Автори, співробітники Університету

Медведєва Марина Олександрівна
Maryna Medvedieva

Ідентифікатор автора: 36830
Author Identifier Number Scopus: 57202385282 →
Кількість пошукових запитів автора: 696

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародного права
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 54, з них наукових статей (наукові публікації) - 35, монографій - 2, підручників - 3, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Fragmentation and synergies in international climate change regime
Білоцький Сергій Дмитрович
Льовін Антон Валерійович
Медведєва Марина Олександрівна
Невара Лілія Михайлівна
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Environmental Policy and Law: The journal for decision-makers
т.48 в.(3-4) c.160-168
2
Наукова стаття
Fragmentation and synergies in international climate change regime
Білоцький Сергій Дмитрович
Льовін Антон Валерійович
Медведєва Марина Олександрівна
Невара Лілія Михайлівна
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
т.48 в.(3-4) c.160-168
3
Наукова стаття
International Terrorism and Massmedia
Білоцький Сергій Дмитрович
Медведєва Марина Олександрівна
2018
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
т.21 в.2
4
Наукова стаття
О.В. Задорожній та дослідження в Україні нових галузей міжнародного права
Білоцький Сергій Дмитрович
Медведєва Марина Олександрівна
Пазюк Андрій Валерійович
2017
Український часопис міжнародного права. Спецвипуск, присвячений пам’яті О.В. Задорожнього. – 2017 р.
c.101-105
5
Наукова стаття
Sovereignty, Jurisdiction and Responsibility in the Era of Climate Change
Медведєва Марина Олександрівна
2018
Часопис Київського університету права
в.2 c.272-275
6
Наукова стаття
International Climate Change Regime And National Law: Case-Study On Ukraine
Медведєва Марина Олександрівна
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.132 c.78-84
7
Наукова стаття
«Мова ненависті» в міжнародному та європейському правовому контексті
Медведєва Марина Олександрівна
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.133 c.95-105
8
Наукова стаття
Fragmentation and synergies in Climate change regime
Медведєва Марина Олександрівна
2018
Environmental Policy and Law: The journal for decision-makers
в.48 (3-4) c.160-168
9
Наукова стаття
Legal Regulation of Plant Genome Editing with the CRISPR/Cas9 Technology as an Example
Медведєва Марина Олександрівна
2018
Cytology and Genetics
т.53 в.3 c.204-212
10
Тези
The confrontational means of implementation of international environmental law
Медведєва Марина Олександрівна
2017
Jurisprudența – componenta fundamentală a proceselor integraționale și a comportamentului legal contemporan: Conferința internațională științifico-practică (2017, Chișinău, Republica Moldova), 3–4 noiembrie 2017 / com. org.: V. Bujor et al. - Chișinău: S.
c.314-317
11
Тези
Поняття гендеру в міжнародному праві
Медведєва Марина Олександрівна
2018
Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової системи”, м. Дніпро
c.110-113
12
Тези
Всесвітня природна спадщина за межами національного суверенітету
Медведєва Марина Олександрівна
2018
«Розвиток науки і практики міжнародного права» та Міжнародно правові читання, присвячені пам’яті Олександра Задорожнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.10-12
13
Звіти
Міжнародно-правовий захист довкілля у період збройного конфлікту
Медведєва Марина Олександрівна
2017
КІТ
c.8-19
14
Звіти
Відповідальність за спричинення шкоди довкіллю внаслідок збройного конфлікту
Медведєва Марина Олександрівна
2017
КІТ
c.33-45
15
Наукова стаття
Деякі питання біоетики в практиці Європейського суду з прав людини
Медведєва Марина Олександрівна
2017
Фенікс
c.261-280
16
Наукова стаття
До питання про правові наслідки агресії РФ для довкілля України
Медведєва Марина Олександрівна
2016
Український часопис міжнародного права
в.2 c.111-113
17
Наукова стаття
Environmental education for Sustainable Development in International and Ukrainian Law
Медведєва Марина Олександрівна
2016
Часопис Київського університету права
в.3 c.360-364
18
Матеріали конференції
Відповідальність Російської Федерації за екологічну шкоду, спричинену внаслідок агресії проти України
Медведєва Марина Олександрівна
2016
Одеса: Фенікс
c.43-48
19
Наукова стаття
Міжнародний та національно-правовий аспект проблеми СОГІ
Медведєва Марина Олександрівна
2015
Український часопис міжнародного права
в.4 c.85-99
20
Наукова стаття
До питання про правові наслідки агресії РФ для довкілля України
Медведєва Марина Олександрівна
2016
Український часопис міжнародного права
в.2 c.111-113
21
Наукова стаття
Міжнародне право та християнські цінності у сфері прав людини
Медведєва Марина Олександрівна
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.127 (Ч.2) c.73-81
22
Наукова стаття
До питання про правові наслідки агресії РФ для довкілля України
Медведєва Марина Олександрівна
2015
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
в.126 (Ч.1) c.79-92
23
Підручник
Європейське право: Право Європейського союзу
Медведєва Марина Олександрівна
2016
Європейське право: Право Європейського союзу: підручник. Кн. четверта: Матеріальне право Європейського союзу / за заг. ред. В.І. Муравйова. – К.: Ін Юре, 2016.
c.171-219
24
Розділ монографії
Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика
Медведєва Марина Олександрівна
2016
Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика: моногр. / авт. кол.; за ред. О.В. Задорожнього та О.Р. Поєдинок. – Київ, Одеса: Фенікс, 2016.
25
Монографія
Міжнародне право та біотехнології
Медведєва Марина Олександрівна
2006
Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін. міжнар. відносин. – К.: Видавничий дім «Промені»
c.1-256
26
Монографія
Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2012
К.: Фенікс
c.1-484
27
Наукова стаття
Співробітництво України та Російської Федерації в сфері правового регулювання охорони довкілля та раціонального природокористування
Медведєва Марина Олександрівна
2013
Український часопис міжнародного права
c.72-76
28
Наукова стаття
Особливості реалізації міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища під час збройних конфліктів
Медведєва Марина Олександрівна
2013
Український часопис міжнародного права
т.3 c.87-92
29
Наукова стаття
Роль сучасних міжнародних механізмів захисту права людини на сприятливе довкілля у реалізації норм міжнародного права навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2013
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»
c.97-106
30
Наукова стаття
Реалізація міжнародних стандартів із забезпечення процесуальних екологічних прав людини в Україні
Медведєва Марина Олександрівна
2014
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки
т.155 c.49-51
31
Наукова стаття
Роль міжнародного права у формуванні та розвитку системи екологічної освіти
Медведєва Марина Олександрівна
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.24 c.169-173
32
Наукова стаття
The non-confrontational and confrontational means of implementation of International Environmental Law
Медведєва Марина Олександрівна
2014
Przeglad prawa ochrony srodowiska
т.2 c.225-242
33
Наукова стаття
Рецензія на монографію А.М. Солнцева «Сучасне міжнародне право про захист навколишнього середовища та екологічні права людини»
Медведєва Марина Олександрівна
2014
Український часопис міжнародного права
т.1 c.221-223
34
Наукова стаття
Проблема створення універсальної природоохоронної організації та міжнародного екологічного суду
Медведєва Марина Олександрівна
2014
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.
т.1 c.147-150
35
Наукова стаття
Russian aggression in Crimea and its impact on human environment: some reflections from international environmental law perspective
Медведєва Марина Олександрівна
2015
Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
т.1 c.251-270
36
Наукова стаття
Міжнародно-правові стандарти захисту біомедичних прав людини та конституційна реформа в Україні
Медведєва Марина Олександрівна
2015
Український часопис міжнародного права
c.80-85
37
Наукова стаття
Принципи екологічної етики в міжнародній договірній та судовій практиці
Медведєва Марина Олександрівна
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.124 c.65-76
38
Наукова стаття
Еcoethical and bioethical standards in the mechanism of international human rights protection
Медведєва Марина Олександрівна
2015
European Political and Law Discourse
c.66-71
39
Підручник
Екологічне право України: підручник для студентів вищих навчальних закладів
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Фенікс
c.721-745
40
Препринт
Місце еко- та біоетичних стандартів у механізмі міжнародно-правового захисту прав людини
Медведєва Марина Олександрівна
2015
Міжнародна науково-теоретична конференція, м. Київ: ІМВ
c.1-52
41
Розділ монографії
Нейрогенные стволовые клетки
Медведєва Марина Олександрівна
2005
Коваль
c.537-587
42
Розділ монографії
Роль спеціальних принципів міжнародного права навколишнього середовища у забезпеченні реалізації його норм
Медведєва Марина Олександрівна
2013
К.: Фенікс
c.54-64
43
Розділ монографії
Ukraine and international environmental law
Медведєва Марина Олександрівна
2013
Фенікс
c.192-206
44
Розділ монографії
Екологічні наслідки анексії Криму з позиції міжнародного права навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2014
Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, каф. міжнар. права. – Київ: К.І.С.
c.628-639
45
Наукова стаття
Механізм міжнародно-правового регулювання природної сфери буття людства: необхідність збереження цілісності оболонки землі
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.109 (Ч.2) c.77-84
46
Наукова стаття
Механізми дотримання в рамках Орхуської конвенції та Конвенції Еспо: міжнародно-правовий досвід України
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Міжнародне право
в.2 c.152-167
47
Наукова стаття
Разрешение споров в области охраны окружающей среды в контексте фрагментации современного международного права
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Международное правосудие
в.3(4) c.71-79
48
До питання про відповідальність в міжнародному екологічному праві
Медведєва Марина Олександрівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
49
Наукова стаття
До питання про енергоефективність та джерела відновлюваної енергії в аспекті боротьби зі зміною клімату.
Медведєва Марина Олександрівна
2011
50
Міжнародні «екологічні» спори та фрагментація міжнародного права навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2010
51
Наукова стаття
The status of the precautionary principle in international law and its place in international governance of agricultural biotechnology
Медведєва Марина Олександрівна
2010
52
Наукова стаття
The impact of agriculture on fresh waters: international law perspective and Ukrainian experience
Медведєва Марина Олександрівна
2010
53
Підручник
Міжнародне право навколишнього середовища
Задорожній Олександр Вікторович
Медведєва Марина Олександрівна
2010
Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін. міжнар. відносин. – К.: Видавничий дім «Промені»
c.15-23
54
Наукова стаття
Международная Торговля против Глобальной Экологии?
Задорожній Олександр Вікторович
Медведєва Марина Олександрівна
2008
Український щорічник міжнародного права

Повернення до списку

Вгору