Автори, співробітники Університету

Медведєва Марина Олександрівна
Maryna Medvedieva

Ідентифікатор автора: 36830
Author Identifier Number Scopus: 57202385282 →
Кількість пошукових запитів автора: 992

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародного права
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 120, з них наукових статей (наукові публікації) - 74, монографій - 2, підручників - 4, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 19

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Вплив міжнародної судової практики на становлення та розвиток концепції репродуктивних прав людини
Медведєва Марина Олександрівна
2018
Теорія і практика сучасної юриспруденції: Міжнародна науково-практична конференція
c.146-148
2
Матеріали конференції
Право людини на сприятливе довкілля з позицій міжнародного права
Медведєва Марина Олександрівна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди: Міжн. наук.-практ. конф.
c.171- 174
3
Матеріали конференції
Міжамериканська система захисту права на безпечне довкілля
Медведєва Марина Олександрівна
2019
Судовий захист природного довкілля та екологічних прав: Міжнародний судовий форум
c.178-183
4
Наукова стаття
Fragmentation and synergies in international climate change regime
Білоцький Сергій Дмитрович
Льовін Антон Валерійович
Медведєва Марина Олександрівна
Невара Лілія Михайлівна
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
т.21 в.3
5
Наукова стаття
Climate and Energy Governance at a Crossroad: Global, Regional and National Dimensions
Медведєва Марина Олександрівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
2019
Electrotehnica, Electronica, Automatica
т.67 в.1 c.101-114
6
Наукова стаття
Наслідки підвищення рівня моря для міжнародного права
Медведєва Марина Олександрівна
2019
Український часопис міжнародного права
в.3 c.59-62
7
Підручник
Міжнародне право навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2019
Міжнародне публічне право: підручник: у 2 т. / [В.В. Мицик, М.В. Буроменський, М.М. Гнатовський та ін.]; за заг. ред. В.В. Мицика. – Харків: Право.
c.458-483
8
Матеріали конференції
Міжнародно-правова відповідальність за шкоду довкіллю України, спричинену збройною агресією Росії
Медведєва Марина Олександрівна
2017
Міжнародно-правова відповідальність Російської Федерації за агресію проти України: Шоста Всеукраїнська наукова конференція
9
Наукова стаття
International Terrorism and Massmedia
Білоцький Сергій Дмитрович
Медведєва Марина Олександрівна
2018
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
т.21 в.2
10
Наукова стаття
О.В. Задорожній та дослідження в Україні нових галузей міжнародного права
Білоцький Сергій Дмитрович
Медведєва Марина Олександрівна
Пазюк Андрій Валерійович
2017
Український часопис міжнародного права. Спецвипуск, присвячений пам’яті О.В. Задорожнього. – 2017 р.
c.101-105
11
Наукова стаття
International Climate Change Regime And National Law: Case-Study On Ukraine
Медведєва Марина Олександрівна
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.132 c.78-84
12
Наукова стаття
«Мова ненависті» в міжнародному та європейському правовому контексті
Медведєва Марина Олександрівна
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.133 c.95-105
13
Наукова стаття
Fragmentation and synergies in Climate change regime
Медведєва Марина Олександрівна
2018
Environmental Policy and Law: The journal for decision-makers
в.48 (3-4) c.160-168
14
Наукова стаття
Legal Regulation of Plant Genome Editing with the CRISPR/Cas9 Technology as an Example
Медведєва Марина Олександрівна
2018
Cytology and Genetics
т.53 в.3 c.204-212
15
Наукова стаття
Sovereignty, Jurisdiction and Responsibility in the Era of Climate Change
Медведєва Марина Олександрівна
2017
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.2 c.272-275
16
Тези
The confrontational means of implementation of international environmental law
Медведєва Марина Олександрівна
2017
Jurisprudența – componenta fundamentală a proceselor integraționale și a comportamentului legal contemporan: Conferința internațională științifico-practică (2017, Chișinău, Republica Moldova), 3–4 noiembrie 2017 / com. org.: V. Bujor et al. - Chișinău: S.
c.314-317
17
Тези
Поняття гендеру в міжнародному праві
Медведєва Марина Олександрівна
2018
Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової системи”, м. Дніпро
c.110-113
18
Тези
Всесвітня природна спадщина за межами національного суверенітету
Медведєва Марина Олександрівна
2018
«Розвиток науки і практики міжнародного права» та Міжнародно правові читання, присвячені пам’яті Олександра Задорожнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.10-12
19
Звіти
Міжнародно-правовий захист довкілля у період збройного конфлікту
Медведєва Марина Олександрівна
2017
КІТ
c.8-19
20
Звіти
Відповідальність за спричинення шкоди довкіллю внаслідок збройного конфлікту
Медведєва Марина Олександрівна
2017
КІТ
c.33-45
21
Матеріали конференції
Процесуальні екологічні права в міжнародному праві та праві України
Медведєва Марина Олександрівна
2016
Соціолого-правові, політичні, економічні та екологічні складові забезпечення сприятливого життєвого простору людини: Теоретико-методологічні та прикладні проблеми розвитку екологічного права і правової охорони довкілля: Міжнародна наук.-практ. конф.
в.1-2 c.108-109
22
Наукова стаття
Деякі питання біоетики в практиці Європейського суду з прав людини
Медведєва Марина Олександрівна
2017
Фенікс
c.261-280
23
Наукова стаття
Environmental education for Sustainable Development in International and Ukrainian Law
Медведєва Марина Олександрівна
2016
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.3 c.360-364
24
Матеріали конференції
Відповідальність Російської Федерації за екологічну шкоду, спричинену внаслідок агресії проти України
Медведєва Марина Олександрівна
2016
Одеса: Фенікс
c.43-48
25
Наукова стаття
Міжнародний та національно-правовий аспект проблеми СОГІ
Медведєва Марина Олександрівна
2015
Український часопис міжнародного права
в.4 c.85-99
26
Наукова стаття
До питання про правові наслідки агресії РФ для довкілля України
Медведєва Марина Олександрівна
2016
Український часопис міжнародного права
в.2 c.111-113
27
Наукова стаття
Міжнародне право та християнські цінності у сфері прав людини
Медведєва Марина Олександрівна
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.127 (Ч.2) c.73-81
28
Наукова стаття
До питання про правові наслідки агресії РФ для довкілля України
Медведєва Марина Олександрівна
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
в.126 (Ч.1) c.79-92
29
Підручник
Європейське право: Право Європейського союзу
Медведєва Марина Олександрівна
2016
Європейське право: Право Європейського союзу: підручник. Кн. четверта: Матеріальне право Європейського союзу / за заг. ред. В.І. Муравйова. – К.: Ін Юре, 2016.
c.171-219
30
Розділ монографії
Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика
Медведєва Марина Олександрівна
2016
Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика: моногр. / авт. кол.; за ред. О.В. Задорожнього та О.Р. Поєдинок. – Київ, Одеса: Фенікс, 2016.
31
Монографія
Міжнародне право та біотехнології
Медведєва Марина Олександрівна
2006
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-256
32
Монографія
Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2012
К.: Фенікс
c.1-484
33
Наукова стаття
Співробітництво України та Російської Федерації в сфері правового регулювання охорони довкілля та раціонального природокористування
Медведєва Марина Олександрівна
2013
Український часопис міжнародного права
c.72-76
34
Наукова стаття
Особливості реалізації міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища під час збройних конфліктів
Медведєва Марина Олександрівна
2013
Український часопис міжнародного права
т.3 c.87-92
35
Наукова стаття
Роль сучасних міжнародних механізмів захисту права людини на сприятливе довкілля у реалізації норм міжнародного права навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2013
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»
c.97-106
36
Наукова стаття
Реалізація міжнародних стандартів із забезпечення процесуальних екологічних прав людини в Україні
Медведєва Марина Олександрівна
2014
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки
т.155 c.49-51
37
Наукова стаття
Роль міжнародного права у формуванні та розвитку системи екологічної освіти
Медведєва Марина Олександрівна
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.24 c.169-173
38
Наукова стаття
The non-confrontational and confrontational means of implementation of International Environmental Law
Медведєва Марина Олександрівна
2014
Przeglad prawa ochrony srodowiska
т.2 c.225-242
39
Наукова стаття
Рецензія на монографію А.М. Солнцева «Сучасне міжнародне право про захист навколишнього середовища та екологічні права людини»
Медведєва Марина Олександрівна
2014
Український часопис міжнародного права
т.1 c.221-223
40
Наукова стаття
Проблема створення універсальної природоохоронної організації та міжнародного екологічного суду
Медведєва Марина Олександрівна
2014
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.
т.1 c.147-150
41
Наукова стаття
Russian aggression in Crimea and its impact on human environment: some reflections from international environmental law perspective
Медведєва Марина Олександрівна
2015
Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
т.1 c.251-270
42
Наукова стаття
Міжнародно-правові стандарти захисту біомедичних прав людини та конституційна реформа в Україні
Медведєва Марина Олександрівна
2015
Український часопис міжнародного права
c.80-85
43
Наукова стаття
Принципи екологічної етики в міжнародній договірній та судовій практиці
Медведєва Марина Олександрівна
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.124 c.65-76
44
Наукова стаття
Еcoethical and bioethical standards in the mechanism of international human rights protection
Медведєва Марина Олександрівна
2015
European Political and Law Discourse
c.66-71
45
Підручник
Екологічне право України: підручник для студентів вищих навчальних закладів
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Фенікс
c.721-745
46
Препринт
Місце еко- та біоетичних стандартів у механізмі міжнародно-правового захисту прав людини
Медведєва Марина Олександрівна
2015
Міжнародна науково-теоретична конференція, м. Київ: ІМВ
c.1-52
47
Розділ монографії
Нейрогенные стволовые клетки
Медведєва Марина Олександрівна
2005
Коваль
c.537-587
48
Розділ монографії
Роль спеціальних принципів міжнародного права навколишнього середовища у забезпеченні реалізації його норм
Медведєва Марина Олександрівна
2013
К.: Фенікс
c.54-64
49
Розділ монографії
Ukraine and international environmental law
Медведєва Марина Олександрівна
2013
Фенікс
c.192-206
50
Розділ монографії
Екологічні наслідки анексії Криму з позиції міжнародного права навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2014
Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, каф. міжнар. права. – Київ: К.І.С.
c.628-639
51
Енциклопедія
Українська дипломатична енциклопедія
Медведєва Марина Олександрівна
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
c.221-222
52
Енциклопедія
Українська дипломатична енциклопедія
Медведєва Марина Олександрівна
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
c.17, 442
53
Енциклопедія
Українська дипломатична енциклопедія
Медведєва Марина Олександрівна
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
c.37, 40-41, 41-42,46, 47, 391-392, 397-398, 453
54
Енциклопедія
Українська дипломатична енциклопедія
Медведєва Марина Олександрівна
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
c.24, 110-111, 180-181, 211, 323-324
55
Енциклопедія
Українська дипломатична енциклопедія
Медведєва Марина Олександрівна
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
c.48
56
Матеріали конференції
Інституційний механізм реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони довкілля
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Стратегічні напрямки розвитку правової системи України: Всеукраїнська науково-практична конференція
в.І c.99-102
57
Наукова стаття
Механізм міжнародно-правового регулювання природної сфери буття людства: необхідність збереження цілісності оболонки землі
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.109 (Ч.2) c.77-84
58
Наукова стаття
Механізми дотримання в рамках Орхуської конвенції та Конвенції Еспо: міжнародно-правовий досвід України
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Міжнародне право
в.2 c.152-167
59
Наукова стаття
Разрешение споров в области охраны окружающей среды в контексте фрагментации современного международного права
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Международное правосудие
в.3(4) c.71-79
60
Наукова стаття
Участь неурядових організацій в реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Актуальні проблеми політики. Одеська державна юридична академія
в.45 c.84-94
61
Наукова стаття
Нові тенденції в правовому регулюванні новітніх біомедичних досліджень: досвід зарубіжних країн та України
Задорожній Олександр Вікторович
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Актуальні проблеми європейської інтеграції
в.8 c.100-110
62
Наукова стаття
Роль сучасних міжнародних механізмів захисту права людини на сприятливе довкілля у реалізації норм міжнародного права навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Український часопис міжнародного права
в.4 c.89-92
63
Наукова стаття
Методологія імплементації Рамкової конвенції ООН про зміну клімату: чужий досвід та власні помилки
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Причорноморський екологічний бюлетень
в.1(43) c.17-22
64
Наукова стаття
Особливості створення та застосування міжнародно-правових звичаєвих та договірних норм у галузі охорони навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Український часопис міжнародного права
в.3 c.46-50
65
Наукова стаття
Значення проблеми співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права для реалізації міжнародно-правових норм
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки
в.3 c.41-47
66
Наукова стаття
Застосування контрзаходів і санкцій в міжнародному праві навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Держава і право. Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки
в.57 c.451-457
67
Наукова стаття
Механізми з питань дотримання багатосторонніх природоохоронних угод
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.2 c.350-354
68
Наукова стаття
Значення проблеми фрагментації міжнародного права для реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Порівняльно-правові дослідження
в.1-2 c.262-266
69
Наукова стаття
Поняття, форми та способи реалізації норм міжнародного права (на прикладі міжнародного права навколишнього середовища)
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Наше право
в.3, Ч. 1 c.217-224
70
Наукова стаття
Реалізація міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища у внутрішьодержавному праві України
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
в.3, Ч.І c.192-198
71
Наукова стаття
Проблема ефективності міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.4 (8) c.158-166
72
Наукова стаття
Конференція ООН зі сталого розвитку «Ріо + 20»: здобутки та втрати
Медведєва Марина Олександрівна
2012
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки
в.4, Ч. І c.52-56
73
Наукова стаття
Міжнародні «екологічні» спори та фрагментація міжнародного права навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2011
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
в.1 c.180-187
74
Наукова стаття
Конфронтаційні засоби реалізації норм міжнародного права навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2011
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки
в.4(І) c.48-58
75
Наукова стаття
Інформаційно-правові засоби реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2011
Актуальні проблеми держави і права
в.62 c.333-340
76
Наукова стаття
Елементи наднаціональності в міжнародному праві навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2011
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини
в.28 c.121-131
77
Препринт
Міжнародно-правовий механізм реалізації норм багатосторонніх угод з охорони навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин
c.1-33
78
Матеріали конференції
До питання про енергоефективність та джерела відновлюваної енергії в аспекті боротьби зі зміною клімату.
Медведєва Марина Олександрівна
2011
Правові реформи в Україні: проблеми реалізації: Міжн. наук.-практ. конф.
т.2 c.91-94
79
Матеріали конференції
Принцип перестороги в міжнародному праві: проблеми визначення та застосування
Медведєва Марина Олександрівна
2010
Закарпатські правові читання: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів
т.1 c.126-130
80
Матеріали конференції
Проблемы эффективности международно-правового режима охраны морских рыбных ресурсов
Медведєва Марина Олександрівна
2010
Ломоносов-2010: Международный молодежный научный форум
81
Наукова стаття
Міжнародна Торгівля проти Глобальної Екології?
Задорожній Олександр Вікторович
Медведєва Марина Олександрівна
2010
Український щорічник міжнародного права
c.97-111
82
Наукова стаття
До питання про відповідальність в міжнародному екологічному праві
Медведєва Марина Олександрівна
2010
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.93, Ч. ІІ c.116-127
83
Наукова стаття
Екосистемний підхід у міжнародному праві навколишнього середовища: проблеми розуміння та застосування
Медведєва Марина Олександрівна
2010
Право України
в.2 c.184-189
84
Наукова стаття
Проблеми ефективної реалізації міжнародного права навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2010
Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: збірник накових праць
c.314-326
85
Наукова стаття
SLAPP – процеси в контексті захисту права на доступ та розповсюдження екологічної інформації
Медведєва Марина Олександрівна
2010
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
в.3 c.97-99
86
Розділ монографії
Міжнародне право навколишнього середовища: питання віри
Медведєва Марина Олександрівна
2010
Олександру Задорожньому – 50: статті та есе учнів і колег. – Одеса: «Фенікс», 2010.
c.219-247
87
Матеріали конференції
Міжнародні «екологічні» спори та фрагментація міжнародного права навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2010
Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку: Міжн. наук.-практ. конф.
c.157-164
88
Матеріали конференції
Международное экологическое право и экосистемный подход
Медведєва Марина Олександрівна
2009
Ломоносов: XVI Межд. конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
89
Матеріали конференції
Проблеми виконання Україною зобов’язань за Рамковою конвенцією зі зміни клімату та Кіотським протоколом
Медведєва Марина Олександрівна
2009
Сучасні проблеми правової системи України
c.511-512
90
Матеріали конференції
Співпраця України з міжнародними природоохоронними організаціями
Медведєва Марина Олександрівна
2009
Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Третя всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених
c.268-269
91
Наукова стаття
The status of the precautionary principle in international law and its place in international governance of agricultural biotechnology
Медведєва Марина Олександрівна
2010
Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
в.2 c.91-109
92
Наукова стаття
The impact of agriculture on fresh waters: international law perspective and Ukrainian experience
Медведєва Марина Олександрівна
2010
Порівняльно-правові дослідження
в.1 c.35-41
93
Наукова стаття
Односторонні акти держави в сфері охорони навколишнього середовища
Медведєва Марина Олександрівна
2009
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.4 c.341-346
94
Наукова стаття
Международно-правовая защита материальных экологических прав человека
Медведєва Марина Олександрівна
2009
Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: збірник накових праць
c.403-413
95
Наукова стаття
Норми етики та права у регулюванні біомедичних досліджень: міжнародно-правовий аспект
Медведєва Марина Олександрівна
2009
Сучасні проблеми біоетики
c.121-125
96
Наукова стаття
Міжнародне право навколишнього середовища як галузь сучасного міжнародного права
Медведєва Марина Олександрівна
2009
Порівняльно-правові дослідження
в.2 c.46-51
97
Підручник
Міжнародне право навколишнього середовища
Задорожній Олександр Вікторович
Медведєва Марина Олександрівна
2010
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.15-23
98
Матеріали конференції
Ответственность государств в международном экологическом праве
Медведєва Марина Олександрівна
2008
Ломоносов: XV Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
99
Наукова стаття
Защита окружающей среды во время вооруженных конфликтов
Медведєва Марина Олександрівна
2008
Revista Studii Juridice Universitare
в.3-4 c.153-164
100
Матеріали конференції
Норми етики та права у регулюванні біомедичних досліджень: міжнародно-правовий аспект
Медведєва Марина Олександрівна
2007
Національний конгрес з біоетики
т.3 c.60
101
Матеріали конференції
Роль международного права в борьбе с инфекционными болезнями
Медведєва Марина Олександрівна
2007
Ломоносов: Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
102
Наукова стаття
Міжнародне право, міжнародна торгівля та пташиний грип: український досвід
Медведєва Марина Олександрівна
2007
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
в.70, Ч. ІІ c.194-202
103
Наукова стаття
Імплементація міжнародних стандартів захисту прав людини в сфері боротьби з інфекційними хворобами в національному праві України
Задорожній Олександр Вікторович
Медведєва Марина Олександрівна
2006
Український часопис міжнародного права
в.1 c.64-76
104
Матеріали конференції
Статус принципу перестороги в міжнародному праві
Медведєва Марина Олександрівна
2005
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 c.231-232
105
Матеріали конференції
Место норм по регламентации сферы биотехнологий в системе международного права
Медведєва Марина Олександрівна
2005
Ломоносов: Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
т.12 c.394-396
106
Наукова стаття
До питання про міжнародно-правову регламентацію застосування генетично-модифікованих організмів
Медведєва Марина Олександрівна
2005
Юриспруденція: теорія і практика
в.3(5) c.15-21
107
Наукова стаття
Міжнародне право та біотехнології
Медведєва Марина Олександрівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.31-32 c.64-66
108
Наукова стаття
Механізм імплементації міжнародних стандартів у галузі біотехнологій в національні правові системи: європейський досвід
Медведєва Марина Олександрівна
2005
Український часопис міжнародного права
в.1 c.32-37
109
Енциклопедія
Українська дипломатична енциклопедія
Медведєва Марина Олександрівна
2004
Українська дипломатична енциклопедія: у 2-х т.
т.1 c.237, 240-241, 242, 243, 642, 643, 645, 668, 683
110
Енциклопедія
Українська дипломатична енциклопедія
Медведєва Марина Олександрівна
2004
Українська дипломатична енциклопедія: у 2-х т.
т.2 c.51-52, 70-71, 71-72, 72-73, 73-74, 80-81, 174, 265-266, 275-276, 338-339
111
Матеріали конференції
Етичний аналіз правових і торгово-економічних аспектів використання генетично модифікованих організмів
Медведєва Марина Олександрівна
2004
Національний конгрес з біоетики
т.2 c.173-174
112
Наукова стаття
Міжнародно-правове регулювання оцінки та управління ризиком від використання генетично модифікованих організмів
Медведєва Марина Олександрівна
2004
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України
в.4 c.178-194
113
Наукова стаття
Міжнародно-правова регламентація захисту результатів інноваційних біотехнологічних розробок у галузі сільського господарства
Медведєва Марина Олександрівна
2004
Право України
в.9 c.138-142
114
Наукова стаття
Проблеми правової регламентації маркування генетично модифікованих продуктів та торгово-економічні аспекти застосування біотехнологій
Медведєва Марина Олександрівна
2004
Український часопис міжнародного права
в.2 c.106-114
115
Наукова стаття
Міжнародно-правові стандарти співробітництва держав у сфері застосування медичних біотехнологій
Медведєва Марина Олександрівна
2004
Держава і право. Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки
в.26 c.524-531
116
Наукова стаття
Правове регулювання біотехнологічної діяльності в Україні
Медведєва Марина Олександрівна
2004
Актуальні проблеми державного управління
в.3(22) c.87-96
117
Наукова стаття
Проблеми міжнародно-правової регламентації застосування медичних біотехнологій
Медведєва Марина Олександрівна
2004
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.49, ІІ c.83
118
Наукова стаття
Міжнародний режим права інтелектуальної власності в застосуванні до біотехнологічних розробок
Медведєва Марина Олександрівна
2004
Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого
в.70 c.117-132
119
Наукова стаття
Принципи міжнародно-правової регламентації поводження з генетично-модифікованими організмами
Медведєва Марина Олександрівна
2004
Український часопис міжнародного права
в.4 c.91-92
120
Наукова стаття
Міжнародно-правові й національні стандарти в сфері клонування людини: до визначення поняття
Медведєва Марина Олександрівна
2003
Український часопис міжнародного права
в.3 c.56-66

Повернення до списку

Вгору