Автори, співробітники Університету

Мельник Роман Сергійович
Melnyk Roman Sergejevich

Ідентифікатор автора: 36909
Author Identifier Number Scopus: 57218571197 →
Кількість пошукових запитів автора: 1395

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Адміністративного права
Посада: Зав. кафедрою

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 53, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 5, підручників - 3, навчальних посібників - 9, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Права громадян: як не порушити під час протидії поширенню інфекційних хвороб (на прикладі боротьби з COVID-19)
Мельник Роман Сергійович
2020
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.75 c.7-13
2
Наукова стаття
The standards of public administration activities in the sphere of peaceful assembly (based on the case law of the european court of human rights)
Мельник Роман Сергійович
Чехович Тетяна Валеріївна
2020
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
т.23 в.3 c.486-495
3
Наукова стаття
Право на тимчасове виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби: прояв довіри чи непрямої дискримінації?
Мельник Роман Сергійович
2020
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.79 c.5-13
4
Наукова стаття
Права людини в фокусі політики адміністративного права
Мельник Роман Сергійович
2020
Право у сучасному політичному житті України. Наукове видання
c.230-248
5
Монографія
Natural person as the subject of fundamental rights
Бернгард Шлоер
Косілова Ольга Іванівна
Кравченко Катерина Вікторівна
Кравченко Михайло Георгійович
Малюга Леся Юріївна
Матат Андрій Володимирович
Мельник Роман Сергійович
Солодовнікова Христина Кшиштофівна
Чехович Тетяна Валеріївна
2019
Human rights as a base for the implementation of European legal values in Ukraine and the Republic of Poland in the context of civil society development : Collective monograph.
c.223-267
6
Монографія
Адміністративне право і процес: теорія та практика правозастосування
Мельник Роман Сергійович
2019
Видавничий дім "Гельветика"
c.1-212
7
Навчальний посібник
Німецька методика права
Мельник Роман Сергійович
2019
Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
c.1-136
8
Наукова стаття
Джерела адміністративного права: сучасний погляд на сталі конструкції
Мельник Роман Сергійович
2019
Юридичний журнал «Право України»
т.5 c.46-62
9
Наукова стаття
Про допустимість оскарження в адміністративному суді індивідуальної податкової консультації (за матеріалами судової практики)
Мельник Роман Сергійович
2019
Юридичний журнал «Право України»
т.4 c.92-103
10
Наукова стаття
Cross-border Public Administration: prospects for introducing blockchain jurisdiction
Мельник Роман Сергійович
Барікова Анна Анатоліївна
2019
Informatologia
т.52 в.1 c.74-89
11
Наукова стаття
Система та види формалізованих джерел адміністративного права
Мельник Роман Сергійович
2019
Питання адміністративного права
т.3 c.188-197
12
Наукова стаття
Municipal waste as a factor of negative impact on the environment: facts, problems, propositions
Кравченко Михайло Георгійович
Мельник Роман Сергійович
2019
International Scientific Conference "Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment", Kyiv
в.Code 160684 c.[40-45]
13
Наукова стаття
Territorial, administrative space of Drogobychyna in the 40-ies – 50-ies of the XXth century
Мельник Роман Сергійович
2019
Східноєвропейський історичний вісник
т.12 c.159-168
14
Практикум
Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України
Мельник Роман Сергійович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
15
Розділ монографії
Universalism of fundamental rights of a natural person
Косілова Ольга Іванівна
Кравченко Михайло Георгійович
Мельник Роман Сергійович
2019
Human rights as a base for the implementation of European legal values in Ukraine and the Republic of Poland in the context of civil society development : Collective monograph.
c.224-235
16
Навчальний посібник
Адміністративне право України (у схемах та коментарях), 2-ге вид.
Мельник Роман Сергійович
Мосьондз Сергій Олександрович
2018
Юрінком Інтер
c.1-344
17
Навчальний посібник
Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях
Мельник Роман Сергійович
2018
Юрінком Інтер
c.1-308
18
Наукова стаття
Докорінна реформа юридичної освіти як основна умова утвердження правової державності в Україні
Мельник Роман Сергійович
Шаблій Олена Анатоліївна
2017
Право України
т.10 c.56-65
19
Наукова стаття
Отдельные аспекты развития доктрины украинского административного права
Мельник Роман Сергійович
2018
Журнал правовых исследований (Узбекистан)
в.1 c.15-23
20
Наукова стаття
Новий погляд на «вічну» проблему: предмет адміністративного права
Мельник Роман Сергійович
2018
Питання адміністративного права
в.2 c.33 - 52
21
Наукова стаття
Предмет адміністративного права
Мельник Роман Сергійович
2018
Право України
в.3 c.159 - 182
22
Наукова стаття
Чи може Громадська рада доброчесності бути відповідачем в адміністративному суді?
Мельник Роман Сергійович
2018
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
в.51 c.8 -19
23
Наукова стаття
Принцип законности в странах постсоветского региона: уроки истории и требования современности
Мельник Роман Сергійович
2018
Ежегодник публичного права 2018: Принципы административных процедур и административного судопроизводства
c.203-211
24
Наукова стаття
Принцип законності vs.принцип правомірності: до питання про оновлення юридичних засад діяльності органів публічної влади
Мельник Роман Сергійович
2018
Право України
т.10 c.10-22
25
Довідник
Службове право України: словник термінів / за заг. ред. Т. О. Коломоець, В. К. Колпакова.
Мельник Роман Сергійович
2017
Видавничий дім "Гельветика"
c.4-16
26
Навчальний посібник
100 ответов на 100 вопросов по Общему административному праву : Учебное пособие / под ред. Мельника Р.С.
Мельник Роман Сергійович
2017
Юрінком Інтер
27
Навчальний посібник
Заохочення у службовому праві
Мельник Роман Сергійович
2017
Ін Юре
c.13-39
28
Наукова стаття
Неопределенные категории в праве мирных собраний и их толкование через призму европейского опыта
Мельник Роман Сергійович
2017
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
в.№ 35/2017 c.4-10
29
Підручник
Загальне адміністративне право : підручник
Мельник Роман Сергійович
2017
Юрінком Інтер
c.51 - 73
30
Монографія
Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика
Мельник Роман Сергійович
2015
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-168
31
Навчальний посібник
Дисциплінарно-деліктне право України
Берлач Анатолій Іванович
Мельник Роман Сергійович
2016
Ін Юре
c.1-464
32
Наукова стаття
Исходные положения теории толкования административного акта
Мельник Роман Сергійович
2016
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.24 c.6-13
33
Наукова стаття
Новый взгляд на старую статью (к анализу научного наследия выдающегося ученого-административиста Н.П. Карадже-Искрова)
Мельник Роман Сергійович
2016
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.2 c.43-49
34
Підручник
Адміністративне право України (у схемах та коментарях)
Мельник Роман Сергійович
2015
Юрінком Інтер
c.1-344
35
Тези
Належна організація викладання права публічної служби як необхідна передумова ефективного застосування галузевого законодавства
Мельник Роман Сергійович
2016
Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: зб. матер. Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів; 21 квітня 2016 р.
c.89-91
36
Монографія
Книга методичних рекомендацій з реформування української юридичної освіти: на основі висновків німецько-українських робочих груп міжнародної науково-практичної конференції «Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід» (21 і 22
Мельник Роман Сергійович
Шаблій Олена Анатоліївна
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-250
37
Навчальний посібник
Право на мирні зібрання. Законодавство. Коментар. Судова практика
Мельник Роман Сергійович
2015
Юрінком Інтер
т.1 c.1-240
38
Наукова стаття
Das Konzept der Ausrichtung auf den Menschen in der heutigen Doktrin des ukrainischen Verwaltungsrechts
Мельник Роман Сергійович
2015
Recht der Osteuropäischen Staaten
т.3 c.260-269
39
Наукова стаття
Конституційні обмеження права на свободу мирних зібрань: як їх розуміти та застосовувати на практиці
Мельник Роман Сергійович
2015
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.3 c.50-53
40
Наукова стаття
Окремі процедурні питання реалізації громадянами України права на свободу мирних зібрань
Мельник Роман Сергійович
2015
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.4 c.60-73
41
Навчальний посібник
Адміністративне право України (у схемах та коментарях)
Мельник Роман Сергійович
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-352
42
Навчальний посібник
Загальне адміністративне право
Бевзенко Володимир Михайлович
Мельник Роман Сергійович
2014
Ваіте
т.1 c.1-360
43
Наукова стаття
Категорія «зібрання» та її належне тлумачення як одна з передумов реалізації права на участь у мирному зібранні
Мельник Роман Сергійович
2014
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.140-147
44
Наукова стаття
Аналіз проектів законів України по мирні зібрання крізь призму європейської юридичної традиції
Мельник Роман Сергійович
2014
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.4 c.4-15
45
Наукова стаття
Право на свободу мирних зібрань через призму рішень Європейського Суду з прав людини
Мельник Роман Сергійович
2014
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.3 c.3-12
46
Наукова стаття
Ukrainische Juristenausbildung: Probleme und Lösungswege
Мельник Роман Сергійович
2014
Recht der Osteuropäischen Staaten
т.1 c.1-4
47
Підручник
За­га­ль­не ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­не пра­во
Гриценко Іван Сергійович
Мельник Роман Сергійович
Пухтецька Алла Альбертівна
Радишевська Олеся Ростиславівна
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-568
48
Монографія
Адміністративне судочинство: проблеми теорії та практики
Бевзенко Володимир Михайлович
Мельник Роман Сергійович
2013
49
Наукова стаття
Українська юридична освіта як вона є: проблеми та шляхи вирішення
Мельник Роман Сергійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.176.0000
50
Наукова стаття
Новий погляд на сутність та зміст категорії «система права»
Мельник Роман Сергійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.15.0000
51
Наукова стаття
Від Особливої частини адміністративного права до Особливого адміністративного права
Мельник Роман Сергійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.131.0000
52
Наукова стаття
Категорія «публічне управління» у новій інтерпретації
Мельник Роман Сергійович
2013
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.3.0000
53
Наукова стаття
Право мирних зібрань у системі адміністративного права Німеччини
Мельник Роман Сергійович
2013
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.3.0000

Повернення до списку

Вгору