Автори, співробітники Університету

Мелешко Анатолій Олександрович
Meleshko Anatoliy Oleksandrovych

Ідентифікатор автора: 36854
Кількість пошукових запитів автора: 453

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Інші підрозділи
Посада: фахівець Міжкафедральної навчальної лабораторії біомедицини

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.
Наукові інтереси: розробка технологічних основ ідентифікації генотипів пшениці використовуючи білкові та ізоферментні маркери з метою паспортизації новостворених сортів; вивчення складу запасних білків зернівок пшениці, котрі спроможні з різною ефективністю гідролізуватися та включатися в експресію нових структур генів генотипів пшениці, особливо з огляду на специфіку цих процесів до різних грунтово-кліматичних умов вирощування,картування геному м’якої пшениці за допомогою цитологічного і молекулярно-генетичних методів. Використання біохімічних маркерів, що маркують окремі хромосоми пшениці у складі її геному при порівнянні електрофоретичних спектрів запасних білків.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 18, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Phytotoxicity of colloidal solutions of metal-containing nanoparticles
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2014
Nanoscale Research Letters
т.9 c.289-304
2
Наукова стаття
Дослідження фітотоксичності колоїдних розчинів металовмісних наночастинок
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мелешко Анатолій Олександрович
2014
Цитология и генетика
т.48 c.37-42
3
Тези
Physiological responses of plants to non-ionic colloidal solution of metal nanoparticles
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мелешко Анатолій Олександрович
2014
4
Наукова стаття
Визначення адаптивного потенціалу пшениці ( Triticum aestivum L .) за маркерами запасних білків
Коваленко Марія Сергіївна
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2013
Посібник українського хлібороба
т.1 c.197-199
5
Праці конференції
Ефективність використання ретардантів у профілактиці розповсюдження омели білої (VISCUM ALBUM L.) у лісопаркових ландшафтах
Мелешко Анатолій Олександрович
Свєтлова Наталія Борисівна
2013
Ліси, парки,технології: сьогодення та майбутнє: міжнародна науково-практична конференція
c.159-160
6
Тези
Effect of exogenous proline onwheat tolerance to cadmium stress . //Матеріали міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (18-22 червня, 2013 р., м. Щолкіне, АР Крим).
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мелешко Анатолій Олександрович
2013
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.229-230
7
Наукова стаття
Технологія екологічно безпечного використання нанопрепаратів у адаптивному рослинництві
Бацманова Людмила Михайлівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2011
Физика живого
т.19 c.52-58
8
Наукова стаття
Вплив неіонного колоїдного розчину наночасток біогенних металів на вміст елементів металів у рослинних тканинах
Бацманова Людмила Михайлівна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2011
Физика живого
т.2 c.9-12
9
Наукова стаття
Адаптивні і продуктивні моделі сортів озимої пшениці степових регіонів України // Посібник українського хлібороба. - 2012
Мелешко Анатолій Олександрович
2012
10
Тези
Оцінка функціональної активностi колоїдних розчинів наночасток металів методами біотестування // Матеріали міжнародної конференції «Молодь у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення», 15–20 жовтня 2012 р., м.Кам’янець-Подільський
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Конотоп Євгенія Олександрівна
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2012
11
Наукова стаття
Поліморфізм гліадинів сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) з різними адаптивними та продуктивними властивостями
Мелешко Анатолій Олександрович
Мусієнко Микола Миколайович
Таран Наталія Юріївна
2011
Вісник аграрної науки.
c.41-43
12
Тези
Идентификація сортів пшениці озимої за електрофоретичними спектрами гліадину // Перша конференція молодих учених «Біологія рослин та біотехнологія» (м. Біла Церква (Київська обл., Україна), жовтень 2011 р
Мелешко Анатолій Олександрович
2011
13
Наукова стаття
Запасні білки новостворених сортів озимої пшениці для степових регіонів України
Грудіна Ніла Сергіївна
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2009
14
Наукова стаття
Амінокислотний склад пшениці за умов забруднення агроценозу свинцем
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2009
15
Наукова стаття
Зовнішньосекреторна функція печінки при курсовому призначенні препарату Мастодінон
Бабич В'ячеслав Михайлович
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Мелешко Анатолій Олександрович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2008
Фітотерапія
c.47.0000
16
Наукова стаття
Фізіологічні особливості сортів озимої пшениці степового екотипу в умовах Київського Полісся та Одеського степу
Грудіна Ніла Сергіївна
Мелешко Анатолій Олександрович
2008
Науковий вісник Національного аграрного університету
т.117 c.174.0000
17
Тези
Агрофізіологія сортів озимої пшениці степового екотипу в різних кліматичних зонах// Мат.Міжнар конф. до 75-річчя Бот.саду Дніпропетровського нац.ун-ту
Грудіна Ніла Сергіївна
Макаренко Валентина Іванівна
Мелешко Анатолій Олександрович
Таран Наталія Юріївна
2008
18
Наукова стаття
Вплив шестивалентного хрому на фотосинтетичну активність та швидкість фото вицвітання хлорофілу А у Chlorella Vulgaris Bejer, ITR. Ларг-3
Мелешко Анатолій Олександрович
2006
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.9 c.198.0000

Повернення до списку

Вгору