиджу» Катула vs «Ars Amatoria» Овідія
Мегела Іван Петрович
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.20-31
21
Наукова стаття
У пошуках "вищої мудрості": "індійська поема"- повість Германа Гессе «Сіддхартха»
Мегела Іван Петрович
2014
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
т.128 c.11-19
22
Наукова стаття
Das österreichische Drama in der Ukraine
Мегела Іван Петрович
2014
Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, культурних та мовних контактів (матеріали літературо- та мовознавчого колоквіуму ІІІ. Днів австрійської культури у Дрогобичі, 14-20 квітня 2013)
т.2 c.66-73
23
Наукова стаття
Інтермедіальна авторська стратегія Германа Гессе в романі «Степовий вовк»
Мегела Іван Петрович
2013
24
Наукова стаття
Деконструкція суб’єкта в умовному ігровому просторі «магічного театру» Германа Гессе
Мегела Іван Петрович
2013
25
Наукова стаття
Структура оповіді в романі Гессе «Степовий вовк»
Мегела Іван Петрович
2013
26
Наукова стаття
Інтермедіальність повісті Г.Гессе «Останнє літо Клінгзора»
Мегела Іван Петрович
2013
27
Наукова стаття
Українська література 20-х років ХХ ст. Аспекти автономії
Мегела Іван Петрович
2013
Погляды на спецыфічнасць «малых» літаратур:беларуская і украінская літаратуры – Мінск: «Паркус плюс»
c.129.0000
28
Наукова стаття
Деже Костолані і його роман «Нерон, кривавий поет»
Мегела Іван Петрович
2012
29
Наукова стаття
Ласло Немет. «Траур» – «роман стану душі»
Мегела Іван Петрович
2012
30
Наукова стаття
Комедія Шекспіра «Сон в літню ніч», як пізнання непізнаного (спроба герметичного прочитання)
Мегела Іван Петрович
2012
31
Наукова стаття
Дієгетичний наратор у романі Петера Гандке «Мій рік у нічиїй бухті»
Мегела Іван Петрович
2012
32
«Корабель дурнів» як алегорія Ноєвого ковчега
Мегела Іван Петрович
2011
33
Монографія
Історія римської літератури.
Мегела Іван Петрович
2011
34
Наукова стаття
Любовна драма Аполлона і Дафни: етико-поетологічні аспекти
Мегела Іван Петрович
2011
35
Наукова стаття
Любовна драма Аполлона і Дафни: етико-поетологічні аспекти // Studia Linguistica: збірник наукових праць
Мегела Іван Петрович
2011
36
Наукова стаття
Типи літературної автономії в українській літературі 20-30 років ХХ ст.
Мегела Іван Петрович
2011
37
Наукова стаття
Історія давньогрецької літератури (курс лекцій)
Мегела Іван Петрович
2010
38
Наукова стаття
Гомодієгетичний наратор у романі Петера Гандке "Мій рік у нічиїй бухті"
Мегела Іван Петрович
2010
Сучасні дослідження з іноземної філології
c.654.0000
39
Наукова стаття
Трансформація міфу про Амфітріона: семантико-комунікативні аспекти
Мегела Іван Петрович
2009
40
Наукова стаття
трансляція міфу про Адоніса
Мегела Іван Петрович
2009
Біблія і культура
т.11 c.84.0000
41
Наукова стаття
Шляхи примирення духовного і тілесного у повісті Германа Гессе "Нарцис і Гольдмунд".
Мегела Іван Петрович
2009
42
Наукова стаття
Архетипне вирішення дихотомії природи і духу в "Нарцисі і Гольдмунді" Германа Гессе
Мегела Іван Петрович
2009
43
Монографія
Угорський роман 20-30-х років ХХ століття
Мегела Іван Петрович
2008
44
Монографія
Угорський роман 20–30-х років ХХ століття. Проблематика. Жанрова структура. Форма оповіді
Мегела Іван Петрович
2008
45
Наукова стаття
Фривольний роман Дені Дідро «Нескромні скарби»: спроба інтерпретації
Мегела Іван Петрович
2006
46
Наукова стаття
Проблематика і поетика філософської повісті Вольтера «Кандід, або Оптимізм»
Мегела Іван Петрович
2007
47
Навчальний посібник
Давньогрецька класична лірика: Антологія
Левко Олександр Вадимович
Мегела Іван Петрович
2006
Давньогрецька класична лірика: Антологія
c.1-400

Повернення до списку

Вгору