Автори, співробітники Університету

Меленевська Надія Володимирівна

Ідентифікатор автора: 36851
Кількість пошукових запитів автора: 642

Підрозділ: Фізичний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Радіометричні методи досліджень

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Method of anticancer drug modification using radiation exposure
Асламова Людмила Іванівна
Заболотний Михайло Аполлінарійович
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2015
Medical Physics in the Baltic States: International Conference on Medical Physics
c.22-23
2
Наукова стаття
Покращення контрасту цифрових рентгенівських зображень з урахуванням дозового навантаження для повних пацієнтів під час флюорографії
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2015
Ядерна та радіаційна безпека
т.2 c.62-65
3
Наукова стаття
Application of contrast improvement methods for corpulent patients undergoing chest screening
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2015
International conference on radiation.
c.95-98
4
Тези
The optimization methods of image quality during the chest screening of patients with defferent mass index
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2015
International conference on radiation.
c.64
5
Тези
Pоль медичного фізика при застосуванні альтернативних медичних технологій в Україні
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2015
V international conference “Medical physics – the current status, problems, the ways of development. Innovation technologies”, Kyiv, Ukraine, 2015
c.3
6
Тези
Особливості оцінювання коефіцієнтів пропускання тканин за вимірюваними дозами та за яскравістю зображення
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2015
V international conference “Medical physics – the current status, problems, the ways of development. Innovation technologies”, Kyiv, Ukraine, 2015
c.24-25
7
Тези
Application features of the various intensifying screens
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2015
XI International Conference «Electronics and Applied Physics» October, 21-24, Kyiv, Ukraine
c.125-126
8
Навчальний посібник
Методичні розробки за модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни “Анатомія та фізіологія для фізиків” для студентів радіофізичного факультету
Давидовська Тамара Леонідівна
Куценко Тетяна Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
Федоренко Тетяна Валеріівна
2013
ТОВ "Сучасні печатні технології "Бавок"
т.1 c.1-62
9
Наукова стаття
Порівняння характеристик гадолінієвих екранів різних поколінь.
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2014
IV International Conference “Medical physics- the current status, problem, ways of development. Innovation technologies”
c.23
10
Наукова стаття
Контроль додаткового дозового навантаження на пацієнта під час терапії системою КіберНіж
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Лук'янчук Людмила Пилипівна
Меленевська Надія Володимирівна
2014
Ядерна та радіаційна безпека
в.2 c.29-31
11
Наукова стаття
ВИБІР ДЕТЕКТОРА ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДОЗОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ПАЦІЄНТА ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕНТГЕНОГРАФІЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2014
Ядерна фізика та енергетика
т.15 c.70-72
12
Тези
Additional dose delivered to the patient during the positioning and tracking at CYBERKNIFE x-ray
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2014
MEDICAL PHYSICS INTERNATIONAL Journal
т.2 c.244
13
Тези
Reduction patients exposure dose in the chest radiography with the improved gadolinium x-ray screens compared to gadolinium and cesium iodide
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2014
MEDICAL PHYSICS INTERNATIONAL Journal
т.2 c.320
14
Наукова стаття
The Adoption of Training-Research Digital X-Ray Units for Medical Physicist Education in Ukraine: Providing the Radiation Safety Standards
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2013
3-й Міжнародний семінар „Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку Новітні технології”
т.1 c.5-7
15
Наукова стаття
Оцінка дозового навантаження на пацієнта під час проведення позиціонування при лікуванні системою Кіберніж
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2013
3-й Міжнародний семінар „Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку Новітні технології”
т.1 c.44-48
16
Наукова стаття
The possibilities of the contrast improvement in fluorography image with digital processing
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2013
Electronics and Nanote-chnology (ELNANO), 2013 IEEE XXXIII International Scientific Conference, 16-19 April 2013
т.1 c.325-327
17
Наукова стаття
The patient radiation dose reducing by application of the different X-ray receivers during fluorography chest screening
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2013
IX International Scientific Conference Electronics and Applied Physics
т.1 c.83-84
18
Наукова стаття
Radiation exposure of the patient during the positioning and tracking procedures at treatment with the cyberknife system
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2013
Medical Physics in the Baltic States: International Conference on Medical Physics
т.1 c.144-146
19
Наукова стаття
Использование информационных технологий для снижения дозовых нагрузок при рентгенографии
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2013
Материалы междуна-родной конференции Украина-Россия –Сколково „Единое ин-новационное пространство”,
c.9-10
20
Наукова стаття
Організація дистанційних практичних занять для медичних фізиків у вищих навчальних закладах
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2013
Ядерна та радіаційна безпека
т.2 c.61-64
21
Тези
Організація практичних занять для медичних фізиків у вищих навчальних закладах.
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2013
Променева діагностика, променева терапія
т.1 c.80
22
Наукова стаття
The possibilities of contrast digital improvement in chest screening imaging.
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2012
Medical Physics in the Baltic States: International Conference on Medical Physics
т.1 c.139-142
23
Наукова стаття
Оптимізація режимів роботи цифрових рентгенодіагностичних комплексів для зменшення доз опромінення пацієнтів
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.2 c.263-266
24
Наукова стаття
Обмеження використання відсіювальних растрів при проведенні діагностичних процедур.
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка
т.1 c.3-6
25
Наукова стаття
Кінетичний аналіз модульованого імуноактивною субстанцією скорочення-розслаблення гладеньких м’язів taenia coli
Давидовська Тамара Леонідівна
Меленевська Надія Володимирівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.60 c.10-13
26
Тези
The exposure dose reduction with application of software for image processing during chest screening
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2012
Електроніка та прикладна фізика: Міжнародна конференція
т.1 c.213-214
27
Тези
Multi-walled carbon nanotubes modulate amplitude-frequency characteristics of smooth muscles
Давидовська Тамара Леонідівна
Меленевська Надія Володимирівна
Прилуцький Юрій Іванович
Федоренко Тетяна Валеріівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2012
Адаптационные стратегии живых систем. Междисциплинарная научная конференция: тезисы докладов (Крым, Новый Свет, 11-16 июля 2012 г.)
т.1 c.289-290
28
Тези
Вплив фактора переносу імунної реактивності до дифтерійно-правцевого анатоксину на спонтанну електричну та скорочувальну активність гладеньких м’язів taenia coli
Давидовська Тамара Леонідівна
Меленевська Надія Володимирівна
Цимбалюк Ольга Володимирівна
2012
Международная междисциплинарная научная конференция биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
т.1 c.152-152
29
Тези
Оптимизация применения методов улучшения контраста изображения для полных пациентов при флюорографическом обследовании
Асламова Людмила Іванівна
Куліч Єлизавета Василівна
Меленевська Надія Володимирівна
2012
Материалы 2-го Всероссийского научно-практического конгреса радиологов Вестник российского научного центра рентгенорадиологии
т.3 c.165

Повернення до списку

Вгору