Автори, співробітники Університету

Мельник Тетяна Григорівна

Ідентифікатор автора: 36916
Кількість пошукових запитів автора: 571

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Обліку та аудиту
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Облік, економічний аналіз та аудит заробітної плати / Теорія бухгалтерського обліку /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 51, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з фінансового обліку та економічного аналізу для студентів 3 курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит»
Засадний Богдан Андрійович
Мельник Тетяна Григорівна
Склярук Ірина Петрівна
2019
Центр поліграфії "Компринт"
2
Наукова стаття
Аудит персоналу: методологічні та організаційні аспекти
Мельник Тетяна Григорівна
Мартинюк Марина Анатоліївна
2020
Регіональна економіка та управління
т.1 в.2 c.35-40
3
Наукова стаття
Облік формування та нарахування резерву очікуваних кредитних збитків грошових коштів та депозитів
Мельник Тетяна Григорівна
Мороз Ю.М.
2020
Молодий вчений
т.2 c.36-40
4
Наукова стаття
Дисконтування довгострокових зобов’язань: зміни в законодавстві та сучасні реалії
Мельник Тетяна Григорівна
Андрієць Наталія Миколаївна
2020
Молодий вчений
т.4
5
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможносмті підприємств ресторанного господарства за рахунок упровадження інноваційної діяльності
Мельник Тетяна Григорівна
Мурашко Віталій Сергійович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 в.1 c.112-116
6
Наукова стаття
Внутрішній контроль доходів та витрат готельних підприємств
Мельник Тетяна Григорівна
Клим Уляна Іванівна
2019
Економіка. Фінанси. Право
в.3 c.14-16
7
Наукова стаття
Система обліку в управлінні довгостроковою дебіторською заборгованістю
Мельник Тетяна Григорівна
2019
Фінансові послуги
т.2 c.21-28
8
Тези
Оподаткування виплат по страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
Мельник Тетяна Григорівна
2018
Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.72-74
9
Тези
Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і фінансової звітності в державному секторі
Мельник Тетяна Григорівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.2 c.58-59
10
Матеріали конференції
Облік, оподаткуваня і контроль виплат працівникам у сучасних умовах
Мельник Тетяна Григорівна
2018
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.216-220
11
Матеріали конференції
Соціальна значимість охорони праці на підприємстві
Мельник Тетяна Григорівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.180-183
12
Наукова стаття
Особливості обліку власного капіталу в акціонерних товариствах
Мельник Тетяна Григорівна
Димніч Вікторія Вадимівна
2018
Молодий вчений
т.3 c.665-669
13
Наукова стаття
Організація бухгалтерського обліку та контролю власного капіталу
Мельник Тетяна Григорівна
Димніч Вікторія Вадимівна
2018
Молодий вчений
т.3 c.670-675
14
Тези
Наслідки використання незадекларованої праці
Мельник Тетяна Григорівна
2018
Механізми та інстру-менти інноваційного розвитку: міжнародна практика. Наукова конфе-ренція.
c.73-74
15
Монографія
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції
Голубнича Галина Петрівна
Гура Надія Олександрівна
Дерун Іван Анатолійович
Засадний Богдан Андрійович
Красота Олена Вадимівна
Мельник Тетяна Григорівна
Михальська Олена Леонідівна
Склярук Ірина Петрівна
Швець Віктор Григорович
2017
Кондор
16
Навчальний посібник
Бухгалтерський облік: практикум
Мельник Тетяна Григорівна
2017
Кондор
c.1-269
17
Наукова стаття
The change in priorities of state regulation of the small businesses' development
Борисенко Олександра Анатоліївна
Красота Олена Вадимівна
Мельник Тетяна Григорівна
2017
Scientific Bulletin of Polissia
в.1(9) c.153-161
18
Наукова стаття
Бухгалтерський облік виплат працівникам: міжнародний та національний підходи
Мельник Тетяна Григорівна
Михайленко Юлія Олександрівна
2016
Научные труды SWorld
т.44 в.3
19
Підручник
Облік на підприємствах малого бізнесу
Гура Надія Олександрівна
Мельник Тетяна Григорівна
2017
ФОП Сладкевич Б.А.
20
Розділ монографії
Мале підприємництво в умовах трансформаційних перетворень
Красота Олена Вадимівна
Мельник Тетяна Григорівна
2017
Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності: монографія
c.101-117
21
Тези
Функционирование и перспективы развития малого предпринимательства в Украине в контексте финансовой интеграции
Мельник Тетяна Григорівна
2017
Роль инвестиций в развитии цифровой экономики в контексте финансовой глобализации: Международная научная конференция
c.198-199
22
Матеріали конференції
Екологічний податок: облік та контроль
Мельник Тетяна Григорівна
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.49-54
23
Наукова стаття
Індексація доходів працівників підприємства: облік та контроль
Мельник Тетяна Григорівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 в.175 c.34-40
24
Праці конференції
Учет и налогообложение выплат работникам предприятий
Мельник Тетяна Григорівна
2016
Украйна – България – Европейски съюз: современно състояние и перспективи: Міжнародна наукова конференція
т.2 c.275-279
25
Тези
Оплата праці: сучасні реалії та перспективи розвитку
Мельник Тетяна Григорівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.320-323
26
Тези
Соціальне страхування: сучасні реалії та перспективи розвитку
Мельник Тетяна Григорівна
2015
Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.168-170
27
Тези
Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва в контексті МСФЗ
Мельник Тетяна Григорівна
2016
Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
c.219-221
28
Розділ монографії
Озеленення територій і будівель, створення зелених зон
Мельник Тетяна Григорівна
2014
Середняк Т.К. (колективна монорафія)
c.140-153
29
Монографія
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності
Бойко Катерина Валентинівна
Голубнича Галина Петрівна
Засадний Богдан Андрійович
Мельник Тетяна Григорівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Швець Віктор Григорович
2013
ДННУ "Академія фінансового управління"
т.1 c.1-294
30
Навчальний посібник
Посібник для депутатів місцевих рад з питань попередження та адаптації до зміни клімату
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Мельник Тетяна Григорівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сніжко Сергій Іванович
Харченко Тетяна Борисівна
Шевченко Ольга Григорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.1-33
31
Наукова стаття
Financial reporting and source documents of Ukrainian enterprises when applying the IFRS
Голубнича Галина Петрівна
Мельник Тетяна Григорівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.9 c.29-34
32
Тези
Особливості сучасного стану реформування обліку й звітності суб‘єктів малого підприємництва
Мельник Тетяна Григорівна
2013
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.25-27
33
Наукова стаття
Відповідальність посадової особи (головного бухгалтера)
Мельник Тетяна Григорівна
2012
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
т.6 c.288-292
34
Наукова стаття
Ответственность главного бухгалтера предприятия в Украине
Мельник Тетяна Григорівна
2012
Науковий журнал "Сборник научных трудов SWorld"
т.3 c.66-77
35
Наукова стаття
Сучасний стан та перспективи діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні
Мельник Тетяна Григорівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.20.0000
36
Наукова стаття
Облік та звітність поточних виплат працівникам у сучасних умовах
Мельник Тетяна Григорівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.30.0000
37
Наукова стаття
ELECTRONIC WORKFLOW IN THE MANAGEMENT \\Ukraine-EU-Czech Republic: Current Status and Future Trends. Збірник матеріалів міжнародного науково- практичного семінару.
Мельник Тетяна Григорівна
2011
38
Тези
Державні стандарти та вимоги до якості вищої освіти в Україні \\ Матеріали УІІ Міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості й освіті» ( 3-10 червня 2011р., Варна, Болгарія) у 3-х томах
Мельник Тетяна Григорівна
2011
39
Наукова стаття
Недержавне пенсійне забезпечення: облік, оподаткування та контроль
Мельник Тетяна Григорівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.37.0000
40
Наукова стаття
Облік і звітність недержавних пенсійних фондів
Мельник Тетяна Григорівна
2010
Бухгалтерський облік і аудит
c.41.0000
41
Наукова стаття
Сучасний стан та тенденції розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні
Мельник Тетяна Григорівна
2010
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України
42
Наукова стаття
Призначення та розрахунок пенсій
Мельник Тетяна Григорівна
2009
Бухгалтерський облік і аудит
c.32.0000
43
Тези
Недержавне пенсійне страхування працівників підприємства // Збірник праць всеукраїнської науково - практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні.
Мельник Тетяна Григорівна
2009
44
Наукова стаття
Електронний документообіг та електронний підпис
Мельник Тетяна Григорівна
2008
Бухгалтерський облік і аудит
c.47.0000
45
Наукова стаття
Податкова звітність в електронному вигляді: теорія та практика
Мельник Тетяна Григорівна
2008
Бухгалтерський облік і аудит
c.43.0000
46
Наукова стаття
Медичне страхування працівників: облік та оподаткування
Мельник Тетяна Григорівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.23.0000
47
Наукова стаття
Електронний документообіг та електронний підпис //Праці ІІ Міжнародної Школи – симпозіуму АМУР – 2008
Мельник Тетяна Григорівна
2008
48
Тези
Фінансові установи, особливості їх діяльності
Мельник Тетяна Григорівна
2008
49
Тези
Страхові компанії: організація, облік, оподаткування та звітність // Проблеми вдосконалення інституційних умов функціонування української економіки. – Матеріали міжнародної науково - практичної конференції
Мельник Тетяна Григорівна
2008
50
Навчальний посібник
Облік на підприємствах малого бізнесу. Навальний посібник
Гура Надія Олександрівна
Мельник Тетяна Григорівна
Моторина Тетяна Михайлівна
2007
51
Наукова стаття
Система пенсійного забезпечення в Україні
Мельник Тетяна Григорівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка

Повернення до списку

Вгору