Автори, співробітники Університету

Мелещенко Олександр Костянтинович

Ідентифікатор автора: 36860
Кількість пошукових запитів автора: 719
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Історії журналістики
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: історія, теорія та практика зарубіжної журналістики, міжнародна журналістика, теорія журналістики, сучасна українська журналістика, газетна журналістика, Інтернет-журналістика, журналістський фах, журналістська майстерність, літературне редагування

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
A new look at the theory, history, methodology, practice of journalism
Мелещенко Олександр Костянтинович
2018
LAP LAMBERT Academic Publishing
c.1-52
2
Навчальний посібник
A new look at the theory, history, methodology, practice of journalism: A Collection of scientific articles.
Мелещенко Олександр Костянтинович
2018
LAP LAMBERT Academic Publishing. Beau Bassin
3
Наукова стаття
Жанр замітки у пресовій і фотожурналістиці: огляд теоретичних напрацювань й критичний коментар
Мелещенко Олександр Костянтинович
2017
Журналістика
в.16 (41) c.178–193
4
Навчально-методичний комплекс
Скандинавські медіасистеми (Історія та сучасний стан журналістики Данії, Гренландії, Фарерських островів, Ісландії)
Мелещенко Олександр Костянтинович
2016
ТОВ «Видавництво "Грамота"»
c.1-84
5
Наукова стаття
Проблеми форми в журналістиці
Мелещенко Олександр Костянтинович
2016
Образ
в.2 (20) c.21-29
6
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Енциклопедист (Вистраждане і пережите. Мемуари Олега Бабишкіна і спогад про нього)
Мелещенко Олександр Костянтинович
2013
Альфа Реклама (підручник)
c.430-434
7
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Володимир Здоровега –– учений, патріот, громадянин. (Мистецтво збагнути день. Спогади про Володимира Здоровегу)
Мелещенко Олександр Костянтинович
2013
ВПК «Експрес-Поліграф» (навчальний посібник)
c.136-140
8
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Згадуючи Анатолія Москаленка…(Вогонь його серця. Спогади про Анатолія Москаленка)
Мелещенко Олександр Костянтинович
2014
К.: ДП “Експрес-об’ява”
c.126 -131
9
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Нам пощастило навчатися в еру Прилюка
Мелещенко Олександр Костянтинович
2015
Уроки Дмитра Прилюка. Спогади, літературні твори
c.138 – 142
10
Навчальний посібник
Публіцистика Івана Крилова
Мелещенко Олександр Костянтинович
2015
К.: Логос
c.1-493
11
Наукова стаття
Економна смерть журналістики
Мелещенко Олександр Костянтинович
2013
Журналістика
c.49 - 57
12
Наукова стаття
Значення рольової гри та породжуваних нею образів в університетській підготовці журналістів
Мелещенко Олександр Костянтинович
2013
Образ
c.19 - 24
13
Праці конференції
Соціокультурні умови функціонування видавничої системи України, тенденції і перспективи розвитку видавничої справи в контексті сучасних мас-медійних процесів
Мелещенко Олександр Костянтинович
2014
Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської наукво-практичної конференції
c.265–271
14
Хрестоматія
Публіцистика Джона Ербатнота
Мелещенко Олександр Костянтинович
2014
К.: ТОВ Брама-В (навчально-методичний комплекс)
c.1-60
15
Наукова стаття
Актуальні питання журналістики : зб. наук.ст. і виступів офіц. опонента на захистах дис. / Мелещенко О. К. / КНУ, ІЖ. – К. : Паливода А. В., 2012
Мелещенко Олександр Костянтинович
2012
16
Наукова стаття
Дослідження рекламних комунікацій в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Діалог: Медіастудії : зб. наук. праць / Від. ред. О. В. Олександров. – Одеса: Астро-принт
Мелещенко Олександр Костянтинович
2012
17
Праці конференції
Менеджмент Гебельса // Проблемы массовой коммуникации : мат. Всерос. научконф. 11–12 мая 2012 г. / под общ.ред. В. В. Тулупова. – Ч. 1. – Воронеж: Фак. ж-ки ВГУ,
Мелещенко Олександр Костянтинович
2012
18
Наукова стаття
Культурно-цивілізаційні передумови розвитку тероризму в контексті глобалізації та інформатизації суспільства
Мелещенко Олександр Костянтинович
2009
Дослідження світової політики. Зб. наук. праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
т.47 c.200.0000
19
Наукова стаття
Новаторство чи еклектика?, або Про відповідальність за слово
Іванов Валерій Феліксович
Мелещенко Олександр Костянтинович
2007
Наукові записки Інституту журналістики
c.148.0000
20
Соловйов С. Г. “Реклама у галузі науки і техніки (за матеріалами періодичної преси)”
Мелещенко Олександр Костянтинович
2008
21
Монографія
Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації
Боярська Любов Василівна
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Гоян Віта Володимирівна
Єлісовенко Юрій Петрович
Іванов Валерій Феліксович
Мелещенко Олександр Костянтинович
Нєвалов Андрій Георгійович
Петрів Тарас Іванович
Пономарів Олександр Данилович
Приступенко Тетяна Олегівна
Різун Володимир Володимирович
Сидоренко Наталія Миколаївна
Скотникова Тетяна Володимирівна
Чекмишев Олександр Вікторович
Школьна Олена Дмитрівна
Шумарова Наталія Петрівна
2007
22
Наукова стаття
Новий словник терміносполук суспільної комунікації
Мелещенко Олександр Костянтинович
2008
Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі : за матеріалами XIII міжнарод. наук.-практ. конф. з проблем функціонування і розвитку укр. мови "Мовні процеси в сучасному медіапросторі" : присвяч. Року науки в Ін-ті журналістики
c.19-21
23
Наукова стаття
Від кафедри історії журналістики до кафедри міжнародної журналістики
Мелещенко Олександр Костянтинович
2008
Наукові читання Інституту журналістики
т.13 c.198.0000
24
Наукова стаття
Глокалізація засобів масової інформації та комунікації як нове соціокультурне явище
Мелещенко Олександр Костянтинович
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.75 в.2 c.18-20
25
Снурніков Ю. М. Ефективне використання електронних документів мережі Інтернет в тележурналістиці
Мелещенко Олександр Костянтинович
2007
26
Монографія
Українська журналістика в контексті світової, гол. ред.
Мелещенко Олександр Костянтинович
2007
27
Наукова стаття
Список літератури з проблем журналістської педагогіки та журналістикознавства
Гоян Олександр Яремович
Єлісовенко Юрій Петрович
Мамалига Анастасія Іванівна
Мелещенко Олександр Костянтинович
2007
Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу
c.525.0000
28
Наукова стаття
Міжнародна журналістика: новітні форми підготовки фахівців
Мелещенко Олександр Костянтинович
2007
Пам’ять століть
c.60.0000
29
Наукова стаття
Великий українець, великий мислитель, великий науковець (пам’яті визнаного теоретика журналістики та публіцистики, одного із засновників львівської школи журналістики та журналістикознавства Володимира Йосиповича Здоровеги)
Мелещенко Олександр Костянтинович
2007
30
Наукова стаття
Від кафедри історії журналістики до кафедри міжнародної журналістики: шлях довжиною у 54 роки
Мелещенко Олександр Костянтинович
2007
Українська журналістика
c.3.0000
31
Наукова стаття
Володимир Різун в інтер’єрі: рольове портретування
Мелещенко Олександр Костянтинович
2007
Наукові читання Інституту журналістики
c.28.0000
32
Наукова стаття
Кафедра міжнародної журналістики
Мелещенко Олександр Костянтинович
2007
33
Словник
Інформація, інформаційний: Словник термінів і понять для журналістів і політологів
Мелещенко Олександр Костянтинович
2007

Повернення до списку

Вгору